Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
01/02/2009
Quách Hiệp Long

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 06/01/2010

Lịch sử thánh thất Paris

"Ý-chí thành-lập Thánh-Thất, Thánh-Tịnh Cao-Đài đã được nuôi-dưỡng trong nhiều năm qua nhưng ngoại-cảnh chưa thuận-tiện, nội-tâm chư Đạo-Tâm, Đạo-Hửu chưa thúc-bách, còn rời-rạc khắp nơi nhứt là vì vấn-đề sinh sống ở hãi-ngoại này. Kịp đến năm Giáp-Dần 1974, ngày mùng ba tháng giêng, tôi có dịp về quê nhà và có đến dự một đàn cơ tại Vĩnh-Nguyên-Tự, cách Sàigòn chừng lối 20 cây số. Đức Bảo-Linh Thánh-Nương về cơ và có ban cho tôi  một bài thơ như sau:

‘‘Tình Xuân gởi gấm bạn hiền,
Một là sứ-mạng quãng-truyền đạo Cao,
Hai là nêu chí nữ hào,
Xiển-dương chánh-pháp giồi-trau tánh lành,
Ba là xin chút hi-sanh,
Vì Thầy mở Đạo duyên lành Trời Âu! ’’


Tôi trở về Pháp ôm mối ưu-tư triền-miên, tự hỏi: ‘’Đã là sứ-mạng’’ phải làm sao đây? Vẩn biết ‘’Một cây làm chẳng nên non’’ và cho đến bây giờ tôi mới rỏ là chưa đến thời-cơ, nên phải đợi-chờ.

Đại-Đạo  Tam-Kỳ  Phổ-Độ chính Thượng-Đế đã khai-sanh tại Việt-Nam năm Bính-Dần 1926. Đúng chu-kỳ Đạo 60 năm sau, Thánh-Tịnh Paris mới ra mắt, năm 1986 cũng năm Bính-Dần.   Chúng-tôi thọ-lệnh năm Giáp-Dần, 12 năm sau mới thành-lập được cơ Đạo Hãi-Ngoại nầy! Thật rất đúng với câu ‘’Tam thiết Long-Hoa, Thiên-Khai Huỳnh-Đạo’’ hay là Dần-Hội.

Nguyên-nhân thúc-đẩy, do sự  có mặt của Ông Bà Đổ vạn Lý -  Đạo-Trưởng Minh-Lý là người đã mở Đạo Cao-Đài tại Mỹ - vào tháng tư năm 1985 sang Pháp có nhờ tôi mời một số tín-hửu Cao-Đài và thân-hửu đến tư-gia tôi để bàn chuyện đạo. Nhơn dịp ấy, có một vị đạo-hửu tự ý hiến một nơi để tạm thờ và cúng-kiến tại lầu thượng nhà tư. Thời-cơ đã đến, có sự đồng-ý và ủng-hộ của vài mươi huynh-tỹ, chúng-tôi mới hăng-hái nộp đơn mượn địa-chỉ của vị đạo-hửu ấy để hợp-thức-hoá thành-lập Thánh-Tịnh. Trong lúc chờ-đợi sửa-chửa lầu thượng nhà vị đạo-hửu, chư hiền huynh tỹ trong Đạo vẩn họp tại tư-gia tôi để cúng hai ngày sóc vọng mổi tháng.

Chúng-tôi đệ đơn ngày 06/05/85 và Công Báo ra ngày 10/05/85 chấp nhận danh xưng ‘’L’Eglise Cao Dai du Viêtnam à l’étranger’’ (Cao-Đài-Giáo Việt-Nam Hãi-Ngoại) tại nhà một đạo-hửu ở Paris 16 ème. Bốn năm tháng sau, trong lúc chờ-đợi sửa-chửa, chúng-tôi nhận thấy nhiều sự bất-tiện và sẽ gây phiền-phức cho gia-chủ, nên toàn-thể chư huynh tỹ khoãng 10 đến 12 vị đồng-ý tìm một nơi riêng-biệt, trang-nghiêm để thờ-phượng cúng bái, tụ-họp và hành-đạo. Bắt đầu từ lúc đó chúng-tôi nổ-lực đi tìm nhà. Đến đây mới là vấn-đề nan-giải: ‘’nhơn-lực kém mà tài-lực chưa có bao nhiêu!  Chúng-tôi đi trên 20 chổ mà cũng chưa đáp-ứng nhu-cầu của toàn-thể. Rất may thay nhờ một vị đạo-hửu (Hiền Huynh Lê Hoàng Việt), làm việc trong một hảng cho thuê nhà, chỉ chúng-tôi đến Alfortville coi căn nhà 35 đường Roger Girodit (Alfortville).

Căn nhà bỏ hoang từ lâu nên sự dọn-dẹp, sắp-xếp rất là cực-nhọc! Nhờ sự tận-tâm nổ-lực của Huynh-Tỹ nên mới được thành-hình như ngày hôm nay.

Chúng-tôi khởi thuê nhà ngày 01/02/86 thì đến ngày 26/03/86 (nhằm 13 tháng 2 Bính-Dần) vía Đức Thái-Thượng Đạo-Tổ, chúng-tôi cử-hành lễ an-vị Thánh-Thể Đức Chí-Tôn. Thiên-Nhãn chúng-tôi đang thờ tại Thánh-Tịnh đây do Hiền-Huynh Lê Tấn Tín đã thọ-lảnh sứ-mạng của Ngài Cố Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa tại Toà-Thánh Tây-Ninh để đem qua thờ sau khi tạo-lập xong Thánh-Thất tại Paris. Đây là lần đầu-tiên đạo-kỳ Cao-Đài tung bay trên đất Pháp. Buổi lễ có được trên 50 đạo-tâm, thân-hửu đến tham-dự. Từ đây, đạo-hửu ở Pháp có nơi đến chiêm-ngưởng Đức Chí-Tôn và học-tập giáo-lý. Chúng-tôi vẩn hướng về Toà-Thánh Tây-Ninh làm tổ-đình, tôn-thượng Ngài Ngô-Minh-Chiêu là vị đệ nhứt môn-đồ làm Anh Cả, noi theo Tân-Luật Pháp Chánh Truyền, lấy Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển làm căn-bản, không phân chia chi-phái."

Trong hoàn-cảnh khó-khăn của giai-đoạn đầu, Cố Đạo-Trưởng Hội-Trưởng Trần Quới Thiên, với đức-độ, nhẩn-nại lèo lái con thuyền Đạo trong suốt 5 năm từ 1986 đến 1991.   Cố Đạo-Tỹ Diệu Thê  đãm-nhận trách-vụ Hội-Trưởng Thánh-Thất trong ba năm kế từ 1991 đến 1994. Trong năm 1993, hảng cho thuê nhà có báo tin cho biết chủ  nhà  muốn  lấy  lại ngôi nhà Thánh-Thất đang mướn để bán. Trong lúc lo-âu, bối rối vì Thánh-Thất  không  đủ  phương- tiện để mua, thì Đạo-Tỹ Diệu-Thê có nhận được một bài thi do Đức Quan-Âm Bồ-Tát giáng cơ ở Việt-Nam gởi qua:

‘‘Diệu Pháp chuyển-xoay cũng đợi ngày,
Thê con ái-nữ chớ lung lay.
Đức tâm con vửng Thầy xoay chuyển,
Đạo-Pháp trong tay phải luyện-mài.
Biết rằng sức trẻ còn mai một,
Một bước con đi chẳng thuận ngay.
Chờ thêm chút nửa con thành quả,
Mẹ chuyển Thầy xoay trẻ đủ tài.
Qui-tụ chung nhành con góp bạn.
Lẻ-loi cô-độc khó hoằng-khai,
Chờ tin nắng đẹp trò thong thả,
Đủ vị linh căn tạo Bát-Đài.’’


Năm 1994, Đạo-Trưởng Chí-Tín đã được đa-số đạo-hửu tín-nhiệm điều-hành Ban-Trị-Sự với mục-đích chánh là vận-động việc tạo-mãi Thánh-Thất.

Ngôi nhà này chủ nhà đòi lấy lại để bán. Ngân-quỷ của Thánh-Thất thì ít-oi, số bổn-đạo thường-xuyên chỉ  khoảng hơn 20 người. Sau nhiều phiên-hợp, toàn cả bổn đạo đã cương quyết xúc-tiến thành-lập Uỷ-Ban Tạo-Tác Thánh-Thất Paris ngày 06/03/95. Cố-vấn cho Uỷ-Ban Tạo-Tác là Đạo-Trưởng Chí-Tín. Trưởng-Ban Tạo-Tác là Đạo-Tỹ Diệu-Thê. Hiền Huynh Trương văn Sơn ở rất xa Paris (Liège, Bỉ) đã về dự phiên-hợp. Sự nhiệt-tình, tâm Đạo của Hiền Huynh đã làm phấn-khởi tinh-thần bổn đạo trong  hoàn-cảnh thật  là khó-khăn! Trong thời-gian này, đôi lúc tưởng như cơ Đạo Paris sẽ bế-tắc ... Hiền-Huynh Lê Quan-Sơn, Tổng-Thư-Ký đương-nhiệm, ưu-tư, lo-lắng lo liên-lạc, tiếp-xúc Chưởng-Khế, nhà băng hỏi thăm cách thức mượn tiền,  thuế má ...Một hôm Hiền Huynh ra Thiên Bàn cầu-nguyện xin một quẻ Quan-Âm thì được ngay một Quẻ Thượng thượng kiết:

Quẻ ứng điềm lành phát-đạt,
Hoạ lui phước đến vô cùng!
Cầu tài phỉ dạ, đặng thung dung,
Rực-rở yên thêu, ngựa tốt.
Chổ ước đặng theo lòng muốn,

.... .

Khi ra hỏi nhà băng vay tiền, ngân-hàng bắt-buộc phải có hai vị hội-viên chính-thức của Thánh-Thất, đủ khã-năng tài-chánh, đứng ra bảo-lãnh. Lại thêm một vấn-đề khó-khăn! Sau khi đã thăm dò, nhờ nhiều đạo-hửu không có ai ra bảo-lãnh, Hiền Huynh Lê Quan Sơn cùng một người bạn Pháp Christian Turlin hy-sinh đứng ra đãm đang gánh nặng. Không những chịu mang gánh nặng trước Pháp-Luật mà còn phải giải-quyết nhiều khó-khăn khác ... !

Một cuộc vận-động khắp cã các Cơ-Quan, Hội-Đoàn, Thánh Thất Cao-Đài trên thế-giới đã được toàn cã bổn đạo hổ-trợ trong hơn 6 tháng từ Pháp sang  Đức, Bỉ, Hoà-Lan, Anh-Quốc, Canada, Mỹ, Úc v.v. Nhờ vào sự ủng-hộ nhiệt-tình và tâm-đạo của rất nhiều người cũng như sự hộ-trì mầu-nhiệm của Thiêng-Liêng mà công cuộc tạo-tác Thánh-Thất đã đạt được kết-quả tốt-đẹp cho giai-đoạn đầu này! Nhiều vị đạo-hửu đã phải thốt ra lời: ‘‘Thật là huyền-diệu! Nếu không có sự hộ-trì của Ơn-Trên chắc là việc này không thành’’. Từ chổ tưởng chừng như là cơ Đạo Paris phải bế-tắc mà sau lại được suông-sẽ hanh thông!

Kết-quả tốt-đẹp này là một sự thể-hiện tinh-thần ‘‘Thiên-nhân hiệp-nhứt’’: trên  có Thiêng Liêng ban ơn, dưới có chư đạo-tâm quyết lòng thực-hiện. Đã có rất nhiều đạo-tâm, đạo-hửu  hoặc ẩn-danh hoặc âm-thầm công-quả đóng-góp bằng nhiều hình-thức, phương-tiện khác nhau... Chúng tôi mạn phép xin được ghi  lại  một  mẩu chuyện đáng ghi nhớ: ‘’Bác-sĩ  Nguyển Thọ Trường ở Đức có gởi đóng-góp một số tiền công-quả rất lớn. Chừng vài ba tháng sau thì bác-sỉ qua đời. Hay tin buồn, Thánh-Thất gởi thơ xin hoàn trả lại số tiền đó nhưng  gia-đình của bác-sỉ đã không chịu nhận lại.

Sau-đây là lời dạy của Đức Lý Giáo-Tông Vô-Vi Đại-Đạo để thay lời kết-luận: ‘‘Gầy-đựng khởi-thỉ cho một tổ-chức tuy rằng khó nhưng sự nuôi-dưởng liên-tục để phát-triển điều-hoà cho đến ngày thành-công đắc-quả lại càng rất khó trăm muôn. Muốn kiện-toàn và thành-công trong một tổ-chức hành-đạo, những người trong cuộc phải tỏ ra có tinh-thần thiết-tha vì việc đó, phải chân-thành, phải  khiêm-tốn, phải có tác-phong đạo-hạnh, phải có mục-tiêu, chương-trình, kế-hoạch, phương-pháp thực-hành và trường-kỳ nuôi-dưởng.’’
Quách Hiệp Long

Phật Tiên buổi chót đến hồng trần,
Kêu gọi người đời rõ lý chân,
Chớ để linh tâm vùi tục lụy,
Nên ngừa cám dỗ của tà thần.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây