Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • ĐÔI ĐIỀU TÂM ĐẮC KHI HỌC LỜI ĐỨC KHỔNG THÁNH VÀ CÁC ĐẤNG TIÊN NHO DẠY Bài nói chuyện tại Hội trường ...


 • Cảm hoài dòng Sử Đạo / Nhịp cầu giáo lý

  Đại Đạo TKPĐ khai mở chưa được một thế kỷ, thế mà khi lần giở những trang sử đạo người ...


 • Công phu / Chí Thật

  Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: Công phu là để tâm an định, Nên đạo nên người chốn thế gian. (CQPTGLĐĐ, 04-6 Tân ...


 • Xuân khởi Phục / Thánh giáo Đức Đạo Tổ

  THÁI hoà xuân khởi Phục[1] và Lâm, THƯỢNG trí[2] gieo trồng khắp cõi tâm; LÃO noãn non già theo đúng độ, QUÂN bình ...


 • Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân / Tự Điển Cao Đài-Nguyễn Văn Hồng

  Đêm ấy trăng sáng, vừa mãn canh ba, bỗng nghe trên không có tiếng kêu lớn: Trả đầu cho ta. ...


 • Giáo lý Cao Đài dựa trên căn bản nào ? Giáo lý Cao Đài xây dựng dựa trên hai nguyên ...


 • Cao Đài là một nền đạo hướng tới những yêu cầu bức bách cứu khổ nhân sinh trong phạm vi ...


 • Nội dung chính của Minh Thiện Chơn Kinh là bốn Bài Sám ( Sám Nhứt Diệu Đề, Sám Nhị Diệu ...


 • THIÊN CHÚA BA NGÔI / LM Giuse Nguyễn Hưng Lợi (DCCT)

  Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi để giúp cho mọi người Kitô hữu thấy hình ảnh của một Thiên ...


 • Khổng Tử là một trong vài nhân vật đã ảnh hưởng sâu xa đến lịch sử nhân loại bằng bản ...


 • Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi / Ban Quản Lý Tổ Đình Chiếu Minh TTVV

  Tại Thảo Lư: Thánh Đức Tổ Đình. Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô vi Ngày 15/10 Mậu Tý, ...


 • Kinh gởi ban biên tập của NhipCauGiaoLy.com. Tiểu đệ vừa đọc được 1 bài viết nói về ăn chay và ...


23/11/2005
Sưu tầm

Thần Tiên thi diệu bút - Thể loại vô vi

Là hình thức với một số chữ nhứt định trong câu, có thể là mười hay mười ba, mười bốn, mười sáu, từ đó làm ra bài thơ tứ tuyệt thất ngôn (gồm 4 câu, mỗi câu có 7 chữ) đúng với niêm luật.

Qui tắc : lấy các chữ thứ nhứt, thứ tư, thứ bảy và thứ mười để bắt đầu cho các các câu thơ.
a. Thập tự
Đức Chí Tôn, Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15.01 Nhâm Dần 18.2.1962
THI VÔ VI
Với mùa xuân mới đến,
Nhâm Dần hưởng phước ân.
Đọc là:
Với mùa xuân mới đến Nhâm Dần,
Mới đến Nhâm Dần hưởng phước ân;
Dần hưởng phước ân xuân mới đến,
Ân xuân mới đến với mùa xuân.

b. Thập tam tự
Cao Đài Giáo Chủ, 25.11 Đinh Sửu 1937

Có chi đâu đó phải lo sầu ,
Đổ lệ châu, lòng sợ sệt.
Đọc là:
Có chi đâu đó phải lo sầu,
Đó phải lo sầu, đổ lệ châu;
Sầu đổ lệ châu, lòng sợ sệt,
Châu lòng sợ sệt có chi đâu.

c. Thập tứ tự
Hàn Tương Tử, Minh Giáo Thánh Truyền Bính Tý 1936

"Hàn vi tầm Đạo ngộ Tương tri ,
Bá Tử kỳ truyền chánh giáo cảnh"
Đọc là:
Hàn vi tầm Đạo ngộ Tương tri,
Đạo ngộ tương tri, Bá Tử kỳ;
Tri Bá Tử kỳ truyền chánh giáo,
Kỳ truyền chánh giáo cảnh hàn vi.

d. Thập lục tự, Thập thủ liên hườn
Huệ Minh Chơn Tiên 1945, Đạo Pháp Bí Giải – Chiếu Minh xb 1967 tr 72

1. Lo tu đặng thấu máy huyền vi ,
Đắc Đạo thì lên chín bực, vượt bôn phi.
2. Bôn phi đắc ngộ đến cung tiên ,
Chứng thượng thiên ,thân bất toại, hưởng trường miên.
3. Trường miên vĩnh viễn chẳng luân hồi ,
Thảm lắm ôi , đày đọa mãi kiếp luân hồi.
4. Buông trôi đừng tiếc bả phù vân ,
Chịu não nần , thân khổ cực, thảm bi thân.
5. Bi than kêu thế kíp quày chơn ,
Trống giọng đờn , kêu rủ bạn học kim đơn ?
6. Kim đơn đắc ngộ khỏe muôn đời ,
Đẹp lắm ôi , nhờ tu niệm thoát luân hồi.
7. Luân -hồi muôn kiếp đội sừng lông ,
Lắm não nồng , đền nợ thế phải tay không.
8. Tay không miễn đặng đạo mầu thôi ,
Thỏa chí rồi nhàn lạc thú, khỏi buông trôi.
9. Buông trôi khó gặp buổi trời khai ,
Khá trở quày lo hưởng ứng, lạc thiên thai.
10. Thiên thai vui vẻ khóc trần duyên ,
Lánh tục miền , thân cá chậu chịu tiền khiên.

Mười đoạn này mỗi đoạn đọc thành 1 bài thi thất ngôn tứ tuyệt. Những chữ in đậm là chữ đầu của mỗi câu thơ. Mỗi câu có 7 chữ. Như vậy chúng ta có 10 bài thi thất ngôn tứ tuyệt từ 10 đoạn trên như sau:

1.Lo tu đặng thấu máy huyền vi,
Thấu máy huyền vi đắc đạo thì.
Vi đắc đạo thì lên chín bực,
Thì lên chín bực vượt bôn phi.

2.Bôn phi đắc ngộ đến cung Tiên,
Ngộ đến cung Tiên chứng thượng Thiên.
Tiên chứng thượng Thiên thân bất toại,
Thiên thân bất toại hưởng trường miên.

3.Trường miên vĩnh viễn chẳng luân hồi,
Viễn chẳng luân hồi thảm lắm ôi,
Hồi thảm lắm ôi đày đọa mãi,
Ôi đày đọa mãi kiếp luân hồi.

4.Buông trôi đừng tiếc bả phù vân,
Tiếc bả phù-vân chịu não nần.
Vân chịu não nần thân khổ cực,
Nần thân khổ cực thảm bi thân.

5.Bi than kêu thế kíp quày chơn,
Kíp thế quày chơn trống giọng đờn.
Chơn trống giọng đờn kêu rủ bạn,
Đờn kêu rủ bạn học kim đơn.

6.Kim đơn đắc ngộ khỏe muôn đời,
Ngộ khỏe muôn đời đẹp lắm ôi.
Đời đẹp lắm ôi nhờ tu niệm,
Ôi nhờ tu niệm thoát luân hồi.

7.Luân hồi muôn kiếp đội sừng lông,
Kiếp đội sừng lông lắm não nồng.
Lông lắm não nồng đền nợ thế,
Nồng đền nợ thế phải tay không.

8.Tay không miễn đặng đạo mầu thôi,
Đặng đạo mầu thôi thỏa chí rồi.
Thôi thỏa chí rồi nhàn lạc thú,
Rồi nhàn lạc thú khỏi buông trôi.

9.Buông trôi khó gặp buổi Trời khai,
Gặp buổi Trời khai khá trở quày.
Khai khá trở quày lo hưởng ứng,
Quày lo hưởng ứng lạc thiên thai.

10.Thiên thai vui vẻ khóc trần duyên,
Vẻ khóc trần duyên lánh tục miền,
Duyên lánh tục miền thân cá chậu,
Miền thân cá chậu chịu tiền khiên.

Đạt Tường sưu tầm
Sưu tầm

Hịch Tướng Sĩ / Sưu tầm


TẾT Bản làng / Sưu tầm


Nguyễn Trãi / Sưu tầm


Dân ca Nam Bộ / Sưu tầm

Khảo cổ học / Sưu tầm


Chử Đồng Tử / Sưu tầm

Liên Hợp Quốc / Sưu tầm


Tranh Đông Hồ / Sưu tầm

Dân tộc Việt Nam / Sưu tầm

Long Thụ Bồ Tát / Sưu tầm

Thần thể / Sưu tầm


Chùa Việt Nam / Sưu tầm

Tôn giáo / Sưu tầm

Đạo Phật / Sưu tầm

Kitô Giáo / Sưu tầm

Tiếng Phạn / Sưu tầm

Trà Đạo / Sưu tầm


Bài tâm tướng / Sưu tầm


Long Thụ / Sưu tầm


Ngũ Thời / Sưu tầm

Mahātmā Gāndhī / Sưu tầm
Lý đạo là Xuân / Sưu tầm


Tâm thanh tịnh / Sưu tầm


Phật Tiên buổi chót đến hồng trần,
Kêu gọi người đời rõ lý chân,
Chớ để linh tâm vùi tục lụy,
Nên ngừa cám dỗ của tà thần.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây