Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Thứ Bảy, 27/01/2007, 15:32 (GMT+7) Bình dị cho đến sau khi chết TTCT - Nếu có một chốn vĩnh hằng của những con ...


 • Ngày 17-5-Bính Dần, Ngài được Ơn Trên phong phẩm Phối Sư phái Thượng (Thượng Tương Thanh), đến 3-7-Bính Dần Ngài ...


 • Caodaism FAQ / Nhịp Cầu Giáo Lý

  CaoDaism was founded in Vietnam at the beginning of the 20th century by Cao Dai, the Supreme God or the ...


 • Bàlamôn giáo và văn hóa Việt Nam / Gs-Ts Trần Ngọc Thêm

  Ảnh hưởng của Ấn Độ đối với văn hóa Chăm phát huy mạnh mẽ trong khoảng từ tk.VII đến hết ...


 • Từ thiên cổ người xưa đã từng ưu tư về kiếp sống ngắn ngủi mà các hung thần lão suy ...


 • Các nhà khoa học, nhân chủng học cũng như các tôn giáo đều công nhận CON NGƯỜI là một sinh ...


 • Thần tiên diệu bút / Đạt Tường sưu tầm

  Năm 1967, cách nay 40 năm, Đức Lý Thái Bạch là Đấng Thiêng Liêng đầu tiên đã ban ân hướng ...


 • Khi nhập môn vào Cao Đài, ai ai cũng thuộc câu thánh giáo: Tu là sửa những gì đã trật, Hay Tu mà ...


 • Hẹn ước với Xuân / Ban Biên Tập

  Lúc dương khí manh nha từ cuối Đông thì người nhạy cảm với tiết trời đã thấy mang máng một ...


 • “Ta là ánh sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong ...


 • Thánh giáo giao thừa / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

  Cơ QuanPhổ Thông Giáo Lý, Tý thời 30 rạng mùng 1 Đinh Tỵ (17.02.1977)


 • Đại Đạo không phải là tôn giáo lớn. Cái lớn của Đại Đạo là khả năng nối kết con người ...


29/12/2022
Thiện Chí

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 04/09/2023

TANH MANG SONG TU

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Tuất thời, 04-6 Tân Dậu (Chủ nhật, 05-7-1981)
KIM QUANG ĐỒNG TỬ.
Tiểu thánh chào chư thiên ân hướng đạo, chào chư liệt vị tịnh viên nam nữ.
Tiểu thánh đến trước báo tin có đức Lão tổ giáng lâm dạy đạo. Vậy chư thiên ân liệt vị hãy thành tâm thanh tịnh và nghiêm đàn thủ lễ tiếp nghinh đức Lão tổ. Tiểu thánh xin chào chung, xuất ngoại ứng hầu. Lui.
TIẾP ĐIỂN
THI
Tâm có định rồi thân mới an,
Tâm còn điên đảo ắt nguy nàn.
Công phu là để tâm an định,
Nên đạo nên người chốn thế gian.
ĐÔNG PHƯƠNG LÃO TỔ.
Chào chư tịnh viên đệ muội. Hôm nay vừa mãn khóa tu hạ chí. Do phúc trình của Bảo Pháp Chơn Quân, Bần Đạo đến để ban ơn cho chư đệ muội. Miễn lễ. Chư đệ muội đồng an tọa.
Chư đệ muội đã vào lớp học đại thừa để thực hành Thiên Đạo. Dầu thấp cao cũng cần lập chí tu học kiên trì. Có học mới có thông, có tu mới có chứng.
Đại Đạo thì rất giản dị, chỉ có âm dương, thần khí, tánh mạng đó thôi. Người biết có tánh mạng, biết dụng chỗ âm dương, thần khí để dưỡng nuôi tánh mạng thì sự sống mới hòa nhịp được với thiên nhiên để tâm hồn được thanh tịnh sáng suốt vững vàng, sẽ hòa hợp được với đời hầu xây dựng cõi đời an lạc thái bình.
Còn chư đệ muội hôm nay đã thọ Thiên ân với sứ mạng đại thừa là đã tự nhận trách nhiệm trong Tam Kỳ Phổ Độ. Dù trong một cơ quan hữu hạn mà sứ mạng vô cùng. Chư đệ muội cần phải lập đại chí, đại tâm to tát mới đương đầu với mọi khó khăn khảo đảo ngoại cảnh, nội tâm. Bằng chẳng vậy, Bần Đạo e bán đồ nhi phế , lỗi đạo cùng Đức Chí Tôn.
Hôm nay Bần Đạo ban cho chư hiền đệ, hiền muội một bài học chung để học. Học rồi hành. Hành cho đúng rồi chư đệ muội sẽ thấy sự tu chứng.
THI BÀI
1. Học đạo để nên người thánh thiện,
Tu hành cần rèn luyện thân tâm,
Có thân, thân chớ đọa trầm ,
Có tâm, tâm chớ lạc lầm phàm phu .
2. Thân trong cõi vạn thù  sai biệt,
Tâm vốn là tịnh khiết như như ,
Cùng nung nấu một lò cừ ,
Thánh phàm tiên tục cũng từ đây ra.
3. Đạo cơ năng  trong ta sẵn có,
Tánh thiện từ con đỏ chiếu soi ,
Phải đâu ngoại vật tìm tòi ,
Một lầm hai lỡ thiệt thòi công phu.
4. Hoạt động chánh vận trù đúng phép,
Giữa đất trời sống đẹp sống vui,
Tân toan hàm khổ  đủ mùi,
Bớt dư thêm thiếu  dưỡng nuôi chính mình.
5. Mình biết mình bẩm sinh thiên địa ,
Sao làm sao đúng nghĩa vi nhân;
Vào trần thôi chớ lụy trần,
Nhớ bao nhiêu kiếp kim thân  lạc loài.
6. Đường phản bổn không ngoài Đại Đạo,
Nẻo về nguyên do lão chủ ông ,
Chủ ông là cái tấm lòng,
Lòng người giác ngộ cộng thông đất trời .
7. Muốn được vậy cấp thời  tu tỉnh ,
Muốn quay về chấn chỉnh sửa đang ,
Tâm trần vướng mắc rộn ràng,
Rút gươm thần huệ đoạn phăng cho rồi.
8. Gươm thần huệ là ngôi chơn ý ,
Chơn ý đây tổ khí  vận hành,
Thư hùng  một cặp tinh anh,
Bảy tình sáu dục phát sanh đoạn trừ.
9. Trừ hết những thói hư tật xấu,
Trừ cho xong hữu lậu  phàm phu,
Thoát ra bốn vách trần tù ,
Tham sân si dục mịt mù bốn bên.
10. Trừ cho được cái tên ảo vọng,
Trừ cho xong mầm mống lợi quyền,
Căn trần  kết tập  vô biên,
Thấy làm, nghe nói đảo điên rán trừ.
11. Trừ ích kỷ riêng tư tính toán,
Trừ mưu đồ độc đoán độc tôn,
Cái mầm vị kỷ bảo tồn,
Có nhân có quả dập dồn nào sai.
12. Diệt bên trong bên ngoài mới dứt,
Lập chơn tâm tình thức  quy hàng,
Chủ nhân chánh tọa  nghiêm trang,
Nội tâm ngoại cảnh tinh toàn biết bao.
13. Hiểu như vậy, làm sao đặng vậy?
Năng trì tu mới thấy công tu,
Vượt qua những ngõ trần tù,
Tâm hồn thanh tịnh ngút mù biến sanh.
14. Muốn bỏ dữ theo lành không khó,
Thánh với phàm nào có xa đâu,
Do tâm biết chỗ sở cầu,
Cầu tâm phóng ngoại mà thâu trở về.
15. Pháp thâu tâm không hề rắc rối,
Quay về tâm là lối tâm về,
Ra vào hô hấp tỉnh mê ,
Âm dương đóng mở đều về bổn căn.
16. Đạo là một cơ năng giản dị,
Người chỉ cần đại chí đại tâm,
Giữ lòng chuyên nhứt hành thâm,
Đem tình hợp tánh chơn tâm sáng ngời.
17. Chỗ yếu lý  cho người chứng đắc,
Chấp hình danh vướng mắc hình danh,
Tu là khử trược lưu thanh ,
Xét soi thực tướng tịnh thanh làu làu.
18. Chư tịnh viên thấp cao nhiều bực,
Tâm huyết  này đồng nhứt học tu,
Ngộ rồi thoát kiếp phàm phu,
Thiên nhơn hiệp nhứt vạn thù quy căn .
Đến đây Bần đạo ban ơn cho chư hiền đệ Thiện Bảo, Chí Tín, Đạt Minh, Chí Hùng, Chí Thuần, Chơn Tâm, và Bạch Lương Ngọc được phép xuất tịnh để chuẩn bị đạo sự cũng như tư sự, sẽ nhập học sau Rằm tháng 6.
Chư hiền đệ Thường vụ, Vụ trưởng và chư muội Nữ chung hòa cử một số đại diện đêm mùng 7 đến Minh Lý Thánh hội chầu lễ đức Chí tôn và mừng Huệ Lương được sắc phong.
Hiền muội Bạch Tuyết cũng lo chuẩn bị để mở khóa học cho nữ phái sau khi chư thiên ân nhập tịnh.
Hiền đệ Huệ Chơn và đồng tử cần sắp xếp để giúp đỡ giám hộ và thông công trong khóa tịnh.
Này chư hiền đệ muội!
THI
Dìu dắt cùng nhau buổi thế tàn,
Đừng quên sứ mạng đến phàm gian,
Tình thương vô cực  trên dành sẵn,
Dưới biết thương nhau sẽ ngập tràn.
Bạch Lương Ngọc, Hiền đệ hãy trở về Vĩnh Nguyên lo sắp xếp lại tịnh trường để tiếp đón tịnh viên và chọn người thay thế phần đạo sự khi hiền đệ nhập tịnh.
Bần Đạo ban ơn lành chư hiền đệ, hiền muội. Nhớ lời Bần Đạo
Thiện Chí
ĐINH VỊ CON NGƯỜI / Thiện ChíLý đạo là xuân / Thiện Chí

TANH MANG SONG TU / Thiện Chí

world cup Hòa Binh / Thiện Chí


NHAT KÝ ĐẦU NĂM / Thiện Chí

NHAT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí
BẢN THỂ HỌC / Thiện Chí

CUỘC THÁCH ĐỐ / Thiện Chí


ƯỚC VỌNG VÀO XUÂN / Thiện Chí
TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí

TIỀM LỰC SÂU THẲM / THiện Chí
TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

Dòng thiên ân / Thiện Chí

Suy ngẫm đầu Xuân / Thiện Chí
Minh Lý Đạo Khai / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện ChíHãy tự biết mình / Thiện Chí

Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ / Thiện Chí

Văn Hóa Đạo Đức / Thiện Chí

Chính Long Đức Trung / Thiện Chí

Khai Xuân Tiến Đức / Thiện Chí

Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí


Phục sinh / Thiện Chí

Sống tự nhiên / Thiện Chí


Tỳ Thổ / Thiện Chí


Thiên Nhãn / Thiện Chí

Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-3 Quý Hợi

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây