RSS - NHỊP CẦU GIÁO LÝ Các bài viết mới nhất trên Nhịp Cầu Giáo Lý http://www.nhipcaugiaoly.com/rss.php RSS - NHỊP CẦU GIÁO LÝ http://www.nhipcaugiaoly.com/images/logo_small.jpg http://www.nhipcaugiaoly.com/rss.php 144 65 vi 2004-2010 © nhipcaugiaoly.com CON NGƯỜI ĐẠI ĐẠO VÀ CÕI BỒ ĐỀ http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=898 “Khi các con đã thật lòng bác ái, các con không còn thấy người sang kẻ hèn, người dại kẻ khôn, người uy quyền kẻ yếu đuối, người thân kẻ sơ. Đã không chia cách như vậy, lòng các con là một cõi bồ đề, một cõi niết bàn, một Cung Diêu Trì và chính con sẽ ở trong Thượng Đế.” ./. Thu, 22 Nov 2018 05:06:03 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=898 THÁNH GIÁO ĐỨC QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=897 Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, mùng 7 tháng 6 Tân Dậu (8.7.1981) Quảng Đức Chơn Tiên: Mừng chư hiền hữu Thiên ân, Nữ nam đồng đạo xa gần thân sơ, Mon, 19 Nov 2018 05:11:41 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=897 BẢN THỂ VÔ CỰC – TỰ THỂ THÁI CỰC Theo Kinh Đạo Học Chỉ Nan http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=896 Các Đấng Giáo Chủ nhận thấy bản thể của Vũ Trụ : Nho Giáo gọi là Thiên hay Đế, Lão Giáo gọi là Đạo hay Đức, Thích Giáo gọi bằng Pháp hay Phật, Dịch thì nói Vô Cực hay Thái Cực. Sun, 07 Oct 2018 05:52:39 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=896 THỬ THAM KHẢO GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẾP LOẠI HỆ THỐNG http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=895 Qua tham khảo các đề tài nghiên cứu hay thuyết giảng giáo lý đạo Cao Đài, chúng ta có thể thấy nhiều soạn giả khai thác các hệ thống phạm trù cơ bản của nền Giáo lý Đại Đạo được xếp loại như sau: I. Hệ thống Bản thể: Vô Cực – Thái Cực – Hoàng Cực II. Hệ thống Chủ thể: Diêu Trì Kim Mẫu – Ngọc Hoàng Thượng Đế - Đấng Thiêng liêng III. Hệ thống Thiên cơ: Đạo – Sanh hóa – Tiến hóa IV. Hệ thống tâm linh: Đại linh quang – Tiểu linh quang –Chân ngã- Linh hồn V. HT. Đạo pháp : Nguyên thần – Tánh Mạng – Thần khí VI. HT. Sứ mạng: SM. Đại đồng - SM. Đại thừa - SM. Quy nguyên Wed, 03 Oct 2018 18:47:10 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=895 THÁNH THI SÁNG TẠO CA NGỢI THƯƠNG ĐẾ http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=893 1) Trươc các tầng trời Ngài rạng rỡ uy nghi, Rộng lớn vô cùng và tế vi khôn tả Kìa, áo khoác ngàn sao muôn đời không đổi Và cùng Thái dương, tôi ca ngợi vang lừng Tue, 31 Jul 2018 20:03:48 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=893 “Cao Đài là Cao Đài thế thôi !” http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=892 Đây là một phán quyết phá chấp triệt để của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo. Thuần chơn vô ngã là tinh thần phá chấp hoàn toàn, đến mức không còn chấp đạo, chấp pháp, chỉ thấy chỗ nhứt nguyên nhứt lý của vạn tượng, không còn đối đãi phân biệt, trực nhận được chân lý, tức là Đạo. Tue, 16 Jan 2018 08:29:05 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=892 THẦY DÀNH CHO TRẺ MỘT MÙA XUÂN http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=890 Thầy dành cho trẻ một mùa xuân, Đi lại trần gian xóa khổ trần, Như lý Đạo mầu đang cứu cánh, Cho đời thuần túy nét thanh tân. Tue, 10 Oct 2017 16:31:22 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=890 LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI NAM VANG ( 22-5-1037)(*) http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=887 Cuộc lễ khánh thành nầy gây được nhiều tiếng vang trong giới báo chí Đông Dương. Nhựt báo La Presse indochinoise ngày 22-4-1937 nói về cuộc viếng thăm Thánh Thất Cao Đài Nam Vang : “ Thánh Thất Cao Đài Nam Vang tọa lạc gần góc đại lộ Pasquier và đường Verdun. Khi xưa, cách nay 8 năm, Thánh Thất nầy chỉ là một ngôi nhà lá đơn giản làm chỗ trú ngụ cho những nhà truyền giáo đầu tiên. Sau nhiều cố gắng đáng khen của việc truyền giáo, số tín đồ Cao Đài tại Nam Vang có được hơn hai chục ngàn người nam nữ, trong đó đếm được nhiều người Âu châu và cả ngàn người Tàu. Nhờ lòng hy sinh và thiện tâm của tất cả tín đồ mà ngôi đền thờ hôm nay trở thành một tòa nhà lộng lẫy. Lễ Khánh Thành diễn ra ba ngày : 21, 22, và 23 tháng 5, cũng trong dịp nầy, lễ Kỷ niệm hàng năm của Victor Hugo được cử hành. Nghi lễ của hai cuộc lễ hợp lại làm một làm cho cuộc lễ trở nên vĩ đại. Wed, 13 Sep 2017 08:09:50 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=887 HỌC TẬP THÁNH GIÁO 2017 (tiếp theo) http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=886 Học tập Thánh giáo – Tháng 6 nhuần năm Đinh Dậu 2017 Trúc Lâm Thiền Điện, 20-10 Quý Sửu (14-11-1973) Học tập Thánh giáo – Tháng 7 năm Đinh Dậu 2017 Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972) Học tập Thánh giáo – Tháng 8 năm Đinh Dậu 2017 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-8 Tân Dậu (11-9-1981) Wed, 23 Aug 2017 13:34:05 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=886 ĐẤNG TỪ BI QUAN THẾ ÂM TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA MUÔN ĐỜI http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=885 Lòng từ huệ bao la lớn rộng Đem tình thường sự sống sẻ chia Trần gian vạn khổ còn kia Lòng người Bồ Tát đâu lìa chúng sanh (Đức Quan Âm) Fri, 14 Jul 2017 12:57:22 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=885 GÓP PHẦN TÌM HIỂU “QUYỀN PHÁP ĐẠO” http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=884 “Quyền pháp Đạo không là điều cai trị. Quyền pháp Đạo chính là sự thương yêu, giải thoát cai trị để tiến hóa.” Thu, 22 Jun 2017 15:03:25 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=884 TÔI LÀ AI ? http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=882 Trong đời sống hằng ngày, có lúc nào bạn chợt tự hỏi “ Tôi là ai ?”. Câu trả lời hiếm khi là có hoặc giả không hề! Bởi vì ai mà không tự biết mình ? _ Biết mình là biết những gì? Biết mình ở đây không chỉ là biết lý lịch cá nhân, mà còn tự khẳng định lối sống của mình, phong cách quan hệ xã hội, sở thích và thành kiến; những ứng xử trong mọi tình huống giữa đời sống thực tế. Tất cả những điều đó hình thành con người xã hội của mỗi cá nhân. Những “yếu tố xã hội” ấy từ đâu đến? _ Nó đến từ nền giáo dục, từ tập quán gia đình, từ truyền thống dân tộc, qua đó, tùy theo nhận thức, tư duy bản thân mà đối tượng trở nên thành đạt hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ. _ Hạnh phúc ? Thế gian vẫn còn tranh cãi thế nào là hạnh phúc thật. _ Đau khổ ? Nguyên nhân thực sự là gì, bên trong hay bên ngoài? Tue, 11 Apr 2017 12:03:08 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=882 Nho giáo, ảnh hưởng của nó http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=881 Ở nước ta, Nho giáo đã có lịch sử rất lâu đời. Từ khi nước ta bị xâm lược và sáp nhập vào Trung Quốc, từ đời Hán (206 trước Công nguyên đến 220 sau Công nguyên), Nho giáo đã được du nhập vào Việt Nam. Sĩ Nhiếp (thế kỷ thứ II sau công nguyên) đã được coi là An Nam học tổ, người mở đầu cho Nho học ở nước ta. Trong thời kỳ tự chủ, từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV, Nho giáo cùng với Phật giáo và Đạo giáo có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần nước ta. Cuối thế kỷ XIV, Nho giáo giành được ưu thế so với Phật giáo, chi phối đời sống tinh thần nước ta. Tue, 21 Mar 2017 07:52:57 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=881 ĐỨC THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ và ĐẠO ĐỨC TIÊN GIA http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=880 Nhân lễ Kỷ niệm Khánh đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ vào ngày Rằm tháng 2 năm Đinh Dậu, một trongTam giáo ĐạoTổ, công đức vô biên thời Tam Kỳ Phổ Độ, xin được giới thiệu cùng chư đạo hữu đề tài ĐỨC THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ và ĐẠO ĐỨC TIÊN GIA. Fri, 17 Mar 2017 07:21:05 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=880 CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP THÁNH GIÁO CƠ QUAN PTGLĐẠI ĐẠO http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=878 BỐN BÀI THÁNH GIÁO ĐẦU TIÊN SẼ LẦN LƯỢT HỌC TRONG NĂM 2017 -ĐINH DẬU Mon, 02 Jan 2017 15:42:02 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=878 NGÀY XUÂN, NGHĨ VỀ CHỮ LỄ TRONG CÂU ĐỐI CỦA MỘT NHÀ GIÁO XƯA http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=877 Cuối năm 2014, sau khi hoàn thành sách về “Đức Giáo tông Nguyễn Ngọc Tương” – Giáo tông Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo, tôi lại vinh hạnh được Thượng Hội và Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên mời làm đồng chủ biên công trình biên khảo, về “Ba vị Giáo tông của nền Đạo Cao Đài Tiên Thiên” Sat, 17 Dec 2016 03:21:22 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=877 ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI TRONG SINH HOẠT TÔN GIÁO http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=874 ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI TRONG SINH HOẠT TÔN GIÁO Thiện Chí (Nguyễn Văn Trach) Đức tin Cao Đài xác minh vũ trụ tâm linh có những giai tầng tiếp diễn con đường tiến hóa của vạn hữu, mà sự thoát xác vĩnh viễn của con người là một chuyển biến thăng hoa siêu việt. Nếu tâm linh tại thế đã tiến hóa, chủ thể tâm linh xuất thế sẽ tiếp tục tiến hóa cao hơn. Cứu cánh tiến hóa phải đạt đến tâm linh viên mãn. Và trong vũ trụ chỉ có một tâm linh viên mãn tuyệt đối là Thượng Đế. Sun, 23 Oct 2016 15:04:26 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=874 XU HƯỚNG HÀNH ĐẠO CỦA ĐẠO CAO ĐÀI TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=873 Trước khi bàn về “Xu hướng hành đạo của đạo Cao Đài trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế”, chúng ta hãy thử đề ra những lãnh vực có xu hường toàn cầu hóa trên thế giới hiện nay. 1. Lãnh vực tôn giáo 2. Lãnh vực văn hóa và truyền thông 3. Lãnh vực môi trường 4. Lãnh vực hòa bình thế giới Fri, 21 Oct 2016 14:41:54 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=873 BÀI VIẾT VỀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO CAO ĐÀI http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=872 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) hay đạo Cao Đài khai minh vào đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên cứu độ mới và là một sự kiện vô cùng trọng đại và hy hữu trong lịch sử nhân loại từ khai thiên lập địa đến nay trên quả địa cầu nầy. ĐĐTKPĐ xuất hiện trong bối cảnh cuối thời Hạ nguơn Mạt kiếp, nhân loại ngày càng tiến bộ vượt bực về mặt trí năng nhưng ngày càng mờ nhạt về mặt tâm linh. Sun, 25 Sep 2016 03:44:15 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=872 XẾP LOẠI NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO CAO ĐÀI http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=871 Trong quá trình tu học và truyền bá nền đạo, người tín hữu Cao Đài cần nắm vững những đặc điểm của tôn giáo mình để cũng cố đức tin đồng thời giải đáp chuẩn xác sự tìm hiểu của mọi giới. Sun, 25 Sep 2016 02:36:55 +0700 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=871