Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
28/06/2010
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 01/07/2010

Sưu Tập Thánh Giáo Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (Bài 2)

Đề tài : Đề cao tình thương và lòng mến đạo

Thánh Thất Bình Hòa, Tuất thời rằm tháng 9 Đinh Mùi
(18-10-67)

Tiếp điển

THI

Thương đời giữa lúc cảnh tang thương,
Mừng thấy nữ lưu biết chọn đường,
Gây dựng nền nhân cho hậu thế,
Để rồi phổ biến khắp muôn phương.

QUAN ÂM Bồ TAT, Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào chư hiền sĩ hiền muội.

Tuân sắc chỉ, thừa hành Tam Giáo Tòa, Bần Đạo lâm đàn giờ này để dạy chư hiền sĩ hiền muội phần hành sự Nữ Chung Hòa.

Bần Đạo hoan hỉ nhận thấy tinh thần chư hiền sĩ cũng như hiền muội đã nhiệt liệt hưởng ứng tiếp tục lại đạo nghiệp và những gì đã khai sanh trước kia cho nữ phái, có điều kiện thi thố công quả. Chư hiền sĩ hiền muội đã đề cao tình thương và lòng mến đạo, đó là một điềm lành báo hiệu sự thành công trong mai hậu. Miễn lễ toàn thể đàn trung an tọa.

Chư hiền sĩ hiền muội ! Cuộc tuần hoàn vũ trụ xây vần rồi cũng giáp mối. Cuộc đời hết lúc nguy vong cũng đến hồi bĩ thới. Mùa đông giá rét sắp tàn, cũng sẽ nhượng lại cho một mùa xuân ấm áp. Mọi việc ở thế gian không ra ngoài định luật ấy.

Hiện tình nhân loại đang ở vào đông thiên giá buốt. Những ai đã thức thời sớm lo chuẩn bị những gì để kịp tiết xuân sang, không bỏ lỡ cơ hội gieo trồng. Còn vô phúc cho những ai thất vọng và tiêu cực trong tiết đông tàn tạ, đã hủy mình trong giá băng cô quạnh.

Thượng Đế đã đem Đại Đạo đến mảnh đất nhỏ hẹp này trong Tam Kỳ Phổ Độ, có sứ mạng trùng hưng chánh pháp. Sau khi mở đạo, đã thiết lập quyền pháp đạo luật cho các hàng Thiên Phong Chức Sắc từ các Tòa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh thi đua lập công bồi đức để lập vị, và tuần tự các hàng đạo tâm nữ phái cũng có dịp thi thố công quả mà lập vị cho mình, rồi đó sẽ đến phần Thanh Thiếu Niên.

Người hiểu biết về đạo lý, nhìn kỹ lại đường lối tổ chức của Đại Đạo, sẽ thấy rõ dụng ý của Thượng Đế là xây dựng song song ba lãnh vực hành đạo cho nhơn sanh, hàng hàng lớp lớp theo luật tre tàn măng mọc.

Hai tiếng lập vị Bần Đạo vừa nêu lên, không có nghĩa là mỗi ai cũng tự lo củng cố chức tước quyền hành ngôi vị cho cá nhơn mình ở thế gian. Hai tiếng đó có nghĩa là lập công bồi đức, hy thân hành đạo giúp đời tại thế gian, để ngày kia trở về vị cũ ngôi xưa.

Hãy xem một lương y đã và đang tận tụy với nghề nghiệp, với lương tâm, dốc làm sao cứu người thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, chớ không phải để nổi danh là ông thầy giỏi.

Một giáo sư ngành giáo dục đem hết khả năng dạy dỗ đám học trò, là vì lương tâm chức nghiệp, muốn mầm non thế hệ được trở nên hữu ích cho đời trong mai hậu, chớ không phải để được nổi tiếng là ông thầy hay.

Còn trong lãnh vực tu hành cũng vậy. Xả thân hành đạo giúp đời, xây dựng những mầm non cho thế hệ, là vì chánh đạo chánh nghĩa, vì nhân loại, dốc làm sao nêu gương sáng, qui hợp những bạn lành, đặt guồng máy hành đạo cho thông suốt tinh nhanh, đem tình thương công lý lại cho đời, dốc cải tạo tư tưởng người đời hướng về nẻo thiện, hầu lập lại đời thuần lương thiện mỹ ở thế hệ ngày mai, chớ không phải vì danh vị của hàng giáo phẩm Thiên phong Chức Sắc để được nổi tiếng là thầy tu ở cõi đời hữu chất này.

Có quan niệm được như vậy rồi mới an lòng thẳng tiến theo một đường lối do Thiêng Liêng đã vạch sẵn.
Trong giáo lý nhà Phật có câu: "Nghịch hành phản bổn". Câu đó ngoài ý nghĩa luyện đạo, lại còn có tác dụng cho người hành đạo trong buổi này.

Nghịch hành có ý nghĩa là làm khác hẳn với người đời.
Thế thường, người đời đã gia công tận tụy làm một việc gì, luôn luôn nhắm vào cái danh, cái lợi, hoặc về vật chất, hoặc về âm chất, hoặc được cấp trên thương tưởng ban bố những gì mình đang mong vọng.

Còn trong cửa đạo khác hơn chỗ đó. Làm là vì vị tha vong kỷ, làm là vì sự ích lợi chung cho đại chúng, nhắm vào nghĩa nhân đạo lý. Hỏi trong cửa đạo có những quyền hành và danh lợi gì ?

Nếu không đạt mục tiêu đó, thà ở ngoài trường đời để tìm mọi mưu mô xảo quyệt, chước khéo, có phải sớm đem lại cái danh cái lợi cho mình chăng ?

Các hàng Giáo Chủ và những bậc hiền nhân Thánh Triết ngày xưa, họ đã trải qua biết bao nhiêu hồi thử thách cám dỗ, họ đã tranh đấu từ nội tâm đến ngoại cảnh để thực hiện cho kỳ được mục tiêu đã định. Vì thế nhân đa số đã làm nô lệ cho bản ngã dục vọng, mấy ai nhìn thẳng vào nẻo thiện đường nhân. Thế nên, những bực Thánh Triết hiền nhân xưa luôn luôn tạo hoàn cảnh cho đời, không bỏ lỡ một dịp tốt nào để hướng dẫn người đời vào nẻo đạo. Có khó khăn, có kiên tâm trì thủ mới đạt thành đạo nghiệp. Không có lợi chi về vật chất cũng như danh vọng ở đời, đó là việc khó làm.

Ngày nay, trong xã hội hiện thời, nếu không phải là hàng nguyên căn, khó mà thoát ra những cạm bẫy do đời quyến rũ và sắp đặt.

THI

Vì đời hành đạo giúp nhơn gian,
Cho kẻ đi sau bước một đàng,
Bác ái tình thương nêu trước hết,
Của người môn đệ thọ Tiên ban.
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát
Tâm vô ngại / Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Bảy bước tu học hành đạo / Đức Quán Thế Âm Bồ TátThánh thất an ninh / Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Đạo là lẽ sống trong thường nhựt / Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Các giai đọan tu tiến / Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Âm Như Lai / Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Thầy dành cho trẻ một mùa xuân,
Đi lại trần gian xóa khổ trần,
Như lý Đạo mầu đang cứu cánh,
Cho đời thuần túy nét thanh tân.

Đức Chí Tôn, Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ, 08-02-1967

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây