Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Bản Thể Đại Đồng Dân Tộc / Thiện Chí sưu tầm & Biên soạn

  Chính tình yêu nước thiêng liêng, ý chí quật cường, trí tuệ sáng tạo, lòng biết ơn tổ tiên, cộng ...


 • Tư tưởng Đạo gia 道家思想 ● "Tư tưởng đạo gia" là những bài dịch Hán Văn từ những kinh sách ...


 • Người đạo Cao Đài phải có ý thức sứ mạng thật sáng tỏ. Theo đuổi mục đích “Thế đạo đại ...


 • Đắc nhất / Chí Tín

  Nhân ngày mùng chín tháng Giêng là Khánh Đản của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Thầy, là ...


 • Kiếp người / Đức Bát Nhã Thiền Sư & Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

  Đức Bát Nhã Thiền Sư & Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy tại Minh Lý Thánh Hội & Huờn ...


 • Đệ Nhị Xác Thân / Quách Hiệp Long

  "Mổi kẽ phàm dưới thế nầy đều có hai xác-thân. Một phàm gọi là corporel. Còn một thiêng-liêng gọi là ...


 • Sáng tinh mơ, khách dạo quanh vườn hoa kiểng, chợt bước vào nếp cỏ xanh, thấy lớp sương còn đọng ...


 • Sứ mạng ĐĐTKPĐ là sứ mạng cứu độ toàn diện cho thế giới nhân lọai, nghĩa là chủ trương vừa  ...


 • Trong "Lịch trình hành đạo" của Đức Lê Đại tiên ban cho Cơ quan Phổ thông Giáo lý, nơi phần ...


 • CAO DAI AT A GLANCE / BAN BIÊN TẬP

  . Who founded Caodaism? CaoDaism was founded in Vietnam at the beginning of the 20th century by Cao Dai, the Supreme ...


 • THANH NIÊN và THIÊN CƠ GIÁO ĐẠO Ngày kỷ niệm Khai Tịch Đạo năm Mậu Tuất 1958, Đức Lý Giáo Tông ...


 • Đời Đạo song tu / Thiện Hạnh

  1. QUAN NIỆM BẤT CẬP ° Đạo đồng nghĩa với tôn giáo? Người ta thường cho rằng Đạo đồng nghĩa với tôn ...


23/11/2005
Sưu tầm

Thần Tiên thi diệu bút - Thể loại vô vi

Là hình thức với một số chữ nhứt định trong câu, có thể là mười hay mười ba, mười bốn, mười sáu, từ đó làm ra bài thơ tứ tuyệt thất ngôn (gồm 4 câu, mỗi câu có 7 chữ) đúng với niêm luật.

Qui tắc : lấy các chữ thứ nhứt, thứ tư, thứ bảy và thứ mười để bắt đầu cho các các câu thơ.
a. Thập tự
Đức Chí Tôn, Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15.01 Nhâm Dần 18.2.1962
THI VÔ VI
Với mùa xuân mới đến,
Nhâm Dần hưởng phước ân.
Đọc là:
Với mùa xuân mới đến Nhâm Dần,
Mới đến Nhâm Dần hưởng phước ân;
Dần hưởng phước ân xuân mới đến,
Ân xuân mới đến với mùa xuân.

b. Thập tam tự
Cao Đài Giáo Chủ, 25.11 Đinh Sửu 1937

Có chi đâu đó phải lo sầu ,
Đổ lệ châu, lòng sợ sệt.
Đọc là:
Có chi đâu đó phải lo sầu,
Đó phải lo sầu, đổ lệ châu;
Sầu đổ lệ châu, lòng sợ sệt,
Châu lòng sợ sệt có chi đâu.

c. Thập tứ tự
Hàn Tương Tử, Minh Giáo Thánh Truyền Bính Tý 1936

"Hàn vi tầm Đạo ngộ Tương tri ,
Bá Tử kỳ truyền chánh giáo cảnh"
Đọc là:
Hàn vi tầm Đạo ngộ Tương tri,
Đạo ngộ tương tri, Bá Tử kỳ;
Tri Bá Tử kỳ truyền chánh giáo,
Kỳ truyền chánh giáo cảnh hàn vi.

d. Thập lục tự, Thập thủ liên hườn
Huệ Minh Chơn Tiên 1945, Đạo Pháp Bí Giải – Chiếu Minh xb 1967 tr 72

1. Lo tu đặng thấu máy huyền vi ,
Đắc Đạo thì lên chín bực, vượt bôn phi.
2. Bôn phi đắc ngộ đến cung tiên ,
Chứng thượng thiên ,thân bất toại, hưởng trường miên.
3. Trường miên vĩnh viễn chẳng luân hồi ,
Thảm lắm ôi , đày đọa mãi kiếp luân hồi.
4. Buông trôi đừng tiếc bả phù vân ,
Chịu não nần , thân khổ cực, thảm bi thân.
5. Bi than kêu thế kíp quày chơn ,
Trống giọng đờn , kêu rủ bạn học kim đơn ?
6. Kim đơn đắc ngộ khỏe muôn đời ,
Đẹp lắm ôi , nhờ tu niệm thoát luân hồi.
7. Luân -hồi muôn kiếp đội sừng lông ,
Lắm não nồng , đền nợ thế phải tay không.
8. Tay không miễn đặng đạo mầu thôi ,
Thỏa chí rồi nhàn lạc thú, khỏi buông trôi.
9. Buông trôi khó gặp buổi trời khai ,
Khá trở quày lo hưởng ứng, lạc thiên thai.
10. Thiên thai vui vẻ khóc trần duyên ,
Lánh tục miền , thân cá chậu chịu tiền khiên.

Mười đoạn này mỗi đoạn đọc thành 1 bài thi thất ngôn tứ tuyệt. Những chữ in đậm là chữ đầu của mỗi câu thơ. Mỗi câu có 7 chữ. Như vậy chúng ta có 10 bài thi thất ngôn tứ tuyệt từ 10 đoạn trên như sau:

1.Lo tu đặng thấu máy huyền vi,
Thấu máy huyền vi đắc đạo thì.
Vi đắc đạo thì lên chín bực,
Thì lên chín bực vượt bôn phi.

2.Bôn phi đắc ngộ đến cung Tiên,
Ngộ đến cung Tiên chứng thượng Thiên.
Tiên chứng thượng Thiên thân bất toại,
Thiên thân bất toại hưởng trường miên.

3.Trường miên vĩnh viễn chẳng luân hồi,
Viễn chẳng luân hồi thảm lắm ôi,
Hồi thảm lắm ôi đày đọa mãi,
Ôi đày đọa mãi kiếp luân hồi.

4.Buông trôi đừng tiếc bả phù vân,
Tiếc bả phù-vân chịu não nần.
Vân chịu não nần thân khổ cực,
Nần thân khổ cực thảm bi thân.

5.Bi than kêu thế kíp quày chơn,
Kíp thế quày chơn trống giọng đờn.
Chơn trống giọng đờn kêu rủ bạn,
Đờn kêu rủ bạn học kim đơn.

6.Kim đơn đắc ngộ khỏe muôn đời,
Ngộ khỏe muôn đời đẹp lắm ôi.
Đời đẹp lắm ôi nhờ tu niệm,
Ôi nhờ tu niệm thoát luân hồi.

7.Luân hồi muôn kiếp đội sừng lông,
Kiếp đội sừng lông lắm não nồng.
Lông lắm não nồng đền nợ thế,
Nồng đền nợ thế phải tay không.

8.Tay không miễn đặng đạo mầu thôi,
Đặng đạo mầu thôi thỏa chí rồi.
Thôi thỏa chí rồi nhàn lạc thú,
Rồi nhàn lạc thú khỏi buông trôi.

9.Buông trôi khó gặp buổi Trời khai,
Gặp buổi Trời khai khá trở quày.
Khai khá trở quày lo hưởng ứng,
Quày lo hưởng ứng lạc thiên thai.

10.Thiên thai vui vẻ khóc trần duyên,
Vẻ khóc trần duyên lánh tục miền,
Duyên lánh tục miền thân cá chậu,
Miền thân cá chậu chịu tiền khiên.

Đạt Tường sưu tầm
Sưu tầm

Hịch Tướng Sĩ / Sưu tầm


TẾT Bản làng / Sưu tầm


Nguyễn Trãi / Sưu tầm


Dân ca Nam Bộ / Sưu tầm

Khảo cổ học / Sưu tầm


Chử Đồng Tử / Sưu tầm

Liên Hợp Quốc / Sưu tầm


Tranh Đông Hồ / Sưu tầm

Dân tộc Việt Nam / Sưu tầm

Long Thụ Bồ Tát / Sưu tầm

Thần thể / Sưu tầm


Chùa Việt Nam / Sưu tầm

Tôn giáo / Sưu tầm

Đạo Phật / Sưu tầm

Kitô Giáo / Sưu tầm

Tiếng Phạn / Sưu tầm

Trà Đạo / Sưu tầm


Bài tâm tướng / Sưu tầm


Long Thụ / Sưu tầm


Ngũ Thời / Sưu tầm

Mahātmā Gāndhī / Sưu tầm
Lý đạo là Xuân / Sưu tầm


Tâm thanh tịnh / Sưu tầm


Học đạo để nên người thánh thiện,
Tu hành cần rèn luyện thân tâm,
Có thân, thân chớ đọa trầm,
Có tâm, tâm chớ lạc lầm phàm phu.

Đức Đông Phương Lão Tổ, CQPTGL, 04-6 tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây