Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Chân truyền giáo huấn về con đường Tu cứu độ cửu huyền thất tổ được tóm lược qua lời của ...


 • Cuộc đời con người không dễ sống được như ý mình, nếu như không gặp được môi trường thuận lợi. ...


 • . . .Trở lại với chúng ta, những con người sẽ bước đi trên con đường chí hướng của cô ...


 • Tâm vô ngại / Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

  Đạo lý nhiệm mầu, pháp môn vô tận. Đời là một trường học để vạn hữu tiến hóa trong định ...


 • Luật lệ Đạo / Lý Đại Tiên Trưởng

  Luật lệ Đức Lý Đại Tiên Trưởng Lý Thái Bạch, Lão mừng chư độ hoằng khai Đại Đạo, đều phải đồng một ...


 • Xây đắp Cao Đài nội tại / Đức Như Ý Đạo Thòan Chơn Nhơn

  ĐẤNG CHÍ TÔN luôn luôn ngự trong tâm thanh tịnh của chư đệ muội. Phật thánh tiên luôn luôn hộ trì, ...


 • Con Người Đại Đạo phải là một Nguyên nhân; đó là người đạt đến Thượng trí tức cái Chơn tri ...


 • "Vốn từ trước Thầy đã lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo ...


 • Danh từ "Khai Minh Đại Đạo" đã được Ơn Trên sử dụng từ lâu. Cụm từ này, có thể lần ...


 • Trung Quốc / Wikipedia Tiếng Việt

  Vạn lý trường thành dài hơn 6700 km, bắt đầu được xây dựng vào đầu thế kỷ 3 TCNđể ngăn ...


 • Nén hương nguyền lâng lâng tâm đạo, Nhớ người xưa gian khổ theo Thầy hằng chỉ giáo ; Từ rừng già dựng ...


 • Hành trình về cõi hư linh / Thanh Mai sưu tập

  Sinh ra làm người, không ai có thể vượt ra ngoài định luật sinh tử. Và con người vẫn hỏi: ...


08/01/2012
Đức Lý Giáo Tông

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 09/01/2012

XUÂN TÂM và TÂM TƯƠNG TỬU


Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 14 tháng giêng Canh Thân ( 29-02-1980 )

THANH MINH ĐỒNG TỬ. Tiểu Thánh chào chư liệt vị đàn tiền.
Tiểu Thánh vâng lệnh báo tin ĐỨC GIÁO TÔNG lâm đàn. Chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Thăng .

Tiếp điển :

THI :

Vượng khí THÁI hòa có đức nguyên,
Câu kinh BẠCH tự ấy chơn truyền,
Ai hay KIM ngọc năng mài dũa,
Rực rỡ TINH hoa ánh diệu huyền.


Bần Đạo chào mừng chư Thiên ân hiền đệ hiền muội.
Tiết Mạnh Xuân còn hòa dịu bao la man mác, vạn vật còn đang chuyển mình trong khí tam dương. Dù cát bụi hồng trần vẫn còn mịt mịt quyện lấy gió xuân, nhưng mầm sống của vạn vật vạn linh vẫn vươn lên theo mầm sống thiêng
liêng vô tận.

Mới nhắm mắt bóng câu, hành giả đã vượt qua hết một chu kỳ ngắn ngủi, để ngắm lại hay lắng tai nghe sau trước, sau những bước chân hành giả có còn âm hướng vọng lại trên đường sứ mạng thiên ân hay như muôn vạn bóng mờ lại qua qua lại. Xuân nào cũng là một mùa xuân đem đến sự thay đổi, sự tiến hóa, sự thành công. Đối với hàng Thiên ân hướng Đạo, xuân khác ở chỗ bình dị thâm trầm nhưng không thiếu bổn phận vi nhân để lèo lái con thuyền cứu độ .

Xuân Canh Thân chư hiền đệ muội có vần thơ xuân, có chung trà ấm, có ly rượu nồng, có xuân sứ mạng và cũng có xuân phụng sự thì đâu kém những lần xuân trước. Tâm tương tửu mà Bần Đạo đã cùng chư đệ muội đối ẩm là để nhắc nhở nhau Bần Đạo miễn lễ chư hiền đồng an tọa .

Tâm tương tửu dễ nhường tiên tửu,
Biết say men chí bửu Thiên ân,
Giúp cho tánh Đạo sạch lần,
Diệt trừ tư hữu ngã nhân pháp quyền.

hay là :
Uống đi men đạo hỡi trò,
say men đạo đức để dò lòng nhau.
Tài với đức đổi trao phụng sự,
Tâm với tài bực thứ không hai,
Có tâm mà lại có tài,
Đức tâm tài đủ đạo Thầy hoằng dương.
Đời thì có hai đường chơn ngụy,
Đạo chỉ cần chung thủy nhứt tâm.

Bần Đạo thiết tưởng xuân hữu hạn, đối với thế nhân xuân bất tái lai nên phải có ly rượu Giao Thừa, chung trà khai thái để đón giờ xuân đến, tiễn giờ xuân đi. Còn hàng chơn tu thọ Thiên ân sứ mạng chấp trì quyền pháp thì xuân lại vô cùng vô tận.

Xuân Đạo vẫn còn, xuân tâm vẫn có. Kìa rượu xuân còn đó, chư hiền đệ muội đã nâng ly và hãy nâng ly xem như chung rượu tâm tương tửu mà năm nào Bần Đạo đã cùng chư hiền đệ muội đối ẩm. duy chỉ có một điều Bần Đạo muốn lưu ý chư hiền đệ muội: khi uống cạn ly rượu chung trà, cái thực chất có thấm thía được vào can trường huyết quản của người sứ mạng Thiên ân hay không.

Tâm chủ sử cơ cầm linh diệu,
Nhấp quỳnh tương cửu khiếu khai thông;
Ở trần là có chủ ông,
Oằn vai sứ mạng kỳ công vận hành.
Năm Canh Thân tác thành cho vững,
Vững lái chèo gió thuận buồm trương;
Tùy cơ tận độ mười phương,
Cho tròn sứ mạng trên đường Thiên ân.


Hôm nay Bần Đạo kiểm điểm các phúc trình hành đạo của chư đệ muội trong năm Kỷ Mùi. Những phần ưu khuyết đã xem xét và suy tư, vì sứ mạng Tam kỳ Phổ độ mà lắm lúc Bần Đạo phải khẩn cầu Đức Từ Tôn Vô Cực đến với chư hiền.

Xét về phần công quả điều hành nội bộ, Bần Đạo chấp nhận ở đạo tâm của chư đệ muội chức vụ nhân viên chẳng quản công lao cực nhọc, phương tiện thiếu kém khó khăn vẫn kiên tâm tu hành. Dầu khảo đảo cũng vượt qua, tuy chưa đạt đến thành công nhưng cũng giữ mức độ bình thường trong các Vụ, các Ban về phổ truyền phổ thông giáo lý cũng như các phần hành sự cơ quan đang xúc tiến đã ghi trong phúc trình.

Về công phu tu luyện, chư hiền đệ hiền muội chưa khắc phục được bản thân nên phải chịu nhiều khảo đảo mới, chưa am hiểu thấm thía được lý của đạo pháp nên chưa phá chấp trừ mê, diệt trừ vọng ngã.

Về công trình, trong công cuộc phổ thông giáo lý hay trên bước Đại Thừa Thiên Đạo, chư hiền đệ muội chưa phát huy được tiềm lực sâu thẳm của hàng hướng đạo chơn tu thành một thực thể đạo cứu thế bằng cách này hay cách khác. Do đó, chưa thể đúc kết lại thành công trình khả dĩ thành tựu theo thánh ý Thiên cơ.

Này chư hiền đệ muội ! Không phải một năm qua rồi mà phải nói 15 năm đã qua, chư đệ muội đã chí tâm tu học hành đạo theo tiếng gọi thiêng liêng, đã từng buồn vui gian khổ mới có cơ hội ngày nay, một cơ hội để hoàn thành sứ mạng Tam kỳ Phổ độ mà chính chư Thiên ân được sự hộ trì của các Đấng trong cuộc vận hành Thiên cơ hầu hết hai phần ba trên đường sứ mạng.

Chư hiền đã đọc nhiều lịch sử ở ngàn xưa, các Đấng Giáo Tổ nếu không vì đời tao loạn, nhơn sanh thống khổ mà phế bỏ ngai vàng, trăn mình trên thập tự, lưu vong trần sái để đem đạo cứu đời, nhưng cái chủ thuyết vẫn là chủ thuyết cứu cánh đại đồng.

Rồi hồi tưởng lại các hàng Tiền Khai Đại Đạo của chư đệ muội vừa qua cũng không ngoài mục đích con người hòa hợp với Thiên Cơ để hoằng khai chánh đạo sửa sang cho thế cuộc khai phóng tâm linh. Phương chi mảnh đất cỏn con, dân tộc ít oi này được đặc ân trong kỳ ba đại ân xá với sứ mạng quyền pháp để tự cứu sự phân hóa của chính mình thì chư đệ muội nên lưu ý đến điều đó, lòng đừng để bị rối ren ngại ngùng trước mọi biến thiên của ngoại cảnh. Hơn nữa, là hàng Thiên ân hướng đạo thì phải giữ tâm chuyên nhất mà thông suốt mọi lý tình, ung dung hòa hài mà không sai thánh ý Thiên cơ. Có như vậy, trong công cuộc đối nội, đối ngoại mới thành công.

Đối nội, đạo lý tình thương làm căn bản. Chấp nhận vào một tổ chức, một cơ quan là đã chấp nhận điều hay lẫn điều dở. Muốn tận dụng tài năng với nhau phải có đủ phương pháp để chế hóa cải tật cho nhau. Tình thương có trang trải thấm nhuần, quyền pháp mới nghiêm minh. Điều hòa nhiệm vụ, nguyên tắc kỷ luật tuy là hình thức nhưng phải tự kiểm tự tu. Thiếu kỷ luật nguyên tắc là đã gây mầm cho sự rẽ chia, sụp đổ.

Đối ngoại cũng thế, cũng lấy đạo lý tình thương làm căn bản. Hơn nữa, có sứ mạng Thiên ân mới thế Thiên hoằng đạo. Muốn thế Thiên hoằng đạo, phương pháp duy nhất là phải vong ngã. Có vong ngã mới có vị tha, có vị tha mới hết lòng tận độ.

Người sứ mạng Thiên ân chiến thắng được khi nào làm cho kẻ thù trở nên thân, người ghét trở nên bạn. Có như thế thì xuân mới vĩnh viễn trường tồn trong lòng người Thiên ân sứ mạng, phàm nhân trở nên Thánh nhân trên con đường tự độ.

Do đó , đối với tôn giáo nào cũng có qui điều, giới luật để người hành giả tu luyện thân tâm đến độ ly gia cắt ái để xem mình là mọi người, mọi người là mình mới đạt thành kết quả trên đường hành đạo. Nay chư Thiên ân không đến đỗi phải chịu trong giới luật, qui điều chặt chẽ nhưng cũng phải tự có một đại chí như Lục Tổ Huệ Năng "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" mới đạt thành chánh quả trong giờ phút cuối cùng.
(...)

Bần Đạo ban ơn lành cho chư hiền đệ hiền muội. Bần Đạo hồi cung. Thăng.


Đức Lý Giáo Tông

Xuân đến con vui với tiết xuân,
Hãy đem đạo lý độ người trần,
Trong cơn mê muội xa ngôi vị,
Thức tỉnh lên đường học thánh nhân

Đức Chí Tôn, Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ, 08-02-1967

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây