Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Yếu tố quyết định của hạnh là tâm. Sau khi nhập môn, chúng ta phải có ngôn ngữ, cử chỉ khác ...


 • Luật cảm ứng / Lê Văn Toại

  Ngoài cuốn ĐẠO ĐỨC KINH, Đức còn để lại cho đời nhiều cuốn kinh khác : KINH CẢM ỨNG dạy về ...


 • Đình làng - văn hóa Việt Nam / Sưu tầm từ danangpt.com.vn

  Thế kỷ XVIII, Việt Nam có khoảng 11.800 làng xã. Mỗi làng có một cụm kiến trúc nghệ thuật tôn ...


 • Đời là một trường tiến hoá, người là một thí sinh, nhập môn là vịn thang, nhập tịnh là leo ...


 • Nếu phải tìm 1 từ nào có thể diễn tả tâm trạng chung của nhân loại lúc nầy thì từ ...


 • Cơ Đạo cấp thiết, đại cuộc lớn lao, cần có những đoàn người hy sinh, hiến dâng cho mục đích ...


 • Questions et Réponses sur le CAODAÏSME / Organisme de Diffusion du Dai Dao

  Troisième Ere Universelle du Salut Divin de Dai Dao Organisme de Diffusion du Dai Dao Questions et Réponses sur le CAODAÏSME Traduit du vietnamien par L’église Cao ...


 • Tại Việt Nam, bản kinh này xuất hiện trong một đàn cơ ở Thiên Thơ Đài (Phước Hải, tỉnh Bà ...


 • Nho giáo, ảnh hưởng của nó / Trần Đình Hượu

  Ở nước ta, Nho giáo đã có lịch sử rất lâu đời. Từ khi nước ta bị xâm lược và ...


 • Đệ Nhị Xác Thân / Quách Hiệp Long

  "Mổi kẽ phàm dưới thế nầy đều có hai xác-thân. Một phàm gọi là corporel. Còn một thiêng-liêng gọi là ...


 • Điểm tô Đạo Trời về mặt hình tướng là làm sáng danh Thầy, danh Đạo về mặt hình thức bằng ...


 • Những nỗi niềm nhân sinh mang ý nghĩa tríết học xuất phát từ sự phản tỉnh của tâm thức khao ...


07/06/2009
Ban Biên Tập

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 31/12/2009

Cao Đài Nhứt Bổn

Qua những thời đại lịch sử tiến hóa, con người biết tư duy; về mặt vật chất, biết xây dựng đời sống văn minh; về mặt tư tưởng, nêu lên nhân sinh quan và vũ trụ quan. Thế là con người đi tìm ý nghĩa của kiếp người và mối tương quan giữa con người và vũ trụ. Khoa học, triết học ra đời và tôn giáo cũng xuất hiện.

Thời hiện đại, văn minh khoa học đã đạt đến đỉnh cao, đời sống con người tiến bộ không ngừng; nhưng đối với ý nghĩa kiếp người và đời sống tâm linh, triết học, siêu hình học và tôn giáo còn gặp nhiều vấn nạn. Chiến tranh, bạo lực, bốc lột vẫn diễn ra dưới lớp vỏ văn minh hào nhoáng của nhân loại. Và chính những hạng người đang sống tầng trên của xã hội vẫn hãy còn khắc khoải đi tìm chân hạnh phúc, không biết định hướng đời mình như thế nào để sống xứng đáng với sứ mạng làm người giữa cuộc đời và giữa trời đất.

Do vậy, các bậc Giáo tổ chứng nghiệm được chân lý đời người mới lập đạo hầu giải đáp những vấn nạn của thế gian. Nhưng các khuynh hướng tín ngưỡng và lòng sùng bái tuyệt đối của giáo đồ trong mỗi tôn giáo lại dẫn đến phân hóa loài người, đồng thời những hành giả cố chấp, cực đoan không thể đem lại lối thoát thật sự cho nhân sinh.

Đến thời Hạ nguơn này, sắp kết thúc một đại chu kỳ của vũ trụ để tái lập đời thánh đức, chúng sanh sẽ chịu một cuộc thanh lọc sau cùng. Đức Chí Tôn không nỡ để con cái vô minh bị đào thải khỏi cơ tiến hóa, nên khai sáng Đại Đạo TKPĐ hầu khải ngộ loài người về nguồn gốc và cứu cánh chúng sanh, từ đó có ý thức sứ mạng vi nhân cao cả.

Thế nên, trong Cơ cứu độ Kỳ ba, Thiêng liêng đã nhất quyết khai minh hai nguyên lý:

_ Nguyên lý thứ nhất: Nguồn gốc và cứu cánh của vũ trụ vạn vật: chính là Đấng tối cao, nhờ đó con người biết mình từ đâu đến và cuối cùng sẽ về đâu.

_ Nguyên lý thứ hai: Chánh pháp Đại Đạo chính là Trung Đạo đưa nhân sanh đến đại đồng giải thóat.

Hai căn đề trên sẽ hóa giải những vấn nạn của kiếp người và giải thoát con người khỏi mê lầm chấp trước trong đời thường hay đời sống đạo hành đạo.

Điển hình như bài kệ của Đức Bồ Tát trong Tam Trấn Oai Nghiêm ĐĐTKPĐ:

" Thế gian cơn hỗn độn,

Hư thiệt đều chung lộn;

Hồi hướng biết về đâu?

Kìa Cao Đài nhứt bổn." Thánh Thất Bình Hòa, Ngọ thời mùng 8 tháng 4 Canh Tuất (12-5-1970)

"Nhất bổn" này không phải là tôn giáo Cao đài, mà là ngôi Tối cao thuộc về Bản thể vũ trụ. Đức Bồ Tát không nói "Kìa Cao Đài Thượng Đế" để tránh ám chỉ bậc giáo chủ theo nhận thức của thường nhân, mà nói "Cao Đài nhất bổn" để gieo ý thức về nguồn gốc sáng tạo hóa sanh vạn vật, đồng thời là đích điểm "hồi hướng" của chúng sanh.

Hơn thế nữa, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo nhấn mạnh rằng chỗ Tối cao ấy bao dung cả Trời đất và con người để tất cả đồng tiến hóa:

"Hòa hiệp hướng về chỗ tối cao,

Đất, Trời, Ta, vốn có xa nào,

Cùng sanh cùng trưởng, cùng thâu liễm,

Hòa hiệp hướng về chỗ tối cao."

Chứng đắc được như thế, mới biết Cao đài là gì, Đức Cao Đài là ai, mới thực hiện được sứ mạng thế Thiên hành hóa:

"Chỗ tối cao Cao Đài ngự trị,

Chưởng pháp quyền trong lý vận hành,

Biết nhìn nhận chốn khởi sanh,

Mới nên được đạo tài thành Hóa Công." Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 14 tháng 10 Bính Thìn (4-12-1976)

Đó là thực hành Thiên đạo, là mang lấy sứ mạng đại thừa; mà Thiên đạo đại thừa là Trung đạo, là tự độ-độ tha, là cứu độ nhân sinh-giải thoát tâm linh, là tâm vật bình hành, là tánh mạng song tu. Nên Đức Vô Cực Từ Tôn dạy:

"Con hỡi ! Đường nào đạt đạo cơ ?

_Chỉ đường Trung nhất phục nguyên sơ;

Ngàn xưa giáo tổ đều do đó,

Chứng quả độ đời tỉnh giấc mơ." Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, Rằm 4 Kỷ Mùi (10-5-1979)

"Cao Đài nhất bổn" chính là cứu tinh của nhân lọai trong thời Tam Kỳ Phổ Độ vậy !
Ban Biên Tập
CAO DAI AT A GLANCE / BAN BIÊN TẬP

ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI / Ban Biên Tập

XUÂN AN NHIÊN TỰ TẠI / Ban Biên Tập


KHÔN ĐẠO THUẬN NHU / Ban Biên Tập
TIẾNG CHUÔNG HÒA BÌNH / Ban Biên TậpGiấc mộng lớn / Ban Biên Tập

Cao Đài Nhứt Bổn / Ban Biên Tập
Câu chuyện đầu năm / Ban Biên Tập

Hẹn ước với Xuân / Ban Biên Tập


Giao cảm / Ban Biên Tập


Thắp đuốc Đại Đạo / Ban Biên Tập


SÁNG KIẾN HÒA BÌNH / Ban Biên Tập

Người Được Chọn / Ban Biên Tập
Phật Tiên buổi chót đến hồng trần,
Kêu gọi người đời rõ lý chân,
Chớ để linh tâm vùi tục lụy,
Nên ngừa cám dỗ của tà thần.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây