Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Lễ hội cúng đình Đình Nam bộ / Theo TRẦN PHỎNG DIỀU-TTO- 19-8-07

   [Ảnh: Miếu Thần Nông tại đình Bình Thủy] Trong quá trình Nam tiến, cư dân từ miền ngoài vào khai khẩn ...


 • "Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương". Đã hơn 300 năm qua, tiếng chuông ...


 • Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo / Hà Văn Phủ & Nguyễn Văn Tài

  Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo – Tòa Thánh Bến Tre Lược ghi một số sự kiện lịch sử


 • Hành Pháp / Đức Đông Phương Chưởng Quản

  Hành pháp tuy rất dễ, Công phu có khó chi, Chỉ tại tâm không định, Chánh pháp khó duy trì.


 • Tâm thanh tịnh / Sưu tầm

  Muốn đạt kết quả trên con đường Thiên Đạo Đại Thừa phải giữ lòng thanh tịnh... Tâm thanh tịnh là ...


 • Thông minh Tâm linh (SI) / Ðàm Trung Phán

  Vì "mới ra lò" sau năm 2000 nên tôi chắc là ít người đã biết đến SQ và SQ cũng ...


 • Tôn giáo cổ kim trên hoàn cầu luôn luôn tự nhận vai trò bảo tồn nhân loại tức là cứu ...


 • DẩN NHậP Hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là : " Trần gian vạn khổ còn kia, Lòng người Bồ ...


 • ĐÔI ĐIỀU TÂM ĐẮC VỀ VIỆC CHUYỂN BIẾN TỪ TRUNG THÀNH THÁNH THẤT ĐẾN TRUNG TÔNG THÁNH TỊNH. Huệ Ý Cách đây 70 ...


 • Bức thư pháp Truyện Kiều / Phạm Huy Thông - Tuổi Trẻ Online

  Đến chiều tối 22-12, "ông đồ thời @" Trịnh Tuấn đã thực hiện được hơn 2.200 câu thơ Truyện Kiều ...


 • Trong văn học Trung Quốc từ xưa đã xuất hiện hai nhân vật kỳ bí, hai triết gia đặc biệt: ...


 • KẾ SÁCH TÂM LINH / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

  . . . Như chư hiền đã biết, bất cứ lãnh vực nào, nhất là lãnh vực Đạo Giáo giáo, ...


29/02/2012
Huệ Ý

VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CHO TÍN HỮU CAO ĐÀI


THAM LUẬN VỀ
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CHO TÍN HỮU CAO ĐÀI

Đạo pháp trường lưu nhưng có tận nhân lực rồi mới tri Thiên mệnh. Việc làm cụ thể để tri ân Thầy, Mẹ và Các Đấng Thiêng Liêng, các đấng Tiền Khai Đại Đạo là phải giáo dưỡng hậu sinh hầu kế thừa đạo nghiệp và hoàn thành sứ mạng tận độ Kỳ Ba.

I. CHỨC NĂNG GIÁO DỤC CỦA TỊNH THẤT.

A. MỖI TỊNH THẤT LÀ MỘT TRƯỜNG GIÁO ĐẠO.
- Vị Đầu họ đạo là Hiệu Trưởng,
- Vị Chánh Hội Trưởng là Giám Học,
- Các vị chức sắc, chức việc còn lại là giáo viên.
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:
“Cái khuyết điểm là Thánh Đường hiện nay rất nhiều, từ Tòa Thánh, Hội Thánh đến Thánh Thất Thánh Tịnh. Đáng lý ra những nơi nầy phải là nơi dùng làm trường đạo giáo dân, trong lúc đó chỉ có một ít hành động, lấy tỷ lệ như những hạt cát trong bãi sa mạc. Đừng quan niệm xây dựng Thánh Thất và kiếm được một người thủ tự để bốn thời quỳ hương cúng nước là đủ. Thượng Đế Chí Tôn không bảo làm việc quá nghèo nàn ít oi như vậy. “Vì như đã nói: Thánh Thất là trường giáo dân, ngoài chỗ thờ phượng tôn nghiêm đơn giản, nếu mỗi Thánh Đường dùng mọi trang trí lộng lẫy huy hoàng tôn nghiêm tráng lệ mà chung quanh vùng đó chưa có nhiều người vào đạo, hiểu đạo, thậm chí đến con em trong gia đình hướng đạo cũng không được sự dạy dỗ đạo lý, đó là trái với mục đích mở đạo của Thượng Đế Chí Tôn.(…)
Vì thiếu yếu tố đó nên trách gì một thiểu số địa phương, những sự xung đột đối xử lẫn nhau tại vùng Thánh Địa còn tệ hơn là nơi chợ đông. (...)” (Ngọc Minh Đài, 23-12 Kỷ Dậu (30-01-1970).
. . .

Bần Đạo muốn thấy mỗi một Thánh Thất Thánh Tịnh ý thức thể hiện được một hình thể tạm gọi là trường giáo dân.
1. Trước nhứt là giáo dục con em trong gia đình đạo hữu để làm đà tiến cho các lãnh vực rộng rãi khác trong khuôn viên đạo đức.
2. Mỗi Thánh Thất Thánh Tịnh hoạch định một chương trình hành đạo tối thiểu để có việc cho mọi người cùng làm, cùng vui, cùng hứng thú trong nếp từ hòa đạo đức. Khi cần đi đây đi đó là để liên giao hoặc học hỏi thêm.
3. Còn điều căn bản là sở tại địa phương nào phải lo theo địa phương ấy trong đường hướng đào tạo mầm non hướng đạo tương lai, đừng bao giờ quan niệm rằng ngồi không chờ ngày Chí Tôn vận hành cho cơ đạo thành. nếu không có lớp người căn bản nòng cốt, không chương trình ý thức đào tạo mầm non, chẳng những đạo không phát triển khai phóng mà trái lại thối lùi là khác.”( Ngọc Minh Đài, 23-12 Kỷ Dậu (30-01-1970)

Yếu tố quan trọng cho việc thành công của mọi chương trình kế hoạch là con người. Tạo tăng rồi mới tạo tự thì cơ đạo mới ổn định, thường chúng ta làm ngược lại tạo tự rồi mới tìm tăng nên chương trình bị hụt hẩng, chưa kể có thể khó thành công.
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy: Chư hiền đệ, muội hãy về lo cố gắng tu công lập quả và nên nhớ rằng: - tạo tự thì dễ, - tạo tăng thì khó. Muốn tạo tự, trước hết chư đệ, muội hãy học làm tăng đi đã. Chư Hiền suy nghĩ lời Bần Đạo mà hành.  ( Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Rằm tháng 7 Quí Sửu (13-8-1973)

B. CHỨC NĂNG GIÁO DỤC TỔNG QUÁT Ở TỊNH THẤT
Đây là nâng cao mặt bằng giáo lý, tâm hạnh mang tính phổ thông cho các đạo hữu. Những việc tiến hành được là :
A. CHO ĐẠO HỮU LỚN TUỔI:
1. Học Thánh giáo hoặc giảng giáo lý mỗi rằm, mùng một, (mỗi Hội Thánh triển khai lời Ơn Trên dạy, lời các Đấng Tiền Khai dạy), chọn giờ mà các tín hữu tham dự được đông đủ. Giao lưu các Hội Thánh và tổ chức Đại Đạo cung cấp Thánh giáo, bài giảng tham khảo từ Quí III/2012.
2. Bồi dưỡng kỷ năng hướng dẩn Học tập Thánh giáo, thuyết giảng giáo lý cho các vị phụ trách tại các Thánh Tịnh, Thánh Thất (Đầu họ Đạo, Trưởng, Phó Ban Cai Quản) (theo hình thức tại chức) định kỳ 6 tháng/lần/ mỗi tịnh thất 1 vị, các vị còn lại sẽ dự các khóa sau cùng một nội dung. Nếu không có gì trở ngại Ban Soạn Giáo Trình sẽ bổ sung người từ các Hội Thánh thành một Tiểu Ban trực thuộc lo đạo sự này. Bắt đầu từ Quí II/2012.
B. CHO THẾ HỆ TRẺ : THANH THIẾU ĐỒNG.
Kết hợp dạy giáo lý và sinh hoạt trong khuôn khổ Ban Đồng Nhi Lễ Sĩ tại địa phương. Từ thấp lên cao theo lứa tuổi có thể có các lớp:
1. Vườn ươm: cho các em lứa tuổi mẫu giáo.
2. Lễ nghi đạo đức: cho các em cấp 1.
3. Phổ huấn: cho các em cấp 2 + 3. (sau lớp này các em có tâm nguyện hiến dâng trọn đời sẽ theo học lớp đào tạo chức sắc, tu sĩ, giáo sĩ).
Trong quí II/2012 sẽ tổ chức một kỳ hội thảo với chủ đề “Tâm lý và phương pháp hướng dẩn thế hệ trẻ”. Một Tiểu Ban sẽ đặc trách nghiên cứu đề xuất về nội dung các tham luận cũng như tổ chức thực hiện. Đúc kết hội thảo sẽ có các bước kế tiếp.

II. MỖI HỘI THÁNH LÀ: BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Cấp Hội Thánh là:
1. Bộ Giáo Dục Đào Tạo (trong cửu viện của Tòa Nội Chánh có Học Viện),
Trước 1975, Tòa Thánh Tây Ninh đã mở hạnh đường cho: Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự, Lễ Sanh, Giáo Hữu.

Hiện nay “Giao lưu các Hội Thánh và Tổ chức trong Đại Đạo” đãm trách nhiệm vụ này
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo đã dạy:
“Hỡi chư chức sắc nam nữ!Những điều chư hiền mong Bần Đạo giải quyết, Bần Đạo khuyên chư hiền trong tình cảnh ngày nay, Hội Thánh chỉ nên dốc cả toàn lực vào những điều hệ trọng liên quan đến cả nền Đạo:
1. lo hướng dẫn tín đồ,
2. xây dựng các cơ sở, ( Thiên Lý Đàn, 10-8 Quý Mão (27-9-1963).
3. đào luyện giáo sĩ, kịp thời ứng dụng các công cuộc truyền đạo, hành đạo tương lai.” Thiên Lý Đàn, 10-8 Quý Mão (27-9-1963).
Ngày nào chưa thống nhất được nền Đạo thì việc đào tạo vẫn chưa đủ tâm, lực để thi hành. Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:
“Một nhu cầu cấp thiết rất đáng sớm được xương minh, nhưng than ôi, có pháp thiếu người, có người thiếu sức, có sức thì lại bị phân tán tiêu hao. Trong ba mươi sáu năm khai đạo, nào bên ngoài chịu đựng với cường quyền lấn át, bên trong phung phí vào việc lập phái phân chi, còn đâu sinh lực để đào tạo nhơn tài, xương minh chánh đạo!” (Thiên Lý Đàn, 10-8 Quý Mão (27-9-1963)
Về cơ sở đào tạo “Tu Xá”, Ơn Trên dạy:
“Việc tu xá: các hiền ý thức tu xá là nơi sống chung tập thể,
- dành cho những tu sĩ hy sinh, dâng mình phục vụ Hội Thánh,
- là nơi rèn luyện các giáo sĩ hướng đạo và cán bộ xã hội,
- các tu sĩ sau nầy có thể nhập vào tịnh đường mật thất, theo tinh thần đó lập nội quy..”

2. HƯỚNG ĐẾN CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
Giao lưu các Hội Thánh và Các tổ chức Cao Đài trong Đại Đạo hình thành một “Ban Nghiên Cứu xây dựng HỌC VIỆN CAO ĐÀI” để đào tạo chính qui Chức Sắc, Tu Sĩ, Giáo Sĩ với Tâm, Hạnh, Đức, Tài trên cơ sở Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, trình độ trí thức tương đương tốt nghiệp đại học trở lên.
Xin thử đề nghị các bước tiến hành:
Quí II/2012 : hình thành Ban Nghiên Cứu, cơ chế hoạt động.
Quí III/2012 : Một kỳ hội thảo để báo cáo Kết quả Nghiên Cứu, các vấn đề còn vướng mắt, các việc cần hoàn thiện.
Quí IV/2012 : Đúc kết Phần Nghiên Cứu chuẩn bị. Hoàn thành các hồ sơ để Quí I/2013 tiến hành thí điểm trong 4 năm 2013, 2014, 2015, 2016, tổng kết. Chính thức xin phép 2017.

Huệ Ý

Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-3 Quý Hợi

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây