Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
12/09/2005
Sưu tầm

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009

Hội Yến Diêu Trì lần đầu tiên


Trong Sử Đạo

(Hình trên: Chánh điện thờ Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương)
(Hình bên : Lễ phẫm dâng Yến Diêu Trì tại Đền Phật Mẫu Tòa Thánh Tây Ninh) ____

Nguyên vào thượng tuần tháng 8 năm Ất Sửu (1925), Ba vị Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang được Thất Nương tiết lộ cho biết chút ít về Diêu Trì Cung ở từng trời Tạo Hóa Thiên nơi cõi thiêng liêng: Trên hết có Cửu Thiên Nương Nương cai quản, dưới có Cửu Vị Tiên Nương phụ tá, mà cô đứng hàng thứ bảy, gọi là Thất Nương, Hớn Liên Bạch là Bát Nương. . .Ba vị xin Cô cho biết cách cầu Cửu Thiên Nương Nương.

Thất Nương bảo: Ba anh muốn cầu Nương Nương thì phải ăn chay trước 3 ngày và tìm cho đặng Ngọc cơ thì cầu Lịnh Bà mới được. . .

Ba Ông rất mừng rỡ, chuẫn bị ăn chay cho đủ 3 ngày để cầu Cửu Thiên Nương Nương vào ngày Trung Thu sắp tới. Đêm ấy có Đấng AĂÂ giáng đàn, bảo ba ông nhơn dịp đó làm một cái tiệc chay để đãi 10 đấng Vô hình nơi Diêu Trì Cung là Cửu Thiên Nương Nương và chín vị Tiên Nương. Đấng AĂÂ còn dạy cách sắp đặt bàn ghế và trang hoàng nhà cửa.

Ông Cao Huệ Chương, con của Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu, có tham dự vào việc chưng dọn và đứng hầu trong buổi lễ ấy, thuật lại trong quyển "Đại Đạo Truy Nguyên" như sau:

" Qua đến ngày thứ ba, là buổi hẹn hò, lại nhằm tiết Trung Thu, đúng đêm 14 rạng mặt 15 tháng 8, ngoài trời thì trăng thanh gió mát, trong nhà chú Tư tôi

(Ông Cao Quỳnh Cư) lại dọn dẹp trang hoàng, xem vào có vẻ tinh khiết lắm.

Đúng giờ Tý, cả thảy đều đủ mặt, tôi thấy chú Tư tôi đã sắp đặt dọn bàn dài, rải bông lá xung quanh; phía trong bàn, ngay chính giữa, để một bộ đồ trà, còn chín vị Tiên Cô, mỗi người một cái tách, sắp vòng theo bàn, hàng giữa dọn những trái cây tươi tốt, ngó vào rất lịch sự, tựa hình như đãi tiệc, vì chung quanh có để 9 cái ghế mây. Cuộc cúng nầy mấy ổng gọi là Phó Yến Diêu Trì, đến ngày nay hãy còn noi dấu lễ kỷ niệm nầy.

Đọan Chú Tư tôi đốt hương đèn lên, cả thảy đều quì lạy khấn vái, rồi đem Ngọc cơ ra cầu.

Thật quả có Lịnh Cửu Thiên Nương Nương đến, và đủ chín vị Tiên Cô, mỗi vị đều giáng cơ chào mừng mấy ổng. Khi ấy Thất Nương xin ba ông đờn, rồi mỗi người ngâm bài thi của mình làm đặng hiến lễ, còn Lịnh Bà và Cửu Cô an vị mà nghe. Chừng nhập tiệc, Thất Nương lại mời ba ông ngồi chung vào cho vui . . .mấy ổng liệu thế khó chối từ, mới đem thêm 3 cái ghế sắp sau lưng 9 cái ghế nọ, ba ông xá rồi ngồi xuống. . .

Cách chừng nửa giờ, Chú Tư tôi lại tái cầu. Lịnh Nương và chín vị Tiên Cô để lời cảm tạ chẳng cùng, lại hứa rằng: " Từ đây có Ngọc cơ rồi thì tiện cho Diêu Trì Cung Cửu Cô đến dạy việc."

Đêm ấy mấy ổng thức đến 3 giờ khuya mới nghỉ."


BÍ PHÁP HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG

_____

(Bài thuyết đạo của đức Hộ Pháp tại Cửu Long Đài, chiều ngày 15-8-Tân Mão;15-9-1951và 15-8-Nhâm Thìn; 03-10-1952)

" Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu cơ quan siêu thoát, phải làm thế nào đặng độ 92 ức nguyên nhân trở về cựu vị.

Muốn đạt đặng Bí pháp siêu thóat ấy, chúng ta ngó thấy Đức Phật Mẫu đã làm gì? Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu nắm quyền hành để rước hết những chơn thần khi đã đạt pháp, tức nhiên đạt cơ siêu thoát, lập vị mình đặng vào cái địa vị thiêng liêng, đạt đặng thì phải về hội yến cùng Đức Phật Mẫu . . .

Thật ra hôm nay chúng ta hội hiệp cùng nhau đây, nó sẽ trở thành một tương lai, cũng như bên Thánh giáo Gia Tô, họ có phương thông công cùng Đức Chí Tôn đó vậy.

Hạnh phúc thay cho những người đặng Hội Yến Diêu Trì hôm nay, tức nhiên đặng hồng phúc hội hiệp cùng Bà Mẹ thiêng liêng của chúng ta, lẽ dĩ nhiên được mang sứ mạng thiêng liêng nơi mình. Cả toàn con cái của Đức Chí Tôn cũng thế, nam cũng thế, nữ cũng thế, kẻ Đông người Tây, kẻ Nam người Bắc, đem cả cơ bí mật thiêng liêng của Đức Chí Tôn là lòng yêu ái của Ngài mà rải khắp cho toàn thể con cái của Ngài đều hưởng. . .

Tóm lại, Bí pháp của Hội Yến Diêu Trì Cung là Đức Chí Tôn (giao cho đức Từ Mẫu) đem cơ quan giải thóat xuống thế đặt trong cửa đạo Cao Đài để toàn thể các tín đồ được hưởng.

Theo Cổ luật, thì người tu một khi đắc đạo, Chơn hồn được lên Diêu Trì Cung dự Hội Yến Bàn Đào, được Đức Phật Mẫu ban cho ăn trái đào tiên và uống tiên tửu.

Ngày nay, thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương vâng lịnh Đức Chí Tôn giáng xuống phàm trần, mở tiệc Hội Yến Diêu Trì Cung tại đền thờ Phật Mẫu để toàn cả con cái của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu về hội hiệp cùng Đức Mẹ Thiêng liêng, dâng Hoa Quả, Rượu, Trà lên Đức Mẹ, và Đức Mẹ sẽ ban tặng lại cho con cái của Ngài, để con cái gội hưởng hồng ân của đức Phật Mẫu, làm cho tâm đạo phấn chấn thêm lên, làm động cơ thúc đẩy con cái mau tiến hóa trên bước đường tu niệm, sớm trở về hội hiệp cùng Phật Mẫu. Mà một khi được hội hiệp cùng Đức Phật Mẫu thì tức nhiên là đắc đạo, giải thóat khỏi luân hồi.

Đó là Bí pháp của Hội Yến Diêu Trì Cung."


(Trích lục quyển Báo Ân Từ & Hội Yến Diêu Trì Cung; Kim Hương, Tòa Thánh Tây Ninh)
 
Sưu tầm


Hịch Tướng Sĩ / Sưu tầm


TẾT Bản làng / Sưu tầm


Nguyễn Trãi / Sưu tầm


Dân ca Nam Bộ / Sưu tầm

Khảo cổ học / Sưu tầm


Chử Đồng Tử / Sưu tầm

Liên Hợp Quốc / Sưu tầm


Tranh Đông Hồ / Sưu tầm

Dân tộc Việt Nam / Sưu tầm

Long Thụ Bồ Tát / Sưu tầm

Thần thể / Sưu tầm


Chùa Việt Nam / Sưu tầm

Tôn giáo / Sưu tầm

Đạo Phật / Sưu tầm

Kitô Giáo / Sưu tầm

Tiếng Phạn / Sưu tầm

Trà Đạo / Sưu tầm


Bài tâm tướng / Sưu tầm


Long Thụ / Sưu tầm


Ngũ Thời / Sưu tầm

Mahātmā Gāndhī / Sưu tầm
Lý đạo là Xuân / Sưu tầm


Tâm thanh tịnh / Sưu tầm


Tà thần thấy người đang dục vọng,
Đã tu hành còn mộng mị huyền,
Thừa cơ khuyến dụ rủ ren,
Thiêu thân đành phải vì đèn lụy thân.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây