Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Hạnh Bồ Tát / Giáo sĩ Hoàng Mai

  Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Cổ Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai đã tu chứng ...


 • I. Định nghĩa Nhân văn: Nhân 人 là con người; Văn: 文 là văn vẻ; văn từ; cái dấu vết ...


 • PHÁP MÔN / Phối sư Thượng Hâu Thanh

  TÂM THƯ CỦA ĐẠO TRƯỞNG PHỐI SƯ THƯỢNG HẬU THANH


 • Đờn ca tài tử là đứa con nội sinh của văn hoá Nam bộ nửa cuối thế kỷ 19, được ...


 • Những hạt cà phê / Lê Anh Dũng

  “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.” (Mạnh Tử) Đây là chuyện tôi ...


 • Sống tự nhiên / Đức Vô Cực Từ Tôn

  Các con tu luyện là để biết sống cái sống chơn thường tự nhiên tự tại của các con. Sanh ...


 • Nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa tìm thấy bức hình của một loài sinh vật huyền thoại trên ...


 • Lặng lẽ nhìn Trời ta vốn một, Máy hữu hình then chốt như nhau; Thanh đó là trược nguồn đầu, Động cùng nên ...


 • KẾ SÁCH TÂM LINH / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

  . . . Như chư hiền đã biết, bất cứ lãnh vực nào, nhất là lãnh vực Đạo Giáo giáo, ...


 • Hội Chùa Hương / danangpt.com.vn

  Hương Sơn là một cảnh đẹp thiên nhiên nổi tiếng vào bậc nhất của nước ta. Ở đây cảnh đẹp ...


 • Những năm cuối của thế kỷ XX có nhiều nhà nghiên cứu đã tiên đoán rằng thế kỷ XXI sẽ ...


 • Đệ Nhị Xác Thân / Quách Hiệp Long

  "Mổi kẽ phàm dưới thế nầy đều có hai xác-thân. Một phàm gọi là corporel. Còn một thiêng-liêng gọi là ...


14/01/2022
Thiện Chí

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 14/01/2022

ĐỊNH VỊ THƯỢNG ĐẾĐỊNH VỊ THƯỢNG ĐẾ

Thiện Chí

Quý vị vừa  nghe một diễn giả, bằng phương pháp đối chiếu các Tôn giáo (TG) đã xác tín Thượng Đế hiện hữu chẳng những bằng Đức tin mà còn bằng các giáo lý các TG và các luận thuyết của các nhà hiền triết.

Chúng tôi rất ngưỡng mộ niềm tin Thương Đế (TH.Đ) hiện hữu mà diễn giả đã trình bày. Điều đó đã thúc đẩy chúng tôi muốn phụ họa đề tài Thượng Đế hiện hữu bằng những suy tư nhằm định vị Thượng Đế, hay nói dễ hiểu, đã xác tín TH.Đ hiện hữu thì làm sao biết TH.Đ. ở đâu mà tìm? Do đó chúng tôi mạo muội giới thiệu đề tài ĐỊNH VỊ THƯỢNG ĐẾ bằng một vài minh họa sau đây:

A.    THẦY LÀ AI ?

1.      Kinh “Tiếng trống Giác mê” có viết:
Thầy là bậc hoàn toàn, vĩnh viễn, trường cửu trong cõi hư vô tuyệt đối. Nay vì lòng bác ái của Thầy muốn cho các con tiến hóa về nẻo tinh thần đạo đức, nên chi Thầy dụng cái phương pháp phi thường ngoài sự hiểu biết của phàm nhân mà dạy các con.” 

2.      Thầy tức là nguyên lý của vô vi Đại Đạo, chủ quyền tạo hóa của cả Càn khôn vũ trụ và sinh sản các thiên lý để gieo truyền cho nhân vật từ giống thấp hèn đến loài cao trọng, ấy là nguồn cội vô thỉ vô chung đó các con.” 

B.     Như thế, Thầy là Đại Đạo, thì Đại Đạo ở đâu và làm sao mở được cánh cửa Đại Đạo để gặp được Thầy? Thánh giáo đã trả lời:

Đại Đạo là cánh cửa Càn Khôn rộng mở cho văn minh khoa học loài người đạt đến điểm cao vút, để nhìn thấy cơ vi mầu nhiệm của Tạo Hóa, mà thành tín trước đức háo sanh mầu nhiệm và đức từ bi sáng tạo vô ngần của Thượng Đế. Như vậy, Đại Đạo là con đường chân lý mà loài người phải vươn tới.

(Đức Cao Triều Phát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Tuất thời, 11-02 nhuần Ất Sửu (31-03-1985)

Với giải đáp vừa nêu, cho thấy niềm tin Thượng Đế hiện hữu sẽ vượt lên trên tất cả TG và mọi lãnh vực của nền văn minh thế giới, lý tưởng loài người, tất cả những thành quả tiến bộ trong đời sống con người sẽ gặp nhau NƠI THƯỢNG ĐẾ HIỆN HỮU. Nơi đó chính là ĐẠI ĐẠO, vì “Đại Đạo là con đường chân lý mà loài người phải vươn tới.”

Sơ đồ dưới đây sẽ minh họa cho luận thuyết đó:

 

 

 

Chúng ta thấy 2 mũi tên theo chiều ngang là những năng lực thuộc về VĂN MINH THẾ GIỚI trong đó Khoa học dẫn đầu ; về DI SẢN VĂN HÓA, trong đó có Tôn giáo, triết học, văn học, nghệ thuật . . . đang tiến về đỉnh cao TIẾN HÓA  tại Trung Tâm.

_  Đối với mỗi cá thể con người, nguồn năng lực TINH HOA THỂ CHẤT (Khí lực) và TINH HOA TINH THẦN (Thần lực) sẽ quy tụ tại Trung Tâm, hòa nhập vào các nguồn năng lực khác của thế giới nhân loai

_ Các mũi tên chiều dọc là các nguồn năng lực của vũ trụ được các nguồn năng lực tại Trung tâm do Tinh hoa thề chất + Tinh hoa Tinh thần hội tụ hấp dẫn vào theo LUẬT CẢM ỨNG và Nguyên Lý THIÊN ĐỊA VẠN VẬT NHẤT THỂ.

Bây giờ, điểm TRUNG TÂM đã trở thành Chủ quyền tạo hóa của cả Càn khôn vũ trụ, tức là Nguyên lý vô vi Đại Đạo. Tôn giáo gọi là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời, là Bản thể Chân như.

Triết học gọi là Truyệt đối thể của vũ trụ, là Cứu cánh nhân loại,

C.     Chúng ta có thể đơn giản hóa minh họa nêu trên bằng hình tượng giao nhau của hai chiều ngang dọc như Thánh giá và chữ Vạn:

Description: C:UsersDIENPicturesCHU VAN 2.jpg

 

D.    Đứng trên tinh thần Đại Đạo, chúng tôi nghĩ  HÌNH ĐỒ TAM GIÁO của Minh Lý Đạo cũng đủ tổng hợp các minh họa nói trên để góp phần ĐỊNH VỊ THƯỢNG ĐẾ TẠI TRUNG TÂM BẢN THỂ VŨ TRỤ

 

 

      Quán chiếu hình đồ, với những nhận thức trên, chúng ta sẽ có các hệ luận sau:
_ Cái thế 3 trong một của 3 vòng tròn là đường lối dung hòa-dung hợp
_ Ba vòng tròn gát chồng lên nhau là tiến tới hội nhập
_ Ba nhánh đen là động lực qui tâm
_ Tam giác đều màu trắng là 3 nguyên lý siêu việt của vũ trụ (Thiên-Địa-Nhân; Nho – Thích – Đạo; Tâm linh – Nhân sinh – Đạo Pháp; Tinh  - Khí – Thần)  chịu sự vận hành củaTrung Tâm vũ trụ và vận hành mọi hệ thống 
_ Trung tâm duy nhất và Tuyệt đối đó tự hữu, hằng hữu, mà khả dĩ làm cho mọi hiện hữu biến dịch không ngừng.

 

F.      KẾT LUẬN: chúng tôi hy vọng những minh họa trên đây sẽ góp phần cùng quý vị ĐỊNH VỊ THƯỢNG ĐẾ hay TUYỆT ĐỐI THỂ VŨ TRỤ  tức TRUNG TÂM BẢN THỂ VŨ TRỤ, tức ĐẠI ĐẠO.

Thiện Chí


Lý đạo là xuân / Thiện Chí

TANH MANG SONG TU / Thiện Chí

world cup Hòa Binh / Thiện Chí


NHAT KÝ ĐẦU NĂM / Thiện Chí

NHAT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí
BẢN THỂ HỌC / Thiện Chí

CUỘC THÁCH ĐỐ / Thiện Chí


ƯỚC VỌNG VÀO XUÂN / Thiện Chí
TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí

TIỀM LỰC SÂU THẲM / THiện Chí
TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

Dòng thiên ân / Thiện Chí

Suy ngẫm đầu Xuân / Thiện Chí
Minh Lý Đạo Khai / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện ChíHãy tự biết mình / Thiện Chí

Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ / Thiện Chí

Văn Hóa Đạo Đức / Thiện Chí

Chính Long Đức Trung / Thiện Chí

Khai Xuân Tiến Đức / Thiện Chí

Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí


Phục sinh / Thiện Chí

Sống tự nhiên / Thiện Chí


Tỳ Thổ / Thiện Chí


Thiên Nhãn / Thiện Chí

Người giác ngộ vun bồi tánh đạo,
Bậc nguyên căn hoài bão ý Thiên,
Vào đời một chí nhẫn kiên,
Thực thi sứ mạng pháp quyền dựng xây.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, Rằm tháng Giêng Tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây