Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Tân pháp Cao Đài / Bạch Hạnh

  Tân pháp Cao Đài là pháp môn tam công, có đặc tính tổng hợp rồi kết tinh và đơn giản ...


 • Theo những tư liệu về báo chí Cao Đài còn lưu lại tại các thánh sở Đại Đạo hay của ...


 • Người giữ vườn / Thiện Hạnh

  Đức Ngọc Lịch Nguyệt thế danh là Lê Văn Lịch, sinh ngày mùng 1 tháng 9 năm Canh Dần (14-10-1890) ...


 • Đức Ngọc sanh vào ngày 1.9 Canh Dần (1890) tại Cần Giuộc. Từ nhỏ đến khi trưởng thành Ngài sống ...


 • Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đại cuộc cứu độ nhân loại bằng chánh pháp Đại Đạo do Thượng ...


 • Tưởng niệm ngày qui tiên của Đạo Trưởng Huệ Chơn, ngày 27 tháng 3 Ất Mùi (15/5/2015) mời quí đạo ...


 • Tôn giáo / Sưu tầm

  Tôn giáo, đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu ...


 • Thánh giáo giao thừa / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

  Cơ QuanPhổ Thông Giáo Lý, Tý thời 30 rạng mùng 1 Đinh Tỵ (17.02.1977)


 • CHÚA THÁNH LINH / Tường Như sưu tầm

  Các ngươi có biết vì sao nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải dùng bằng huyền diệu cơ bút ...


 • Cao Đài Vấn Đáp / Cơ Quan PTGLĐĐ

  1. Đạo Cao Đài do ai sáng lập ? Đạo Cao Đài do Đức Cao Đài Thượng Đế tức Đức Ngọc ...


 • Ngày mùng 1 tháng 3 Đinh Hợi (thứ ba 17/04/2007) được sự phân công của Ngoại Giao Vụ, phái đoàn ...


 • Thiền viện Chân Không / HÒA THƯỢNG Thích Thanh Từ

  Sau đây, chúng tôi sẽ có những lời giải thích về mục đích của tôi khi thành lập Thiền viện ...


22/12/2006
Ban Biên Tập

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 03/01/2010

Hiến dâng và hợp nhất

HIẾN DÂNG VÀ HỢP NHẤT

Nhằm cứu độ nhân loại trong thời mạt kiếp, Đức Cao Đài Thượng Đế đã chọn Việt Nam làm thánh địa khai Đại Đạo do dân tộc này có một đức tin kiên cố lâu đời nơi các Đấng trọn lành và một truyền thống đạo đức sâu dày trải mấy ngàn năm.

Bởi thế khi Đạo Thầy đã khai minh, không bao lâu sau được truyền bá nhanh chóng, đến nay khá nhiều thánh thất Cao Đài đã được dựng lên ở các nước khác trên thế giới.

Nhưng sứ mạng Đại Đạo không phải chỉ có thế, mục đích sau cùng của Đại Đạo không phải là số lượng tín đồ hay số nhiều thánh thất, bởi vì chỉ có giá trị đức tin không chưa đủ. Mà hơn nữa, mỗi người đạo Cao Đài cần mở rộng được lòng nhân và có tâm linh tiến hóa. Và bậc hướng đạo lại càng phải đạt đến giá trị phẩm  và  giá trị hợp nhất  cao cả.

Đó là cứu cánh và điều kiện của cơ cứu thế Kỳ Ba.

Lý do đây là cơ chuyển thế sau cùng, không phải chỉ để đáp ứng nhu cầu tâm linh đơn thuần của con người, cho nên những động năng hiến dâng cho cơ Đạo phải ưu việt ở trí năng và hợp nhất trước lý tưởng.

Cơ Đạo cấp thiết, đại cuộc lớn lao, cần có những đoàn người hy sinh, hiến dâng cho mục đích tôn chỉ Đại Đạo. Nhưng những công năng hiến dâng phải ngang tầm văn minh của thời đại và tâm huyết hiến dâng phải trọn vẹn cho nhân sanh chứ không riêng cho cá nhân thần tượng nào, không riêng cho tổ chức hay chi phái nào, không riêng cho Cao Đài hay cho Việt Nam . . .

Ơn Trên dạy: "Đã là bậc hiến dâng, giá trị phẩm của từng cá thể phải được rèn đúc và xây dựng thường xuyên, giá trị đức tin, giá trị nhân ái, giá trị trí thức và giá trị dũng mãnh của tinh thần, tất cả phải được nung nấu và cải thiện hoàn hảo luôn luôn. (...) Giá trị trí năng phải luôn tiến kịp với thời đại thì mới dẫn dắt và lèo lái thời đại được. Vì vậy kiến thức của những bậc hiến dâng giúp ích không nhỏ trên đường đạo pháp.

"Ngoài ra bậc hiến dâng còn phải tự nguyện với lòng mình là hướng về sự hợp nhất hơn là chia rẽ. Những ai đã tự nguyện hiến dâng cho lý tưởng Đại Đạo phải là một khởi nguyên duy nhất chẳng hề phân. Có như vậy giá trị hiến dâng mới thật sự trọn vẹn và con đường sứ mạng mới mong được khai hoát hầu rước đưa nhân sinh giải thoát bể khổ thành sầu. Đã là bậc hiến dâng thì không còn gì gọi là mê tối vị kỷ để vấp ngã, đi ngược cùng Pháp Chánh để rẽ phân, để phũ phàng tranh chấp. Có không chấp, không phân tranh giữa khởi nguyên hiến dâng thì nhân loại mới thật sự hòa bình trong thương yêu hòa hiệp." Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo,Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-02 Ất Mão

Chánh pháp trước sau như một, nếu hành đạo trong tinh thần hiến dâng chí thành thì đương nhiên trực nhận được chánh pháp và xiển dương chánh pháp đến tận tâm khảm mọi người theo Đạo. Đó là uy lực từ quyền pháp của người sứ mạng. Và cũng do đó cơ Đạo sẽ quy nhứt.

Phế trần hành đạo là một bước hiến dâng đáng kể, nhưng "diệt trừ nhân ngã, thiên chân sáng ngời" mới càng đáng khâm phục tâm đức người hiến dâng.

Giác ngộ thì đã có tâm, theo Đạo thì đã có Đạo, tin Trời thì đã có Trời. Nhưng có hiến dâng hoàn toàn và hành đạo trong tinh thần hợp nhứt bất biến từ khởi nguyên của Đạo thì mới "Được Trời – Được Đạo – Được Tâm".Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Nhâm Tuất
Ban Biên Tập
CAO DAI AT A GLANCE / BAN BIÊN TẬP

ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI / Ban Biên Tập

XUÂN AN NHIÊN TỰ TẠI / Ban Biên Tập


KHÔN ĐẠO THUẬN NHU / Ban Biên Tập
TIẾNG CHUÔNG HÒA BÌNH / Ban Biên TậpGiấc mộng lớn / Ban Biên Tập

Cao Đài Nhứt Bổn / Ban Biên Tập
Câu chuyện đầu năm / Ban Biên Tập

Hẹn ước với Xuân / Ban Biên Tập


Giao cảm / Ban Biên Tập


Thắp đuốc Đại Đạo / Ban Biên Tập


SÁNG KIẾN HÒA BÌNH / Ban Biên Tập

Người Được Chọn / Ban Biên Tập
Các con tuân lịnh của Thầy ban,
Độ thế qua cơn thế khổ nàn,
Đem tiết xuân gieo cùng khắp chốn,
Để đời tận hưởng thú vinh quang.

Đức Chí Tôn, Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ, 08-02-1967

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây