Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
13/06/2011
Đức Lê Đại Tiên

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 18/06/2011

Thế Nhân Hòa


Nam Thành Thánh Thất
31-3-1969 (14-02-Kỷ Dậu)

Lê Văn Duyệt
, Lão chào chư Thiên ân sứ mạng, mừng chư hiền đệ hiền muội đại diện trung đàn.

Thế sự đua chen chốn hí trường,
Gây cho nhân loại cảnh đau thương,
Nghiêng vai ai hỡi người tâm đạo,
Gồng gánh non sông vạn dặm đường.Lão cũng lưu ý chư hiền đệ muội đang dốc tâm hành đạo rằng Lão và chư Thần Việt Nam luôn luôn có trách nhiệm trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng như chư hiền đệ hiền muội vậy.
Nhân Đại hội, Lão giúp cho chư hiền một ý thức để tiến hành cơ đạo là "THẾ NHÂN HÒA". Vậy chư hiền bình thân an tọa nghe Lão phân đây:
Những định ước về tâm linh con người theo thời gian càng ngày càng tiến lên. Do đó phải xem những định ước về giá trị tâm linh này là tinh túy của đạo đức
Cho nên chư hiền hãy mở rộng tầm hướng suy tư để cho tôn giáo có sự tôn trọng lẫn nhau và giữ tính cá biệt của tôn giáo ấy. Có như thế mới gọi là Đại Đạo Tam Kỳ.
Khi nội tâm được quân bình thì xã hội cũng sẽ tiến đến chỗ hòa thuận thương yêu.
Đường lối tôn giáo ngày nay hầu như tắt nghẹn trong khung cảnh riêng tư, vì chẳng ngước mặt lên vòm trời bao quát của lý tưởng, trái lại cứ thun mình trong cái giếng chật hẹp âm u của bốn bức tường mà gọi là giáo điều qui ước xa xưa.
Vậy, với cái giá trị cao quý của sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải thực hiện với nội thể chủ quan, phải kiến tạo những điều kiện nào để gọi rằng đầy đủ và xứng đáng trước khi bước chân vào đường sứ mạng.
Muốn tạo thế nhân hòa cho thiên hạ, trước tiên ta hãy tạo thế nhân hòa cho chính bản thân.
Vậy điều phải quyết định đầu là tạo thế nhân hòa trong lãnh vực Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, sau đó sẽ làm động năng kiến tạo toàn thể.

THI BÀI
Lão ghi lại mấy dòng tâm huyết,
Hỡi ai người thấu triệt ý Thiên,
Đừng nên mơ mộng hão huyền,
Đạo mầu thực thể trợ duyên cứu đời.
Đạo tạo nên Thiên thời địa lợi,
Tạo nhân hòa tiến tới bình an,
Lập đời thánh đức thanh nhàn,
Nhơn sanh cộng hưởng thiên đàng là đây.


                                                           * * *
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tý Thời 14 rạng Rằm tháng 2 Canh Tuất (21-3-70)

LÊ VĂN DUYệT, Lão chào chư Thiên ân sứ mạng, chào chư hiền đạo tâm lưỡng phái.
 
Cát bụi mịt mù khắp thế gian,
Hỡi ai tri kỷ gởi đôi hàng,
Non sông một gánh còn dang dở.
Đạo nghiệp muôn dòng quyết đảm đang.
Lấp biển dời non nhiều kẻ muốn,
Quên mình độ thế mấy người toan,
Thiên thời địa lợi nay đà sẵn,
Chờ đợi nhân hòa mới định an


Mục đích của Thế nhân hòa:Tạo thế nhân hòa là làm thế nào lập một xã hội cải thiện mọi xã hội với ba tiêu chuẩn: nhân bản, an lạc, tiến bộ.
Sự quân bình xã hội có được trong thế nhân hòa là phải đầy đủ ba yếu tố đó.

Trên mục tiêu nhân bản: Nhân bản có sáng chói, con người mới cảm thấy mình là con người.
Hãy tạo thế nhân hòa ! Hãy đưa con người trở về đời sống nhân bản. Mọi sinh hoạt hãy nhắm vào nhân bản, vào tình cảm thiêng liêng mà Thượng Đế Chí Tôn đã dành cho mỗi con người.

Trên mục tiêu an lạc: Ngoài ra còn phải bắt buộc đưa sự an lạc vào cuộc sống sinh tồn cho nhân thế.
Đã nói rằng đạo là phương châm để cứu đời, để tạo niềm tin, để gầy dựng hạnh phúc toàn vẹn cho xã hội. Lẽ dĩ nhiên, tôn giáo đạo lý phải nhắm vào cái đại thể to tát, cái sinh hoạt rộng lớn đó là nhân sanh.

Thế nhân hòa là phải tạo được đảm bảo thanh bình đời sống an lạc, nếu chưa được thì không thể gọi là nhân hòa thực sự

Trên mục tiêu tiến bộ:  Đạo đức thương yêu hạnh phúc an hòa chưa đủ cho một xã hội thực thể. Điều mà trong thế nhân hòa phải có là sự tiến bộ.
Tiến bộ ở đây là đáp ứng vào công cuộc xây dựng nền tảng tri thức
Sự tiến bộ là động lực đưa con người lại gần với đời sống hoàn hảo. Sự tiến bộ ở đây nêu lên không chỉ ở thành phần khoa học hay văn hóa, mà phải hiểu rằng một sự tiến bộ mọi hướng của tâm linh và nhân sinh.
.Sự tiến bộ là phải làm thế nào cho con người của xã hội hoàn hảo một cách tự nhiên - ăn để mà sống.

Phương cách và đường lối thực hiện nhân hòa :

Muốn chinh phục đối tượng thực tại, muốn chế ngự hoàn cảnh, phải cần lấy nhân hòa làm nền tảng đầu tiên. Có như vậy mới mong tạo được kết quả vững chắc và lâu bền.
Có lập thế nhân hòa thì ngọn đuốc chơn lý Đại Đạo mới soi rọi cho tận cùng trái đất.
Một phương cách có được là khi nào nó hợp thức với nhân bản, thỏa ứng với xã hội. Con người chỉ chấp nhận nó khi cảm thấy tâm linh và đời sống được bảo đảm một cách thiết thực trong xã hội ấy
Một giai tầng xã hội không đủ để cải tạo xã hội. Tất cả đại thể xã hội phải được huy động toàn bộ trong nhịp nhàng đồng điệu để tiến bước.
Dục vọng sẽ đưa con người tới chỗ văn minh và tiến bộ, song nó cũng sẽ đày đọa con người xuống vực thẳm tội tình.

Tạo thế nhân hòa đòi hỏi ở người hướng đạo, bực thế Thiên hành hóa nhiều sự kiên nhẫn để chiến thắng mọi tham vọng ngăn cách làm tổn thương đến chủ thuyết nhân hòa.

Đạt thế nhân hòa sẽ thành đạo.
Đức Lê Đại Tiên
Thế Nhân Hòa / Đức Lê Đại Tiên

Thế Nhân Hòa / Đức Lê Đại Tiên

Thầy dành cho trẻ một mùa xuân,
Đi lại trần gian xóa khổ trần,
Như lý Đạo mầu đang cứu cánh,
Cho đời thuần túy nét thanh tân.

Đức Chí Tôn, Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ, 08-02-1967

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây