Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Đạo của Trời chỉ là Lý với Khí, hay Dương với Âm, hay Càn Khôn. Còn đạo ở người là ...


 • TÌM HIỂU QUẺ THIÊN PHONG CẤU / Diệu Huyền (CQPTGL)

  Quẻ Thiên Phong Cấu được tạo bởi hai quẻ đơn: - Ba vạch trên là quẻ Càn, Càn thượng hay ngoại ...


 • Quán niệm về Tâm / Đại Khai (MLTH)

  Ngài Bác Nhã Thiền Sư trong bài Chánh Pháp Nhãn Tạng – Niết Bàn Diệu Tâm đã cho chúng ta ...


 • Yếu tố quyết định của hạnh là tâm. Sau khi nhập môn, chúng ta phải có ngôn ngữ, cử chỉ khác ...


 • Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy: "Bần Đạo bảo chư Thiên ân đệ muội hãy ý thức về Tâm ...


 • Tôi thật sự tin rằng, con người cần trở về với đức tin, với tôn giáo, bởi không thể giải ...


 • Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí

  Khai Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn phán rằng : "Thầy sắp cuộc dinh hoàn tái tạo, Dụng huyền linh Đại ...


 • THÔNG CÔNG / Đạt Tường

  Xin trích một đoạn Luật Hiệp Thiên Đài trong Ngọc Đế Chơn Truyền-1935: “Nói tóm tắt là, cơ bút để cầu ...


 • Kể từ khi Đức Thượng Đế ban hồng ân khai mở Đại ĐạoTam Kỳ Phổ Độ, chọn nước Việt Nam ...


 • Bài Thuyết đạo tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo ngày 19-6-Đinh Hợi (01-8-2007) ________ [Ảnh bên: Tượng Quan Thế Âm Bồ ...


 • Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 11-8 Bính Dần (14-9-1986)


 • Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi / Ban Quản Lý Tổ Đình Chiếu Minh TTVV

  Tại Thảo Lư: Thánh Đức Tổ Đình. Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô vi Ngày 15/10 Mậu Tý, ...


09/05/2011
Đức Di Lạc Thiên Tôn

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 11/05/2011

TRAU LÒNG SỬA TÁNH

TRAU LÒNG SỬA TÁNH

▪ Đức Di Lạc Thiên Tôn, Hưng An Tự, Ngọ thời, 08-4 Giáp Thìn (19-5-1964)-Lễ Phật đản


THI

DI di bát đức thủy thanh thanh,
LẠC chiếu huê khai bá vạn thành,
THIÊN thượng triều nguơn tinh đẩu hội,
TÔN sùng nhứt lý hóa quần sanh.


TAM LONG HUÊ HỘI CHƯỞNG GIÁO DI LẠC THIÊN TÔN, đại hỷ chư Thiên phong, Phật sắc lưỡng đài, đại hỷ chư chúng sanh. Bần Đạo thừa sắc chỉ Ngọc Hư Cung, điệp Phật Tây Phương Giáo Chủ, giáng cơ để chứng tâm thành của chư chức sắc, thiện nam, tín nữ trong lễ kỷ niệm Phật Đản nầy.
Hỡi chư Thiên chức Tam Giáo Đạo! Hỡi chư chúng sanh! Hãy tọa thiền nghe Bần Đạo thuyết một đoạn pháp về Đạo:

Vạn vật trong vũ trụ đều do nhứt khí Tiên Thiên hòa hợp âm dương mà hóa sanh. Trong chỗ hóa sanh, vạn vật lại được dưỡng bằng hồn nhiên hư vô chi khí để tiến hóa từng lớp trong vũ trụ. Hồn nhiên hư vô chi khí tức là Đạo.
Đạo không gọi là sắc tướng, nhưng dụng sắc tướng để làm hình thức hữu hình. Đạo không gọi là âm thinh, nhưng dụng âm thinh để tìm những lý vô vi của Đạo. Đạo là hơi thở của từng lớp vạn vật. Đạo là cơ tiến hóa của vũ trụ càn khôn. Đạo vẫn một không hai. Đạo vẫn có từ lúc khai Thiên tịch Địa.
Pháp thị bổn vô pháp, chúng sanh đắc pháp nhi thành Đạo. Đạo thị bổn vô danh, chúng sanh đắc danh nhi thành Đạo.
Danh pháp thị hà? Nhứt, nhị kỳ khai Đạo giả.
(…) Lành thay! Chư chúng sanh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ!
Hỡi chư Thiên sắc! Hỡi chư tăng ni Phật tử! Hỡi chư chúng sanh!

THI BÀI
Sanh dưới thế nghiệp xưa vay trả,
Để cho người lập quả độ căn,
Đến khi dứt nợ siêu thăng,
Nếu mà mê muội chịu lằn chuyển luân.
Lão
lụm cụm tuổi xuân đâu mãi,
Xanh râu rồi thì phải bạc đầu,
Hỡi ai nên khá lo âu,
Tầm đường chân lý ngõ hầu tầm tu.
Bịnh
tật chịu âm u mờ tối,
Tinh khí thần tấn thối vô phân,
Tâm can nhiệt độ hao lần,
Trí lu ảo ảnh, xác thân gầy gò.
Tử
đến lúc qua đò chuyển kiếp,
Giờ này đâu còn dịp trau dồi,
Ăn năn đã muộn đi thôi,
Khi sanh chẳng chịu lo bồi đức nhân.
Khổ đều chịu chẳng phân sang khó,
Nơi trần ai buộc bó cân đai,
Công hầu khanh tướng tiền tài,
Đây là giả tạm qua ngày mà thôi.
Biết được vậy nên hồi tâm tánh,
Tỉnh ngộ rồi khá lánh lợi danh,
Lợi làm khổ lụy thân sanh,
Danh càng não ruột lại đành đau thương.
Tham
tranh cạnh thêm vương tội ác,
Miếng đỉnh chung hình phạt hằng ngày,
Món ngon miệng chịu đắng cay,
Ưa tìm vật lạ có ngày khổ thân.
Sân
nóng giận nên cần dằn xuống,
Kẻo tánh trần lôi cuốn hành hung,
Gây nhiều tội lỗi lao lung,
Có khi đến đỗi mức cùng sát nhân.
Si
nào biết cân phân lẽ phải,
Không hiểu rành việc trái điều ngay,
Đi đêm mà tưởng ban ngày,
Chông gai chẳng kể, đường sai chẳng màng.
Tam bành khá trừ an mới khỏe,
Ba phần này mánh khóe đủ điều,
Lập xong đăng huệ được khêu,
Tâm thần trí não mới thêu sen vàng.
Hỷ
, mừng chớ quên căn thái thậm,
Rồi có ngày lại gẫm buồn tanh,
Quá mừng gặp việc chẳng lành,
Đến khi đó thật khó đành an vui.
Nộ
, khí giận lấp vùi sáng kiến,
Tâm can sanh chuyển biến bất thường,
Nhiều khi gặp phải tai ương,
Lu mờ giá trị tấm gương soi lòng.
Ái
tình giữ cho trong tự nước,
Thương quá rồi đến lượt chỏi nhau,
Tỷ như lượn sóng ba đào,
Chôn vùi linh tánh biết bao anh hùng.
Ố,
tật đố khôn cùng nguy hiểm,
Ghét nào màng kiểm điểm trước sau,
Miễn cho thỏa mãn tự cao,
Quên đi nhân nghĩa đồng bào thôn lân.
Ai,
khổ trí hao lần thần xác,
Tác lẹ già kiệt sức thêm hoài,
Người tu chẳng nhiễm trần ai,
Tránh điều phiền não đeo đai vào lòng.
Lạc
, cực lạc vui trong phút chốc,
Lắm khi rồi lại khóc than liền,
Nghĩ càng thêm lắm ưu phiền,
Khuyên chung môn đệ khá yên bình thường.
Bi
bởi lạc vấn vương quá độ,
Vui đến buồn từ cổ chí kim,
Hỡi ai là kẻ muốn tìm,
Vào đàng chánh đạo lặng im tu hành.
Trừ thất tình mới thành tu kỷ,
Sửa sao ra là bậc vĩ nhân,
Ở trần chẳng nhiễm hồng trần,
Mới mong Phật cảnh dạo lần Bồng lai.
Giải đầy đủ bao nhiêu lời dặn,
Các môn đồ trầm lặng xét suy,
Liệu theo hoàn cảnh mà tùy,
Trau lòng sửa tánh tư duy nghiệm hành.

THI

Phật Đản tưng bừng vẻ kỉnh tin,
Một lòng tu niệm khá nên gìn,
Chơn tâm chánh kiến không vì lợi,
Pháp đạo hóa hoằng vạn chủng minh.

THI

Lời báu nào cần vẽ rắn rồng,
Bao nhiêu đã đủ gọi thành công.
Tu vì đại nghĩa không vì phẩm,
Luyện bởi quán thông chẳng bởi mong.
Tiên Phật ấy người sanh tại thế,
Thánh Thần cũng kẻ ở trần hồng.
Y theo đạo pháp hành cho trọn,
Đắc vị xem qua vạn sự không.

Vì các môn đồ thành tâm nên Bần Đạo giáng để đôi lời khuyên nhủ và ban phước hồng cho cả vạn loài hạnh hưởng.

THI

Từ giã chúng sanh đến Phật đài,
Mong sao đệ tử chẳng làm sai,
Chữ tu khá giữ cho chơn chánh,
Mới thấy Như Lai vớt họa tai.


Thăng.
Đức Di Lạc Thiên Tôn
TRAU LÒNG SỬA TÁNH / Đức Di Lạc Thiên Tôn

Đạt đạo nhờ tâm chẳng vọng tâm,
Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm.
Hỡi ai giữ được tâm chuyên nhứt,
Sẽ dứt phàm tâm lộ thánh tâm.

Đức Bảo Pháp Chơn Quân, CQPTGL, 13-5 Tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây