Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Đối với nhân loại, di sản là những gì do lịch sử tiến hóa của loài người để lại, có ...


 • TRAU LÒNG SỬA TÁNH / Đức Di Lạc Thiên Tôn

  Lời báu nào cần vẽ rắn rồng, Bao nhiêu đã đủ gọi thành công. Tu vì đại nghĩa không vì phẩm, Luyện bởi ...


 • Trong "Lịch trình hành đạo" của Đức Lê Đại tiên ban cho Cơ quan Phổ thông Giáo lý, nơi phần ...


 • III. NGUYÊN LÝ ĐẠI THỪA CỦA ĐẠO PHÁP ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Hội ý qui luật “ Châu ...


 • Xuân sứ mạng / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

  Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy tại Cơ Quan PTGLĐĐ vào ngày CQPTGL vào Giao Thừa Năm Đinh ...


 • Tôn giáo / Sưu tầm

  Tôn giáo, đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu ...


 • "Ta gởi lời này cho tất cả nhân sinh trên cuộc đời đang có, từ dân tộc nghèo đói dốt ...


 • Chúng ta sống trong cõi nhị nguyên đầy khổ đau nhân quả nhưng cùng lúc chúng ta cũng sống trong ...


 • ĐẠO CAO ĐÀI VỚI DÂN TỘC / Phó Giáo Sư TS. Nguyễn Thanh Xuân

  Đạo Cao Đài ra đời ở Nam Bộ vào đầu thế kỷ XX, đến nay là một trong những tôn ...


 • Dưỡng sinh - Tị hại / Lê Anh Minh dịch

  Tư tưởng Đạo gia 道家思想 - Lê Anh Minh dịch


 • QUYỀN PHÁP ĐẠO / Thiện Tín

  . . ."Trong sở vật thực tại con người, điểm Quyền Pháp là linh hồn. Nhờ đó mà sinh ra, ...


 • XUÂN TÂM và TÂM TƯƠNG TỬU / Đức Lý Giáo Tông

  Mới nhắm mắt bóng câu, hành giả đã vượt qua hết một chu kỳ ngắn ngủi, để ngắm lại hay ...


22/01/2011
Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 22/01/2011

Mẹ dạy đầu Xuân

C.Q.H.T.Đ.T.N       ĐẠI - ĐẠO - TAM - KỲ - PHỔ - ĐỘ
Bộ phận H.T Đ              ( Đệ Tam Thập Bát Niên)
P.Đ : Kiến Minh                  Hườn Cung Đàn,
Đ.T : Huệ Thanh        Tý thời 29 rạng mùng 1
                                 tháng Giêng năm Quí Mão
                                             ( 01/24/1963)
C.Đ : Hải Thần                  
          Địa Châu                TẾT NGUYÊN ĐÁN
                                                  
H.Đ : ba vị tứ bửu             .
Đ.K : Diệu Thê
: Ngọc Kiều
: Bạch Ngọc


Tiếp điển:

DIÊU TRÌ KIM MẪU, Mẹ linh hồn các con, Mẹ mừng mỗi trẻ.
Mẹ được sắc lịnh NGỌC HƯ CUNG lâm đàn dạy dỗ các con trong đêm xuân năm Quý Mão. Mẹ miễn lễ các con an tọa. Pháp đàn họa phù chơn đồng bình thân.

Hỡi các con ! Hẳn các con có nghe câu : "Thiên Địa tuần hoàn, châu vi phục thỉ". Tuy lời nói đơn sơ nhưng đúng với lý thiên nhiên của Tạo hóa. Từ thuở tạo thiên lập địa, Bàn Cổ sơ khai, thì các con còn là bổn tánh chơn như chất phác hiền lương, sống lẫn lộn thú cầm, chỉ biết đói ăn khát uống. Vì đức háo sanh của THƯỢNG ĐẾ muốn các con vượt lên một mức để phân tách với thú cầm, nên cho các vị thánh đức lâm phàm cải tạo đời sống các con thành một giá trị trên vũ trụ và xây dựng cho các con một nền tảng nhân đạo vững chắc muôn đời vẫn còn sử dụng.

Các con ôi ! Thiên địa chí công, sự tiến hóa không riêng cho loài người mà chung cả vạn loại, bởi thế nên Tam Giáo mới ra đời lập Đạo hầu dẫn dắt sự tiến hóa của vạn loài đi về đúng lẽ Trời để giữ mãi cái thế gian an lạc thanh bình, nhưng than ôi ! vì lòng thị dục của các con không muốn hưởng ân huệ đồng đều mà các con chỉ mong chiếm phần ân huệ của Hóa Công về cho trọn quyền sử dụng cá nhơn của mình, nhưng các con nào có biết đâu trong cặn bả có những loài vi trùng độc. Lòng thị dục của các con lại nẩy nở ra lục dục thất tình, khiến cặn bãcho các con trở thành một giống người tội ác nên mới có cảnh hỗn độn ngày nay.

Các con ôi ! Mẹ rất đau lòng giữa trách nhiệm và tình thương của Mẹ đối với các con. Ngày xưa cũng các con mà ngày nay cũng các con. Xưa thì ngày nghiêu tháng thuấn, nay lại xương núi máu sông. Các con ôi ! Mẹ rất đau lòng khi nguyên nhân lạc lầm vào đường trầm luân bể khổ. Các con có nhớ chăng ? Ba tám năm khai Đạo là ba tám mùa xuân cứu rỗi của các con, mà đến ngày giờ này cảnh tương tàn, tương sát vẫn còn phô diễn, thì lý Đạo chưa đủ để cảm hóa được lòng người. Mẹ thử hỏi, những khuyết điểm đó là của Đạo hay của các con hành đạo ?

Bởi lẽ chưa chế ngự được lòng thị dục, chưa cải tạo được bản thân nên rồi cùng chung kiếp số trong cảnh thương hải tang điền. Xuân Quý Mão là xuân nền Đạo Đạo chuyển luân cơ giáo lý hóa hoằng hầu đem lại sự hoàn nguyên toàn thể môn đệ Cao Đài đi đến đại đồng chánh pháp.

Các con . . . hạnh đạo phải hoàn toàn, tinh thần luôn luôn sáng suốt, mới mong vượt qua những chướng ngại vật chung quanh các con.

Món quà xuân của các con Mẹ ban cho năm vần tám câu là để dò xét tinh thần đạo đức của các con.

Từ nay, Mẹ mong các con nên trọn vẹn với sự liên hòa hợp nhứt. Giờ đây Mẹ ban ơn lành chung cho toàn thể các con. Vậy các con hãy đem bạch thủy để Mẹ bố hóa ân lành cùng nhau chung hưởng.

ĐỘNG ĐÌNH

Xuân Quý Mão Mẹ đề ngọc bút,
Đôi vần thơ xuân khúc dạy con;
Thiên luân muôn dặm mỏi mòn,
Tấm lòng đạo đức sắt son chặt gìn.
Trời đất minh minh,
Hoa cỏ xinh xinh,
Non nước hữu tình,
Tìm đâu khúc nhạc thanh bình,
Cho nguyên nhân khỏi lộ trình phong ba.
Tiết Xuân đượm sơn hà xinh lịch,
Đêm Giao Thừa tịch mịch không gian;
Hằng Nga ẩn bóng cung Hằng,
Mịt mờ cây cỏ nhẹ nhàng gió rao.
Hương vị thanh cao,
Trầm bay ngạt ngào,
Ao trắng phau phau,
Con ôi ! Đạo đức dồi dào,
Muốn siêu cõi Thánh phải trau hạnh trần.
Mảnh bạch y che thân hành đạo,
Miếng muối dưa cải tạo thân phàm;
Có chi danh lợi mà ham,
Vui câu đạo đức siêng làm quả công.
Giáo lý phổ thông,
Thuyền lướt giữa dòng;
Bể khổ mênh mông,
Xông pha cương quyết anh hùng.
Mái chèo giáo lý ngược dòng sông mê.
Xuân mấy độ đã về với Đạo,
Đạo không thành mới bảo sao đây ?
Con ôi ! Luật Tạo vần xây,
Dù không dù được chẳng ngoài định cơ.
Trên một ván cờ,
Được thua ai ngờ,
Nghĩa sĩ thờ ơ,
Linh miêu gióng trống phất cờ,
Long Hoa gặp hội cõi bờ xâm lăng.
Con ôi ! rán hóa hoằng sâu rộng,
Tình liên quan nguồn sống tương lai,
Sống cho tất cả muôn loài,
Sống trời đạo đức, sống ngày thuấn nghiêu.
Đắm đuối đã nhiều,
Phải rán làm phiêu,
Nhân loại thương yêu,
Non sông gặp cảnh trời chiều,
Con thuyền đạo đức độ đều chúng sanh,
Con hỡi con ! đêm thanh dạy dỗ,
Chí tu hành ôn cố tri tân;
Quà xuân Mẹ thưởng năm vần,
Cho con thưởng thức tinh thần về sau.
Xuân sang hương vị ngạt ngào,
Con ôi ! Mẫu tử thuở nào đoàn viên.

Hôm nay, Mẹ giáng đàn ban ơn lành cho toàn thể các con nam nữ. Các con cần học hỏi lời Mẹ dạy. Sang xuân các con sẽ được giáo hóa nhiều về đường lối tu hành, các con nam phái cần hăng say với tinh thần trách vụ để gần đây được điểm hóa.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu
ĐỨC MẸ DẠY NỮ PHÁI / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Mẹ dạy đầu Xuân / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Hãy giữ cái bất dịch / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Thánh giáo Trung Thu 1973 / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Xuân tâm - Xuân đạo đức / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Thánh giáo Trung Thu Đinh Mùi / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Thánh giáo Trung Thu Canh Tý / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Nên Người chẳng phải dễ gì đâu,
Nên Phật Thánh Tiên lại khó cầu,
Biết sửa một ly là đắc quả,
Con ôi Diêu Điện Mẹ đang sầu.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Thiên Lý Đàn, 01-02 Mậu Thân, 27-01-1968

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây