Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Các giai đọan tu tiến / Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

  Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy tại Vĩnh Nguyên Tự vào ngày 03-01-Giáp Dần (1974)


 • Từ năm 1902 đến năm 1919, Ngài Ngô Văn Chiêu đã vài lần đến hầu đàn Tiên tại Thủ Dầu ...


 • Đúng giờ Tý, cả thảy đều đủ mặt, tôi thấy chú Tư tôi đã sắp đặt dọn bàn dài, rải ...


 • “Tam Kỳ Phổ Độ là một giai đoạn quan trọng trên lịch sử diễn tiến của nhân loại trong kỳ ...


 • Cao Đài Nhứt Bổn / Ban Biên Tập

  Cao Đài nhứt bổn Từ khi con người có mặt trên địa cầu, điều mong muốn đầu tiên là sự sống, ...


 • CHƠN TU / Chí Thật

  Trong một lần lâm đàn Thầy để lời gởi gắm đến chư môn đệ như sau: ...


 • Khi các thiên thần từ giã các mục tử mà về trời, những người này bảo nhau : "Nào, chúng ...


 • Cao Đài Vấn Đáp / Cơ Quan PTGLĐĐ

  1. Đạo Cao Đài do ai sáng lập ? Đạo Cao Đài do Đức Cao Đài Thượng Đế tức Đức Ngọc ...


 • Trước Tết nguyên đán, mỗi độ đón chào Xuân mới chúng ta thường nhắc đến phong cách thưởng Xuân Cao ...


 • Thống nhất - Quy nguyên / Đạt Tường sưu tầm

  THÁNH GIÁO KỶ NIỆM NGÀY KHAI TỊCH ĐẠO Nam Thành Thánh Thất Tý Thời đêm 23 tháng 8 năm Mậu Tuất (1958)


 • THI TIÊN LÝ BẠCH / TỬ LA LAN

  Khi Đức Chí Tôn khai đạo Cao Đài tại Việt Nam, nhân gian mới biết Lý Thái Bạch năm xưa ...


 • "Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương". Đã hơn 300 năm qua, tiếng chuông ...


31/07/2007
Huệ Ý

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 08/03/2008

Người giáo sĩ tập hạnh đại thừa

Khai triển lời dạy của Đức Giáo Tông:

1)  "Bần Đạo bảo chư Thiên ân đệ muội hãy ý thức về Tâm Hạnh Đại Thừa".

Thế nào là ý thức? Đối với người tu có ý thức[1] tức là sự lập tâm, lập chí học hiểu, thực hành tâm hạnh đại thừa. Trong triết học, các tác giả quan niệm con người là một chủ thể có : tự do, ý thức và trách nhiệm. Ba yếu tố này quan hệ hữu cơ với nhau, có tự do mới chịu trách nhiệm, có ý thức (tự mình làm chứ không do áp lực nào bắt buộc) thì phải gánh chịu hậu quả. Không có huynh đệ tỉ muội nào trong chúng ta trả lời với cụ Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Quân "ba con bắt con học tịnh".

Chưa ý thức hay thiếu ý thức là chưa tòan tâm, tòan ý vào việc học, tu. Ơn Trên dạy :

"Tu tạm thời, Phật Trời đâu chứng,

Tu tận lực cảm ứng Thiêng liêng".[2]

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy :

"Này chư đệ muội ! Cơ Trời vận chuyển, Máy Tạo đổi thay, cơ thể cũng do đó chuyển luân trong lẽ biến dịch dinh, hư, tiêu, trưởng.

Thế nên, hành giả trên bước Đại Thừa phải tinh ý tu học cho hội đủ tâm, hạnh, đức, tài hầu phụng sự cho Thánh Ý Thiên cơ.

Khi đã ý thức sứ mạng, hãy xem đó:

-  là lý tưởng, [3]

-  là nhiệm vụ trường kỳ trên đường tiến hóa, [4]

-  là tiến trình gắn bó với sinh mạng và cuộc sống của mình, [5]

-  chớ không phải là một tiểu sự tạm thời, hay một đoãn kỳ hữu hạn,

để rồi chân thẳng tay dùn, đứng đây quay đó.

Bần Đạo phân như vậy để chư đệ muội ý thức vững bước trên đường sứ mạng. Chư đệ muội nên nhớ :

-   không sợ sứ mạng không thành,

-  chỉ e chí không thành mà thôi.[6]

Thượng Đế không trao binh thơ cho kẻ mù và cũng không gieo giống lành trên sỏi đá."[7]

Qua lời dạy này, hành giả có ý thức về tâm hạnh đại thừa khi tim óc thấu triệt được vấn đề trên tất cả các mặt :

-  lý luận (lý tưởng),

-  thực hành (nhiệm vụ trường kỳ),

-  và quyết tâm hiến dâng cuộc đời để hoằng giáo (tiến trình gắn bó với sinh mạng).

Điều quan trọng là chí có thành ở hôm nay thì công mới thành trong tương lai.

- Khi Đức Giáo Tông dạy những lời này là do chúng ta chưa hiểu được sự cần thiết và giá trị của tâm hạnh đại thừa.

2. Đó là lẽ tất nhiên của người hành giả về nhân vị.

Tất nhiên : trong vũ trụ mọi hiện tượng đều xảy ra theo những định luật tất yếu và xác định. Là người tự nguyện cầu tu giải thoát, hành giả phải quyết tâm học, tu, hoàn thiện tâm hạnh đại thừa cho xứng đáng là học trò của Chư Tiên, Phật.

Hành giả : người tu từ xưa được gọi là hành giả[8], chứ không phải triết gia[9] hay học giả. Ngộ Không là Tôn Hành giả.
Nhân vị : trong kinh tế học, đồng tiền các nước hoặc lấy vàng (kim bản vị) hoặc bạc (ngân bảnvị) làm đơn vị tính. Trong chúng sanh, con người có bản vị cao quý nhất là "nhân bản vị"[10] (người[11] trong thế tam tài đồng đẳng). Đức Khổng Tử dạy "vi nhân nan" (làm người khó, "vi nhân nan đắc")


Đọc tiếp:  http://nhipcaugiaoly.googlepages.com/hanhdaithua


[1] Đức Như Ý dạy"Huệ Chơnhiền đệ hãy lãnh hội lời dạy của Lão để giải thích cho các trò Dự Bị được rõ :

-  Đạo Pháp thâm mật chẳng phải việc thường,

-  nếu trước chưa tu tập Đạo hạnh,

-  giới luật nghiêm hành mà vui càng,

-  thọ Đạo pháp rồi phế bỏ, tội lớn chẳng vừa.

Có tự quyết trước nơi lòng thì sự tu họcmới tinh tiến."

[VNT, 15.5 Đinh Tỵ]

1.  Lời minh thệ khi thọ pháp của Chi Minh Sư : nhược hữu nhị tâm, song nhãn lạc địa, thân hóa nung huyết, thiên khiển lôi tru (nghĩa : nếu có hai lòng, hai con mắt rớt xuống đất, tòan thân thành vũng máu, rồi sấm sét đánh tan).

2.  Lời minh thệ khi thọ pháp Chiếu Minh :

"Nếu con không giữ lời nguyền,

Ngàn năm trâu ngựa để đời làm gương".

[2] Ơn Trên ban ân tại Thanh Tịnh Đàn.

[3] Có lý tưởng là xác định mục đích đời mình để phấn đấu tiến đến.

- Bill Clinton khi bắt tay tổng thống Kennedy đã lập chí mai sau cũng thế. Vương Dương Minh khi đi học đã lập chí nên hiền, nên Thánh. Đức Lục Tổ khi gặp Đức Ngũ Tổ đã bày tỏ chí hướng thành Phật.

[4] Đã có lý tưởng thì phải xây dựng kế họach, tổ chức, điều khỉên, phối hợp và kiễm sóat để thực hành.

[5] Muốn gắn bó suốt đời phải minh thệ bất thối chuyển, phải khấn trọn như các dòng tu, phải lập nguyện thương thừa như các chức sắc, phải hiến dâng trọn đời như các tu sĩ, giáo sĩ.

[6] Trong Thánh Sắc chứng đạo của Đạo Trưởng Huệ Lương, Đức Chí Tôn chấm Anh lớn "công chưa thành mà chí đã thành".

[7] [CQPTGLĐĐ, 9.4 Mậu Thìn]

[8] Đức Quan Thánh Đế Quân dạy "Lão muốn đề cập thêm một khía cạnh nữa, đó là quan niệm thông thường, nhưng đa số trong giới người tu, đó là tu theo tài tử, nghĩa là hành giả bước chậm hoặc mau trên đường chơn đạo

-  tùy theo sở hứng, sở thích

-  hoặc vị kỷ, vị danh,

-  hoặc thời giờ nhàn rỗi của mình ,

nhưng nào hay đâu sự tu thân hành đạo rất cần gắn liền với sự sống theo nhịp thở từng phút từng giây."

[CQPTGLĐĐ, 15.12. Giáp Dần]

[Ơn Trên dạy "tu mà tính tháng kể ngày, chớ không nổ lực dồi mài chơn tâm" thì làm sao có kết quả?]

[9] Đức Hiển Thế Đạo Nhơn dạy "các em cũng không nên bắt chước những người gọi là triết gia

-  trên lý thuyết thì họ giảng giải không ngừng về luân lý, về cuộc sống, thế nào là tốt, thế nào là xấu,

-  nhưng lối ở đời, lối cư xử hành động của họ khác xa.

Đó cũng là bị vướng nhằm câu "Thông minh đa ám muội" rồi vậy. Cho nên các em học rồi phải chuyên cần tập tành với việc làm tốt đẹp như lời Thánh nhơn đã từng dạy bảo rằng: "Học nhi thời tập chi". [NMĐ, 9.5 Tân Hợi]

(Triết gia Jean Jacque Rousseau không dạy được con đến nổi phải gởi vào trại giáo hóa). Triết gia, triết học là quan điễm của Tây phương. Philosophe (F) philos = ami; sophia = sagesse) = triết gia = người mến chuộng sự thông thái (Đông phương, các nhà nghiên cứu kết luận chỉ có hiền giả chứ không có triết gia. Các vị được ghép vào chử TỬ trở nền bậc Thầy là đã đắc đạo. (tử = liểu + nhất = đắc nhất = đắc đạo) (Đức Khổng Tử, Đức Lão Tử … ).

[10] Quỉ vị là hồn mất hết chơn dương, phất phưởng chờ ngày huỷ hoại.

[11] Bát hồn : 1. Phật hồn, 2. Tiên hồn, 3. Thánh hồn, 4. Thần hồn, 5.Nhơn hồn, 6. Thú hồn, 7. Thảo mộc hồn, 8. Khóang sản hồn.
Huệ Ý

Lụy thân vì bởi ý ta bà,
Vì bởi người còn chấp cái ta,
Chẳng biệt giả chơn, không chánh niệm,
Đành làm tôi tớ thập tam ma.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây