Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Thiên cơ thế sự định phân rồi / Thánh giáo Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

  Học tập Thánh giáo-Tháng Giêng Canh Dần 2010 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Tuất thời, 29-12 Mậu Ngọ


 • DUY NGÃ ĐỘC TÔN / Khiêm Cung sưu tầm

  Theo Kinh A Hàm, khi đản sanh, Đức Phật đã nói một bài kệ bốn câu như sau: Thiên thượng thiên ...


 • Ý Thu / Cố Đại Tỉ Diệu Chơn Minh

  . . .Hòa tan Tâm mình trong lòng Vô Cực Từ Tôn Kim Mẫu. Ôi ! Bao vinh quang tuyệt ...


 • Thánh giáo dạy về "Đắc nhất" / Đức Chí Tôn và các Đấng

  . .Trong thế tam tài, Trời mà được Một thì đàng đạo yên ổn trong lành, soi sáng nuôi dưỡng ...


 • TTOnline-Chủ Nhật, 01/08/2010, 09:04 (GMT+7) Hoàng thành Thăng Long được công nhận di sản văn hóa thế giới Ủy ban di sản ...


 • Như chúng ta đã biết, ngã của thân tứ đại ngũ uẩn này vô thường sanh diệt, không có nghĩa ...


 • Chỉ 12 năm sau ngày Mẹ Maria hiện ra tại La Salette(1) với những lời báo động nghiêm khắc và ...


 • Nhân sinh thành Phật dễ đâu Tu hành có khổ rồi sau mới thành. Hai câu thơ trong thi truyện về cuộc ...


 • Tây Minh / Lê Anh Minh trích dịch

  Tây Minh vốn là đoạn văn đầu của thiên Càn Xưng 乾 稱 trong Chính Mông正 蒙 của Trương Hoành ...


 • Tam giáo trong Cao Đài / Dũ Lan Lê Anh Dũng

  Với sự xuất hiện của Cao Đài tại cái nôi Việt Nam, không chỉ Tam Giáo truyền thống được phát ...


 • Cư trần lạc đạo / Thiện Hạnh

  Trần gian là trường tiến hóa cho vạn linh sanh chúng, nhưng đồng thời cũng là nơi con người chịu ...


 • Cao Đài là một nền đạo hướng tới những yêu cầu bức bách cứu khổ nhân sinh trong phạm vi ...


06/12/2009
Đức Lý Giáo Tông

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 27/12/2009

Nhứt điểu phi, vạn điểu tùng

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH, Bần Đạo chào chư hiền Thiên ân, đệ muội. [ . . .]

Đức Thượng Đế Chí Tôn sẵn dành hồng ân cho chư đệ muội trên lộ trình tu hành học Đạo gặp trở ngại khó khăn.

BÀI

Một sứ mạng thiêng liêng cao cả,

Trong tình thương Tạo Hóa hiếu sinh,

Trước tiên mình phải dặn mình,

Dặn mình rồi mới đăng trình đăng trình: lên đường thực thi.

Trên Thượng Đế huyền vi ban bố,

Dưới nhơn sanh muôn ngõ trông chờ,

Thật tâm mới được tri cơ, tri cơ: biết được việc mới mống ra, chưa hình hiện hẳn

Hễ tu thì đắc chớ ngờ ai ơi.

"Nhứt điểu phi, vạn điểu tùng", một con chim bay vạn con chim đều cất cánh, Đại Hội Thường Niên chư đệ muội đã thể hiện được tinh thần đó. Nhìn vòm trời rộng lớn bát ngát bao la đàn chim ríu rít tung bay mặc cho bẫy dò khắp chốn, cung lưới bủa giăng, chỉ chực đến ngang tầm mức là buông tên thả lưới. Nhưng điều đáng lo ngại là đàn chim kêu nhau về tổ ấm hay bạt gió muôn phương? Điều đáng lo ngại hơn nữa là những con chim bạc phước ham mồi hay tự ỷ vào đôi cánh mỏng manh mà say mê .

Đạo pháp trường lưu, hành giả quyết tâm giác ngộ xuôi thuyền về bến giác thì ý chí phải kiên cường, biết lúc nên đi thì đi, lúc nên đậu thì đậu. Đêm trăng sáng dầu nước ngược cũng có thể thuyền. Ngày mà âm u, dầu xuôi dòng cũng nên cắm sào ngơi nghỉ. Đó là minh triết để bảo thân. Cũng vẫn chiếc thuyền mà người thuyền trưởng khéo bẻ lái trở lèo cho thuyền vượt qua những cơn sóng to gió lớn. Đó là việc đáng lưu ý. Nhưng điều quan trọng hơn hết là những tay thủy thủ có thật tâm gìn giữ con thuyền trước bao vạn sanh linh đang lặn hụp hay không? Nếu đã thật tâm thì vui cùng vui, khổ cùng khổ, một tâm chẳng đổi, một chí chẳng dời, thì tiến hành dầu khó khăn cũng đạt nhiều kết quả. Đó là trung thành sự Đạo.

TIẾP BÀI

Việc không khó, chỉ lòng mới khó,

Khó bởi lòng, hay có dối lòng,

Thật thì ngoài cũng như trong,

Vắn dài nắm lại một lòng bàn tay.

Muốn bảo thân bảo thân: giữ gìn cho chính mình được an toàn dụng tài đúng chỗ,

Muốn trung thành giác ngộ tùy thời,

E dè khi vắng bóng người, nhà Nho gọi là "thận độc": giữ gìn cẩn thận trong chỗ thầm kín, chỉ có một mình mình biết (không sanh tâm âm thầm làm quấy)

Khổ vui cộng tác một lời là tâm.

Mười hai năm tu hành học đạo, chư đệ muội phải tự thắp đuốc mà đi. Ngày mai đây chư đệ muội tiến hành chương trình đã vạch, hãy nhớ lời Bần Đạo.

TIẾP BÀI

Trong tổ chức tri âm tri kỷ,

Dứt phàm tâm đạo lý sáng soi,

Sớm khuya tâm hạnh ,

Khiêm cung hòa ái độ người muôn phương.

Nguyện chung sức mở đường đại chúng,

Đem Đạo mầu công dụng mọi nơi,

Cho người thông cảm cùng người,

Dẹp tan sắc phái phục hồi tình thương.

Đó, Thiên ân trên đường sứ mạng,

Lãnh pháp quyền xứng đáng vai trò,

Ngại gì những khúc quanh co,

Ván cờ thế sự đắn đo nhọc lòng.

[ . . .]

TIẾP BÀI

Trên Đại Đạo cộng đồng nhứt thể,

Trong tinh thần bảo vệ quốc phong,

Muốn cho huynh đệ đại đồng,

Trường giang vạn phái xuôi dòng về nguyên.

Bần Đạo cũng nhắc nhở chư hiền muội phải siêng tu học, và chỉ có siêng tu siêng học cho suốt cho thông thì mới thấy đường cao siêu mà tiến bước, nẻo đọa lạc mà tránh đi. Tội lỗi hiện kiếp có thể dùng hình thức sám hối để xóa mờ, nhưng tội lỗi thâm sâu từ lịch kiếp hoặc tế vi ẩn áo tự đáy lòng bởi không dễ thấy nên khó trừ. Chư hiền muội cần lưu ý điểm này để tự an bài trong tình thương Vô Cực. Đường lối đã vạch ra cùng đường lối Cơ Quan đã hoạch định, chư hiền muội hãy tiến bước sẽ được ban ơn.

Hỡi các trò Thanh Thiếu Niên ngoan đạo của Đức Chí Tôn Thượng Đế! Cao Triều Lão Hữu nhờ Bần Đạo chuyển lời đến thăm các trò và xin nhắc nhở các trò ghi nhớ những lời Lão Hữu đã dạy. Thế cuộc càng chuyển trò càng ý thức được thế nào là sứ mạng tiếp nối trong tương lai, thế nào là hiến dâng. Các trò sẽ còn nhận định được nhiều hơn nữa, nhưng chờ đợi thì quá trễ nên bước sớm tốt hơn. Đang sức sáng tạo, cần sáng tạo cho được căn bản tâm linh thì trên hoạn đồ thiên lý không còn sợ gì loài sa tăng ác quỉ.

Bần Đạo cũng để lời nhắc nhở chư hiền đệ hiền muội đã học tâm pháp Đại thừa: Thì giờ nhặt thúc, định mạng có bao nhiêu, người xưa khổ công tu luyện hằng mấy mươi năm mới thành Đạo quả, nay chư đệ muội vừa tu, vừa học, vừa hành, kể ra thì rất nhiều, nhưng nhìn lại thì chẳng có bao nhiêu. Công không đủ trừ tiền nghiệp, quả không đủ xây đắp nền móng tự thân, vào Đại Thừa thì công phu còn kém cỏi, tâm tánh dễ rong chơi, nên muốn hành Thiên Đạo phải chịu nhiều khảo thí. Một năm có hai khóa tịnh Hạ Chí, Đông Chí mà còn thiếu sót bận rộn lu bu, hay vào cửa tịnh đường mà tâm còn ngoài ngưỡng cửa, dầu pháp linh mà không hành công đúng mức thì làm sao thấy được linh diệu của Pháp Đạo vô vi mầu nhiệm, mà chỉ học trên lý thuyết thì làm sao thấy được huyền nhiệm vô vi! (. . .)
Đức Lý Giáo Tông

Học đạo để nên người thánh thiện,
Tu hành cần rèn luyện thân tâm,
Có thân, thân chớ đọa trầm,
Có tâm, tâm chớ lạc lầm phàm phu.

Đức Đông Phương Lão Tổ, CQPTGL, 04-6 tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây