Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Mộc bản về Thăng Long Hà Nội / Lâm Viên - Phan Thị Huệ

  Thanh Niên Online Thăng Long - Hà Nội qua mộc bản triều Nguyễn: Cải cách văn hóa và tuyển dụng nhân ...


 • Hiến Dâng / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

  NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời Rằm tháng Giêng Kỷ Dậu (3/3/69) GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH, Bần Đạo ...


 • Kỳ vĩ động Tiên Sơn (Quảng Bình) / Tuoi Tre Online - Lam Giang

  Thứ Năm, 07/02/2008, 08:02 TTO - Khách du lịch đến Quảng Bình nếu chỉ biết đến "đệ nhất động" Phong Nha thì ...


 • Sứ Mạng Đại Thừa / Đức Vân Hương Thánh Mẫu

  Quan Phổ Thông Giáo Lý. Tuất thời, 14 tháng 8 Đinh Tỵ (26-9-1977) Gác áng tường VÂN gót lãng du, Ngút trầm ...


 • Đêm Trung Thu Bàn Đào Hội Yến, Cuộc tương phùng u hiển tình thâm; Chứng lòng Mẹ mới giáng lâm, Nương huyền linh ...


 • Quán niệm về Tâm / Đại Khai (MLTH)

  Ngài Bác Nhã Thiền Sư trong bài Chánh Pháp Nhãn Tạng – Niết Bàn Diệu Tâm đã cho chúng ta ...


 • Sám hối / Thiện Hạnh

  Đức Chí Tôn dạy rằng: \"Mỗi khi đứa nào lầm lỡ một việc gì, rán mà sám hối ăn năn, ...


 • Bài thuyết minh giáo lý của Giáo Sĩ Huệ Ý, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo. Tháng 3-2007 (Đinh ...


 • Sống tự nhiên / Nhịp cầu giáo lý

  Sống tự nhiên không phải sống xa rời xã hội nhân lọai; không chỉ uống nước lã, thở khí trời ...


 • Trong dân gian không biết tự bao giờ đã hình thành câu ca dao : “Tháng tám giỗ cha, tháng ...


 • Quyền pháp trong cuộc sống / Tu sĩ Phương Trúc

  Đôi khi tôi tự hỏi: điều gì đã làm nên sự sống của tôi? Có phải do công cha nghĩa mẹ ...


 • Tân pháp Cao Đài / Bạch Hạnh

  Tân pháp Cao Đài là pháp môn tam công, có đặc tính tổng hợp rồi kết tinh và đơn giản ...


22/04/2021
Thánh giáo

NGUỒN GỐC THIÊNG LIÊNG CỦA BẢN THÁNH DỤ QUY ĐIỀU Cơ Quan PTGLĐĐ


DÂNG BẢN QUY ĐIỀU NĂM BÍNH NGŨ 1966

 

Thiên Lý Đàn

Tuất thời, 07 - 02 Bính Ngọ (26-02-1966)

Bộ phận Hiệp Thiên Đài

Pháp đàn: Huỳnh Chơn; Đồng tử: Hoàng Mai; Độc giả: Huệ Chơn;

Điển ký: Ngọc Kiều, Bạch Tuyết; Hộ đàn: Diệu Hạnh, Diệu Lý, Diệu Chơn Quang;

Chứng đàn: Huệ Lương, Địa Châu, Thiện Chơn; CNPQ: Thiện Bảo, Đạt Minh;

Hầu đàn: T.L.M.Đ. và Ng.Văn Tụ cùng nhơn viên P.T.G.L.

 

THI

THƯỢNG trí NGỌC tâm hãy ráng giồi,NGUỒN

TRUNG kiên, LỊCH lãm đạo như đời,

NHỰT tăng NGUYỆT tụ tuần nhi tiến,

Giáng điển giải phân mối Đạo Trời.

THƯỢNG TRUNG NHT, NGỌC LỊCH NGUYỆT. Nhị Hiền Huynh chào mừng chư hiền đệ, chư hiền muội.

Nhị Hiền Huynh thừa sắc lịnh Tam Giáo Tòa và Đức Đông Phương Chưởng Quản, đại diện toàn thể các vị Tiền Bối Lưỡng Đài trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, giáng cơ để trợ lực chư đệ muội trên bước đường hành đạo, củng cố Cơ Quan, để tiến hành cho kịp thời cơ vận chuyển của ĐạoTrời. Nhị Hiền Huynh mời toàn thể đệ muội an tọa.

Hiền đệ Tham Lý Minh Đạo hãy dâng bản Dự Án Quy Điều để kịp thời chỉnh đốn.

[Tham Lý trình bản Dự Án Quy Điều...]

Cười... Hiền đệ an tọa.

Cười... Nhị Hiền Huynh rất thông cảm nỗi lo âu và lòng tận tụy của hiền đệ đã lao tâm nhọc sức soạn thảo bản dự án Quy Điều cho Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý.

Tham chiếu bản Dự Án, Nhị Hiền Huynh tiếc vì với tài đức và nhân số hiện hữu, Cơ Quan chưa đủ người đảm trách cũng như thiếu bậc nhơn tài nhiệt tâm khai thác rốt ráo tác dụng bản Dự Án này, nhưng không phải vì một lý do đó mà bản Dự Án Quy Điều không được ban hành giữa lúc này, vì thời giờ không cho phép sự trễ nải đó, cười...

Xuyên qua bản Dự Án, muốn đem ra thực hành đầy đủ, phải cần một thời gian đến hai mươi năm sau, tuy rằng bản Dự Án này mới chỉ có một phần năm trong chương trình của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Để có đủ cơ cấu trong guồng máy tổ chức Cơ Quan, nhị Hiền Huynh sẽ thêm vào mấy điểm sau đây để bổ túc bản Dự Án cho được đầy đủ.

Về thành phần chức vụ, Tổng Lý Minh Đạo thay cho danh từ Trưởng Cơ. Thêm chức vụ Hiệp Lý và Tổng Thơ Ký, sẽ có phần giải thích về thành phần.

Danh từ Cán Sự Giáo Lý sẽ đổi thành Giáo Sĩ.

Về ba Vụ, sửa đổi như sau:

1/ Nội Chánh Vụ thay cho Nội Diện Vụ

2/ Ngoại Giao Vụ

3/ Văn Phòng Vụ

Về các Ban trong Nội Chánh Vụ cần được thêm vào phần rèn luyện Giáo Sĩ, huấn luyện Tu Sĩ, đào tạo mầm non tương lai cho Đại Đạo.

Về phần hoạt động.... sửa một khoản sau cùng: “Mở chi nhánh Văn Phòng những nơi nào chưa có Thánh thất, Thánh tịnh và ngoại quốc.”

Sau đây là phần giải thích:

“Về Thường Vụ có Tổng Lý Minh Đạo là đầu não Cơ Quan. Bên hữu có Hiệp Lý Minh Đạo là thính giác của Cơ Quan. Bên tả có Tham Lý Minh Đạo là thị giác của Cơ Quan.

Phía dưới ngay chính giữa là Tổng Thơ Ký chấp hành đường lối lãnh đạo Cơ Quan. Tổng Thơ Ký là yết hầu của Cơ Quan.

Nhiệm vụ Tham Lý Minh Đạo là thị giác tham mưu lập kế hữu ích, cần có sự hiệp đồng của Hiệp Lý. Trong trường hợp, nếu những kế hoạch của Tham Lý chưa được Hiệp Lý lãnh hội, có chỗ bàn cãi, sự quyết định của Tổng Lý là quyết định cuối cùng.”

Dựa vào Bản Dự Án Quy Điều, chức chưởng Tổng Thơ Ký phải được điền thế chức chưởng Tham Lý đã soạn thảo.

Nhị Hiền Huynh khuyến cáo hiền đệ Tham Lý nên dựa vào những ý kiến hoặc những điều đã được Hội Đồng các Đại Diện cho ý kiến hầu chỉnh đốn lại cho được đầy đủ hơn. Kỳ dư không thay đổi.

Hiền đệ nhớ rằng: Bản Dự Án sau khi chỉnh đốn, được phê chuẩn, chỉ được áp dụng trong nội bộ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, vì trước kia, khi mới khai Đạo, lập Hội Thánh, tại Tòa Thánh Tây Ninh, chính tay Hiền Huynh đã soạn thảo bản Tân Luật và Pháp Chánh Truyền, đã được Thiêng Liêng phê chuẩn. Đến nay, những luật lệ đó vẫn còn được tôn trọng và áp dụng ở các Hội Thánh lớn. Ngày nay, nếu bản Quy Điều không phải là bộ luật thứ hai trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thì cũng là những điều lệ đặc biệt và cần thiết cho việc điều hành Cơ Quan trong giai đoạn vận chuyển quy nguyên, mãi cho đến một ngày nào có Hội Thánh và Tòa Thánh duy nhứt, có Đại Hội Vạn Linh, sẽ được sửa đổi luôn đến cả Tân Luật và Pháp Chánh Truyền, để hầu kịp với trình độ tiến hóa của nhơn loại và sự vận chuyển của cơ Đạo.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Khi Tham Lý Minh Đạo nêu lên một kế hoạch, một vấn đề, nếu Hiệp Lý không đồng ý, Tổng Lý dùng lá thăm quyết định. Nếu vì lẽ gì, lá thăm quyết định của Tổng Lý không được sự đồng ý của Tham Lý và Hiệp Lý, vấn đề sẽ được đưa qua Hiệp Thiên Đài cứu xét, và dung hòa. Cuối cùng, nếu không dung hòa được, sẽ lập đàn thỉnh lịnh Thiêng Liêng, lấy quyết định chót.

Bản Dự Án Quy Điều, sau khi chỉnh đốn xong, sẽ được đem đệ Thiêng Liêng duyệt lại một lần chót. Truyền lịnh Hiệp Thiên Đài lập đàn cơ vào Tuất thời đêm 12 này, chỉ trong Bộ phận Hiệp Thiên Đài và Tham Lý Minh Đạo. Kỳ dư các nhân viên khác tùy tiện, không ràng buộc.

*  *  *

Thiên Lý Đàn

Tuất thời, 12 - 02 Bính Ngọ (04-3-1966)

Bộ phận Hiệp Thiên Đài

Pháp đàn: Huỳnh Chơn; Đồng tử: Hoàng Mai; Độc giả: Huệ Chơn; Điển ký: Ngọc Kiều, Bạch Tuyết; Hộ đàn: Diệu Lý, Diệu Hạnh, Diệu Chơn Quang; Chứngđàn: Huệ Lương, Thiện Chơn; CNPQ: Thiện Bảo, Đạt Minh; H.L.: ThamLý MinhĐạo.

 

THI

dân[1] khổ bởi thiếu tình thương,

ĐẠI giác[2] mau lên mở lối đường,

TIÊN tục cũng đồng trong sứ mạng,

GIÁNG phàm thức tỉnh khách muôn phương.

LÊ ĐẠI TIÊN. Lão chào chư Thiên mạng, chư hướng đạo đàn tiền. Thừa sắc lịnh Hư Cung Bửu điện và Tòa Tam Giáo Công đồng[3], Lão giáng giờ nay để duyệt lại bản Quy điều cùng giúp chư hướng đạo một bài Cầu nguyện.

Tham Lý Minh Đạo chuẩn bị đem bản Dự án đến đây để Lão duyệt khán. Miễn lễ đàn trung an tọa.

[Tham Lý trình bản Dự án.]

Lão khá khen hiền đệ đó, nhưng cần tu chỉnh[4] một chút về hình thức bản sơ đồ đã vẽ. Hãy vẽ theo hình thoi, có trường có hoành[5], hệ thống ngang dọc trong hình thoi. Bốn chức chưởng[6]: trên đỉnh là Tổng Lý Minh Đạo; Tham Lý và Hiệp Lý hai góc hai bên, có hệ thống ngang; Tổng thơ ký góc cuối cùng có hệ thống dọc, từ Tổng Lý Minh Đạo đi xuống. Như vậy là hoàn bị.

Nếu khen tặng đầy đủ thì không đúng, vì chỉ mới một phần năm của chương trình tổng quát của Đại Đạo, bằng nói thiếu cũng không đúng, vì chỉ mới bấy nhiêu đó. Nếu khai thác tận cùng cũng mất hết mấy mươi năm sau. Cơ đạo còn vận chuyển mãi, thời gian đầu như bản Quy điều này cũng đủ với số lượng nhân viên và trình độ hiểu biết. Hiền đệ an tọa.

Để bổ túc, nghi thức buổi lễ thọ lãnh bản Quy điều và trương Đạo kỳ như sau:

Khi một nhân viên nào được đắc cử hoặc được sự chỉ định chức vụ Tổng thơ ký, hãy nhập môn trước khi lãnh Thánh dụ Quy điều. Điều hành chương trình, chức vụ Tổng thơ ký là tối quan trọng, thay quyền Tổng lý thừa hành rốt ráo[7] chương trình theo đường lối và mục đích đã ấn định.

Sau đàn cơ lãnh Thánh dụ đêm 14, khi bình thánh giáo vừa dứt, bản Quy điều được xếp gọn để trong một cái hộp rất tinh khiết, để lên trên lá Đạo kỳ. Lúc bấy giờ đồng tử Hoàng Mai xây lưng hướng về Thiên bàn, đội mâm Đạo kỳ và bản Quy điều. Tổng thơ ký quỳ đối diện với đồng tử, day lưng hướng về bàn Hộ pháp, đoạn Tổng Lý Minh Đạo và Trưởng ban Hiệp Thiên Đài trịnh trọng hai tay nâng hộp đựng bản Quy điều, mở ra xem một lần chót rồi chuyển cho Tổng thơ ký. Tổng thơ ký chấp nhận, ôm để phía trước ngực. Đoạn Tổng lý và Trưởng ban Hiệp Thiên Đài từ từ chuyển lá Đạo kỳ cho từng hàng nhân viên, kéo lần lần hướng về bàn Hộ pháp. Khi căng thẳng, bề trường cũng như bề hoành, hãy nghiêm trang. Toàn thể đồng nhi đọc bài Cầu nguyện. Sau khi dứt bài Cầu nguyện, toàn thể đồng niệm danh Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Niệm ba lần, dứt lần chót, thì lá Đạo kỳ từ từ cuốn lại từ hướng bàn Hộ pháp, cuốn dài vô trong Thiên bàn. Như vậy, màu vàng sẽ được phủ kín hai màu kia.

Đây là bài Cầu nguyện: …………………………………….

Dưới Đạo kỳ[8] cúi lạy Trời Cha[9],

Hộ con[10] tạo thế nhơn hòa[11],

Trời Nam xây dựng bửu tòa[12] vạn linh[13].

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Bài cầu nguyện gồm có 9 vé nhơn cho 4 ra con số 36. Đó là lý Đạo, để các hàng hướng đạo cùng hiền đệ, hiền muội triết lý hiểu rộng thêm.[14]

Nam Thành Thánh Thất

Tuất thời, 13 - 02 Bính Ngọ (04-3-1966)

Lễ phát ban bản Quy Điều cho

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam

Bộ phận Hiệp Thiên Đài

Pháp đàn: Huỳnh Chơn; Đồng tử: Hoàng Mai; Độc giả: Huệ Chơn; Điển ký: Ngọc Kiều, Bạch Tuyết, Diệu Long, Cao Lương Thiện; Hộ đàn: Diệu Hạnh, Diệu Chơn Quang; Chứng đàn: Huệ Lương, Thiện Chơn, Địa Châu;

CNPQ: Thiện Bảo, Đạt Minh.

TIẾP ĐIỂN

THI

Ba năm qua đến một năm qua,

Giáo Lý Phổ Thông tiến kịp đà,

Cũ mới nhân viên bao chức chưởng,

Đồng tâm hiệp chí lại chung nhà.

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chư hiền đệ, hiền muội.

Giờ nay, lãnh lịnh Linh Tiêu Bửu Điện cùng Công Đồng Tam Giáo, nhơn danh Giáo Tông Đại Đạo, đến chấp nhận bản Dự án Quy Điều Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý mà Đức Lê Đại Tiên đã duyệt khán một lần chót. Miễn lễ toàn thể điện tiền an tọa, nghe Bần Đạo giải phân.

Trước hết, Bần Đạo để lời khen ngợi tinh thần phục vụ Đại Đạo của toàn thể nhân viên Ban Phổ Thông Giáo Lý được Thiêng Liêng chuẩn phê từ ngày thành lập Ban Phổ Thông Giáo Lý tại Tam Giáo Điện (Minh Tân). Sự hiện diện của các hiền đệ, hiền muội hôm nay đã nói lên tấm chơn thành thương Thầy mến Đạo, phục vụ quần sanh của người tín đồ Đại Đạo và của một nhân viên trong Ban. Những sự kiện bng trầm, vui buồn, mau chậm trong thời gian qua, đối với người hiểu lý Đạo, không cho là sự lạ. Hãy nhìn xem vầng trăng kia, khi tròn lúc khuyết, khi tỏ lúc mờ, vầng kim ô có lúc cũng bị vầng mây che án, nước sông khi lớn khi ròng, việc thế sự làm sao tránh khỏi sự thăng trầm bĩ thới. Những sự kiện ấy không phải là quan trọng, mà quan trọng bởi ở tấm lòng mỗi người, có thật chơn thành dang tay chèo chống thuyền đạo để cứu rỗi quần sanh hay chăng?

Nếu có, dầu với hình thức nào, cũng như nước ở trong các hình thức chứa đựng vuông tròn, dài vắn, ngay cong, dẫu nước ấy đổ từ đầu nguồn, từ khe suối, từ mương rãnh, rốt lại cũng về biển cả. Nơi đây là mục đích duy nhứt.

Nước không có hình thức, chỉ tại cái vật chứa đựng nó có hình thức mà thôi.

Tham Lý Minh Đạo, hiền đệ hãy dâng bản Quy Điều để Bần Đạo duyệt khán và phát ban.

- [Tham Lý trình bản Dự án Quy Điều...]

Hiền đệ an tọa.

Toàn thể chức chưởng hiện có và nhân viên hãy nghe đây:

- Chiếu các sắc lịnh dạy Tham Lý Minh Đạo soạn thảo bản Dự án Quy Điều,

- Chiếu quyết định của Hội Đồng Các hàng Tiền Bối Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ,

- Chiếu đề nghị của Lê Đại Tiên,

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

- Thừa sắc lịnh Linh Tiêu Bửu Điện,

- Thừa Thánh Sắc Công Đồng Tòa Tam Giáo,

Nay chuẩn phê và phát ban bản Quy Điều cho Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam.

Tổng Lý Minh Đạo, Tham Lý Minh Đạo, Hiệp Lý Minh Đạo, Tổng Thơ Ký sẽ được đắc cử hoặc do Thiêng Liêng chỉ định, chiếu nhiệm vụ thi hành Bản Quy Điều này.

Phần thứ hai: Từ ngày Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam còn là danh từ Ban Phổ Thông Giáo Lý Liên Quan Hành Đạo, đã trải qua bao năm dài, tuy có một số nhơn viên vì lý do này hoặc lý do khác, lỡ dở bước đường phục vụ cho Ban, tuy nhiên, với tinh thần ưu ái, thương Thầy mến Đạo, đến ngày giờ này vẫn còn lo nghĩ và thiết tha với Cơ Quan Đạo trong hiện tình. Để bù đắp lại và để được danh chánh ngôn thuận, Bần Đạo ban sắc lịnh sau đây:

SẮC LỊNH

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

- Thừa sắc lịnh Linh Tiêu Bửu Điện,

- Thừa Thánh Sắc Công Đồng Tòa Tam Giáo,

- Chiếu đề nghị của Đông Phương Chưởng Quản,

Nay bãi miễn tất cả chức chưởng quyền hành từ Trưởng Ban, Phó Ban, v.v.... đã được Thiêng Liêng phê chuẩn hoặc chỉ định từ ngày thành lập Ban Phổ Thông Giáo Lý Liên Quan Hành Đạo. Các nhân viên trong Ban và Cơ Quan khi được bãi chức sẽ được quyền ứng cử, bầu cử, hoặc tình nguyện vào Ban Chấp Hành trong tương lai.

Tổng Lý Minh Đạo, Tham Lý Minh Đạo, Hiệp Lý Minh Đạo, Tổng Thơ Ký sẽ được đắc cử hoặc chỉ định, chiếu nhiệm vụ thi hành sắc lịnh này.

Sắc lịnh này sẽ được lưu trữ hồ sơ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam.

Phần thứ ba: Để bộ máy được điều hòa phục vụ Đạo Trời, toàn thể hãy nghe sắc lịnh sau đây:

SẮC LỊNH

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

- Thừa sắc lịnh Linh Tiêu Bửu Điện,

- Thừa Thánh Sắc Công Đồng Tòa Tam Giáo,

- Chiếu đề nghị Các hàng Tiền Bối Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ,

- Chiếu đề nghị của Lê Đại Tiên,

Điều thứ Nhứt: Nguyên Trưởng Ban Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, Nguyên Đệ nhứt Phó ban, Đệ nhị Phó ban, Nguyên Tham Lý Minh Đạo, sẽ xử lý Thường vụ điều hành cuộc lễ ra mắt của Cơ Quan và điều hành cuộc bầu cử hoặc thảo luận phương thức bầu cử Tân Ban Chấp Hành.

Điều thứ Hai: Sắc lịnh này có giá trị đến 23 giờ ngày 14 tháng 02 năm Bính Ngũ.

Toàn thể nhơn viên chiếu Sắc lịnh tuân y.

 

*  *  *

 

 

Nam Thành Thánh Thất

Hợi thời, 14 - 02 Bính Ngũ (05-3-l966)

Lễ thọ lãnh Thánh Dụ của Đức Chí Tôn.

Bộ phận Hiệp Thiên Đài

Pháp đàn: Huỳnh Chơn; Đồng tử: Hoàng Mai; Độc giả: Huệ Chơn, Ngọc Liên, Hoàng Mai xuất khẩu, Huệ Thanh; Điển ký: Ngọc Kiều, Bạch Tuyết, Diệu Long, Cao Lương Thiện; Hộ đàn: Diệu Hạnh, Diệu Chơn Quang; Chứng đàn: Huệ Lương, Thiện Chơn, Địa Châu, Chơn Tâm; CNPQ: Thiện Bảo, Đạt Minh.

 

 

THI

THIỆN trí chung xây mối Đạo Trời,

CHÍ thành chung thỉ dạ đừng lơi,

CHƠN tâm bao quản cơn nguy khổ,

NHƠN nghĩa dầu sao chớ đổi dời.

THIỆN CHÍ CHƠN NHƠN. Chào chư Thiên mạng, chư liệt vị đàn tiền. Tệ Huynh chào chư hiền hữu, hiền muội. Có phận sự báo đàn, Giáo Tông giáng cơ. Thọ truyền Thiên lịnh cho hiền đệ Huệ Chơn được tịnh thần, truyền Ngọc Liên vào độc giả thay thế Huệ Chơn. Chư liệt vị thành tâm tiếp điển, Tệ Huynh xin kiếu.

TIẾP ĐIỂN

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO LÝ THÁI BẠCH. Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội.

Vâng sắc chỉ đến ban phát phận sự cho chư sứ mạng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Bần Đạo miễn lễ, đồng an tọa, và các sứ mạng phận sự nghe Bần Đạo phân đây.

BÀI

Trời vốn Đấng Cha chung muôn loại,

Đạo là đường quảng đại chánh trung,

Trời khai Đạo cõi trần hồng,

Người người đều sứ mạng chung hóa hoằng.

Huệ Lương!

Mấy mươi năm nhọc nhằn gian khổ,

Suốt một đời củng cố đạo tâm,

Thiên nhơn lý Đạo xét tầm,

Mạng Trời trao để vững cầm Cơ Quan.

Hiền Đệ, Bần Đạo thừa sắc chỉ, trao nhiệm vụ Tổng Lý Minh Đạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Cao Đài Giáo Việt Nam cho hiền đệ. Hãy thành tâm tạ ơn Chí Tôn và đứng lên thi lễ cùng huynh đệ.

Địa Châu!

Hiền đệ nhận ra đàng chơn lý,

Giữ Đạo tâm chung thỉ từ đây,

Đạo cần đức hạnh đủ đầy,

Song song tu niệm phô bày tình thương.

Bần Đạo thừa sắc chỉ Chí Tôn, trao quyền Hiệp Lý Minh Đạo cho hiền đệ. Hãy tạ ơn Chí Tôn và thi lễ cùng huynh đệ.

Đỗ Vạn Lý!

Mấy mươi năm học trường thế sự,

Đúng cơ duyên gìn giữ sơ đồ,

Nguyên nhân chánh giác tìm vô,

Chung tay xây đắp quy mô Đạo Trời.

Hiền đệ, Bần Đạo thừa lịnh Chí Tôn trao nhiệm vụ Tham Lý Minh Đạo cho hiền đệ và ban đạo danh là Minh Lý. Hãy thành tâm tạ ơn Chí Tôn và đứng lên thi lễ cùng huynh đệ.

Còn đây là trách vụ Tổng thơ ký, là một trách vụ trọng yếu trong Cơ Quan mà Chí Tôn chưa chỉ định. Tổng thơ ký phải có trí tài đức hạnh trội hơn các cấp Vụ Trưởng của Cơ Quan, và sẽ giữ vững tinh thần lãnh đạo bất biến của các cấp Minh Đạo. Cơ Quan thiếu Tổng thơ ký như một cái máy thiếu chiếc tay lái. Vậy thì Bần Đạo thừa Thánh ý Tổng Hội Công Đồng Tam Giáo, ủy thác cho Tham Lý Minh Đạo kiêm nhiệm quyền Tổng thơ ký Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, chờ đến khi nào Chí Tôn chỉ định.

Ban Chấp Hành kiêm nhiệm một năm.

Chơn Tâm vì hoàn cảnh, nên hiền đệ sẽ được lịnh Chí Tôn trao nhiệm vụ sau.

Còn từ các cấp Tu sĩ, Phó Ban, Trưởng Ban cho đến Vụ Trưởng, Bần Đạo sẽ chiếu theo quyền hành tình nguyện. Tổng Lý Minh Đạo phải mở phiên họp công đồng để công cử, Thiêng Liêng sẽ đặc ân sau. Đến đây đủ bổn phận sắc chỉ của Bần Đạo. Chí Tôn sẽ đến ban Thánh dụ, truyền lịnh khởi chung cổ tiếp Đức Chí Tôn và chư Phật Tiên giáng lâm. Bần Đạo chào chung tất cả.

TIẾP ĐIỂN

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KIM VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG. Thầy các con, Thầy mừng các con chức sắc chức việc và đạo tâm tín đồ Tòa Thánh, Hội Thánh, Thánh thất và Thánh tịnh.

Các con vì Thầy, vì Đạo, vì tình liên quan hòa ái, hội hiệp về hôm nay để chầu Thầy và giúp cho các con có phận sự do sứ mạng của Thầy ban phát, để chúng nó vững một chí thành tâm đạo, hầu tiếp nối công việc với các con trên sự hoằng dương chánh pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Thầy rất ngợi khen. Thầy miễn lễ, các con đồng an tọa để cùng nghe Thầy ban Thánh Dụ cho các con Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Ngọc Liên đồng quỳ nghe Thánh Dụ.

(Hoàng Mai xuất khẩu)

Đây các con nghe Thánh Dụ.

THÁNH DỤ

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KIM VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG. Thầy các con.

Thế vận tuần huờn, Thiên cơ dĩ định, Thầy khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Việt Nam là nơi các con cái của Thầy đang gặp gỡ nhau trên phương diện đạo lý, cũng là cơ hội hoằng dương chánh pháp cho Tam Giáo Đạo trùng hưng, hầu cứu rỗi nhơn sanh trong kỳ Hạ nguơn mạt kiếp. Các con vì chí trung kiên với Đạo, thọ lãnh sứ mạng của Thầy mà tiếp nối công việc giúp đời hành đạo, trong khi các môn đệ của Thầy đã dày công nhọc sức, trải bốn mươi năm nắm giữ Đạo luật phổ độ nhơn sanh, xây dựng Thánh thể của Thầy trên đất Việt Nam, để làm nơi dẫn dắt nhơn sanh đến tìm Thầy trong sự dưỡng dục quần sanh, mà an tâm định mạng, thì quyền pháp và phẩm vị là để sắp một hệ thống trong Thánh thể hầu hiểu rõ giáo lý cao siêu của Đại Đạo, mà Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý là bộ máy tinh vi ráp bằng gan, bằng óc, bằng kiên tâm, đạo tâm, để phát tiết những động năng hầu thực hiện chơn lý thuần nht của Đại Đạo cho nhơn sanh lãnh hội.

Các con là đoàn người khai sơn phá thạch để các nguyên nhân tìm vào cửa Đạo, hầu đem đạo Cao Đài truyền bá mọi nơi cho vạn linh rõ biết mà trở lại cùng Thầy. Trong khi các con thi hành sứ mạng, trên phải đức độ khoan dung, dưới phải khiêm cung hòa ái, giữ đạo hạnh, rèn luyện đạo tâm, thương yêu, kiên nhẫn, trì thủ, hy sinh, hầu cứu rỗi linh hồn của con khỏi sa đọa và cứu rỗi cho mọi người. Đó là con đã hoàn thành sứ mạng.

Lời nguyện khẩn cầu của vạn linh đã thấu đến Ngọc Hư Cung, hiệp cùng Thiên điển, viết ra lời Thánh Dụ hôm nay, thì các con là sứ mạng từ trên Thầy ban xuống, từ dưới nhơn sanh dâng lên, các con hãy chú trọng. Thầy sẽ cho chư Phật, Tiên, Thánh, Thần đến giúp đỡ các con và toàn Đại diện sẽ ủng hộ các con trong sự chí thành tâm đạo.

Đây Thầy dạy các con Đại diện:

Thầy khai Đạo thế gian là vì nhơn sanh, vì hướng đạo, mà sắp Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý để làm nơi gặp gỡ. Vậy, nghe Thầy dạy đây:

THI

Che chở vô cùng một khí thanh,

Đứa khôn, đứa dại bỏ sao đành,

Thương yêu Thầy dặn từ năm trước,

Hãy ráng tu tâm một ý thành.

Các con hãy về mà lo nhiệm vụ. Thầy sẽ cho Lê Minh Trân đến để đáp từ, và Thầy cũng lo cho các con đã ghi tình nguyện.

Truyền Huệ Thanh độc giả. Thầy ban ơn lành chung tất cả các con nam nữ. Thăng.

TIẾP ĐIỂN

(Huệ Thanh độc giả)

THI

thứ trong cơn chịu khổ nàn,

VĂN tài tu học cứu đời an,

TRÂN nhân siêu đắc nhờ tâm giác,

GIÁNG dạy đôi câu khá hãn tàng.

THIÊN LINH TINH giáng đàn.

Tệ Đệ mừng chung liệt vị tam ban, chào Bộ phận Hiệp Thiên Đài sứ mạng. Tệ Đệ mời tất cả chư huynh tỷ bình thân.

Mừng thay! Mừng thay! Trong giờ phút thiêng liêng nghiêm nghị này, Tệ Đệ đắc lịnh Tam Trấn Oai Nghiêm giáng bút để cùng hội ngộ với chư huynh tỷ.

Trước nhứt, Tệ Đệ lấy làm hân hoan thỏa mãn được sự mong ước để hội ngộ với chư đạo tâm đã cùng nhau trải biết bao gian lao khổ khó, lúc Tệ Đệ còn mang xác trần tại thế. Sau, Tệ Đệ thừa vâng sắc chỉ Tam Giáo Tòa, minh định lại đường lối và mục đích của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, để sự thắc mắc của chư huynh tỷ không còn; đồng thời một lần chót, được xác nhận rõ ràng là mỗi sắc lịnh được phát ban cho chư huynh tỷ thi hành là do Thiên cơ tiền định.

Hôm nay, Tệ Đệ nhắc lại sự việc đã xảy ra mấy năm qua. Vì Thiên cơ tiền định, Cao Đài Thống Nhứt phải đến thời gian thực hiện chính danh hiệu mới để mở màn cho một cuộc thống nhứt giáo lý Đạo Trời. Vì lẽ đó nên danh từ Phổ Thông Giáo Lý được Thiêng Liêng ban truyền buổi đầu tiên, rất nhiều trở ngại cho sứ mạng của chư huynh tỷ. Nhưng thời cơ đã đến, việc hoằng pháp rất đòi hỏi ở thời gian tính, đường lối xương minh giáo lý cần được hoát khai. Vì lẽ đó, bao nhiêu danh từ chật hẹp, dầu có rộng rãi mà vấp phải mối nghi ngờ cũng đều được trả về cho Đại Đạo, cho nhơn sanh.

Chi nên, Phổ Thông Giáo Lý được phát sinh trong Cao Đài Thống Nhứt cũng như tại Minh Tân. Điều đó, giờ phút này chắc chư huynh tỷ không phải còn thắc mắc và nghi ngờ nữa, qua mấy lời Tệ Đệ minh xác.

Còn về mục đích của Cơ Quan, là kim nam châm, hướng tất cả chi phái Đạo cũng như toàn thể tín đồ Cao Đài về chơn truyền quy củ mà đã được Thầy giáo hóa buổi ban sơ. Vì hiện trạng, trong hàng đạo đức có rất nhiều cá nhơn bị ảnh hưởng sự xáo trộn hỗn loạn của thế đời, gây ra nhiều luật pháp, mất cả quy củ chuẩn thằng của Đạo pháp. Bởi lẽ đó nên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý cần phải sớm được ra đời. Như thế cũng đủ chứng minh để chư huynh tỷ am tường.

Thì giờ quá nhặt thúc, Tệ Đệ được lịnh Tam Trấn Oai Nghiêm để lời chúc từ chung cho chư huynh tỷ từ xa xôi trở về đây với một tinh thần thương yêu đạo đức, chẳng nệ khó khăn, và sự mong ước của các Đấng Thiêng Liêng lúc nào cũng muốn thấy cõi lòng đạo đức của chư huynh tỷ như thế mãi mãi, ngõ hầu đưa thuyền đạo đến nơi đến chốn vinh quang xán lạn.

Tệ Đệ lấy làm vui mừng nhận bao tấm lòng chư huynh tỷ trong Cơ Quan đã hy sinh vì Đạo, lo cho tiền đồ mối Đại Đạo mà trước đây, Tệ Đệ cũng chung tay góp sức. Giờ đây Tệ Đệ chỉ được phép bấy nhiêu. Tệ Đệ chào chung tất cả, xin giã từ. Thăng.

--------------------------

Đã kiểm duyệt và ban hành nội bộ.

T.U.N ĐỨC ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN VÔ VI C.Q.H.T.Đ.T.N.

Cửu Trùng Đài                                  Hiệp Thiên Đài

Huệ Lương                                        Huỳnh Chơn

 

 [1] lê dân: Lê chúng. Dân đen. Dân chúng.

[2] đại giác: Bậc đã hoàn toàn giác ngộ (Phật). Trong bài thơ này, đại giác là bậc đã hiểu thấu sứ mạng người tu trong Tam kỳ Phổ độ và nhiệt thành hiến thân hành đạo phụng sự Thiên cơ.

[3] công đồng (council): Hội nghị gồm những thành viên chọn lọc, được triệu tập để tham mưu, xem xét thận trọng một vấn đề trước khi ra một quyết định quan trọng.

[4] tu chỉnh: Chỉnh đốn, sắp đặt lại cho đúng, cho phù hợp.

[5] trường: Chiều dài. hoành: Chiều ngang (chiều rộng).

[6] chức chưởng: Chức vụ. (Chưởngchức đồng nghĩa.)

[7] rốt ráo: Trọn vẹn, không bỏ sót điều gì.

[8] dưới Đạo kỳ: Lễ thọ Quy điều được tổ chức vào ngày 14-02 Bính Ngọ (04-3-1966), trước Thiên bàn Cơ Quan. Khi ấy, một lá Đạo kỳ gồm ba màu vàng, xanh, đỏ (dài 6m, rộng 6cm), sẽ được các cấp chức vụ nhân viên Cơ Quan từ từ mở ra và căng lên đưới trần Bửu điện Cơ Quan, từ phía Thiên bàn trải dài cho tới bàn thờ Hộ Pháp. Các cấp chức vụ nhân viên, đồng nhi vẫn quỳ bên dưới Đạo kỳ cùng nhau đọc bài Cầu nguyện. Nghi thức này do Đức Lê Đại Tiên chỉ dạy.

[9] Trời Cha: Đức Cao Đài Thượng Đế cũng là Đức Đại Từ Phụ, là đấng Cha rất hiền.

[10] hộ con: Xin trợ giúp chúng con.

[11] thế nhơn hòa: Hoàn cảnh, cơ hội, điều kiện mà con người sống hòa hợp nhau trong cảnh thanh bình.

[12] bửu tòa: Chỗ ngồi quý báu, cái ngai quý báu.

[13] Trời Nam xây dựng bửu tòa vạn linh: Tại Việt Nam sẽ xây dựng thành công một nền đạo Cao Đài để cho cả thế giới đều hướng về Việt Nam để học hỏi đạo lý.

[14] Bài Cầu nguyện gồm có 9 vé nhơn cho 4 ra con số 36. Đó là lý đạo…: Số 9 tượng trưng cho sự thành tựu viên mãn. Ở Hy Lạp, nhà triết học kiêm toán học Pythagore cũng khám phá ra số 9 là huyền diệu, nên bảo rằng: Chín là số hoàn hảo (Neuf est le nombre parfait). Trong đạo Lão, để nói tới sự tu luyện kết quả, có thuật ngữ “cửu chuyển công thành” hay “cửu chuyển đan thành”. Dịch học chia mười con số từ 1 đến 10 làm hai loại, gồm năm số dương (1, 3, 5, 7, 9) và năm số âm (2, 4, 6, 8, 10). Trong đó 9 là số lão dương (số dương lớn nhất so với bốn số dương khác là 1, 3, 5, 7). Cũng gọi 9 là số thuần dương vì nó là tổng số của ba số dương khác: 1+3+5 = 9. Trong Dịch học, dương tượng trưng cho chính đại, quang minh, kiên cường, bất khuất… Như vậy, khi ban cho bài Cầu nguyện gồm 9 vé, 36 câu (cũng là 9), có lẽ Đức Lê Đại Tiên ngụ ý chúc phúc cho Cơ Quan sẽ luôn luôn vững bền chánh tâm, kiên trì, không lùi bước trước mọi thử thách, gian nguy, để hoàn thành mỹ mãn sứ mạng cao quý mà Đức Chí Tôn đã ban trao.

Thánh giáo

Cõi trần thế bể dâu lắm lúc,
Vòng trái oan câu thúc bao lần,
Sắc tài danh lợi ái ân,
Trăm năm ràng buộc tấm thân đọa đày.
Sớm giác ngộ con quày bước lại,
Phá vô minh đoạn máy luân hồi,
Đạo là lẽ sống con ôi,
Trong con thì Đạo, đất trời là tâm.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu, CQPTGL, 14-8 Nhâm Tuất

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây