Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • “Thế gian cơn hỗn độn Hư thiệt đều chung lộn, Hồi hướng biết về đâu, Kìa Cao Đài nhứt bổn.”


 • BỐ CÁO XÂY DỰNG THÁNH MIẾU MINH LÝ ĐẠO TẠI LONG AN / BỐ CÁO CỦA MINH LÝ ĐẠO TAM TÔNG MIẾU

  NCGL vừa nhận được Bố cáo xây dựng Thánh miếu tại Long An của Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu, ...


 • Chúng tôi rất ngưỡng mộ niềm tin Thương Đế (TH.Đ) hiện hữu mà diễn giả đã trình bày. Điều đó ...


 • Thầy Khai Đạo / Đức Chí Tôn

  Con thiết lễ Khai Minh Đại Đạo, Thầy giáng lâm chỉ giáo chơn cơ; Bấy lâu luống những đợi chờ, Chờ con cất ...


 • Hãy giữ cái bất dịch / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

  Thềm xuân rực rỡ cánh hoa mai, Giá hạc thừa lương đến cõi này, Thăm viếng con hiền câu đạo lý, Dặn dò ...


 • Nói tóm lại trong buổi Long Hoa khai diễn trong những ngày cùng cuối của đời hiện tại là buổi ...


 • Trong một năm, mùa nào cũng có ý nghĩa, có cái quý, cái đẹp do sự chuyển hóa của thiên ...


 • Biến Hoá kinh, viết vào khoảng năm 612 sau CN (thời Tùy Dạng Đế) cho rằng Lão Tử chẳng những ...


 • Năm 1947, hai mươi năm sau khi bắt đầu tạo dựng Thánh Địa Tây Ninh, Đức Hộ Pháp Phạm Công ...


 • Nhị Xác Thân / Thuần Chơn

  Người tín đồ Cao Đài có hai quyển Kinh Tổ là "Thánh Ngôn Hiệp Tuyển" của Hội Thánh đầu tiên ...


 • Nét sử khen ai / Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn

  Vĩnh Nguyên Tự Ngọ thời, 03-12 Tân Hợi (18-01-1972)


 • Vào dịp khai mạc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ 1965, Đức Chí Tôn ...


20/12/2008
Đức Động Phương Chưởng Quản

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 06/01/2010

Đạo pháp trường lưu

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Tuất thời, mùng 01 tháng 12 Đinh Tỵ

KIM QUANG ĐỒNG TỬ, chào chư Thiên ân hướng đạo, chư liệt vị nam nữ. Tiểu Thánh vâng lịnh TÔN SƯ đến báo tin ĐỨC LÃO TỔ sẽ lâm đàn giáo đạo. Mời hiền tỷ Bạch Tuyết vào độc giả. Chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp. Tiểu Thánh xin chào chung lui gót ứng hầu. Thăng.

Tiếp điển


ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN, chào mừng chư hiền đệ hiền muội.

Bần Đạo rất hoan hỉ đàn trung nghiêm túc thành kỉnh chờ đợi lời dạy của Thiêng Liêng để cầu tu chánh pháp. Miễn lễ toàn thể an tọa.

Chư hiền đệ hiền muội ! đạo pháp trường lưu bất tận, người đời hữu hạn vô thường. Lẽ biến dịch tuần hoàn đều do đạo pháp hiển dương vạn thù trong cõi thế, nên tuy vạn thù sai khác cũng cùng trong lý đạo vần xoay mỗi vật mỗi loại đều sinh, trưởng, hoại diệt, trong luật vần xoay mà tiến hóa. Người sanh trong trời đất cũng do đạo mà linh hơn vạn vật. Cái phát huy tự thể ấy là ngôi độc nhứt ban truyền khắp cả thế gian mà cuộc tiến hóa khởi hành để về đến chỗ vô sanh bất diệt. Đó là con người. Nếu người đời biết sống trong lý đạo cũng như cá sống trong nước thì từ sự phát tiết ở trung tâm vô cực kia sẽ sáng chói, nên con người tự thông thấu cùng tâm linh vũ trụ mà tác năng công dụng ấy tạo nên cuộc thái bình an lạc cho thế gian.

Trải bao nhiêu thời gian, không gian trên lịch sử, chư hiền đệ hiền muội nếu lưu ý đến từ thời gian một, từ giai đoạn một, để lòng quán xét, trầm mặc tư duy, sẽ thấy kiếp con người vui khổ đều do nới con người tạo lấy mà tất cả đều chuyển luân thích ứng theo sự cấu tạo để vận hành. Vì vậy, các hàng GIÁO TỔ, Thánh nhơn mới khơi nguồn đạo mạch tự trong con người để làm sống một đời sống khế hợp lý cơ, an nhàn tự do tự tại. Qua hai kỳ khai Đạo, vạn giáo hoằng dương để độ dẫn quần sanh trở về căn cơ đạo lý, nhưng chưa được hoàn hảo như thời thánh đức thượng nguơn vì trong cuộc tiến hóa càng ngày càng thiên về ngoại vật, lìa bỏ nội tâm nên kiếp sống người đời như con quay chuyển luân theo dòng luân chuyển. Nay chư hiền đệ hiền muội lập tâm tham cầu đạo học để suốt thấu lẽ đạo hằng thường, để biết sống cái sống của thiên nhiên Tạo Vật. Đó là đoàn người sứ mạng thế Thiên hoằng đạo cho THƯỢNG ĐẾ trong Tam Kỳ Phổ Độ. Không riêng một một tổ chức này, một quốc gia này, mà thế giới mười phương cũng sẽ được tận độ trong kỳ ân xá.

Khóa tu dưỡng tịnh định Đông Chí vừa qua để chư hiền đệ muội có một ý thức về sự tu chứng chỗ huyền nhiệm đạo mầu.

THI

Công phu tịnh tọa luyện huyền công,
Vạn pháp đều do thức khởi lòng;
Biết đặng thâu về nơi tịch chiếu,
Mới tường diện mục chủ nhơn ông.

Chư hiền đệ ! công phu là lìa tướng để rèn tâm, từ lâu tâm đã phóng tán mê trầm, nay giác ngộ quay về căn bổn. Chơn tâm tự thể không có gì phân biệt, mà sự phân biệt ấy bởi vọng tâm. Trong các giờ thiền định công phu, chư đệ có lai phục được nhứt dương để dễ dàng Trúc Cơ và tiến lên đến bước viên minh tự tánh. Công phu tịnh tọa là giữ cho trong đừng tán loạn, ngoài lìa xa các tướng lâng lâng nhẹ nhàng hô hấp dường như không còn thấy là hô hấp, lần lần nhập vào cảnh không có, không không. Nhưng có và không đều vẫn ứng với nhau đem nguồn lành rưới chan cho hành giả.

Chỗ "có" đó là dụng của "không", mà không là thể của có, chơn tâm là thể của chánh niệm, chánh niệm là dụng của chơn tâm. Biết "Bảo Trung" mới không bị thái quá hay bất cập làm cho mọi người sanh tật bịnh, biết nhẹ nhàng chơn tức, thì tứ thể mới qui trung. Muốn phối hợp âm dương, phải cậy tay Huỳnh Bà Chơn Thổ. Trên đường hành công, chư đệ chắc suy tư về lý do Bần Đạo chỉ dạy tu luyện ở Hạ Đơn Điền.

Chư đệ còn ước vọng suốt thấu Thiên Cung tánh mạng, nhưng chư đệ có thấy chăng hình con lật đật, nếu nó không có cái trọng tâm ở dưới cho vững vàng thì dễ ngã nghiêng không ngồi được. Nhờ có trọng tâm đó, mà xô nó ngã, nó cũng đứng lên. Cái trọng tâm của chư đệ giờ đây cũng thế.

Muốn cho năng lực trọng tâm được dồi dào, phải thực hành"Chơn tức tức". Kể từ khóa tịnh Đông Chí này chư đệ sẽ thấy máy huyền cơ đạo pháp không do kinh điển mà nên, không do giáo lý, giáo thuyết mà thành. Tất cả đều là phương tiện.

THI

Chánh pháp không vì đốn tiệm đâu,
Chỉ người căn trí cạn hay sâu;
Tự tu, tự cứu cho nên đạo,
Nào ngại Cao Đài chẳng gặp nhau.
Đức Động Phương Chưởng Quản
Hành Pháp / Đức Đông Phương Chưởng Quản

Ý nghĩa Ngũ nguyện / Đức Đông Phương Chưởng Quản

Vạn pháp qui tông / Đức Đông Phương Chưởng Quản

Một giờ thanh tịnh một giờ linh / Đức Đông Phương Chưởng Quản

Đạo pháp trường lưu / Đức Động Phương Chưởng Quản

Người giác ngộ vun bồi tánh đạo,
Bậc nguyên căn hoài bão ý Thiên,
Vào đời một chí nhẫn kiên,
Thực thi sứ mạng pháp quyền dựng xây.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, Rằm tháng Giêng Tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây