Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
29/01/2015
Ban Biên Tập

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 29/01/2015

Năm Mới Tư Tưởng Mới


Nếu kể từ đêm giao thừa Bính Dần 1926 đến giao thừa Ất Mùi 2015 này thì người Cao Đài đã trải qua 90 lần đón mùa xuân Đạo.
Giao thừa là giờ khắc chuyển đổi của thời gian, đồng thời với không gian, cảnh vật, sinh hoạt và tâm tư con người.
Thời khắc ấy càng đến gần, mọi người càng hối hả sửa sang, trang hoàng, đổi cũ thay mới trong nhà ngoài cửa để đón mừng năm mới, mừng ngày tháng đầu tiên của một năm và sự khởi phát tân xuân.

Thời gian tuần hoàn, không gian luân chuyển để luôn luôn đổi mới vạn vật, vừa bảo tồn vừa canh tân thế giới. Đó là đạo lý mà cũng là quy luật tiến hóa trong trời đất.

Tâm tư con người, tư tưởng con người đương nhiên chuyển biến không ngừng theo năm tháng và ngoại cảnh. Nhưng hệ quả của sự chuyển biến đó phải đạt đến cái “mới” có giá trị tiến hóa. Sự phục hồi các giá trị cổ truyền, sự giữ gìn truyền thống lâu đời là bảo tồn di sản nhân bản của mỗi dân tộc. Nhưng mỗi mùa xuân là một xuân mới của vũ trụ thì nhân bản cũng không chỉ để hoài cổ hay bảo thủ, mà nhân bản phải được phát huy, làm thăng tiến, hoàn hảo không ngừng đời sống con người. Sự thăng tiến đánh dấu mức độ thành công của sứ mạng làm nguời.
Đối với cơ đạo cũng vậy. Thời điểm giao thừa sẽ đánh dấu chuyển biến mới của cơ đạo nếu người hành đạo phát sinh tư tưởng mới. Đó là quyết tâm thực hiện cơ đạo kỳ Ba từ nhận định công cuộc cứu độ vĩ đại sau cùng cho toàn nhân loại. Tam Kỳ Phổ Độ là tận độ bằng chánh pháp Thiên nhơn hiệp nhứt để đưa con người thể nhập mau chóng vào vòng tiến hóa của vũ trụ, sao cho tâm linh đạt đến tầm kích con người Đại Đạo. Đó là thiên cơ; dù muốn dù không, mỗi giai đoạn mới, mỗi năm đạo mới, những ngăn trở hiệp nhứt đạo tâm, những giới hạn khai phóng sâu rộng nhân tâm phải được lần lượt tháo gỡ.

Cao Đài là cái đài cao,
Vượt lên tất cả đón rào ngăn che.

Đừng ai mong rằng và cũng không ai có thể “trồng cây Đại Đạo trong lòng bàn tay của mình”. Bởi vì sứ mạng Đại Đạo hết sức cao cả, vượt khỏi mọi biên cương đoàn thể, xã hội, tôn giáo, dân tộc, chủ nghĩa ... Sứ mạng đó không chỉ “làm cho mọi người hiểu đạo là đủ, mà phải làm cho cơ đạo được thống nhứt tinh thần, thông suốt mọi dân tộc, mọi lý thuyết và mọi hoàn cảnh.” 1
Thế nên, người con tin của Thượng Đế không được tự mãn, không tự tôn, không say ngủ trên thành quả ban đầu của sử Đạo. Không thể lấy tuổi đời tuổi đạo để đo lường cơ đạo vô biên.
Thế đạo đại đồng, thiên đạo giải thoát không phải là mục đích ảo huyền, hay cần có phép mầu thần tiên mà tùy thuộc người sứ mạng có tâm đại đồng chăng, có chí đại thừa chăng. “ Không lo làm không nổi việc lớn mà chỉ lo không có tư tưởng lớn.”
Đại Đạo trường lưu như khí xuân của Tạo Hóa. Xuân không dừng lại ở năm nào, nơi nào, người nào nên đất trời có xuân vĩnh cửu. Đại Đạo không dừng ở thời điểm lịch sử nào, ở hội thánh nào, ở bậc hướng đạo nào, Đại Đạo mới hoàn thành sứ mạng thiên cơ.

Xuân nhựt nhựt tân tình tạo hóa,
Xuân niên niên tải nghĩa quần sinh
. 2

Tư tuởng mới của năm mới không ở đâu xa, không phức tạp, mà sẵn có rất đơn giản bên ngoài tháp ngà bản ngã, bản chức, bản tâm, bản địa. Hãy mở cửa sẽ thấy xuân quang rực rỡ, khí xuân hòa dịu, mọi người và cảnh vật đều tươi vui chào đón ...

BAN BIÊN TẬP

 1. Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo, CQPTGL, 19-02 Bính Dần.
  2. Đức Chí Tôn, Thiên Lý Đàn, 29-12 Ất Tỵ.
Ban Biên Tập

CAO DAI AT A GLANCE / BAN BIÊN TẬP

ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI / Ban Biên Tập

XUÂN AN NHIÊN TỰ TẠI / Ban Biên Tập


KHÔN ĐẠO THUẬN NHU / Ban Biên Tập
TIẾNG CHUÔNG HÒA BÌNH / Ban Biên TậpGiấc mộng lớn / Ban Biên Tập

Cao Đài Nhứt Bổn / Ban Biên Tập
Câu chuyện đầu năm / Ban Biên Tập

Hẹn ước với Xuân / Ban Biên Tập


Giao cảm / Ban Biên Tập


Thắp đuốc Đại Đạo / Ban Biên Tập


SÁNG KIẾN HÒA BÌNH / Ban Biên Tập

Người Được Chọn / Ban Biên Tập
Phổ là rộng khắp cùng thế giới,
Thông là nguồn suối tới muôn phương,
Giáo là dạy nẻo chỉ đường,
Lý là lẽ thật chủ trương thới bình.

Đức Lý Giáo Tông, 20-5 Ất Tỵ, 19-6-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây