Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
11/05/2014
Đức Diêu Trì Kim Mẫu

ĐỨC MẸ DẠY NỮ PHÁI


TTBH, Ngọ thời Rằm tháng 8 Kỷ Dậu (26/9/1969)


THI :

Lướt gió tung mây đến cõi trần,
Cùng con hạc trắng đổ nưng chân;
Giáng đàn chào khắp chư Thiên mạng,
Và Nữ Chung Hòa bạn chí thân.

BÁT NƯƠNG TIÊN NỮ, Tiểu muội vâng lịnh báo đàn, chư liệt vị kỉnh lễ tiếp giá Đức VÔ CỰC TỪ TÔN, Tiểu muội xin xuất cơ chầu lễ, thăng./.

Tiếp điển :
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN, Mẹ linh hồn các con nam nữ.

THI :

Mẹ đến cùng con giữa tiết thu,
Dắt dìu con trẻ thoát mây mù;
Mượn câu đạo lý lời an ủi,
Dụng tiếng yêu vì để khuyến ru.
Minh cảnh con khờ đành lấp bụi,
Đèn tâm trẻ dại để mờ lu;
Hỡi con yêu dấu mau tu tỉnh,
Tiên cảnh quay về chớ viễn du.

Nhân tiết Trung Thu này Mẹ đến với các con trong chí thành tâm đạo, đem đạo giúp đời để cùng dắt nhau trên đường Thánh Thiện. Mẹ miễn lễ cho các con đồng an tọa.

Các con yêu dấu ôi! Trong cõi tạm biết bao điều quyến rũ hấp dẫn các con vào bến mê đồ giả cảnh. Các con phải luôn luôn tâm niệm rằng nơi chốn hư linh mới thiệt là quê xưa vị cũ của các con trong trường tồn vĩnh cửu, còn nơi cõi trần tạm bợ này đây là nơi để các con sống để tu công lập hạnh, tô bồi âm chất để làm nấc thang tiến hóa cho linh hồn. Các con còn mang nhục thể thì phải nương vào cái giả đó để tạo cái chơn, đừng quá lo đắm say theo cái hữu thể đó mà làm mờ lấp chơn linh rồi lạc lối trở lại nguồn xưa. Các con phải làm tất cả bổn phận các con trong kiếp đời hiện tại trong vòng đạo lý. Đó là lối thoát duy nhứt của các con, mà các con cũng đừng quá cực đoan mê tín tìm kiếm những xa xôi ảo ảnh mà xa lánh bổn phận trong kiếp đời nhơn sanh hiện tại của các con.
Các con cần phải sống, nhưng trong nếp sống đạo lý nghĩa nhân, sống trong tình thương của Mẹ, sống trong đức háo sanh của Chí Tôn Thượng Đế. Các con phải tha thứ những lỗi lầm cho nhau mới được trọn vẹn hưởng hồng ân của Mẹ. Các con có khoan dung tha thứ cho nhau mới được hưởng những tha thứ khoan dung của Thượng Đế.

Các con ôi! Buổi Hạ Nguơn Mạt Kiếp, ngày giờ đã đến, không còn thì giờ cho phép các con hoang phí. Việc tu thân lập hạnh, luyện kỷ huờn hư, Mẹ luôn luôn nhắc nhỡ các con điều ấy. Nếu các con không tự thương tự lo cho con thì đến ngày giờ Đại Đồng phán đoán, thưởng phạt phân minh, dầu Mẹ có thương các con đến thế nào chăng nữa, cũng không làm sao tư vị các con mà qua luật Tòa Tam Giáo.

Đây các con ái nữ của Mẹ! Các con phải sớm sớm chung tay hiệp trí hoàn thành sứ mạng của Nữ Chung Hòa các con để kịp đà tiến chung của Đại Đạo.

Do sở cầu các con để được Mẹ ban bố cho các con Bản nội quy Nữ Chung Hòa. Các con ơi! Dầu đoàn thể nào cũng phải cần có Nội quy là những khuôn viên mẫu mực phân ranh định giới cho mỗi phần vụ thi hành trong quyền hạn của mình.

Nữ Chung Hòa là một tổ chức phát sinh từ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ngày nay được sự hướng dẫn tá trợ của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, các con đã có Tân Luật Pháp Chánh Truyền để làm khuôn viên mẫu mực, các con đã có Thánh Dụ Qui Điều để làm hướng đi cứu độ nhơn sanh. Từ nay các con hãy lấy đó để làm kim chỉ nam cho các con trên bước đường hành đạo. Vì bản tâm của các con là nữ giới thuộc về âm, là tịnh, là bảo tồn nuôi dưỡng, che chở cho vạn vật trong mọi trường hợp để hỗ trợ đức háo sanh. Các con đừng bao giờ nghĩ rằng nhiệm vụ Nữ Chung Hòa chỉ gò bó, đóng khung trong phạm vị cứu trợ thiên tai hạn hán hoặc nạn chiến tranh. Các con có vui gì ngồi chờ để thấy những cảnh ngộ ấy xảy đến để rồi ra cứu trợ, có phải vậy hôn các con ? Đó chỉ là phạm vi tiêu cực đấy thôi. Các con phải ý thức quan niệm và hành động những gì tích cực mới có thể giúp đời và cũng giúp cho bản thân các con.

Đây Mẹ nêu các điểm chánh để các con ý hướng vào đó mà hành sự
1/ Là các con phải đoàn kết liên giao mật thiết nữ phái đó đây để kết hợp một khối tinh thần Vững chắc hầu trao đổi học hỏi kinh nghiệm đạo lý cho nội tâm mỗi con được hoàn thiện thuần nhứt đạo lý, thoát ra khỏi phạm vị nhi nữ tầm thường để xứng đáng tác phong đạo hạnh của đoàn thể nữ giới.

2/ Là sưu tầm nghiên cứu phát triển giáo lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ song song với nam giới để có tài liệu học tập đạo lý thích hợp với nữ giới hầu dẫn dắt đào luyện những mầm non theo nề nếp đạo đức để tiền tấn hậu kế, tre tàn măng mọc trong nếp sống hành đạo giúp đời.

3/ Là tùy theo nhu cầu cần yếu cho mỗi địa phương, mỗi Thánh Thất Thánh Tịnh, các con đến đó giúp sức để kiện toàn và lành mạnh hóa Ban Cai Quản nữ phái trong khi chưa thành lập được Nữ Chủng Viện.

4/ Là hãy ý hướng vào nhiệm vụ của người làm Mẹ, làm chị gương mẫu tạo nên nề nếp đạo đức trong mỗi gia đình, làm gương mẫu cho đoàn con cái của các con noi theo để sau này chúng nó không sai đường lạc lối.

5/ Là công tác xã hội từ thiện mà từ lâu các con đã từng tham gia thực hiện, cũng vẫn tiếp tục thi hành mỗi khi có nhu cầu thiết nếu đến các con. Như vậy các con đã có năm điều đó để hoàn thành chương trình hành đạo thay thế cho nội quy rườm rà khắt khe máy móc.

Mỗi Thánh Thất, Thánh Tịnh, Hội Thánh, Tòa Thánh nào cũng đã có cái nề nếp sẵn từ lâu trong việc tu thân hành đạo, nhưng vì lý do này hoặc lý do khác mà các nơi ấy chưa khai thác và phát triển toàn diện. Các con đã có tổ chức, có nhân sự, có đường lối, hãy đến giúp đỡ khai thác và phát triển đúng mức, đúng đường lối. Đó là các con đã hoàn thành sứ mạng.

Rồi đây các con hãy mở tầm hoạt động lớn rộng ra khắp đó đây để kết tụ những con cái của Mẹ trong hàng nữ giới, dầu ở trong tôn giáo nào, trong tổ chức đạo đức nào cũng vậy, tất cả đều cùng thọ hưởng đức háo sanh của Thượng Đế và đức bảo tồn nuôi dưỡng trong tình thương vô tận của Mẹ. Các con ơi!

THI :

Quê xưa cảnh cũ sớm quay về,
Chớ đắm hồng trần đạo bỏ bê;
Diêu Điện sẵn dành ngôi vị trẻ,
Rán lên để khỏi thẹn câu thề.

THI :

Thề với Thiên công rán giữ tròn,
Dầu cho nước cạn với non mòn;
Đạo tâm con chớ quên nghe trẻ,
Gắng chí lần lên đoạt bảng son.
THI :

Son sắt con ơi rán giữ gìn,
Luôn luôn vẹn giữ với niềm tin;
Trên không Mẹ sẵn dành ơn huệ,
Dưới thế con thơ phải dọn mình.

THI :

Dọn mình trong sạch đón ân Thiên,
Thiên Đạo rán lo gấp phổ truyền;
Cho cả chúng sanh nơi Thánh thiện,
Là ngày các trẻ đạt ngôi tiên.

THI :

Tiên Phật trước kia cũng thế trần,
Giúp đời lập vị mới nên thân;
Công đầu quả đủ hồi nguyên vị,
Noi chí làm theo mới trọn phần.

NGÂM :

Muốn về cảnh trí non nhân,
Các con sớm hãy gia thân giúp đời;
Tu thân là học Đạo Trời,
Phải đâu kiếp kiếp làm người thế gian.
Làm người nhân nghĩa vẹn toàn,
Thành Tiên Thánh Phật dễ dàng đó con.
Còn trời, còn nước, còn non,
Giữ bền tâm đạo đời con vẹn toàn;
Hồng ân Mẹ đã phát ban,
Cho con lớn nhỏ trung đàn nữ nam;
Siêng năng ôn cố rán làm,
Canh tân hoán cựu để tầm ngôi tiên.
Các con ghi nhớ lời truyền.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu
ĐỨC MẸ DẠY NỮ PHÁI / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Mẹ dạy đầu Xuân / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Hãy giữ cái bất dịch / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Thánh giáo Trung Thu 1973 / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Xuân tâm - Xuân đạo đức / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Thánh giáo Trung Thu Đinh Mùi / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Thánh giáo Trung Thu Canh Tý / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Cảnh khổ mà lòng vẫn phải vui,
Có vui mới thấy đạo say mùi,
Say mùi đạo hãy xa phàm tục,
Cho lặng lòng trần đắc vị ngôi.

Đức Chí Tôn, Thiên Lý Đàn, 30-10 Mậu Thân, 19-12-1968

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây