Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Thầy Khai Đạo / Đức Chí Tôn

  Con thiết lễ Khai Minh Đại Đạo, Thầy giáng lâm chỉ giáo chơn cơ; Bấy lâu luống những đợi chờ, Chờ con cất ...


 • Nhịp Cầu Giáo Lý tiếp nhận "yêu cầu đăng báo" bài "Tuyên ngôn của Đức Cao Đài" của tác giả ...


 • Sống tự nhiên / Đức Vô Cực Từ Tôn

  Các con tu luyện là để biết sống cái sống chơn thường tự nhiên tự tại của các con. Sanh ...


 • NÓI VỀ CÁI TÂM / Cố Định Pháp Minh Thiện

  Tu hành giải thoát là phải tìm cách khế hiệp với Bổn thể. Để nêu cái tông chỉ vừa ...


 • Chữ tâm là chốn Cao Đài / Quách Hiệp Long

  "Chữ tâm là chốn Cao Đài, Không phân tả hữu là ngai Thượng Hoàng" Quách Hiệp Long Đó là lời dạy của đức ...


 • Tác Giả: Mortimer J.Adler Dịch Giả: Hải Nhi Số Trang: 332 trang Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội


 • Người Mường, còn gọi là người Mol, Mual, Moi, Moi bi, Au tá, Ao tá, là một dân tộc sống ...


 • Bác nhã Ba la mật đa Tâm kinh / BÁC NHÃ THIỀN SƯ

  Quán Tự Tại Bồ đề tát dã Lúc vào sâu Bác nhã Ba la, Không nhơn không pháp mới là Phát khai trí ...


 • ĐẠO CAO ĐÀI VỚI DÂN TỘC / Phó Giáo Sư TS. Nguyễn Thanh Xuân

  Đạo Cao Đài ra đời ở Nam Bộ vào đầu thế kỷ XX, đến nay là một trong những tôn ...


 • ĐỨC DA TÔ GIÁO CHỦ BÀI HỌC LỚN CỦA MUÔN ĐỜI KIM DUNG Mùa Giáng Sinh lại đến, cả hành tinh này đang ...


 • Lễ sanh / Huỳnh Văn Trọng Minh

  “Lễ Sanh là người có hạnh, lựa chọn trong chư môn đệ mà hành lễ. Chúng nó đặng quyền đi ...


 • Từ thuở khởi nguyên của đạo tức tôn giáo Cao Đài chúng ra, khi Đức Chí Tôn vừa thâu nhận ...


23/11/2005
Sưu tầm

Thần Tiên thi diệu bút - Thể loại vô vi

Là hình thức với một số chữ nhứt định trong câu, có thể là mười hay mười ba, mười bốn, mười sáu, từ đó làm ra bài thơ tứ tuyệt thất ngôn (gồm 4 câu, mỗi câu có 7 chữ) đúng với niêm luật.

Qui tắc : lấy các chữ thứ nhứt, thứ tư, thứ bảy và thứ mười để bắt đầu cho các các câu thơ.
a. Thập tự
Đức Chí Tôn, Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15.01 Nhâm Dần 18.2.1962
THI VÔ VI
Với mùa xuân mới đến,
Nhâm Dần hưởng phước ân.
Đọc là:
Với mùa xuân mới đến Nhâm Dần,
Mới đến Nhâm Dần hưởng phước ân;
Dần hưởng phước ân xuân mới đến,
Ân xuân mới đến với mùa xuân.

b. Thập tam tự
Cao Đài Giáo Chủ, 25.11 Đinh Sửu 1937

Có chi đâu đó phải lo sầu ,
Đổ lệ châu, lòng sợ sệt.
Đọc là:
Có chi đâu đó phải lo sầu,
Đó phải lo sầu, đổ lệ châu;
Sầu đổ lệ châu, lòng sợ sệt,
Châu lòng sợ sệt có chi đâu.

c. Thập tứ tự
Hàn Tương Tử, Minh Giáo Thánh Truyền Bính Tý 1936

"Hàn vi tầm Đạo ngộ Tương tri ,
Bá Tử kỳ truyền chánh giáo cảnh"
Đọc là:
Hàn vi tầm Đạo ngộ Tương tri,
Đạo ngộ tương tri, Bá Tử kỳ;
Tri Bá Tử kỳ truyền chánh giáo,
Kỳ truyền chánh giáo cảnh hàn vi.

d. Thập lục tự, Thập thủ liên hườn
Huệ Minh Chơn Tiên 1945, Đạo Pháp Bí Giải – Chiếu Minh xb 1967 tr 72

1. Lo tu đặng thấu máy huyền vi ,
Đắc Đạo thì lên chín bực, vượt bôn phi.
2. Bôn phi đắc ngộ đến cung tiên ,
Chứng thượng thiên ,thân bất toại, hưởng trường miên.
3. Trường miên vĩnh viễn chẳng luân hồi ,
Thảm lắm ôi , đày đọa mãi kiếp luân hồi.
4. Buông trôi đừng tiếc bả phù vân ,
Chịu não nần , thân khổ cực, thảm bi thân.
5. Bi than kêu thế kíp quày chơn ,
Trống giọng đờn , kêu rủ bạn học kim đơn ?
6. Kim đơn đắc ngộ khỏe muôn đời ,
Đẹp lắm ôi , nhờ tu niệm thoát luân hồi.
7. Luân -hồi muôn kiếp đội sừng lông ,
Lắm não nồng , đền nợ thế phải tay không.
8. Tay không miễn đặng đạo mầu thôi ,
Thỏa chí rồi nhàn lạc thú, khỏi buông trôi.
9. Buông trôi khó gặp buổi trời khai ,
Khá trở quày lo hưởng ứng, lạc thiên thai.
10. Thiên thai vui vẻ khóc trần duyên ,
Lánh tục miền , thân cá chậu chịu tiền khiên.

Mười đoạn này mỗi đoạn đọc thành 1 bài thi thất ngôn tứ tuyệt. Những chữ in đậm là chữ đầu của mỗi câu thơ. Mỗi câu có 7 chữ. Như vậy chúng ta có 10 bài thi thất ngôn tứ tuyệt từ 10 đoạn trên như sau:

1.Lo tu đặng thấu máy huyền vi,
Thấu máy huyền vi đắc đạo thì.
Vi đắc đạo thì lên chín bực,
Thì lên chín bực vượt bôn phi.

2.Bôn phi đắc ngộ đến cung Tiên,
Ngộ đến cung Tiên chứng thượng Thiên.
Tiên chứng thượng Thiên thân bất toại,
Thiên thân bất toại hưởng trường miên.

3.Trường miên vĩnh viễn chẳng luân hồi,
Viễn chẳng luân hồi thảm lắm ôi,
Hồi thảm lắm ôi đày đọa mãi,
Ôi đày đọa mãi kiếp luân hồi.

4.Buông trôi đừng tiếc bả phù vân,
Tiếc bả phù-vân chịu não nần.
Vân chịu não nần thân khổ cực,
Nần thân khổ cực thảm bi thân.

5.Bi than kêu thế kíp quày chơn,
Kíp thế quày chơn trống giọng đờn.
Chơn trống giọng đờn kêu rủ bạn,
Đờn kêu rủ bạn học kim đơn.

6.Kim đơn đắc ngộ khỏe muôn đời,
Ngộ khỏe muôn đời đẹp lắm ôi.
Đời đẹp lắm ôi nhờ tu niệm,
Ôi nhờ tu niệm thoát luân hồi.

7.Luân hồi muôn kiếp đội sừng lông,
Kiếp đội sừng lông lắm não nồng.
Lông lắm não nồng đền nợ thế,
Nồng đền nợ thế phải tay không.

8.Tay không miễn đặng đạo mầu thôi,
Đặng đạo mầu thôi thỏa chí rồi.
Thôi thỏa chí rồi nhàn lạc thú,
Rồi nhàn lạc thú khỏi buông trôi.

9.Buông trôi khó gặp buổi Trời khai,
Gặp buổi Trời khai khá trở quày.
Khai khá trở quày lo hưởng ứng,
Quày lo hưởng ứng lạc thiên thai.

10.Thiên thai vui vẻ khóc trần duyên,
Vẻ khóc trần duyên lánh tục miền,
Duyên lánh tục miền thân cá chậu,
Miền thân cá chậu chịu tiền khiên.

Đạt Tường sưu tầm
Sưu tầm

Hịch Tướng Sĩ / Sưu tầm


TẾT Bản làng / Sưu tầm


Nguyễn Trãi / Sưu tầm


Dân ca Nam Bộ / Sưu tầm

Khảo cổ học / Sưu tầm


Chử Đồng Tử / Sưu tầm

Liên Hợp Quốc / Sưu tầm


Tranh Đông Hồ / Sưu tầm

Dân tộc Việt Nam / Sưu tầm

Long Thụ Bồ Tát / Sưu tầm

Thần thể / Sưu tầm


Chùa Việt Nam / Sưu tầm

Tôn giáo / Sưu tầm

Đạo Phật / Sưu tầm

Kitô Giáo / Sưu tầm

Tiếng Phạn / Sưu tầm

Trà Đạo / Sưu tầm


Bài tâm tướng / Sưu tầm


Long Thụ / Sưu tầm


Ngũ Thời / Sưu tầm

Mahātmā Gāndhī / Sưu tầm
Lý đạo là Xuân / Sưu tầm


Tâm thanh tịnh / Sưu tầm


Biết đạo ai ơi biết lẽ Trời,
Đừng nên mong vọng chuyện xa khơi,
Tu nhân kết quả nhân hành thiện,
Tích đức công dày đức độ đời.

Đức Đại Đồng Tổng Lý , Huờn Cung Đàn, 01-4 nhuần Quý Mão, 22-5-1963

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây