CƠ QUAN PTGL TỔ CHỨC LỄ KHÁNH ĐẢN ĐỨC THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Ngày Rằm tháng 2 năm Ất Mùi ( 03-4-2015) CQPTGL đã ti63 chức lễ Kỷ niệm Khánh đản Đức Thái Thượng ĐạoTổ đồng hời Kỷ niệm 50 năm thành lập Cơ Quan (1965-2015).
Đại diện Các Hội thánh, các Thánh thất, Thánh tịnh, Tôn giáo bạn, Chính quyền địa phương, các đoàn thể đã đến dự đông đảo.
Nội dung cuộc lễ, Ban tổ chức đã báo cáo hoạt động hành đạo 50 năm của Cơ Quan và Thuyết đạo đề tài "Sống đời bình dị-Sống đạo tự nhiên".Ngoài ra Giáo sư Thương Văn Thanh (HT.Truyển Gáo), Linh mục Bảo Lộc (Ban Muc Vụ LiiênTôn) , Giáo sư Thượng Phong Thanh (Trưởng Ban Thư Kỳ Tổ chức Liên Giao các Hội Thánh Cao Đài), Phó BanTôn Giáo TP.HCM đã phát biểu cảm tưởng rất nhiệt tình . . .


Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà cử hành Lễ kỷ nệm ngày thành lập lần 81

Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà tại Quận 2 TP.HCM cử hành Lễ kỷ nệm ngày thành lập lần thứ 81 vào ngày 24 tháng 6 Giáo Ngọ ( 20- 7-2014) trùng dụng Lễ Vía Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân. Đồng đạo các nơi về dự lễ rất đông đảo dưới sự chủ trì của Chức sắc lãnh đạo Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên


Kỷ niệm ngày Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo

Ngày 19 - 6 - Giáp Ngọ, 15/7/2014 Cơ Quan PTGL đã cử hành lễ Kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Bồ Tát và Tổng kết hoạt động Phòng Khám Bệnh Phước Thiện. Các phái đoàn các Hội Thánh, Thánh thất Thánh tịnh và chính quyền đoàn thể đến dự rất đông đủ, trang nghiêm.


  Website Nhip Cầu Giáo Lý phát xuất từ thánh ngôn “Nhịp cầu giáo lý xây non nước; guồng máy thiên nhiên dựng đạo đời” của Đức Chí Tôn. Đó là tôn chỉ của Nhịp Cầu Giáo Lý nhằm nêu cao lý tưởng xây dựng đời thánh đức cho dân tộc và thế giới nhân loại của người đạo Cao Đài. Nội dung của Nhịp Cầu Giáo Lý bao gồm các chủ đề:

  - Nghiên cứu giáo lý Đại Đạo
  - Tham luận hay thuyết minh giáo lý
  - Trích lục thánh giáo
  - Tư liệu sử đạo
  - Vạn giáo nhất lý
  - Thư viện
  - Nhạc đạo & bài hát đạo
  - Hình ảnh sinh hoạt tôn giáo . . .

  Nhịp Cầu Giáo Lý sẵn sàng tiếp nhận những bài viết của đồng đạo và đạo hữu các tôn giáo bạn theo các chủ đề trên. Ngoài ra còn phổ biến những tư tưởng triết học, đạo học nhằm đề cao bản thể đại đồng nhân loại.

  Sứ mạng của Nhịp Cầu Giáo Lý chính là sứ mạng của mỗi người con tin của Thượng Đế, như thánh ngôn của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo: “Người Đạo Cao Đài là gương mẫu, là chiếc đò, là nhịp cầu đưa khách từ bến mê sang bến giác, là điện đài thu phát động năng thúc đẩy sự thống hiệp giáo lý, là tính chất của Tạo Hóa kết hợp với sự thương yêu cho toàn diện thế giới nhơn loài.”( Ngọc Minh Đài, Tuất thời Rằm tháng 7 Canh Tuất (16.8.1970))

  Và mục tiêu của Nhịp Cầu Giáo Lý chính là mục tiêu phổ thông phổ truyền giáo lý Đại Đạo của toàn Đạo không phân biệt Hội Thánh, Thánh sở, công truyền hay tâm truyền theo đường lối “Phổ thông giáo lý không phải hiểu đơn thuần làm cho mọi người hiểu đạo là đủ, mà phải làm cho cơ đạo được thống nhất tinh thần, thống suốt mọi dân tộc, mọi lý thuyết và mọi hoàn cảnh.” ( Đức Giáo Tông Vô Vi Dại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 19 tháng 2 Bính Dần (28.3.1986))

  Thầy dành cho trẻ một mùa xuân,
  Đi lại trần gian xóa khổ trần,
  Như lý Đạo mầu đang cứu cánh,
  Cho đời thuần túy nét thanh tân.

  Đức Chí Tôn, Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ, 08-02-1967

  Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


  Hãy gửi góp ý của bạn tại đây