Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
Có thể bạn chưa xem qua
 • Đề tài : Tham thiền để nghiêm khắc phán xét bản thân

  M LTH, Tuất thời Mùng 2 Thánh 4 Kỷ Dậu (17/5/1969 )


 • Question
  I am also interested in hearing more about ways in which Caodaism is becoming "globalized"----linked to communities in other countries and part of an international conversation.


 • Cao Đài Vấn Đáp / Cơ Quan PTGLĐĐ

  1. Đạo Cao Đài do ai sáng lập ?

  Đạo Cao Đài do Đức Cao Đài Thượng Đế tức Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mà Thiên Chúa giáo gọi là Đức Chúa Trời,11 Do Thái giáo gọi là Đức Jéhovah ; Hồi giáo gọi là Đức Alah sáng lập tại nước Việt Nam vào đầu thế kỷ XX qua các sự kiện chính yếu sau đây :

  - Vào đầu năm 1921, qua phương tiện thông linh bằng cơ bút (giáng cơ), Đức Thượng Đế lần đầu tiên xưng danh là "Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" và chánh thức thâu nhận Ngài Ngô Văn Chiêu làm đệ tử đầu tiên.

  - Sau khi các vị Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang vâng lịnh làm lễ vọng thiên cầu đạo vào ngày mùng 1 - 11 - Ất Sửu (16-12-1925); ngày 19-12-1925 Đức Thượng Đế giáng cơ mừng cho các Ông :

  "Mừng thay gặp gỡ Đạo Cao Đài"

  Đêm Lễ Giáng Sinh 24-12-1925, Ngài giáng cơ dạy như sau:
  "Ngọc Hoàng Thượng Đế Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Giáo Đạo Nam Phương,

  "Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,
  Vui lòng tu niệm hưởng ân thiên;
  Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
  Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên."
  (TNHT, QI,1973, tr.5)
  Vậy Đạo Cao Đài do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tức Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát sáng lập.


 • Về đâu quan họ? / Thu Hà - Tuổi Trẻ Online

  Tại hội thảo quốc tế "Bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đương đại qua trường hợp dân ca quan họ ở Bắc Ninh - VN" trong hai ngày 29 và 30-3 tại Bắc Ninh và Hà Nội, hơn 70 tham luận đã đặt ra rất nhiều vấn đề xoay quanh mâu thuẫn: bảo tồn và phát triển.


 • Bài giảng ngày Thánh đản Đức Diêu- Trì Kim- Mẫu
  (Ngày 17 tháng 7 năm Nhâm Tý, 25-8-1972) của Ngài Cố Nguyễn  Minh Thiện, Tổng Lý Minh Lý Thánh Hội.


 • Tam Thánh Ký Hòa Ước / Hiền tài Nguyễn Văn Hồng

  Tam Thánh ký hòa ước là ba vị Thánh ghi chép bản Thiên Nhơn Hòa Ước lên tấm bảng đá, để công bố cho toàn nhơn loại biết rõ.
  Bản Hòa ước nầy được gọi là: Đệ tam Thiên Nhơn Hòa ước, tức là bản hòa ước thứ ba giữa Trời và người.


 • Số phận vũ trụ / Thiện Quang

  MỞ ĐẦU

  §  Năng lượng tối (dark energy) là một chủ đề mang tính thời sự của vật lý thiên văn (astrophysics) và vũ trụ học (cosmology).

  §  Chủ đề này xuất hiện trong vật lý học cách đây khoảng 8 năm (từ 1998).

  §  Giải Nobel vật lý học 2006 đã được trao cho 2 nhà vật lý Mỹ (John C. Mather và George F. Smoot) về những kết quả nghiên cứu thuộc chủ đề này ("for their discovery of the blackbody form and anisotropy of the cosmic microwave background radiation" - Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy điển).


 • Nhân sinh thành Phật dễ đâu
  Tu hành có khổ rồi sau mới thành.
  Hai câu thơ trong thi truyện về cuộc đời của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vừa mở đầu cũng vừa mang ý nghĩa của một kết luận. Có gì đặc biệt trong cuộc đời của Đức Quán Thế Âm?
  Chúng ta biết về Đức Quán Thế Âm trong Nhất Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ là nhờ lời Đức Thích Ca Mâu Ni dạy trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thích Phước Nhơn, Pháp Hoa Yếu Giải, Phổ Quang, 1995..


 • Bản Lai Tự Tánh / Đức Bác Nhã Thiền Sư

  . . .Người tu hành cũng thế. Muốn xây đắp được một nền tảng chơn lý để đạt đến chỗ chí linh chí diệu của con người trong đạo pháp, cũng cần phải đem hết tâm thần vào chỗ đại định để tìm ra những bí quyết hành tàng trong bộ máy tối linh hầu tìm lại chỗ Bản Lai Tự Tánh, chứng quả vô sanh bất diệt nơi cõi trường tồn. . .


 • Ý nghĩa Ngũ nguyện / Đức Đông Phương Chưởng Quản

  Muốn nhứt thống tư tưởng để tiến đến nhứt thống lý tưởng phải hành thế nào?
  Giản dị lắm chư hiền đệ muội!
  Phương cách đó đã được hằng ngày tụng niệm mà mỗi người đạo không ai không thuộc làu phương pháp ấy. Đó là bài "Ngũ nguyện" vậy.


 • Giao cảm / Ban Biên Tập

  Thu về: mùa thâu liễm

  Tiết trời đã vào Thu, những đám mây xám làm bầu trời thấp xuống và mưa rả rích, những hàng cây co lại trong gió Thu lành lạnh, mọi người ngần ngại ra ngoài mà tâm hồn hình như cũng lắng đọng nỗi niềm riêng…

  (Ảnh: Chiều thu vàng-Thiện Chí-06)


 • Linh Quang Tự / Trich quyển Lịch sử đạo Cao Đài I- CQPTG

  Linh Quang Tự hay Linh Quang Phật Đường là ngôi tổ đình phái Phổ Tế chi Minh Sư.


  Xuân đến con vui với tiết xuân,
  Hãy đem đạo lý độ người trần,
  Trong cơn mê muội xa ngôi vị,
  Thức tỉnh lên đường học thánh nhân

  Đức Chí Tôn, Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ, 08-02-1967

  Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


  Hãy gửi góp ý của bạn tại đây