Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
31/03/2006
Sưu tầm

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009

Hòa hợp tiên-hậu nhị thiên

"Hỡi các con ! Tình VÔ CỰC vô biên, Mẹ ước mong sao lòng các con cũng phải chí thành vô hạn mới có thể thấu hiểu được lý nhiệm mầu siêu việt và hoạch định một tương lai đạo đức cứu cánh toàn linh. Con ôi ! nơi thế gian nầy, bao nhiêu thủy tú sơn kỳ địa linh là Mẹ dành để làm nơi đào luyện các con trong cơ tiến hóa. Các con sẽ thọ hưởng thanh thú để tâm linh được nhẹ nhàng trực giác nguyên nhân , mà sống chung một bầu Trời an tịnh, một thế giới hòa bình. Nếu các con xem đó và dụng đó như một miếng mồi ngon để nhử hàng xa mã, thì thế gian nầy sẽ biến thành những cánh rừng già, mà các con lại xâu xé lẫn nhau... "

"Các con tu luyện là để biết sống cái sống chơn thường tự nhiên tự tại của các con. Sanh vào cõi đời là phải sống bằng hậu thiên khí chất, sống bằng mọi sinh hoạt tương đồng . Nếu tương đồng mà không bị hòa đồng thì sẽ tiến hóa rất mau. Từ phàm phu nhục thể biết hòa hợp tiên, hậu nhị thiên thì tiến lên thánh thể, kim thân, phật thân không phải khó. Đã có đạo là phương tiện, phương pháp duy nhất để quay về nguồn gốc bổn lai, khốn nỗi khi vào trường tiến hóa này các con phải trải qua các lớp huấn luyện từ giáo dục thai bào cho đến tập quán gia đình xã hội cũng làm ảnh hưởng liên hệ lớn lao cho công cuộc tiến hóa của linh căn."

"Khi bắt đầu ô nhiễm trược chất lấp tràn, dầu những linh căn sứ mạng cũng mang ít nhiều ô nhiễm, sau mới giác ngộ vượt qua. Thế nên muốn cứu cánh một thân cũng là phải biết bao công quả, công trình, công phu tu luyện, huống hồ muốn có một cõi đời thánh đức cho nhân loại an hưởng thái bình cũng phải là những công quả công trình công phu to tát hơn tự mỗi cá thể, cộng đồng chứng ngộ mới kết quả." @

(Thánh giáo Đức Vô Cực Từ Tôn)

CHÚ GIẢI :

Trực giác nguyên nhân : cảm nhận được chân ngã của bản thân hay chủ thể nơi chính mình chưa bị ô nhiểm phàm tâm.
Cái sống chơn thường tự nhiên : sống một cách tự nhiên, không cầu kỳ phức tạp, không bị thị hiếu hay tham vọng chi phối. Sống đúng với lẽ sống thật và trường tồn của con người.
Hậu thiên khí chất : những chất liệu thứ cấp có được từ tạo vật tại thế gian, không còn sự tinh ròng hoàn toàn của khí chất tiên thiên lúc chưa biến sanh ra vạn loại.
Sinh hoạt tương đồng : sống với quan hệ bình thường cùng mọi người trong xã hội; không bị hòa đồng : không bị đồng hóa với những thói hư tật xấu của xã hội.
Hòa hợp tiên-hậu nhị thiên : hòa hợp tiên thiên với hậu thiên; phần hậu thiên của con người là phàm phu nhục thể, tức xác phàm. Phần tiên thiên của con người là tâm linh hay chơn tâm. Phép tu luyện là sự vận dụng chơn tâm điều hành bộ máy nhân thân để thanh lọc tinh hoa của cơ thể (hậu thiên) cho đến mức kết hợp được với tinh hoa của tâm linh (tiên thiên) tức tạo được thánh thể.
Nguồn gốc bổn lại: bổn lai: từ chổ khởi nguyên đó mà đến, tức Bản thể của vũ trụ hay Đại linh quang (Thượng Đế).@

 
Sưu tầm


Hịch Tướng Sĩ / Sưu tầm


TẾT Bản làng / Sưu tầm


Nguyễn Trãi / Sưu tầm


Dân ca Nam Bộ / Sưu tầm

Khảo cổ học / Sưu tầm


Chử Đồng Tử / Sưu tầm

Liên Hợp Quốc / Sưu tầm


Tranh Đông Hồ / Sưu tầm

Dân tộc Việt Nam / Sưu tầm

Long Thụ Bồ Tát / Sưu tầm

Thần thể / Sưu tầm


Chùa Việt Nam / Sưu tầm

Tôn giáo / Sưu tầm

Đạo Phật / Sưu tầm

Kitô Giáo / Sưu tầm

Tiếng Phạn / Sưu tầm

Trà Đạo / Sưu tầm


Bài tâm tướng / Sưu tầm


Long Thụ / Sưu tầm


Ngũ Thời / Sưu tầm

Mahātmā Gāndhī / Sưu tầm
Lý đạo là Xuân / Sưu tầm


Tâm thanh tịnh / Sưu tầm


Người giác ngộ vun bồi tánh đạo,
Bậc nguyên căn hoài bão ý Thiên,
Vào đời một chí nhẫn kiên,
Thực thi sứ mạng pháp quyền dựng xây.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, Rằm tháng Giêng Tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây