Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
19/05/2024
Thiện Chí

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 19/05/2024

NHỮNG TRỌNG ĐIỂM CỦA GIAI ĐOẠN MỚI

                                                                       
                                                                                       NHỮNG TRỌNG ĐIỂM CỦA GIAI ĐOẠN MỚI
 
 
1. Đào tạo nhân sự cấp bách: ý thức về hướng mới
 
_ Tu sĩ hiến dâng: những người truyền giáo tương lai. > Gieo đức tin cho nhân sanh
 
 
· Trình độ văn hóa
· Trình độ giáo lý           <<<  ĐÀO TẠO TOÀN DIỆN
· Trình độ tiến hóa tâm linh
 
 
_ Nhân viên Cơ Quan: không chỉ là những tín hữu thường> những người của bộ máy hành sự đắc lực
 
· Có ý thức về CQ sau cùng và gắn bó với
sứ mạng Cơ Quan
· Nhân viên nồng cốt của các vụ             <<< TẬP HUẤN NGẮN HẠN
· Tâm hạnh: hợp tác – hòa ái
 
2. Hành  trang Phổ thông giáo lý: xây dựng – khai thác hệ thống Giáo lý Đại Đạo
 
· Hoàn chỉnh và bổ sung những công trình đã có
· Khai thác bằng TMGL – Bài viết Tạp chí
· Hội thảo giáo lý
· Bồi dưỡng giáo lý
 
3. Phương tiện (công cụ) Phổ thông giáo lý
                 
· Các sưu tập thánh giáo
· Hệ thống giáo trình
· Các kỷ yếu
· Tạp chí
· Dịch thuật
· Website + youtube
 
 
 
3. Những đạo sự cấp bách:
· Hoàn thành hệ thống giáo trình
· Tổ chức tập huấn nhân viên CQ
· Thành lập các đội ngũ vệ tinh năng động:
_ Đội ngũ công tác sưu tập, hổ trợ các công trình nghiên cứu
_ Đội ngũ chế bản & xuất bản
_ Đội ngũ báo chí
_Đội ngũ truyền thông trên mạng
 
 
Thiện Chí
ĐINH VỊ CON NGƯỜI / Thiện ChíLý đạo là xuân / Thiện Chí

TANH MANG SONG TU / Thiện Chí

world cup Hòa Binh / Thiện Chí


NHAT KÝ ĐẦU NĂM / Thiện Chí

NHAT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí
BẢN THỂ HỌC / Thiện Chí

CUỘC THÁCH ĐỐ / Thiện Chí


ƯỚC VỌNG VÀO XUÂN / Thiện Chí
TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí

TIỀM LỰC SÂU THẲM / THiện Chí
TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

Dòng thiên ân / Thiện Chí

Suy ngẫm đầu Xuân / Thiện Chí
Minh Lý Đạo Khai / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện ChíHãy tự biết mình / Thiện Chí

Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ / Thiện Chí

Văn Hóa Đạo Đức / Thiện Chí

Chính Long Đức Trung / Thiện Chí

Khai Xuân Tiến Đức / Thiện Chí

Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí


Phục sinh / Thiện Chí

Sống tự nhiên / Thiện Chí


Tỳ Thổ / Thiện Chí


Thiên Nhãn / Thiện Chí

Học đạo để nên người thánh thiện,
Tu hành cần rèn luyện thân tâm,
Có thân, thân chớ đọa trầm,
Có tâm, tâm chớ lạc lầm phàm phu.

Đức Đông Phương Lão Tổ, CQPTGL, 04-6 tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây