Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Bát Bửu Phật Đài, Ngọ thời Rằm tháng 7 năm Tân Sửu (25 8 1961)


 • Vĩnh là vĩnh cửu, bất biến. Nguyên là nguyên bổn, hằng hữu hằng thường. Chỉ có cái nguyên bổn mới ...


 • Sống tự nhiên / Đức Vô Cực Từ Tôn

  Các con tu luyện là để biết sống cái sống chơn thường tự nhiên tự tại của các con. Sanh ...


 • Hội Chùa Hương / danangpt.com.vn

  Hương Sơn là một cảnh đẹp thiên nhiên nổi tiếng vào bậc nhất của nước ta. Ở đây cảnh đẹp ...


 • TỔNG LUẬN VỂ KHAI ĐẠO CAO ĐÀI / CƠ QUAN PTGL ĐẠI ĐẠO

  Bài Tổng luận trích quyển "TÌM HIỂU TÔN GIÁO CAO ĐÀI" do CQPTGL xuất bản năm 2009, tái bản 2013


 • Ảnh: Humanity :Artist's notes: "Even when there is no one else to see, God watches us. One aspect of Buddhist ...


 • Vol. XXXIII Part II 1970 BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES UNIVERSITY OF LONDON Published by THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES


 • Troisième Ere Universelle du Salut Divin Justice – Amour Universel – Miséricorde L’INITIATION A LA MEDITATION CAODAÏSTE Vénérable CHI-TIN Traduit du vietnamien Par l’Eglise Cao Dai de ...


 • Tư tưởng Đạo gia 道家思想 ● Lê Anh Minh dịch TƯ KHẢO  思 考 – TRỊ THẾ  治 世 313. Bất dục ...


 • TẾT Bản làng / Sưu tầm

  Trên mỗi làng quê Việt Nam, có biết bao điều kỳ lạ và hấp dẫn quanh tục lệ đón xuân. ...


 • Ngược Dòng Đạo Sử / Đạt Tường

  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Cao Đài giáo-cơ phổ độ đã hiện diện trên Nam bang Thánh địa ...


 • Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được Đức Chí Tôn lập thành vào năm Bính Dần 1926 tại Nam Việt. ...


19/06/2013
Huệ Ý

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 19/06/2013

NHẬT KÝ MÙA TU

Trang “Dưới mái thiền đường
NHẬT KÝ MÙA TU THU PHÂN MẬU TÝ (2008)


Mùa tu Thu phân năm Mậu Tý, chúng ta được hướng dẫn về “Rèn tâm vô niệm”.
Ngày 19.9.2008.
- Vô niệm là sự nghỉ ngơi toàn diện của bộ não, của thân tâm:
Bộ não của chúng ta không chỉ có một mà cùng lúc phát nhiều tầng số vô tuyến. Đối với một số người, khi ngủ, bộ não vẫn có thể còn hoạt động : nhìn, nghe, hành động trong giấc mơ, cho nên thức dậy cảm thấy mệt mõi, bần thần, rũ rượi vì có lúc mơ thấy cãi cọ, đánh đấm…
Xả cân là vô niệm, là cho bộ não nghỉ ngơi toàn diện nên thân tâm được thanh tịnh, không có một tư tưởng nào được dấy lên, đó là việc làm đầu tiên của hành giả trước khi bước vào công phu.

Ngày 20.9.2008
-Vô niệm tức là tâm vô, tức là luyện kỷ.
Trong chữ Nho, Chữ Niệm chiết tự bao gồm = Kim + Tâm = tâm bây giờ và ở đây. Một chú tiểu, sau thời gian toạ thiền, tự mãn đã ở cấp cao nên đi tìm vị cao tăng để đối ứng. Cao tăng ở cao sơn, chú quyết tâm lên núi. Đến cửa đèo, chú đói bụng bèn vào quán nước bên đường tìm cơm bánh.
-Bà có chi cho tôi điểm tâm không?
Bà hàng nước trả lời :
- Đức Phật dạy : quá khứ tâm không có, hiện tại tâm không có, vị lai tâm không có, vậy sư chú muốn điểm tâm nào? Sư chú ngần ngừ không có câu trả lời, mộng đăng sơn gặp cao tăng tắt nguội. Chú rời quán, mang bụng đói, quay về đường cũ để tiếp tục tu học với một cái tâm khiêm hạ “cao nhơn tất hữu cao nhơn trị”.

Ngày 21.9.20
-Vô niệm là luyện kỷ.
Đức Đông Phương Lão Tổ dạy “kỷ là tâm trung chi niệm”, vậy luyện kỷ là luyện cho đặng tâm vô niệm.
Đức Chí Tôn dạy “luyện kỷ là lập cái tâm cho dứt sự thương yêu, tríu mến thê thiếp, tử tôn, cùng ham muốn mọi sự ở thế gian”. [Đại Thừa Chơn Giáo, tr.48]. Được vậy hành giả mới “xả phú cầu bần, xả thân cầu Đạo”. Đức Thái Thượng Đạo Tổ dạy
“Tâm vô niệm cư trần bất nhiễm,
Đạo tự nhiên đốn tiệm do mình,
Vô vi đạt đến công trình,
Hữu vô cũng một lý tình hòa quang.” 1
Đức Chí Tôn dạy tiếp “hườn hư là yên tịnh thân tâm… Hễ hườn hư là tự nhiên đạo chuyển.” Ơn trên dạy “Luyện kỷ tối nan, hườn đơn thậm dị”. Luyện kỷ xong bấy giờ hành giả được “cùng Đạo ứng thông”, không sống cái sống của riêng mình, không làm cái làm của riêng mình mà sống và làm theo Thánh ý.

Ngày 22.9.2008
-Niệm là bịnh; vô niệm tức là thuốc.
Dưỡng Chơn Tập dạy “niệm là bịnh”, đây là tâm bịnh. Đức Tam Tổ Tăng Xán dạy trong “Tín Tâm minh”:
“Bằng phải trái đua tranh chẳng bỏ,
Ấy bệnh tâm nê cố hãy còn.
Nếu không rành huyền chỉ chí ngôn,
Dầu niệm tịnh cũng không mấy ích”…
Niệm : từ vọng niệm, tạp niệm cho đến chánh niệm đều là bịnh. Để trị bệnh lại thật đơn giản vì “vô niệm là thuốc”. Có niệm vì còn công, kỷ, danh. Buông bỏ công, kỷ, danh để trở nên :
o Vô công vì làm mà không nghĩ đến kết quả.
o Vô kỷ vì vong kỷ vị tha.
o Vô danh vì không bị danh, lợi, quyền chi phối. Đã vô công, vô kỷ, vô danh thì tự nhiên vô niệm. Đức Bát Nhã Thiền Sư dạy :
“Vượt qua tất cả vượt qua,
Tâm còn buông bỏ nữa là hư danh.”
Đức Đông Phương Lão Tổ đã trị bịnh cho chư vị tịnh viên như sau “Về phần chư đệ nhập tịnh hãy nhập tịnh như cũ và nên tắm nắng bình minh mỗi ngày. Riêng Đ.P. tịnh định huờn hư. Đồng Tử T.C. tịnh định vô niệm, để bình phục sinh lực mà hành sự.”2

Ngày 23.9.2008
- Hết bịnh ngừng thuốc.
Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy :
“Vô niệm, niệm tức chánh,
Hữu niệm, niệm thành tà.”
Vô niệm đây là vị thuốc, bịnh nhân hết bịnh rồi tiếp tục uống thuốc thì lại bịnh, nên hết bịnh rồi phải ngưng thuốc, cho nên Đức Lục Tổ phải thêm hai câu :
“Hữu vô đều chẳng quản,
Cỡi mãi bạch ngưu xa”.
Đức Bát Nhã Thiền Sư cũng sợ chúng ta vướng mắc vào hai chữ hữu - vô nên Ngài dạy :
“Chấp không, chấp có thiên tà,
Lìa không bỏ có cũng là bàng môn.”

Ngày 24.9.2008
-Học Đạo vô vi để vô niệm.
Có lúc chúng ta ngồi xếp chân mà chưa học phép vô vi, nên Ơn Trên dạy :
“Nếu bằng chẳng học phép vô vi,
Ngồi mỏi lưng mà chẳng ích chi;
Cũng vẫn luân hồi trong sáu nẻo,
So cùng phàm tục có khác gì!”
Đức Bát Nhã Thiền Sư dạy :
“Đạo vô vi luôn luôn còn mãi,
Đời vô thường bởi tại hình danh;
Vô cầu chứng quả vô sanh,
Lòng mà vô niệm chứng thành như chơi”.
Muốn được tâm vô niệm, chúng ta phải siêng hành pháp. Đức Trần Hưng Đạo dạy “Có những thì giờ cố gắng để lòng vô niệm mà niệm cứ sanh, hãy mượn tâm pháp làm vật trấn an cho phiền não đừng dấy.”3

Ngày 25.9.2008
- Vô niệm để nhận được lời Ơn Trên dạy mà học, tu.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đạo hư vô, Sư hư vô, Chúng phải luyện kỷ tu công, hành pháp đạt tâm vô niệm để lắng nghe được lời Ơn Trên dạy. Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy “Trong tình thế nầy, cơ hội nầy, hiền đệ phải cố gắng bình tĩnh tâm trí, đừng để cho một niệm nảy sanh, dầu là niệm lành. Nếu đã bình tĩnh đại định được, tức là vô niệm. Vô niệm mới trực giác được Thiêng Liêng trong những thời công phu.” 4
Huệ Ý

Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-3 Quý Hợi

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây