Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Trung Dung_1 / Lê Anh Minh phụ chú

  Thiên Trung Dung trong Tiểu Đái Lễ Ký tương truyền là sáng tác của Tử Tư, cháu nội của Khổng ...


 • Để có thể nói được một cách đầy đủ và có hệ thống về mối tương quan giữa văn hóa ...


 • Cựu Ước / Wikipedia EncyclopediaTiếng Việt

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Cựu Ước, còn gọi là Kinh thánh Do Thái, là phần đầu của toàn bộ ...


 • TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

  Thông thường, khi muốn nói đến một tổng thể bao gồm tất cả Trời đất vạn vật, chúng ta dùng ...


 • Phải chăng toàn cảnh bức tranh tai họa của nhân loại ngày nay vẫn không có lối thoát, như trước ...


 • ANTHOLOGIE DES SAINTES PAROLES CAODAÏSTES TOME II / Traduit du Vietnamien Par QUACH-HIEP Long

  Le livre « THÁNH-NGÔN HIỆP-TUYỂN », son titre vietnamien, a inspiré à Sa Sainteté Hộ-Pháp Phạm Công Tắc l’appellation « ...


 • Đơn Thiền / Huệ Ý

  "Ðắc nhứt tâm rồi thế mới yên, Muốn tâm đắc nhứt phải tham thiền; Tham thiền tâm sẽ hoà muôn vật, Hoà ấy ...


 • Kỷ niệm tái thiết Vĩnh Nguyên Tự _______ Bài nói chuyện tại VĨNH NGUYÊN TỰ ngày 15-3 Đinh Hợi (01-5-2007) [Ảnh: Đạo Trưởng ...


 • Đời Đạo Song Tu / Thiện Hạnh

  "Thiêng Liêng thường nói: Cõi đời là chốn phù du, là sông mê, là giả tạm. Đừng ai quá chấp ...


 • Thầy Khai Đạo / Đức Chí Tôn

  Con thiết lễ Khai Minh Đại Đạo, Thầy giáng lâm chỉ giáo chơn cơ; Bấy lâu luống những đợi chờ, Chờ con cất ...


 • Xuân tạo thế nhân hòa / Thánh giáo Đức Đông Phương Lão Tổ

    Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 9 giờ đêm 01 tháng 01 Quí Hợi THI ĐÔNG mãn xuân sang ấy ...


 • Lễ an vi tại Bát Bửu Phật Đài / Thánh giáo Đức Thế Tôn

  Bát Bửu Phật Đài, Ngọ thời Rằm tháng 7 năm Tân Sửu (25 8 1961) LỄ AN VỊ ĐỨC THẾ TÔN. THI PHỔ  ...


23/08/2010
Đức Địa Tạng Vương

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 24/08/2010

Lễ Trung nguơn-Thánh huấn Địa Tạng Vương

Huờn Cung Đàn ,Tý thời 14 rạng Rằm tháng 7 năm Tân Sửu (24.08.61)
( Vía Trung Nguơn )

THI

Thiết hội Vu Lan xá tội nhơn ,
Tùy tùng Giáo Chủ giáng Cung Huờn ,
Trung đàn nghiêm nghị phân nam nữ ,
Tiếp lịnh ĐỊA VƯƠNG dạy lý chơn .

NGỌC ĐIỆN ĐỒNG TỬ, chào chung chư Thiên ân lưỡng phái. Đàn nội trang nghiêm tiếp lịnh . Tiểu Thánh hộ đàn. Lui .

Tiếp điển :

THI

U hiển huyền vi Tạo Hóa cơ ,
MINH Vương phóng xá tội phong đô ;
GIÁO truyền mặc mặc quy Chơn Đạo ,
CHỦ hướng tư tư quả túy khô .
ĐỊA hậu Thiên cao năng phúc tải ,
TẠNG thân tướng phủ tự duyên vô,
BỒ đoàn hảo kiết thiên liên thảo ,
TÁT vị tầm thinh đắc vạn đồ .

TA chào mừng chư Thiên sắc, chư liệt vị, chào chư Thiện tín . Ta miễn lễ chư Thiên sắc cùng thiện tín an tọa .

Giờ nay Ta vâng Ngọc Hư Sắc triệu Tam Giáo truyền ban , Ta mượn điển quang để bày giải đôi câu đạo đức để kỷ niệm trường sanh trong kỳ Trung Nguơn xá tội.
Hỡi nầy chư hiền Thiện tín ! có lẽ chư hiền thấy rõ người đời mãi khi đưa xác chết lên đường lập bàn gọi ĐỊA TẠNG rước vong. Cười…..

Nầy chư thiện tín ! Ta chỉ có quyền pháp để siêu rỗi cho những vong hồn biết siêu rỗi, giải thoát cho những vong hồn có các nhân lành đặt trên đường giải thoát, chớ quyền pháp của Ta không phải để cướp tội một đám giải oan của người đưa Ta lên địa vị rước vong như người lầm tưởng . Như vậy, theo luật công bình nghĩa là có tu mới siêu thăng đắc quả, bằng mến trược, tranh danh thì phải chịu kiếp luân hồi trả vay, vay trả .

Đây Ta luận sơ để chư thiện tín hản tường .

BÀI

Năm Tân Sửu Trung nguơn xá tội ,
 Huờn Cung Đàn giáng hội chúng sanh;
 Khuyên nhau tâm niệm chí thành ,
Cứu đời bớt nỗi cạnh tranh khốn nàn .

Ta đã nguyện trên đàng siêu thoát ,
Cứu vong linh đọa lạc Phong Đô,
 Huyền linh chơn pháp hư vô ,
Trung Nguơn xá tội diễn phô dắt dìu .

Nhìn cảnh thế ra chiều ảm đạm ,
Thấy chúng sanh ly loạn thảm thê ;
Sống trong vạn cảnh não nề ,
Thân sanh phải chịu lắm bề đớn đau.

Vì ham lợi chất cao tội lỗi ,
Bởi tranh danh lạc lối đọa đày ;
Gieo chi những giống chua cay ,
Cho tê lưỡi tục cho say linh hồn .

Sanh trong cõi hàn ôn thử thấp ,
Mang chi điều tranh chấp dục tư ;
Vạn sinh nung giữa lò cừ ,
Sương phong lớp áo bụi mờ tánh linh .

Diễn những cảnh cực hình thảm khốc ,
Bày những trò cốt nhục tương tàn ;
Thấy chăng địa ngục trần gian ,
Vì mình tạo lấy trái oan cho mình .

Đã từng đọc thiên kinh vạn quyển ,
Phải nhớ câu nhứt đán vô thường ;
Chớ rằng bày vẽ phô trương ,
Bạc vàng châu báo tránh đường trầm luân .

Diệu Thiện xưa thuốc thần cứu khổ ,
Mục Kiền Liên tầm mẫu Phong Đô ;
Nguyện thân thí pháp hư vô ,
Vu Lan mở hội tam đồ thoát ly .

Vì hiếu thân đã ghi thiên sử ,
Phận làm con còn giữ tích xưa ;
Trung Nguơn vén bức rèm thưa
Tội trong phước cả mới vừa được siêu .

Lòng chúng sanh tạo điều thiện cảm ,
Lòng Trời hòa khí đạm thiên lương ;
Trời, người tiếp xúc cho thường ,
Lối siêu, nẻo đọa là phương dễ tầm .

Lời Ta để do tâm tất cả ,
Chư hiền xem ghi dạ đinh ninh ;
Muốn cho mình khỏi tội tình ,
Ngục không mở cửa do mình mở thôi .

Chư hiền sống trong đời đạo đức ,
Đấng Chí Tôn muôn thức chở che ;
Nam Bang hạnh phúc mọi bề ,
Mà dân đất Việt đường về biết chưa ?

Hỏi sứ mạng trong giờ mạt pháp,
Hỏi tín đồ trong áp lực đời ;
Đâu là pháp báu của Trời ?
Phải chăng vì Đạo độ đời lo tu .

Kỳ xá tội công phu xây dựng ,
Trung Nguơn nầy phê chuẩn phước ban ;
Điển lành rưới khắp trần gian ,
Cho chư thiện tín vững vàng đường tu .

Giờ lành Ta để đôi câu dạy chung chư Thiên sắc cùng chư thiện nam tín nữ , Ta ước mong chư hiền rán trọn hành Thiên Đạo để đến ngày chung quy Thiên Tào chiếu bảng .

Ta ban ơn cho toàn thể chư hiền được nhiều ân huệ. Ta chào chung . Thăng .
Đức Địa Tạng Vương

Cảnh khổ mà lòng vẫn phải vui,
Có vui mới thấy đạo say mùi,
Say mùi đạo hãy xa phàm tục,
Cho lặng lòng trần đắc vị ngôi.

Đức Chí Tôn, Thiên Lý Đàn, 30-10 Mậu Thân, 19-12-1968

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây