Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Nhắp chén trà sen vị ngạt ngào, Hương xuân nồng ấm thú tiêu dao, Kìa hoa hoa nở vì ai đó, Theo luật ...


 • Vào dịp lễ Minh Lý Đạo khai năm trước, chúng tôi đã mạo muôi giới thiệu đề tài “ Định ...


 • Tam giáo qui nguyên, như nước ba sông lớn đổ về biển cả, không thể biết nước nào thuộc về ...


 • Lịch sử thánh thất Paris / Quách Hiệp Long

  LỊCH SỬ THÁNH THẤT PARIS Ghi lại lịch-sử thành-lập Thánh-Thất Cao-Đài Paris là để tưởng-nhớ đến những người tiền-phong đã không ...


 • "Tư  tưởng đạo gia" là những bài dịch Hán Văn từ những kinh sách của chư đạo gia như Lão ...


 • Nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa tìm thấy bức hình của một loài sinh vật huyền thoại trên ...


 • Đức tin Cao Đài / Nhịp Cầu Giáo Lý

  Đức tin Cao Đài = Đức tin nơi Thượng Đế + Giác ngộ Luật tiến hóa hoàn nguyên + Sứ ...


 • Quyển kinh Đạo Nam do nhà xuất bản Lao Động xuất bản năm 2007. Nguồn gốc: " Hưng thiện đàn" ở ...


 • Bản Lai Tự Tánh / Đức Bác Nhã Thiền Sư

  . . .Người tu hành cũng thế. Muốn xây đắp được một nền tảng chơn lý để đạt đến chỗ ...


 • Động tác tuần huờn Tạo Hóa cơ, Băng tiêu noãn nhựt định thiên thơ, Cao Đài xuất thế khai tân hội, Tận độ ...


 • Khi các thiên thần từ giã các mục tử mà về trời, những người này bảo nhau : "Nào, chúng ...


 • Sự bình an thật / Đức Gia Tô Giáo Chủ

  Đức Gia Tô Giáo Chủ dạy tại Thánh Thất Bàu Sen vào ngày 24-12-1971


28/06/2010
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 01/07/2010

Sưu Tập Thánh Giáo Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (Bài 3)

Đề tài : Phụ nữ với sứ mạng trưởng dưỡng bảo tồn

GIÁO HỘI TIÊN THIÊN - Thánh Tịnh AN TIÊN,
Tý thời mùng 1 rạng mùng 2 tháng 2 Đinh Mùi ( 11/3/1967 )
Lễ Thánh Đức Chuyển Luân Linh Căn Thống Hội.

THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị tam ban. Tiểu Thánh vâng lịnh báo đàn, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT, Tiểu Thánh chào chung xin xuất ngoại ứng hầu, thăng./.

Tiếp điển :

THI :

TAM kỳ rộng mở cõi Nam Thiên,
TRẤN định năm châu giữ mối giềng;
OAI đức từng phen ra cứu thế,
NGHIÊM minh lắm lúc nhọc Thần Tiên.
QUAN lâm tế chúng nên trò Thánh,
ÂM điệu hòa nhơn đạo nữ hiền;
BỒ TÁT đã tu vô lượng kiếp,
GIÁNG trần mở đạo chọn cơ duyên.

Bần Nữ chào chư hiền sĩ hiền muội tam ban.
Vâng lịnh ĐỨC VÔ CỰC TỪ TÔN DIÊU TRÌ KIM MẪU, nhơn danh TAM TRẤN OAI NGHIÊM, Bần Nữ giáng trần hôm nay để chứng lòng thành toàn thể các nguyên căn đã về đây dự lễ THÁNH ĐỨC CHUYỂN LUÂN, LINH CĂN THỐNG HỘI, cùng luận đàm đôi điều đạo lý để chư hiền muội làm tài liệu học tập, hầu bước vững trên đường tu công bồi đức. Bần Nữ miễn lễ, toàn thể đàn trung an tọa.

THI :

An tọa mà nghe tỏ ít lời,
Hễ người tu niệm chớ buông lơi;
Dẫu trong loạn lạc thời chinh chiến,
Đoàn kết chung nhau phổ Đạo Trời.

Bần Nữ hoan hỉ nhận thấy nơi đây có nhiều linh căn đọa trần, trải qua mấy vạn kiếp chuyển luân, suốt bao thời kỳ phổ độ, đã tồn tại đức tính tự ngàn xưa. Mặc dầu chuyển luân nhiều kiếp nhưng cũng còn nhớ linh căn, giữ trọn đức tin hành tròn sứ mạng của người tín đồ Đại Đạo. Chư muội hiền đã tỏ ra rằng mình là một người đủ can trường nghị lực, ngoài việc nội trợ tề gia xử thế, còn lại đảm đương phần tế chúng độ đời, giác ngộ nhơn sanh hồi đầu hướng thiện. Trong số, tuy đã có nhiều hiền muội tuy là lâm bô sằn dã, chất phác quê mùa, nhưng đã có một đức tin cao quý. Mặc dầu trải qua mấy lúc thăng trầm của thế sự, bao hồi khảo đảo nội ngoại liên miên, vẫn giữ vẹn lời thề năm xưa để hiện diện đến ngày nay dưới mái nhà Đại Đạo. Mỗi chư hiền muội là mỗi điểm linh quang từ trong khối đại linh quang xuất phát, cũng đồng thọ bẩm tánh thiện từ Thượng Đế phát ban.

Hỡi chư hiền muội ! Kìa hãy nhìn xem trong vũ trụ : Trời thì có âm dương, người có nam có nữ, loài thượng cầm có trống có mái, loài hạ thú có đực có cái. Xét theo lý đạo không giới nào là trọng, giới nào là khinh. Mỗi mỗi đều có sứ mạng phối ngẫu hóa sinh trưởng dưỡng và bảo tồn cơ vận hành cùng lòng háo sanh của Tạo Vật.

Nhưng than ôi! chỉ tiếc vì tự ngàn xưa, giới nữ lưu đã bị gán những tiếng như : nhi nữ thường tình, tay yếu chân mềm, quần vận yếm mang, phụ nhơn nan hóa, nhược chất liễu bồ, khê hắc chi tâm, lá lâm chi khẩu. Rồi từ đó đã gieo vào tâm tư người phụ nữ có mặc cảm là người thiểu đức kém tài, non lòng yếu dạ. Từ chỗ mặc cảm thể hiện đến tinh thần yếu đuối. Vì ảnh hưởng của mặc cảm trên rồi khiến người phụ nữ trở nên có những đức tánh thường tình. Tuy nhiên, những đại nguyên căn đã đủ can trường quật khởi để đính chánh những tiếng thị phi do đời đã gán, như nào là những bậc Thánh Nữ, các hàng Tiên Nương, những liệt nữ trong lịch sử đã lưu lại muôn đời, chớ nào phải như người đời tưởng tượng và mỉa mai.

Thử hỏi trong luật hóa sanh, hai cực âm dương, nếu thiếu một thì không thành. Tự ngàn xưa, những bực Thánh triết hiền nhân đã tự lập, đủ sáng suốt can trường kiên nhẫn để tạo những trang lịch sử bác ái, từ bi và oanh liệt muôn đời. Chư hiền muội ngày nay được diễm phúc gặp Tam Kỳ Phổ Độ, những hồi chung Bạch Ngọc, trống Lôi Âm đã đánh thức linh căn hãy mau mau trỗi bước để làm tròn cương vị của một tín đồ Đại Đạo và một sứ mạng thế Thiên hành hóa. Người trỗi phụ nữ nếu làm được những điều do đạo đã hoạch định, do Thiêng Liêng chỉ bảo, cũng sẽ đắc quả vị như ai. Nếu không tu, dầu nữ dầu nam cũng đọa lạc trong bánh xe luân vô tận. Đã mang tấm thân của người phụ nữ, là đã mang một sứ mạng trọng đại trong cơ hóa sanh trưởng dưỡng và bảo tồn. Nếu hiểu được lý đó sẽ làm tròn sứ mạng cao cả trưởng dưỡng và bảo tồn. Trái lại nếu vì ảnh hưởng của mặc cảm, lại phó mặc cho thời gian đưa đẩy Xuân Hạ Thu Đông, rồi sẽ trở nên nhi nữ thường tình, lẩn quẩn trong bánh xe luân không ngày trở lại

THI :

Trước mắt nhìn xem cảnh bể dâu,
Nhơn sanh cộng nghiệp khắp hoàn cầu;
Đời cùng Tiên Phật lâm trần thế,
Thức tỉnh nhơn loài lánh họa sâu.

BÀI :

Họa sâu bởi mưu sâu sắp sẵn,
Quả nặng vì nhân nặng trước gieo;
Nữ lưu trong cảnh hiểm nghèo,
Linh đinh biển khổ lựa vèo vượt qua.
Lỡ mang kiếp đào hoa hồng phấn,
Trót làm người quần vận yếm mang;
Nghiệp nhà vai gánh tay sang,
Hùng thư góp mặt tạo hàng tương lai.
Dẫu trong cảnh lâu đài hào phú,
Hay trong đời lam lũ nông thôn;
Lo thân phải trọng linh hồn,
Linh hồn sáng suốt bảo tồn vị lai.
Trước thế sự đọa đày tàn khốc,
Giữa thời cơ chọn lọc sảy sàng;
Gồm thâu các tiểu linh quang,
Qui căn Thánh thiện nhập tràng Thượng Nguơn.
Đời dầu trước bao cơn sóng gió,
Cơ đạo dầu mấy ngõ phân ly;
An tâm giữ vẹn tu trì,
Tịnh lòng nhơn dục huyền vi sẽ tường.

Hỡi chư hiền muội! Dựa vào nhục nhãn của người nhân thế đối với cơ đạo hiện thời, dường như tuyệt vọng trong sự ngổn ngang, trước thế thời điên đảo. Còn ai là người có Thánh tâm, hãy xem đó là những cơ hội tốt, những bài học quí giá; vì trước cơ chọn lọc, phân biệt phàm Thánh, chỉ có những nguyên căn mới lưu tâm và đón tiếp thời cơ đó hầu tạo những gì tốt đẹp huy hoàng xán lạn và hạnh phúc cho nhơn sanh, trong buổi đời mai hậu. Theo luật tuần hoàn Tạo Hóa, Buổi hạ nguơn là buổi chọn lọc sảy sàng để tìm biết nguyên căn hầu tái tạo cõi dinh hoàn trở lại đời Thượng Nguơn Thánh Đức.

Chư hiền muội hãy vui vẻ và hãnh diện lên đi, vì đã trải qua mấy mươi năm đổi dời thế sự, biết bao người hy sinh thân mình vì chánh đạo chánh nghĩa, mà cũng có vô số kẻ đã tử biệt vì luật đào thải cặn bã của bánh xe luân. Trong khi đó, chư hiền muội cũng trong xã hội ấy, trong những hoàn cảnh ấy, lại được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nầy, đó là một hãnh diện.

Trong thời gian đó, đã cởi mở mọi điều thắc mắc, phàm Thánh biện phân, đã góp công góp sức cùng với tâm trí vào mọi sinh hoạt của bổn phận làm người công dân trong một nước, đó là hai điều hãnh diện.

Cũng trong thời gian đó, chư hiền muội đã vượt lên khỏi bức màn ngăn cách vì khác biệt tôn giáo, Đạo giáo, với phái chi. Mặc dầu đang hành đạo trong khuôn khổ của một giáo hội, nhưng tâm tư đã cởi mở và đón chờ một ngày Tam Giáo đồng nguyên, vạn giáo nhứt lý, đó là ba điều hãnh diện.

Cũng trong thời gian đó, chư hiền muội đã khéo sắp xếp gia nội, dang tay đón lấy sứ mạng cao cả, giúp thế độ đời, đó là bốn điều hãnh diện.

Còn một điều thứ năm nữa thì hoàn tất sứ mạng của người tu. Đó là tánh mạng song tu.

Nếu tu tánh không tu mạng cũng không được. Nhược bằng tu mạng thiếu tu tánh cũng chẳng xong. Hãy cố gắng vươn lên để làm chủ bản tâm, tập rèn bản tánh, kềm chế lục dục, rào đón thất tình, học đòi theo gương các hàng Phật Tiên Thần Thánh. Có được những đức tánh các bậc đó mới có thể trở thành Thần Thánh Phật Tiên.

Ví như muốn được quả dưa phải gieo hột dưa, vun phân tưới nước cây dưa, chắc chắn một ngày nào đó sẽ hái được quả dưa. Nhược bằng đem gieo hột ớt hột cà, thì không mong gì hái được trái đào trái bưởi.

Hãy tu đi, tu cho thiệt, hành cho thiệt, nghĩ cho thiệt, nói cho thiệt, rồi sẽ đắc vị chắc thiệt.

Tu đâu cũng được, không lựa là tìm kiếm nơi nào. Sở dĩ trong Đại Đạo, có Tòa Thánh, Hội Thánh, Thánh thất và Thánh tịnh, là chỗ để lập cơ phổ giáo, lãnh đạo tinh thần, hội họp trao đổi kinh nghiệm đạo lý. Nếu không có những lý do cần thiết đó thì những tòa nhà kia là những ngôi nhà trống, vô tri vô giác.

Ngày nay, chư hiền muội đã là những tín đồ Đại Đạo, đã ở gần một đơn vị Thánh thất, Thánh tịnh, đã có kinh điển đạo luật, đã có Thánh giáo, Thánh ngôn, thì hãy an lòng vững trí trở về cương vị đó mà tu đi. Đừng vì xem thấy hình tướng bên ngoài của sự phân ly rồi chạy đây chạy đó, tâm địa hoang mang, phí cả thì giờ quí báu, rồi không kịp. Đã có Giáo Hội lãnh đạo tinh thần, trên lại có Chí Tôn nhắc nhở, thật là đại phúc, còn phải tìm kiếm nơi nào ! Nếu trái lại những điều đó, thì phải hoại một sớm một chiều.

Thuyền Đại Đạo hiện nay chẳng khác chi con thuyền nan ở giữa đại dương, trong cơn bão tố. Nếu gặp lúc gió dồi sóng dập, thuyền lắc chinh chông, mà những người ngồi trong thuyền không bám chắc một chỗ, lại nhảy tới nhảy lui, nhào qua lộn lại, ắt là thuyền kia lật úp, cả đoàn người trong thuyền đều chết trong biển khơi bão tố.

TIẾP BÀI :

Trên hoạn lộ tà dương ngả bóng,
Dưới rèm mi lệ đọng chưa khô;
Sống trong kiếp sống mơ hồ,
Mấy ai trăm tuổi ra vô chợ đời.
Cố xoay sở vốn lời thì cũng,
Dầu bôn ba khéo vụng chi là;
Chợt nhìn mái tóc sương pha,
Bao nhiêu hạnh phúc mấy là khổ đau.
Dựng sự nghiệp lo trau sự nghiệp,
Tạo cháu con ngại kiếp cháu con;
Tâm tư đến lúc mỏi mòn,
Vô thường gõ cửa hỏi còn, còn chi!
Suốt một kiếp bù chì danh lợi,
Trải mấy mươi lặn lội nhục vinh;
Ra đi mình nặng một mình,
Trái oan mình gánh, tội tình mình mang.
Ai Thánh Nữ mấy ngàn năm trước,
Ai Tiên Nương mấy lượt năm qua;
Cũng trong cái lớp đàn bà,
Tu thân hành đạo thoát ra luân hồi.
Hạ Nguơn được gặp thời ân xá,
Mạt kiếp còn có ngả phục hưng;
Nên lo mà cũng nên mừng,
Lo tu niệm để tránh đừng diệt vong.
Sẽ đến lúc đại đồng phán đoán,
Và đến kỳ dựng bảng Long Hoa;
Thánh Thần Tiên Phật quỉ ma,
Căn nào quả đó khôn qua luật Trời.

THI :

Luật Trời mầu nhiệm lắm ai ơi !
Một kiếp vi nhơn quí một đời;
Linh tánh khôn ngoan hơn vạn vật,
Tu hành chắc thiệt sẽ thành Trời.
-o-
Trời với muôn loài một bổn nguyên,
Cũng trong linh tính, cũng tâm điền;
Linh quang một khối chia nhiều ức,
Người vật tương đồng với Phật Tiên.
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát
Tâm vô ngại / Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Bảy bước tu học hành đạo / Đức Quán Thế Âm Bồ TátThánh thất an ninh / Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Đạo là lẽ sống trong thường nhựt / Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Các giai đọan tu tiến / Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Âm Như Lai / Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-3 Quý Hợi

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây