Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Nhìn lại lịch sử các tôn giáo trên thế giới hơn hai ngàn năm qua, mọi người đều nhận thức ...


 • Người chèo đò ở Sangam chỉ xuống dòng nước đục ngầu của sông Hằng, nơi gặp dòng nước màu xanh ...


 • Lặng lẽ nhìn Trời ta vốn một, Máy hữu hình then chốt như nhau; Thanh đó là trược nguồn đầu, Động cùng nên ...


 • Tri và Thức / Tường Chơn

   Trí và Thức là hai lãnh vực mà có nhiều người học đạo chưa phân biệt được rõ ràng. Thực ...


 • Chữ Tâm / Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (Quách Hiệp Long Dịch Pháp Văn)

  CHỮ TÂM Huờn-Cung-Đàn, Tý thời, 14 rạng Rằm tháng 5 Ất-Tỵ (13-6-1965) Thiện-Tài Đồng-Tử, Tiểu-Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt ...


 • Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 04-3 Quí Sửu (06-4-1973)


 • Trước kia Thầy có dạy : "Đạo còn thì Hiệp Thiên Đài còn.". Quả thật vậy ! Sáu ...


 • Đình làng - văn hóa Việt Nam / Sưu tầm từ danangpt.com.vn

  Thế kỷ XVIII, Việt Nam có khoảng 11.800 làng xã. Mỗi làng có một cụm kiến trúc nghệ thuật tôn ...


 • Nhìn lại cơ Đạo, từ sơ khai đến khi hình thành và phát triển sẽ ghi nhận được những bước ...


 • Danh lợi - Đắc thất / Lê Anh Minh dịch

  Tư tưởng Đạo gia 道家思想 ● Lê Anh Minh dịch 15. DANH LỢI  名 利 – ĐẮC THẤT  得 失 337. Danh ...


 • Từ thế kỷ I, I I, ba nền tôn giáo Nho, Thích, Lão đã sớm được nhân dân Việt Nam ...


 • Nay, nhân loại sẽ bước sang kỷ nguyên mới của thiên niên kỷ kế tiếp. Đây là một khúc quanh ...


16/04/2006
Nhịp cầu giáo lý

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009

Lẽ sống thật


Thế giới đang bước vào thiên niên kỷ thứ ba kể từ Chúa KiTô ra đời. Sự thật người nguyên sơ đã xuất hiện hàng ngàn thiên niên kỷ.
Từ ăn lông ở lổ, hái lượm đến săn bắn ; từ du mục đến định cư từ bộ lạc đến dân tộc; từ cư thổ đến quốc gia; từ phong kiến đến dân chủ; từ thời kỳ đồ đá đến nguyên tử.
Bao nhiêu thiên niên kỷ qua, loài người đã chứng tỏ bản năng tự tồn và khả năng tư duy sáng tạo siêu việt bằng các nền văn minh vĩ đại chói ngời.
Nền văn minh này sụp đổ, nền văn minh khác thay thế, minh chứng khả năng tiến bộ không ngừng của loài người cho mãi đến ngày nay.

*Loài người không còn sợ thú dữ,
*Loài người không còn sợ núi cao rừng thẩm,
*Không còn ngại biển rộng sông dài . . .
Nhưng đáng buồn thay, hãy còn sợ sệt lẫn nhau ! Vì :
*Chiến tranh còn diễn tiến,
*Hận thù vẫn nấu nung,
*Bạo lực đang dẫy đầy . . .

Vậy là văn minh nhân loại còn thiếu một cái gì, giá trị con người còn thiếu yếu tố nào đó để đạt đến nấc thang tiến hóa đúng mức.
Các vị Giáo tổ đã tìm thấy , đã nêu ra khiếm khuyết đó từ ngàn xưa, nhưng thế nhân có bao người tâm đắc được? Bởi vì đó là cái giá trị vượt trên tư kỷ mà con người mãi còn quẩn quanh trong bản ngã hẹp hòi thì làm sao giác ngộ chân lý vi nhân. Chân lý đó vừa là lẽ sống của một kiếp người, một gia đình, một xã hội , một dân tộc vừa là lẽ sống của những con người, những gia đình, xã hội dân tộc khác.
Chỉ khi nào con người tôn trọng lẽ sống chung đó, con người mới hết sợ sệt lẫn nhau.
Lẽ sống chung đó là nguyên lý của sự hài hòa. Hay nói cách khác, sự hài hòa là hệ quả của sự sống đúng nghĩa.

Hài hòa trong thiên nhiên, vũ trụ mới trường tồn.
Hài hòa trong xã hội, đất nước mới phát triển.
Hài hòa trong gia đình, gia đình mới hạnh phúc.
Hài hòa trong bản thân, con người mới an lạc.

Nếu mỗi con người không tìm thấy niềm an lạc thật sự trong thân tâm, là vì chưa tìm ra lẽ sống đích thực. Và từ chỗ bất an của bản thân, trở thành nguyên nhân bất hòa với người khác hay trầm trọng hơn sẽ là kẻ bạo hành.

Gây chiến là từ chối đối thoại, bạo lực là phủ nhận tha nhân. Tất cả phát sinh từ mặc cảm tự tôn cực độ. Đó là lúc phá sản hoàn toàn lẽ sống an lạc tự thân, dẩn đến tội lỗi phá hoại lẽ sống đồng loại.
Những hành vi bạo lực tự phát của các cá nhân xảy ra gần đây trong những nước tiến bộ bậc nhất thế giới, giết chết hàng loạt người, đã đặt cho nhân loại một vấn nạn: Tại sao trong xã hội tiến bộ lại còn hành động dã man?

Các cuộc chiến tranh sắc tộc , tôn giáo, bá quyền đang diển ra trên thế giới cho thấy nhân loại đã bế tắc trong giải quyết bất hòa. Tình thế này đặt ra cho nhân loại vấn nạn: tại sao thế giới có văn minh mà không có hòa bình ?
Phải chăng, trên đường tiến bộ, đến nay nhân loại chưa vận dụng được hết tiềm năng thiên phú ? Bên cạnh trí năng ưu việt đưa nền văn minh đến đỉnh cao tân kỳ, chắc hẳn còn một công năng sâu thẳm khác có thể giúp con người tiến hóa tương xứng với quá trình lịch sử của mình để không còn những thảm họa do chính con người gây ra cho nhau.Công năng đó chính là Đạo, là lẽ sống thật, là nguyên lý hài hòa, là Thượng Đế tính ; và nói một cách gần gũi với con người hơn, là Tình thương, là lòng Nhân.Vì Đức Chí Tôn từng dạy :

"Đạo là lẽ các con đang sống,
Đạo là quyền cao trọng chở che;
Thu đông mãn đến xuân hè,
Vận hành thiên đạo, mọi bề dưỡng nuôi.
Đạo chẳng luận ở ngôi vương bá,
Đạo không phân sằn giả lâm bô;
Dấn thân trên nẻo thế đồ,
Con mang cái Đạo từ giờ sơ sinh ".

Con người đang tự đắc, lăm le nắm quyền Tạo hóa. Nhưng cuộc diện thế giới ngày nay cho thấy, con người đang cố với tay lên mãi mà không nắm được, bởi vì muốn có quyền Tạo hóa mà không đủ tình Tạo hóa.
Thiếu tình Tạo hóa, văn minh nhân loại thiếu lẽ sống và nguy cơ sụp đổ theo các vết xe lịch sử cũ khó tránh khỏi trong thiên niên kỷ tới.
Đức Thượng Đế đã động lòng từ bi khai minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để cảnh báo nhân loại, hầu thức tỉnh phục hồi lẽ sống đại đồng mà Ngài đã ban phát cho con cái Ngài mới mong thoát khỏi thảm họa diệt vong, thoái hóa.
Hỡi nhân loại! Hãy quay về Thượng Đế để cảm nhận lẽ sống thật trong chính tâm hồn mỗi người, mới xứng đáng lãnh lấy sứ mạng vi nhân, hầu tiến hóa về nơi chí thiện.
 
Nhịp cầu giáo lý
THẤY TÁNH / Nhip cầu Giáo lý

KỶ YẾU CAO ĐÀI GIÁO LÝ 2 / Nhip cầu Giáo lý

KỶ YẾU CAO ĐÀI GIÁO LÝ 2 / Nhip cầu Giáo lý

Caodaism FAQ / Nhịp Cầu Giáo Lý


Cảm hoài dòng Sử Đạo / Nhịp cầu giáo lý

Quan Âm Tự (Phú Quốc) / Nhịp cầu giáo lý

Suy tư từ World Cup 2006 / Nhịp cầu giáo lý

Sống tự nhiên / Nhịp cầu giáo lý

Lẽ sống thật / Nhịp cầu giáo lýChơn truyền là đâu ? / Nhịp cầu giáo lý


Đức tin Cao Đài / Nhịp Cầu Giáo Lý

Tấm lòng của nhân loại / Nhịp cầu giáo lý

Cơ đạo hi hữu / Nhịp cầu giáo lý

Bản thể đại đồng nhân loại / Nhịp cầu giáo lý
Người giác ngộ vun bồi tánh đạo,
Bậc nguyên căn hoài bão ý Thiên,
Vào đời một chí nhẫn kiên,
Thực thi sứ mạng pháp quyền dựng xây.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, Rằm tháng Giêng Tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây