Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
23/04/2004
Nhịp cầu giáo lý

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009

Cơ đạo hi hữu

Thật vậy, trong suốt lịch sử loài người và lịch sử tôn giáo chỉ có thời kỳ này nhơn loại được đặc ân có một không hai của Đức Chí Tôn : đích thân Ngài khai đạo và thân hành làm giáo chủ, lập đại nguyện :

" Đời cùng cuối Phật Tiên giáng hạ, đem đạo mầu phổ hóa khắp Đông Tây.

Cuối hạ nguơn máy tạo vần xoay, nạn tiêu diệt, sự họa tai không tránh khỏi.
………………………………

Nên hội Tam Giáo Công Đồng, Thầy lập tờ đoan thệ, đem Đạo mầu phổ hóa, độ tất cả đám quần sanh.

Nếu các con chẳng chịu tu hành, không bỏ dữ làm lành, Đạo không thành, Thầy nguyện không trở về ngôi vị cũ"……

(Đại Thừa Chơn Giáo, 1956, Đại nguyện của Đức Chí Tôn)

Sự hi hữu này cho thấy Tam Kỳ Phổ Độ là thời kỳ vô cùng đặc biệt của lịch sử loài người.

- Về văn minh khoa học, tiến bộ nhanh chóng vượt ra ngoài óc tưởng tượng của con người, tác động mạnh mẽ lên xu hướng duy lý thực dụng.

- Về đời sống tâm linh, các tôn giáo chưa tìm ra giải pháp cứu độ chung thích ứng cho cuộc diện khủng hoảng toàn cầu : chia rẻ sắc tộc, kỳ thị tôn giáo, bạo lực, chiến tranh cục bộ.

- Về văn hóa đạo đức, chủ nghĩa thực dụng, lối sống không lý tưởng, đánh mất niềm tin đã làm sụp đổ nhiều truyền thống đạo đức dẫn đến những xã hội sa đọa và những lớp người bệnh hoạn tinh thần lẫn thể xác.

Đó là những áp lực lôi cuốn cổ xe nhân loại xuống dốc gần đến mức cùng cực. Đây là thời điểm gia tốc của chiều quay xuống để cho những gì không hữu ích cho cuộc tiến hóa, những ai không còn sức hướng thượng phải bị đào thải.

Đồng thời giai đoạn này cũng thúc giục sự cảnh tỉnh nhân loại, cảnh tỉnh ý thức sứ mạng của các tôn giáo, cảnh tỉnh các nhà lãnh đạo các quốc gia.

Nhất là qui luật Âm cực Dương sinh đã tác động vào tâm thức con người làm nảy sinh khát vọng một đời sống nhân bản và toàn diện, nhân sinh lẫn tâm linh.

Vậy cái gì sẽ đáp ứng được khát vọng ấy ?

- Một sự kiện hi hữu khác : Sứ mạng lịch sử.

Ơn Trên từng dạy : "Hoàn cảnh lịch sử, thời điểm lịch sử, phải có giải pháp lịch sử , sứ mạng lịch sử và tất nhiên con người sứ mạng lịch sử. Điều này có nghĩa cụ thể là trong giai đoạn lịch sử này không làm tròn sứ mạng có một không hai thì vĩnh viễn không còn cơ hội nào khác để thực hiện cả"

(Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo, CQPTGL,11.8.Giáp Dần)

Sứ mạng lịch sử nói trên tức là sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ, sứ mạng thế thiên hành hóa, khai minh Đại Đạo nơi mỗi con người và giữa thế giới nhân loại để phục hồi giá trị chủ thể Tiểu linh quang, đồng thời đưa xã hội trở về Kỷ nguyên Thánh đức.

Một sự kiện hi hữu vì đây là cơ hội "Thiên nhân hiệp nhất" của hàng Thiên ân hướng đạo, hiệp thành một trục từ lòng Trời đến lòng Người có sức vận chuyển toàn cõi Hữu - Vô, con người sứ mạng sẽ đương nhiên đứng vào quỉ đạo tiến hóa.

Hi hữu vì giai đoạn tuần hoàn của thiên cơ đã mở cuộc qui nguyên phản bổn, đưa những sở vật thực tại đã thâu nhiếp ánh sáng Đại Đạo vào thời đại hoàng kim.

*Con người nhân bản

*Tôn giáo chân truyền

*Xã hội nhân hòa

*Quốc gia hữu nghị.

Tất cả sẽ là động năng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Hỡi những ai đã ý thức, hãy chuẩn bị để xứng đáng đón nhận sứ mạng lịch sử, hiến dâng cho đại cuốc cứu độ Kỳ Ba.
 
Nhịp cầu giáo lý
THẤY TÁNH / Nhip cầu Giáo lý

KỶ YẾU CAO ĐÀI GIÁO LÝ 2 / Nhip cầu Giáo lý

KỶ YẾU CAO ĐÀI GIÁO LÝ 2 / Nhip cầu Giáo lý

Caodaism FAQ / Nhịp Cầu Giáo Lý


Cảm hoài dòng Sử Đạo / Nhịp cầu giáo lý

Quan Âm Tự (Phú Quốc) / Nhịp cầu giáo lý

Suy tư từ World Cup 2006 / Nhịp cầu giáo lý

Sống tự nhiên / Nhịp cầu giáo lý

Lẽ sống thật / Nhịp cầu giáo lýChơn truyền là đâu ? / Nhịp cầu giáo lý


Đức tin Cao Đài / Nhịp Cầu Giáo Lý

Tấm lòng của nhân loại / Nhịp cầu giáo lý

Cơ đạo hi hữu / Nhịp cầu giáo lý

Bản thể đại đồng nhân loại / Nhịp cầu giáo lý
Là môn đệ Cao Đài Thượng Đế,
Phải dặn lòng phước huệ song tu,
Ấy là công quả công phu,
Thương người mến vật vận trù nội tâm.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, 29 tháng Chạp Mậu Ngọ

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây