Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
19/11/2008
Chư Tiền Khai Đại Đạo

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 20/04/2010

Thượng Đế khai Đạo là một hi hữu

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 14-02 Giáp Dần (07-3-1974)
TIẾP ĐIỂN


THI

Tiền đồ Đại Đạo có xa xăm,
Khai hoát nhờ người được nhứt tâm.
Đạichí vững vàng xoay thế cuộc,
Đạođồng mạnh mẽ chuyển cơ cầm.
Tamtài xứng phận ngôi trung cực, Trung cực tức Hoàng cực -Thánh giáo: "Hoàng Cực tức là ngôi Trung Hòa giữa Thiên Địa vạn vật vậy." (Vạn Hạnh Thiền Sư, TLTĐ, 07-4-Canh Tuất,11-5-1970)
Kỳthế nên danh cõi thượng thâm.
Phổhóa quần sanh Thầy dặn bảo,
Độđời ai hỡi bạn tri âm?

Tiền Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chào chư Thiên ân hướng đạo, chư chức sắc chức việc, chư đạo tâm nam nữ và các em thanh thiếu niên. Xin mời tất cả đồng an tọa. [...]

Nầy chư Thiên ân hướng đạo! Nầy các em! Thượng Đế đến khai minh Đại Đạo đã là một hi hữu, mà vấn đề hoát khai Đại Đạo để cứu độ vạn linh là một hi hữu khác. Đành rằng Thiên cơ dĩ định, nhưng hỏi vậy mấy ai ở cõi thế mà nắm đặng Thiên cơ? Bánh xe vẫn quay, con tàu vẫn tiến. Điều cần ở mỗi người là có nên góp mặt chung tay để đều nhịp tiến quay hay dừng lại. Dừng lại tức là thoái hóa giữa cuộc xoay vần.

Thiên ân chức sắc là những tâm hồn chung quyết xây dựng tương lai cho Đại Đạo, là người có ý thức về chân lý Đại Đạo, có óc cầu tiến cho tiền đồ Đại Đạo, có ước vọng cải thiện nhân sanh, đó chính là những phần việc của người chức sắc hướng đạo lãnh đạo đang theo đuổi. Thế chư hiền đang làm những gì, đang khơi dậy những gì để đáp ứng nguyện vọng nhân sanh? Thời gian nào cũng trôi qua, việc làm nào cũng đánh dấu được hiện tại. Chư hiền hãy góp mặt chung tay để làm, để sửa đổi, hoàn thiện những gì đã tự ý thức trước sứ mạng chung trong Đại Đạo. Chư hiền hãy đồng lòng giải thoát sự đình trệ thoái hóa và hãy khởi sự bằng những việc làm kiến hiệu hơn trong căn phòng cũ. Có những vấn đề thật sự mới, thật sự tốt, khi mà chính nó đã được nêu lên trong quá khứ mà chưa được thực hành trong hiện tại. Ngọn lửa nào cháy cũng bốc lên cao. Sự hiến dâng nào cũng đưa con người lên trên cấp bậc tâm linh hiện hữu. Chỉ có những người hướng đạo chí thành ngồi lại với nhau mới có một cộng đồng thuần nhứt trong tinh thần tân tạo mạch sống uy hùng và vĩ đại cho Đại Đạo.

Thượng Đế không kêu gọi con người phụng sự cho Thượng Đế, mà con người hãy cải tạo để xây dựng Thiên đàng cho con người và thế giới ở trên đời. Có kiến thức mà thiếu ý thức, con người sẽ tự chôn vùi mình trong hố sâu, làm nô dịch cho kiến thức. Là người Thiên ân hướng đạo, hãy dụng trí năng làm ngọn đèn soi rọi cho con tàu kiến thức xuôi về đúng hướng. Mỗi cá nhân chức sắc tín đồ sẽ thể hiện được thật sự chân lý của Đại Đạo. Thế nên phải ý thức cho tận cùng nội tâm sứ mạng của mình và mục tiêu mà mình phải giữ lấy để đạt đến.

Chư hiền sống trong đời là còn nằm trong nguồn sống Đạo. Nếu biết tôn trọng dưới mọi hình bóng của Đại Đạo, nơi nào có Thánh thể Đức Chí Tôn, dù chung hay riêng, người Thiên ân hướng đạo đều có bổn phận soi rọi ngọn đuốc tinh thần dung hòa cho thông suốt để xóa tan thành kiến phân biệt biệt phân, thì quyền pháp đạo luật sẽ làm chuẩn thằng để phơi bày sáng tỏ chơn lý của Đại Đạo. Nếu biết lấy tư thế của đại chúng để hoạt động cho đại chúng, chư hiền vẫn tiếp tục làm tròn thiên chức đạo đời mà chư hiền đang gánh vác, và xem mỗi việc làm của mỗi cá nhân trong mỗi tổ chức đạo là việc làm bổ túc trong sứ mạng chung, nhưng quan trọng hơn cả thì chư hiền sẽ được nhiều tấm ván để tạo lấy con đò đưa khách trần ai qua biển khổ. Nếu biết khêu tỏ từng ngọn đèn, biết trang trí từng ngọn đèn, và thắp sáng thêm bằng nhiều ngọn đèn khác mà đừng phá vỡ- dù một chiếc đèn bé nhỏ đến đâu, vì ánh sáng vẫn là ánh sáng xua đuổi đêm tối- thì chư hiền đã thấy sáng tỏ ngọn tâm đăng để soi rọi cho trong suốt, cho bình lặng. Ý thức Đại Đạo sẽ không còn một bóng mờ, một vết bẩn nào bám víu trên tấm gương. Ý thức hệ[i] Cao Đài dù ở đâu, dù thời gian nào, nếu biết hoạt động xuyên qua dưới hệ thống của từng tổ chức của Đại Đạo, dù lớn hay nhỏ, thì chư hiền sẽ được làm một người khách dễ thương sung sướng hơn là làm người chủ khó tánh với đau khổ giày vò. Nếu không chiếm đoạt ở ai bất cứ điều gì, thì chư hiền khỏi bị chiếm mất điều gì bởi bất cứ một ai. Chư hiền sẽ gieo được niềm tin siêu việt Cao Đài và tạo ý thức chung cho các hoạt động có tính cách toàn đạo để làm sáng tỏ chơn lý của Đại Đạo. Được vậy thì dưới gầm trời nầy không còn một cá nhân nào than phiền trong sự lầm lẫn giữa sự giác ngộ của Đại Đạo và bóng vô minh của bản năng con người hạn hẹp.

Trời có xuân hạ thu đông, bốn mùa tám tiết cứ luân chuyển mà thiên địa thái hòa, thì vận trù Đại Đạo cũng phải theo chu trình liên miên bất tận để nhân sanh được cứu độ đến kẻ sau cùng.

Kìa đại dương bất diệt vì lặp lại muôn đời. Chư hiền hãy tạo những luồng gió, nhiều đợt sóng liên tục luân lưu để đẽokhắc giá trị thiên thu trong thế đưa đạo vào đời và đưa đời về nẻo đạo. Có kết hợp được tinh thần hướng đạo, nhiệt thành vì Đại Đạo, vì nhân sanh, mới cùng thông suốt ý nghĩa cương lãnh và đường lối hoạt động của mình trong Đại Đạo.

Hiểu mình, hiểu bạn, hiểu vấn đề mới phân định phạm vi nghiên cứu chương trình giáo nhơn hoằng đạo. Chí tâm chí quyết cùng nắm tay nhau mới đủ sức mạnh tạo thành luồng giómới thổi vào cánh buồm cứu độ của Đại Đạo kỳ ba. Con thuyền sẽ lướt dặm ra khơi sớm vượt qua bờ giác ngạn làm tròn sứ mạng đặt để của Thiên cơ.

Nầy chư Thiên ân hướng đạo và các em! Những gì chúng Tiên Huynh đã nêu trên, chư hiền và các em hãy xem đó là vấn đề thảo luận để thảo luận cho bước tiến niên trình mới. Nhưng ai suy nghĩ, ai thực hành? Lẽ dĩ nhiên, tất cả những ai gọi là bậc hướng đạo sẽ suy nghĩ, sẽ thực hành, và cần hơn hết là nhờ các bàn tay rắn rỏi của thanh niên, các tâm hồn sáng tạo.

THI

Mấy dòng tâm huyết gởi cho nhau,
Dầu được, dầu không, dẫu thế nào,
Đê vỡ nước tràn chim nhớ tổ,
Thiên cơ nhân sự biết làm sao!

[...] Thế vận đã xoay, dù muốn dù không gì thì việc gì đến nó cũng sẽ đến. Một xã hội thượng nguơn sẽ được xây dựng trên nền tảng của Đại Đạo: công bình, chính trực, bác ái, từ bi, đại đồng.

Hỡi ai đang tha thiết với tiền đồ Đại Đạo, hãy dụng thế ngũ hành sơn Thế ngũ hành sơn: Từ bi – Bác ái – Công Bình – Chánh Trực – Đại Đồng hay Nhân – Lễ– Nghĩa – Trí – Tín. Thánh giáo: " Từ bi, bác ái, công bình, cách trực, đại đồng, năm căn bản này sẽ thị hiện Di Lạc Thiên Tôn. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín đó là ngôi Hoàng Cực." (Vạn Hạnh Thiền Sư, TLTĐ, 07-4-Canh Tuất,11-5-1970)
chống vững lâu đài nhân thế. Trước sau gì cơ tiến hóa của con người đều phải đi đến đó. Hỡi ai đã biết mục tiêu, hãy nhắm hướng đi để đạt đến, đừng hờ hữnge lại sụp vào hố sâu phán xét, rừng thẳm đọa đày. Vòng pháp luân Pháp luân: Darhmachakra : Pháp luân tức là giáo pháp mà Đức Phật vận chuyển. Bánh xe là tượng trưng giáo pháp Phật, cũng như hoa sen là tượng trưng quả vị Phật. Bánh xe lăn tới trước chớ chẳng thối lui, giáo pháp mà Phật thuyết ra đưa chúng sanh lên đường tấn hóa, lên cõi giải thoát. . .(Tự điển Phật Học Đoàn Trung Còn,) sẽ nghiền nát những khối dục vọng làm ngăn đường lấp lối hay ngược lại với số định vận hành.

Chánh pháp luôn luôn là tự giác, là hướng đạo, là ánh sáng đưa đường, là le lói của vừng sao Bắc Đẩu Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu Tinh hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu Thất Tinh, là mảng sao của bảy ngôi sao, tạo nên hình ảnh cái gàu sòng hay cái xoong. Do chúng nằm ở hướng Bắc nên còn gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh. Sao Bắc Đẩu và sao Bắc Cực là hai vấn đề khác nhau. Sao Bắc Đẩu là cách gọi dân gian, nói về một mảng sao bao gồm nhiều ngôi sao, trong khi sao Bắc Cực nói đến một ngôi. Chùm sao Bắc Đẩu gồm bảy ngôi, là bảy ngôi sáng nhất trong chòm Đại Hùng Tinh (Ursa Major) của Thiên văn học phương Tây. Tuy nhiên chòm Đại Hùng Tinh ngoài bảy ngôi còn nhiều ngôi sao khác.(http://vi.wikipedia.org/wiki/Sao). Ai muốn theo hay không muốn theo, ai muốn gìn giữ hay không muốn gìn giữ, ai muốn hòa mình hiến dâng hay không muốn hòa mình hiến dâng, kho tàng quí giá không mời mọc một ai, cũng không vẽ đề chỉ dẫn, nhưng giá trị hùng hồn vẫn là chứa đựng sự thu hút sau cùng to lớn. Khi đã phát giác tìm ra tòa phán xét đang mờ mờ trong hơi sương và đang mở rộng cửa, có cần chi, có cần gì, một là bước xuống bè qua bờ biển khổ, hai là dừng bước ngẩn ngơ theo gió lộng bụi trần. Ai tỉnh thì ra khỏi căn nhà đang ngút cháy, ai say sưa thì ngập chìm trong ngọn lửa kỳ ba. Tiếng còi mục đồng đã nổi lên, bóng hoàng hôn đang chập choạng, những con chiên ngoan hãy về chuồng, đừng muộn màng mà làm mồi cho sói lang ác thú. Lấy cán cân chân chính mà đo lườngsự việc, không thương riêng, không ghét riêng, xem tất cả là một, một là tất cả, thẳng đườngtiến bước đến Đạo, không ngả nghiêng, không chênh lệch. Chân lý tự nó sẽ chiếu sáng.

Nầy chư Thiên ân hướng đạo! Nầy các em! Chúng Tiên Huynh đến với chư hiền, với các em, chúng Tiên Huynh là ai? Sao không là một người theo mỗi ước vọng riêng.

Chư hiền ôi! Các em ôi! Chúng Tiên Huynh là những danh từ được các em nhắc nhở khắp Tam Giang hay ghi trên phiến đá, mà cũng là những vấn đề thị phi vinh nhục ngã nhơn mà các em đã đặt để trong từng lịch sử riêng tư.

Thật sự, chúng Tiên Huynh là những ánh thần quang bàng bạc bao la trên dải sơn hà cẩm tú này với sứ mạng của dân tộc được chọn và đang hiện diện cùng chư hiền, cùng các em đây.

Lời sau cùng của chúng Tiên Huynh là dạy bảo các em rằng: Chân lý không nại cớ tựa nương vào Thiêng Liêng để thể hiện bao giờ. Chân lý luôn luôn vẫn là một giá trị bất diệt tự hằng của chính nó. Đạt Đạo là tìm thấy mình trong Thượng Đế, mà không [chỉ] là tìm thấy Thượng Đế trong chính mình. Thành Đạo, đạt Đạo chỉ một bước mà thôi.

"Ý thức hệ là phần trọng tâm hay chính yếu của tư tưởng, phản ảnh các nhu cầu và nguyện vọng của cá nhân, tập thể hay một nền văn hóa."

"Ý thức hệ là một hệ thống học thuyết hay tín ngưỡng làm nền tảng cho một hệ thống chính trị, kinh tế hay các hệ thống khác." Ý thức hệ: Theo "The American Heritage Illustrated Encyclopedic Dictionary":

(Ideology: The body of ideas reflecting the social needs and aspirations of an individual, group, class, or culture. A set of doctrines or beliefs that form the basis of a political, economic, or other system.)

Trong văn chương hay câu chuyện đời thường, "sao Bắc Đẩu" được dùng với nghĩa bóng là "người chỉ đường", là tiêu điểm (hướng Bắc) để định hướng.
Chư Tiền Khai Đại Đạo
Thượng Đế khai Đạo là một hi hữu / Chư Tiền Khai Đại Đạo

Là môn đệ Cao Đài Thượng Đế,
Phải dặn lòng phước huệ song tu,
Ấy là công quả công phu,
Thương người mến vật vận trù nội tâm.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, 29 tháng Chạp Mậu Ngọ

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây