Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Cái khăn lương / Chí Như sưu tầm

    LTS:Tháng 10-2006, tại Hội nghị APEC diễn ra ở nước ta, 21 vị nguyên thủ quốc gia đã mặc ...


 • Từ ngàn năm trước chúng sanh đã biết đến uy danh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát qua những ...


 • Hội Yến Diêu Trì là một trong những sự kiện trọng đại của thời kỳ tiềm ẩn trong lịch sử ...


 • by otoabasi on June 25, 2010 Many people don't like reading and it that has become well known trait existing in ...


 • Tư tưởng Đạo gia 道家思想 ● Lê Anh Minh dịch TƯ KHẢO  思 考 – TRỊ THẾ  治 世 313. Bất dục ...


 • ĐỒNG NGUYÊN VẠN GIÁO / Đức Vạn Hạnh Thiền Sư

  VẠN HẠNH THIỀN SƯ, Bần Tăng chào mừng chư hiền đệ hiền muội lưỡng ban đàn nội. THI Chuỗi dài ý hệ ...


 • Trên non Yên Tử chòm cao nhất, Trời mới sang canh đã sáng tinh Vũ trụ mắt đưa ngoài biển cả Nói cười ...


 • Bức tranh Thiếu nhi Việt Nam / Sưu tầm từ VietNamNet

  (VietNamNet) - Bức tranh vẽ bằng tay của gần 1.500 thiếu nhi Việt Nam vừa được tổ chức Guinnes công ...


 • Hãy tự biết mình / Thiện Chí

  "Hãy tự biết mình" là lời khuyên có ý nghĩa rất sâu xa từ ngàn xưa của các bậc minh ...


 • Đạo lý chính là sự bình đẳng giữa người và người, giữa dân tộc nầy với dân tộc khác. Nên ...


 • Thống nhất - Quy nguyên / Đạt Tường sưu tầm

  THÁNH GIÁO KỶ NIỆM NGÀY KHAI TỊCH ĐẠO Nam Thành Thánh Thất Tý Thời đêm 23 tháng 8 năm Mậu Tuất (1958)


 • Dòng sông uốn khúc qua bao thác ghềnh, đón nhận mọi nguồn nước đục trong, nhưng không bao giờ dừng ...


17/04/2020
Thiện Chi

THAM KHẢO THÁNH DỤ QUY ĐIỀU CƠ QUAN


 THÁNH DỤ QUY ĐIỀU CƠ QUAN PTGLĐĐ (Trich đoạn)

 

 Chương VIII : Nhiệm Kỳ  Hình Phạt Tranh Chấp Bầu Cử     

            64. Nhiệm  kỳ của nhân viên "Cơ quan" gồm cả phận sự trong Ban Thường Vụ sẽ chấm dứt vì sự quyết định của "Ơn Trên", vì sự từ chức của đương sự, vì mệnh một hay vì tật nguyền không hành sự được nữa

            65. Nhân viên của "Cơ Quan" phải giữ tôn ti trật tự, phải tôn trọng "Ngũ Giới Cấm, "Tứ Đại Điều Qui", cùng tất cả các luật đạo ghi trong "Tân Luật Pháp Chánh Truyền".      

            66. Nếu phạm luật nhẹ thì các anh chị lớn trực cấp phải khuyên răn, nếu tái phạm thì phạt quì hương sám hối. Còn tái phạm nhiều lần nữa thì phải đệ lên Ban Thường Vụ phán đoán.        

            Trong trường hợp sau này, Ban Thường Vụ có thể giáng một hay hai trật tùy theo tội.           

            67. Nếu phạm tội nặng thì Cửu Trùng Đài sẽ mời Hiệp Thiên Đài làm trạng sư bào chửa hộ cho đương sự. Nếu bị phán đoán có tội nặng với Đạo thì có thể bị trình lên "Ơn Trên" với đề nghị giáng cấp hay trục xuất ra khỏi "Cơ Quan", tùy theo trường hợp.   

            Nếu bị trục xuất ra khỏi "Cơ Quan" thì "Cơ Quan" sẽ thông tri cho toàn Đạo được biết.        

            68. Trong trường hợp lời quyết định của Tổng Lý Minh Đạo không được hòa giải được sự bất đồng ý kiến giữa Hiệp Lý Minh Đạo và Tham Lý Minh Đạo (t.c. Chương VII điều 30) hay những vụ tương đương, việc này sẽ đưa sang nhờ Hiệp Thiên Đài tìm cách dung hòa.         

            Nếu Hiệp Thiên Đài không dung hòa thì sẽ lập đàn cơ thỉnh lịnh "Ơn Trên". 

            69. Khi nào "Cơ Quan" được bành trướng sâu rộng trong nước hoặc khi nào nhân viên "Cơ Quan" được dồi dào từ các chi phái trong toàn Đạo gia nhập thật nhiều thì tất các các cấp trong "Cơ Quan" sẽ được bầu cử theo luật lệ sẽ được "Ơn Trên" chấp thuận sau.         

            70. Ban Thường Vụ khi thấy cần bầu cử, hoặc khi nhân viên trong "Cơ Quan" từ cấp Phó Ban đến Vụ Trưởng hơn phân nửa đồng ý cần bầu cử, thì Ban Thường Vụ sẽ bá cáo với Đại Hội Thường Niên tới, với đề nghị ngày giờ cùng với luật bầu cử để Đại Hội chấp thuận hầu dâng trình lên "ƠN TRÊN" thẩm xét.

 

Thiện Chi

NHAT KÝ ĐẦU NĂM / Thiện Chí

NHAT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí
BẢN THỂ HỌC / Thiện Chí

CUỘC THÁCH ĐỐ / Thiện Chí


ƯỚC VỌNG VÀO XUÂN / Thiện Chí
TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí

TIỀM LỰC SÂU THẲM / THiện Chí
TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

Dòng thiên ân / Thiện Chí

Suy ngẫm đầu Xuân / Thiện Chí
Minh Lý Đạo Khai / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện ChíHãy tự biết mình / Thiện Chí

Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ / Thiện Chí

Văn Hóa Đạo Đức / Thiện Chí

Chính Long Đức Trung / Thiện Chí

Khai Xuân Tiến Đức / Thiện Chí

Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí


Phục sinh / Thiện Chí

Sống tự nhiên / Thiện Chí


Tỳ Thổ / Thiện Chí


Thiên Nhãn / Thiện Chí

Là môn đệ Cao Đài Thượng Đế,
Phải dặn lòng phước huệ song tu,
Ấy là công quả công phu,
Thương người mến vật vận trù nội tâm.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, 29 tháng Chạp Mậu Ngọ

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây