Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
07/01/2010
Tư liệu sử đạo

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 09/01/2010

Các Tòa Thánh Đạo Cao Đài

I- Tòa Thánh Tây Ninh

Đền thánh Tòa Thánh Tây Ninh
Hội thánh Cao Đài Tây Ninh có một Tòa Thánh nguy nga, khởi xây năm 1936 gồm ba đài, hoàn thành năm 1947. Nội ô có 27 thánh sở phụ thuộc, nằm trên diện tích 96 mẫu tây. Chư Tiền khai Đại Đạo: Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh cùng nhiều Tiền bối Chức sắc Thiên phong khác có công rất lớn trong cuộc xây dựng ngôi Đền Thánh đầu tiên này. Hội thánh đứng hàng đầu về số lượng thánh sở Cao Đài. Thánh sở ngoại vi có Trí giác cung, Trí huệ cung, Vạn pháp cung, 355 thánh thất, 110 điện thờ Phật mẫu, phân bổ trong 32 tỉnh thành. Tỉnh Tây Ninh là nơi đặt Tòa thánh Tây Ninh có nhiều thánh thất nhất (61 thất) và nhiều điện thờ Phật mẫu nhất (31 điện).

II- Tòa Thánh Chơn Lý

Được xây tại Xã Mỹ Phong, Thành Phố Mỹ Tho ĐT 073.3876296 trên diện tích 3 ha với đầy dử các ngôi thờ gồm Châu Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Bát Quái Đài và Phổ Đà Cảnh.
Năm 1928 Anh Lớn Thái Phối sư Nguyễn văn Ca quy tụ bổn đạo địa phương thành lập Thánh thất Mỹ Tho.
Ngày 17-06-1931, Đức Chí tôn lập An Thiên Đại Hội kỳ nhứt tại Rạch Giá (một nhánh Chi Minh Thiện của Ông Trương Kế An lập).Anh Lớn Nguyễn Văn Ca được phong Chưởng Quản Cửu Trùng Đài, thánh danh là Bửu An Thiên, cùng một số Anh lớn khác thành lập ra Hội Thánh Minh Chơn Lý. (hiện nay gọi là HT. Chơn Lý)


Tòa thánh Chơn Lý (Tiền Giang)

III- Tòa Thánh Bến Tre (HT.Ban Chỉnh Đạo)

Thành lập tại tỉnh Bến Tre năm 1934, Hội thánh lấy tên là Ban Chỉnh Đạo. Tòa Thánh tọa lạc tại số 100, đường Trương Định, Phường 6 Thị Xã Bến Tre. Hội thánh lấy tên là Ban Chỉnh Đạo. Từ năm 1938 Hội thánh xưng là “Hội thánh dưới quyền ủng hộ của Đức Giáo tông Nguyễn Ngọc Tương”. Tòa thánh Bến Tre dùng thánh thất An Hội Bến Tre làm Tòa thánh.
Quanh Tòa thánh có Diêu Trì Bửu điện thờ Đức Diêu Trì Kim Mẫu, vườn Kỳ thọ (Thiên lý Mật truyền) xưa cũng là nơi tịnh luyện của Đức Giáo tông Nguyễn Ngọc Tương, nhà tu Trung thừa nam và nữ, nhà tu Thượng thừa nam và nữ. Đứng hàng thứ nhì về số lượng thánh sở Cao Đài, phái Bến Tre hiện có 251 thánh thất ở 25 tỉnh thành. Bến Tre là tỉnh có nhiều thánh thất Ban chỉnh đạo nhất (61 thất).

Tòa Thánh Bến Tre


IV- Tòa Thánh Châu Minh (HT.Cao Đài Tiên Thiên)

Tòa thánh Châu Minh của phái Tiên thiên đứng thứ ba về số lượng thánh sở Cao Đài, đặt tại xã Tiên Thủy, huyện Châu thành, tỉnh Bến Tre, khởi công xây dựng năm 1937, lạc thành năm 1956. Tòa thánh Châu minh của phái Tiên thiên đứng thứ ba về số lượng thánh sở Cao Đài,
Trong nội ô có Diêu Trì Bửu điện, không gọi là đền thờ Phật mẫu, lạc thành năm 1955; còn có Tòa Nội chánh, Báo ân từ. Có 127 thánh tịnh ở rải rác 15 tỉnh thành, trong đó trên 20 thánh tịnh đã hư hoại.

Tòa thánh Châu Minh

V- Tòa Thánh Ngọc Sắc (HT.Minh Chơn Đạo)

Từ 1933 đến 1946 Hội thánh Minh Chơn Đạo với Tòa thánh Ngọc Minh đặt tại ấp 7 (Giồng Bốm), xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ngày 14-3-1946, Pháp tấn công, tiêu hủy Tòa thánh Ngọc Minh. Đức Chưởng Pháp Trần Đạo Quang xây dựng Thánh thất Ngọc Sắc từ năm 1930, đến năm 1954 Thánh Thất chính thức trở thành Tòa Thánh Ngọc Sắc của Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo tại ẤpXóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Bên cạnh Tòa thánh là Diêu Trì Bửu điện. Đứng hàng thứ năm về số thánh sở, Hội thánh có 47 thánh thất (hoại 2) phân bổ trong bốn tỉnh, và tỉnh Cà Mau nhiều nhứt (23 thất).
Tòa thánh Ngọc Sắc

VI- Tòa Thánh Ngọc Kinh (HT. Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý)

Thành lập năm 1955, Hội thánh Bạch Y có 14 thánh sở. Ngày 15-02 Mậu Tuất (1958) làm lễ trí thạch xây dựng Thánh tòa Ngọc kinh tại xã Mông Thọ B, huyện Châu thành, tỉnh Kiên Giang. Thành lập năm 1955, Hội thánh Bạch y có 14 thánh sở. Ngày 15-02 Mậu Tuất (1958) làm lễ trí thạch xây dựng Thánh tòa Ngọc kinh tại xã Mông Thọ B, huyện Châu thành, tỉnh Kiên Giang. Trong Bát quái đài không có quả càn khôn. Sát cạnh Thánh tòa có Diêu Trì Bửu điện.


Tòa Thánh Ngọc Kinh

VII- Tòa Thánh Chiếu Minh Long Châu

Tòa thánh Long Châu được xây dựng năm 1956 tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ. Trong Bát quái đài thờ Thiên nhãn (không có quả càn khôn). Cạnh Tòa thánh có Diêu Trì Bửu điện (cất năm 1996) và đền thờ Đức Võ Văn Phẩm, Nhị thiên Giáo chủ. Đứng hàng thứ tám về số thánh sở, Hội thánh hiện có 16 thánh tịnh (6 hư hoại) và 1 tịnh trường, tập trung nhiều nhất ở Cần Thơ (12 thánh sở).


Tòa thánh Chiếu Minh Long Châu

VIII- Hội Thánh Cầu Kho


Đứng hàng thứ bảy về số lượng (33 thánh sở), Hội thánh Cầu kho Tam Quan thành lập năm 1954 tại xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội thánh xây dựng 1959, tái thiết lạc thành năm 2007. Bát quái đài thờ quả Càn khôn, không có 7 cái ngai. Tỉnh Bình Định là có nhiều thánh sở Cầu Kho Tam Quan nhứt (20 thất).Hội thánh Cầu Kho Tam Quan


IX- Trung Hưng Bửu Tòa (HT. Truyền Giáo Cao Đài)

Không gọi là Tòa thánh, Trung Hưng Bửu Tòa của Hội thánh Truyền giáo có ba đài không lớn lắm, nhưng uy nghiêm. Trong Bát quái đài thờ Thiên nhãn trên quả càn khôn, và thờ linh vị Đức Giáo tông Vô Vi Đại Đạo (các thánh thất chỉ thờ Thiên nhãn, không thờ linh vị Đức Giáo tông). Trung Hưng Bửu Tòa đặt tại 63 đường Hải Phòng, Tp. Đà Nẵng, lạc thành năm 1956, cũng là ngày thành lập Hội thánh Truyền giáo. Hội thánh có số lượng thánh sở đứng hàng thứ tư với 61 thánh thất, 13 cơ sở đạo, và trên 100 thiên bàn ở các xã đạo, nằm rải rác 17 tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng có nhiều thánh sở nhứt (23 thất và 8 cơ sở đạo).


Trung Hưng Bửu Tòa
Tư liệu sử đạo
Các Tòa Thánh Đạo Cao Đài / Tư liệu sử đạo

Biết đạo ai ơi biết lẽ Trời,
Đừng nên mong vọng chuyện xa khơi,
Tu nhân kết quả nhân hành thiện,
Tích đức công dày đức độ đời.

Đức Đại Đồng Tổng Lý , Huờn Cung Đàn, 01-4 nhuần Quý Mão, 22-5-1963

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây