RSS - NHỊP CẦU GIÁO LÝ Các bài viết mới nhất trên Nhịp Cầu Giáo Lý http://www.nhipcaugiaoly.com/rss.php RSS - NHỊP CẦU GIÁO LÝ http://www.nhipcaugiaoly.com/images/logo_small.jpg http://www.nhipcaugiaoly.com/rss.php 144 65 vi 2004-2010 © nhipcaugiaoly.com KInh cầu nguyện Đức Mẹ Maria & Kinh Lạy Mẹ Đạo Cao Đài http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=907 Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ( Ki-Tô giáo) Lạy rất Thánh đồng trinh Maria. Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết. Wed, 10 Jun 2020 10:18:43 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=907 THAM KHẢO THÁNH DỤ QUY ĐIỀU CƠ QUAN http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=906 Tư liệu hoọc tập của Cơ Quan PTGLĐĐ THAM KHẢO THÁNH DỤ QUY ĐIỀU CƠ QUAN Fri, 17 Apr 2020 02:13:23 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=906 LÃO TỬ - THÁI THƯỢNG ĐẠO QUÂN theo ĐẠO CAO ĐÀI http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=905 Biến Hoá kinh, viết vào khoảng năm 612 sau CN (thời Tùy Dạng Đế) cho rằng Lão Tử chẳng những có từ muôn thuở, mà Ngài chính là Thượng Đế. Ngài đã giáng trần nhiều lần, để cứu độ muôn dân. Khảo thư tịch đạo Lão, ta thấy dân gian tin rằng đức Lão Tử là một trong 3 ngôi Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ba ngôi đó là: - Nguyên Thủy Thiên tôn, hay Thiên Bảo quân hay Ngọc Hoàng ở cung Ngọc Thanh. - Linh Bảo Thiên tôn, hay Linh Bảo quân ở cung Thượng Thanh. - Thần Bảo Thiên tôn, hay Lý Lão Quân hay Lão Tử ở cung Thái Thanh. Wed, 04 Mar 2020 08:16:04 +0000 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=905 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CƠ ĐẠO http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=900 Đại Đạo là con đường rộng lớn nhứt để đưa nhân loại đến đại đồng thế giới, không kỳ thị phân chia, phù hợp xu hướng văn minh tiến bộ, tạo cảnh giới an lạc hòa bình, hạnh phúc trần gian, và siêu xuất thế gian; đó cũng là chiếc Bát nhã thoàn đưa khách năm châu đến cứu cánh tận độ. Sat, 07 Sep 2019 01:27:52 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=900 Hiện trạng và xu hướng của thời đại chúng ta http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=899 Nhân loại đang ở giữa hai cực đoan của khoa học và đạo giáo. Sat, 22 Jun 2019 04:24:25 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=899 CON NGƯỜI ĐẠI ĐẠO VÀ CÕI BỒ ĐỀ http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=898 “Khi các con đã thật lòng bác ái, các con không còn thấy người sang kẻ hèn, người dại kẻ khôn, người uy quyền kẻ yếu đuối, người thân kẻ sơ. Đã không chia cách như vậy, lòng các con là một cõi bồ đề, một cõi niết bàn, một Cung Diêu Trì và chính con sẽ ở trong Thượng Đế.” ./. Wed, 21 Nov 2018 22:06:03 +0000 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=898 THÁNH GIÁO ĐỨC QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=897 Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, mùng 7 tháng 6 Tân Dậu (8.7.1981) Quảng Đức Chơn Tiên: Mừng chư hiền hữu Thiên ân, Nữ nam đồng đạo xa gần thân sơ, Sun, 18 Nov 2018 22:11:41 +0000 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=897 BẢN THỂ VÔ CỰC – TỰ THỂ THÁI CỰC Theo Kinh Đạo Học Chỉ Nan http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=896 Các Đấng Giáo Chủ nhận thấy bản thể của Vũ Trụ : Nho Giáo gọi là Thiên hay Đế, Lão Giáo gọi là Đạo hay Đức, Thích Giáo gọi bằng Pháp hay Phật, Dịch thì nói Vô Cực hay Thái Cực. Sat, 06 Oct 2018 23:52:39 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=896 THỬ THAM KHẢO GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẾP LOẠI HỆ THỐNG http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=895 Qua tham khảo các đề tài nghiên cứu hay thuyết giảng giáo lý đạo Cao Đài, chúng ta có thể thấy nhiều soạn giả khai thác các hệ thống phạm trù cơ bản của nền Giáo lý Đại Đạo được xếp loại như sau: I. Hệ thống Bản thể: Vô Cực – Thái Cực – Hoàng Cực II. Hệ thống Chủ thể: Diêu Trì Kim Mẫu – Ngọc Hoàng Thượng Đế - Đấng Thiêng liêng III. Hệ thống Thiên cơ: Đạo – Sanh hóa – Tiến hóa IV. Hệ thống tâm linh: Đại linh quang – Tiểu linh quang –Chân ngã- Linh hồn V. HT. Đạo pháp : Nguyên thần – Tánh Mạng – Thần khí VI. HT. Sứ mạng: SM. Đại đồng - SM. Đại thừa - SM. Quy nguyên Wed, 03 Oct 2018 12:47:10 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=895 THÁNH THI SÁNG TẠO CA NGỢI THƯƠNG ĐẾ http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=893 1) Trươc các tầng trời Ngài rạng rỡ uy nghi, Rộng lớn vô cùng và tế vi khôn tả Kìa, áo khoác ngàn sao muôn đời không đổi Và cùng Thái dương, tôi ca ngợi vang lừng Tue, 31 Jul 2018 14:03:48 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=893 “Cao Đài là Cao Đài thế thôi !” http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=892 Đây là một phán quyết phá chấp triệt để của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo. Thuần chơn vô ngã là tinh thần phá chấp hoàn toàn, đến mức không còn chấp đạo, chấp pháp, chỉ thấy chỗ nhứt nguyên nhứt lý của vạn tượng, không còn đối đãi phân biệt, trực nhận được chân lý, tức là Đạo. Tue, 16 Jan 2018 01:29:05 +0000 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=892 THẦY DÀNH CHO TRẺ MỘT MÙA XUÂN http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=890 Thầy dành cho trẻ một mùa xuân, Đi lại trần gian xóa khổ trần, Như lý Đạo mầu đang cứu cánh, Cho đời thuần túy nét thanh tân. Tue, 10 Oct 2017 10:31:22 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=890 LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI NAM VANG ( 22-5-1037)(*) http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=887 Cuộc lễ khánh thành nầy gây được nhiều tiếng vang trong giới báo chí Đông Dương. Nhựt báo La Presse indochinoise ngày 22-4-1937 nói về cuộc viếng thăm Thánh Thất Cao Đài Nam Vang : “ Thánh Thất Cao Đài Nam Vang tọa lạc gần góc đại lộ Pasquier và đường Verdun. Khi xưa, cách nay 8 năm, Thánh Thất nầy chỉ là một ngôi nhà lá đơn giản làm chỗ trú ngụ cho những nhà truyền giáo đầu tiên. Sau nhiều cố gắng đáng khen của việc truyền giáo, số tín đồ Cao Đài tại Nam Vang có được hơn hai chục ngàn người nam nữ, trong đó đếm được nhiều người Âu châu và cả ngàn người Tàu. Nhờ lòng hy sinh và thiện tâm của tất cả tín đồ mà ngôi đền thờ hôm nay trở thành một tòa nhà lộng lẫy. Lễ Khánh Thành diễn ra ba ngày : 21, 22, và 23 tháng 5, cũng trong dịp nầy, lễ Kỷ niệm hàng năm của Victor Hugo được cử hành. Nghi lễ của hai cuộc lễ hợp lại làm một làm cho cuộc lễ trở nên vĩ đại. Wed, 13 Sep 2017 02:09:50 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=887 HỌC TẬP THÁNH GIÁO 2017 (tiếp theo) http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=886 Học tập Thánh giáo – Tháng 6 nhuần năm Đinh Dậu 2017 Trúc Lâm Thiền Điện, 20-10 Quý Sửu (14-11-1973) Học tập Thánh giáo – Tháng 7 năm Đinh Dậu 2017 Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972) Học tập Thánh giáo – Tháng 8 năm Đinh Dậu 2017 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-8 Tân Dậu (11-9-1981) Wed, 23 Aug 2017 07:34:05 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=886 ĐẤNG TỪ BI QUAN THẾ ÂM TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA MUÔN ĐỜI http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=885 Lòng từ huệ bao la lớn rộng Đem tình thường sự sống sẻ chia Trần gian vạn khổ còn kia Lòng người Bồ Tát đâu lìa chúng sanh (Đức Quan Âm) Fri, 14 Jul 2017 06:57:22 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=885 GÓP PHẦN TÌM HIỂU “QUYỀN PHÁP ĐẠO” http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=884 “Quyền pháp Đạo không là điều cai trị. Quyền pháp Đạo chính là sự thương yêu, giải thoát cai trị để tiến hóa.” Thu, 22 Jun 2017 09:03:25 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=884 TÔI LÀ AI ? http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=882 Trong đời sống hằng ngày, có lúc nào bạn chợt tự hỏi “ Tôi là ai ?”. Câu trả lời hiếm khi là có hoặc giả không hề! Bởi vì ai mà không tự biết mình ? _ Biết mình là biết những gì? Biết mình ở đây không chỉ là biết lý lịch cá nhân, mà còn tự khẳng định lối sống của mình, phong cách quan hệ xã hội, sở thích và thành kiến; những ứng xử trong mọi tình huống giữa đời sống thực tế. Tất cả những điều đó hình thành con người xã hội của mỗi cá nhân. Những “yếu tố xã hội” ấy từ đâu đến? _ Nó đến từ nền giáo dục, từ tập quán gia đình, từ truyền thống dân tộc, qua đó, tùy theo nhận thức, tư duy bản thân mà đối tượng trở nên thành đạt hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ. _ Hạnh phúc ? Thế gian vẫn còn tranh cãi thế nào là hạnh phúc thật. _ Đau khổ ? Nguyên nhân thực sự là gì, bên trong hay bên ngoài? Tue, 11 Apr 2017 06:03:08 +0100 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=882 Nho giáo, ảnh hưởng của nó http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=881 Ở nước ta, Nho giáo đã có lịch sử rất lâu đời. Từ khi nước ta bị xâm lược và sáp nhập vào Trung Quốc, từ đời Hán (206 trước Công nguyên đến 220 sau Công nguyên), Nho giáo đã được du nhập vào Việt Nam. Sĩ Nhiếp (thế kỷ thứ II sau công nguyên) đã được coi là An Nam học tổ, người mở đầu cho Nho học ở nước ta. Trong thời kỳ tự chủ, từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV, Nho giáo cùng với Phật giáo và Đạo giáo có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần nước ta. Cuối thế kỷ XIV, Nho giáo giành được ưu thế so với Phật giáo, chi phối đời sống tinh thần nước ta. Tue, 21 Mar 2017 00:52:57 +0000 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=881 ĐỨC THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ và ĐẠO ĐỨC TIÊN GIA http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=880 Nhân lễ Kỷ niệm Khánh đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ vào ngày Rằm tháng 2 năm Đinh Dậu, một trongTam giáo ĐạoTổ, công đức vô biên thời Tam Kỳ Phổ Độ, xin được giới thiệu cùng chư đạo hữu đề tài ĐỨC THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ và ĐẠO ĐỨC TIÊN GIA. Fri, 17 Mar 2017 00:21:05 +0000 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=880 CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP THÁNH GIÁO CƠ QUAN PTGLĐẠI ĐẠO http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=878 BỐN BÀI THÁNH GIÁO ĐẦU TIÊN SẼ LẦN LƯỢT HỌC TRONG NĂM 2017 -ĐINH DẬU Mon, 02 Jan 2017 08:42:02 +0000 http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=878