Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
13/03/2012
BỐ CÁO CỦA MINH LÝ ĐẠO TAM TÔNG MIẾU

BỐ CÁO XÂY DỰNG THÁNH MIẾU MINH LÝ ĐẠO TẠI LONG AN


MINH LÝ ĐẠO - TAM TÔNG MIẾU
Bình đẳng – Cộng tác – Hòa ái

BÁO CÁO CÔNG TÁC XÂY DƯNG
NHÂN LỄ KHỞI CÔNG
XÂY DỰNG THÁNH MIẾU LONG AN
(07-3-2012 nhằm ngày 15/2 năm Nhâm Thìn)
---------
Kính thưa:
- Quý Đại biểu đại diện các cấp chính quyền, các Sở, Ban, Ngành,
- Quý chức sắc lãnh đạo các tôn giáo bạn,
- Quý nhà hảo tâm, cùng thiện tín nam nữ,
- Các đạo hữu môn sanh Minh Lý,
Hội Đồng Hội Thánh Minh Lý Đạo đã lập Ban Kiến thiết Xây dựng Thánh Miếu Long An nhằm:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xây dựng Thánh miếu Long An theo quy định của Nhà Nước.
- Quản lý công trình trong quá trình xây dựng.
- Vận động sự đóng góp công quả bằng nhiều hình thức để xây dựng Thánh miếu Long An.
Hôm nay được sự ủy nhiệm của Hội Thánh, tôi xin trình bày đại cương về công tác chuẩn bị xây dựng như sau:
1- Địa điểm xây dựng:
Với sự quan tâm giúp đỡ của UBND.Tỉnh Long An và các Sở, Ban, Ngành nên Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu đã được giao thửa đất có có diện tích 4.214 m² tại địa điểm: Ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Tỉnh Long An theo Quyết định giao đất số 1059/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 do UBND tỉnh Long An cấp và Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số BB 621866 ngày 28/4/2010 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND Tỉnh Long An cấp cho Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu thửa đất nói trên để xây dựng Thánh miếu Long An.
2- Hình thức thiết kế & kiến trúc:
a/ Hình thức thiết kế:
Ngay từ đầu, Hội Đồng Hội Thánh Minh Lý Đạo đã thống nhất về mặt thiết kế hình thể ngôi Thánh miếu. Theo đó Thánh miếu Long An phải được xây dựng có hình thể đạo pháp theo thuyết Tam Ngũ Nhứt. Hình thức kiến trúc nầy đã được Ơn Trên giảng dạy và Ân sư của chúng tôi là Ngài Minh Thiện (đắc quả vị Bác Nhã Thiền Sư – Tam Tông Pháp Chủ) áp dụng để xây dựng Thánh sở Tam Tông Miếu tại TP.Hồ Chí Minh, Bác Nhã Tịnh Đường tại Long Hải (Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Trên cơ sở đó, Hội Thánh đã hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Trung Khánh thiết lập hồ sơ thiết kế để xin phép xây dựng và đã được Sở Xây dựng Tỉnh Long An cấp Giấy phép xây dựng số 164/GPXD ngày 14/9/2011.
Kính thưa quý vị,
Xây dựng Thánh miếu theo thuyết Tam Ngũ Nhứt là xây dựng như thế nào ?
Chúng tôi xin phép được khái quát lướt qua vài nét như sau: Tam Ngũ Nhứt là phép trở về với Đạo, từ số 5 trở lại số 3, từ số 3 trở lại số 1, 1 là Thái-cực. Vô-cực nhi Thái-cực có phải nguồn đầu chăng ? Phép này gọi là “Phản bổn hườn nguyên”.
Cuốn Ngộ Chơn Thiên của Đạo giáo giãi nghĩa thuyết Tam Ngũ Nhứt trong một bài thơ tạm dịch như sau:
Tam, Ngũ, Nhứt, luôn ba chữ nầy,
Xưa nay hiểu được ít người thay !
Đông Tam, nam Nhị, hiệp thành Ngũ,
Bắc Nhứt, tây Tứ, cọng cũng vầy.
Mồ Kỉ một ngôi sanh số Ngũ,
Ba nhà gặp gở kết tiên-thai.
Tiên-thai là Một gồm Chơn-khí,
Mười tháng thai thành ngự Thánh-đài.
Đó là thuyết luận theo số của Hà đồ và có thể nói ngắn gọn, đơn giản thì:
- số ngũ, tức là tu thân hay luyện Tinh.
- số ngũ, tức là tu tâm hay luyện Khí.
- số ngũ là nói về chơn-ý, cũng gọi là luyện Thần.
Tu thân, tâm, ý hay là luyện tinh, khí, thần, để hợp chung một nhà.
Ba con số ngũ nói trên hiệp lại làm Một, nên gọi là Tam ngũ nhứt, hay là nói đủ chữ: Tam Ngũ hiệp Nhứt, tức là tam gia tương kiến. Nếu ba nhà gặp nhau, hiệp thành Thái-cực, thì sẽ siêu phàm, mà vào ngay cõi Thánh.
Ngoài ra, luận theo số đạo thì việc xây dựng theo thuyết nầy cũng khế hợp với lẽ mầu-vi của Đạo-pháp: 1 + 3 + 5 = 9
Đó là số Kiền “dụng cửu” của Hà-đồ.
Số 9 là số dương, mà dương cương phát hiện, thì thới-vận thành hình.
(Kính thỉnh quý vị tham khảo cuốn Minh Lý Chơn Giải của Minh Lý Đạo để hiểu rõ thêm ý nghĩa sâu xa về hình thức kiến trúc cũng như việc thờ phượng theo thuyết nầy).
Với ý nghĩa đó, nóc Thánh miếu Long An sẽ có ba phần, từ ngoài đi vô trong:
• Phần thứ nhứt - theo đạo pháp gọi là Ngũ hành đài: là chỗ thờ Môn-quan Thổ-địa, hay là lầu chuông có 5 nóc.
• Phần thứ nhì - theo đạo pháp gọi là Tam-Cực Linh đài: là Lễ bái đường, tức là chổ bổn đạo tề tựu mà làm lễ Trời Phật, có 3 nóc.
• Phần thứ ba – theo đạo pháp gọi là Châu-thiên đài: là Bữu-điện, tức là chỗ thờ Thượng-Đế và Phật, Tiên, Thánh, có một nóc tròn mà thôi.


b/ Kiến trúc:
Công trình xây dựng Thánh miếu Long An sẽ gồm các hạng mục công trình như: San lắp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh; Kiến trúc và thi công xây dựng Thánh miếu (Chánh điện) với diện tích xây dựng khoãng 565m2; Xây dựng các công trình phụ trợ khác v.v…. Trong giai đoạn 1 nầy, Hội Thánh sẽ thực hiện xây dựng Thánh miếu phần Chánh điện.
Phần Chánh điện về mặt tổng thể có kết cấu: móng, cột, đà, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép và mái ngói.
Diện tích sàn XD: 564,65 m² gồm ba tầng với chiều cao công trình là 23,09m gồm:
- Tầng 1: 266,85 m² làm nơi tổ chức các sanh hoạt đạo, hội trường, nơi học giáo lý …
- Tầng 2: 266,85 m² là Chánh điện, là nơi thờ phượng Tam Giáo Đạo Chủ, là nơi để các môn sanh, thiện tín thực hiện lễ bái cầu nguyện Ơn Trên độ trì cho quốc thái, dân an.
- Tầng 3: 30,95 m² là Tàng Kinh Cát và là lầu chuông.
Khối lượng công trình nêu trên được dự toán kinh phí ước khoãng 7,5 tỷ đồng.
Hôm nay công trình làm Lễ khởi công và dự kiến hoàn thành việc thi công sau 2 ~ 3 năm nếu có đủ kinh phí.
Kính thưa quý vị,
Hôm nay Hội Thánh tổ chức Lễ Khởi công, nhưng về mặt tài chánh cho việc xây dựng ngôi Thánh miếu nầy của Hội Thánh còn hạn hẹp, nên nhân dịp nầy chúng tôi tha thiết kêu gọi lòng hằng tâm hằng sản của Quý vị đóng góp công quả bằng nhân, tài, vật lực, v.v… nhằm giúp chúng tôi hoàn thành công trình xây dựng ngôi Thánh Miếu theo như lời dạy của Ơn Trên cùng mong ước của môn sanh và thiện tín tại tỉnh Long An. Mỗi đóng góp của quý vị là một công quả phước đức vô lượng.
Trong bất kỳ thời gian thuận lợi nào của Quý vị, chúng tôi luôn trân trọng được tiếp nhận mọi sự đóng góp tại:
- Thánh sở Minh Lý Đạo – Tam Tông Miếu
Địa chỉ: 82 Cao Thắng, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Điện thoại: (84.8)3835 8181
- Văn Phòng Đại Diện: Chi Đạo Long An.
Địa chỉ: 25 Lê Văn Tao, P.2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
Chúng tôi chân thành tri ân tấm lòng đạo đức và sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của Quý vị.
Nguyện cầu Ơn Trên ban Hồng ân cho tất cả chúng ta và độ trì cho ngôi Thánh miếu Long An sớm lạc thành.
Kính chúc Quý vị cùng gia quyến được nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
BỐ CÁO CỦA MINH LÝ ĐẠO TAM TÔNG MIẾU
BỐ CÁO XÂY DỰNG THÁNH MIẾU MINH LÝ ĐẠO TẠI LONG AN / BỐ CÁO CỦA MINH LÝ ĐẠO TAM TÔNG MIẾU

Học đạo để nên người thánh thiện,
Tu hành cần rèn luyện thân tâm,
Có thân, thân chớ đọa trầm,
Có tâm, tâm chớ lạc lầm phàm phu.

Đức Đông Phương Lão Tổ, CQPTGL, 04-6 tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây