Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
23/12/2009
Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 27/12/2009

Thánh giáo Trung Thu 1973

Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn) Tuất thời, 14 tháng 8 Quí Sửu (10.9.1973)

KIM QUANG ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên ân hướng đạo, chào chư liệt vị đàn tiền. Thừa lịnh ĐỨC ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN, Tiểu Thánh đến chuyển Thánh ý cho Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Quân rằng : để rút ngắn thời gian cho liệt vị có thời giờ ngơi nghỉ, hành sự ngày mai, Phụ Tá Bảo Pháp hãy thành lập 2 ban cơ, 2 ban điển ký, một bên đồng tử Thanh Thủy, một bên đồng tử Hoàng Mai. Được phép xả đàn 15 phút. Tiểu Thánh đã tròn sứ mạng. Xin chào chư Thiên ân sứ mạng và chư liệt vị, Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu, lui.

Tái cầu :

THI

BẢO hộ dân lành thoát hiểm nguy,

ÂN Thiên nhuần gội để tu trì;

THẦN tiên do ở lòng mình tạo,

NỮ phái thành công buổi mạt kỳ.

BẢO ÂN THẦN NỮ, Tiểu Nữ chào chư Thiên ân sứ mạng, chào chư liệt vị. Tiểu Nữ vâng lịnh các Tiên Nương đến trước nhắn vài điều sau :

1.- Chư vị khỏi đọc bài mừng,

2.- Huệ Chơn được phép làm pháp đàn hộ điển đồng tử Thanh Thủy.

3.- Hồng Mai được phép an tọa tịnh thần sẽ thọ ân Từ Mẫu. Tiểu Nữ tròn xong nhiệm vụ, xin nhường bút.

THI

THỤC nữ tề gia trọn đạo hằng,

LINH quang soi sáng bởi nguyên căn;

THẦN dân bảo hộ cơn nguy biến,

NỮ đạo hòa thanh đạo hóa hoằng.

THỤC LINH THẦN NỮ xin nhường bút.

THI

AN phận đào hoa một kiếp rồi,

TRINH nguyên phong kín nhụy hương tươi;

THẦN oai hiển hích phò em chị,

NỮ tú thanh niên dựng Đạo Trời.

AN TRINH THẦN NỮ xin nhường bút

THI

BẢO trì công quả với công phu,

HÒA chúng độ người biết chữ tu;

THÁNH thiện dặn lòng cơn hoạn thế,

NỮ hòa nam hiệp thoát diêm phù.

BẢO HÒA THÁNH NỮ xin nhường bút.

THI

AN lạc chưa về với thế gian,

HÒA đồng em chị đạo huy hoàng;

THÁNH tâm mới thấy đời an lạc,

NỮ đạo trùng hưng mới vững vàng.

AN HÒA THÁNH NỮ xin nhường bút.

THI

VĨNH viễn không về chốn bợn nhơ,

THỌ trì chánh pháp rõ huyền cơ;

THÁNH tâm nhờ bởi tâm trung nhứt,

NƯƠNG tử khuyên ai chớ hẫng hờ.

VĨNH THỌ THÁNH NƯƠNG xin nhường bút.

THI

THÁNH đức gần kề nhắn hỡi ai,

LINH quang một điểm tự Cao Đài;

THÁNH lâm trổ mặt người Nam Việt,

NỮ đạo hòa đồng đạo hoát khai.

THÁNH LINH THÁNH NỮ xin nhường bút.

THI

BẢO trì đạo nghiệp tự ngàn xưa,

LINH điển tài nhơn trổ có thừa;

THÁNH đức lập đời xây hạnh phúc,

NƯƠNG cơ Tạo Hóa sớm chiều trưa.

BẢO LINH THÁNH NƯƠNG xin nhường bút.

THI

NHỨT khí hồng mông hóa hóa sanh,

NƯƠNG nương Thái Cực dĩ tài thành;

TIÊN Thiên Đại Đạo thiệt vô tướng,

NỮ giả nam hề thị thử danh.

NHỨT NƯƠNG TIÊN NỮ
xin nhường bút.

THI

NHỊ khí âm dương hiệp hóa sanh,

NƯƠNG hòa vạn vật thể hình thành;

TIÊN bang trần thế đồng nguyên lý,

NỮ đức nhu hề đạo chính danh.

NHỊ NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI

TAM tài định vị hữu nhơn gian,

NƯƠNG tử trùng hưng thế đạo thành;

TIÊN tục do hà phân lưỡng lộ,

NỮ nam hề tại tổng trì danh.

TAM NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI

TỨ tượng sanh yên tứ quý sanh,

NƯƠNG cơ vạn vật khởi tài thành;

TIÊN Thiên bát quái lư trung xuất,

NỮ đức trinh hề nhứt thế danh.

TỨ NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI

NGŨ hành tương khắc hựu tương sanh,

NƯƠNG tại trung ương thổ vị thành;

TIÊN phật dụng cơ hòa ngũ khí,

NỮ lưu hề đạt đắc Tiên danh.

NGŨ NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI

LỤC độ thời thường chuyển pháp sanh,

NƯƠNG trung yểu yểu hiện minh thành;

TIÊN du nhứt xứ phi phàm tục,

NỮ tánh hòa hề lập đạo danh.

LỤC NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI

THẤT nhựt trì hành nhứt điểm sanh,

NƯƠNG Nương xuất hiện tại không thành;

TIÊN gia phật xứ giai ngô thất,

NỮ đạo hòa hề xuất thế danh.

THẤT NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI

BÁT mạch khai thông vượng khí sanh,

NƯƠNG cơ vận chuyển khiếu quang thành;

TIÊN Thiên hồi phục chơn như hiện,

NỮ đạo hòa hề ngọc chiếu danh.

BÁT NƯƠNG TIÊN NỮ
xin nhường bút.

THI

CỬU chuyển huờn công vượt hóa sanh,

NƯƠNG trung trưởng dưỡng nguyệt viên thành;

TIÊN đơn nhứt liệp trường sanh tửu,

NỮ đạo nam hề thị thử danh.

CỬU NƯƠNG TIÊN NỮ, Chị chào chư Thiên ân sứ mạng, chào mừng các em nữ phái. Chị vâng lịnh Từ Mẫu đến báo đàn, các em thành tâm hành đại lễ tiếp giá Mẫu Từ.

Trước khi giã từ, Ngọc Kiều em hãy bình lại đoạn thi bài trên xem có sai lệch gì không … Hiền muội hãy đọc lại luôn phần của Hoàng Mai. Xin chào chung tất cả, xuất ngoại nghinh tiếp Mẫu Từ, thăng./-

Tiếp điển :

THI

VÔ thượng vô vi đạo thống truyền,

CỰC hành vạn tượng hóa huyền thiên;

TỪ tâm tận độ qui tam giới,

TÔN ý viên dung hiệp nhứt nguyên;

DIÊU điện Bàn Đào ân phổ chiếu,

TRÌ trung thánh thủy phước ban truyền;

KIM loan giá hạc thừa loan giá,

MẪU tử tương phùng hữu hạnh duyên.

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN, Mẹ Linh Hồn các con ! Mẹ mừng các con. Mẹ rất vui lòng nhìn thấy các con cái của Mẹ tụ họp đông đủ trong giờ này để nghe lời thương yêu dạy dỗ.

Qua bao nhiêu mùa Thu Đại Đạo là các con cũng đã qua bao nhiêu lớp học của trường đạo cũng như trường đời. Mẹ không biết các con có gặt hái được kết quả nào khi chiếc áo tạm bợ này phải trả lại, Mẹ cũng mừng cho con được lên lớp và cũng âu lo cho những con còn chậm chạp thấp thỏi muội mê. Mẹ miễn lễ các con đồng an tọa nghe Mẹ dạy đây :

Con ôi ! đời là trường tiến hóa của vạn linh. Các con vào để tiến hóa, nhưng tiến hóa về đâu hỡi các con ? Tạo Hóa không hữu tình cũng không vô tình mà sanh các con sanh vạn vật và các con lại sanh ra trong tình Tạo Hóa. Tạo Hóa có những gì đã ban tất cả cho các con, từ quyền năng pháp độ cho đến máy nhiệm tân kỳ, các con đều có cả. Các con là một Tạo Hóa trong Tạo Hóa. Thế nên các con có thể tiến từ cõi vô thường lên đến cõi hằng thường vô sanh bất diệt.

Đêm Trung thu này các con sắp bày những lễ phẩm quí giá tốt tươi để dâng cho Mẹ, cho chư Nữ Phật, Nữ Tiên để Hội Yến Bàn Đào. Nhân đây Mẹ cũng dạy các con về lý đạo cũng như hành đạo công quả công trình của các con.

Kìa các con hãy thử nhìn lên chánh điện, những cành hoa tươi tốt chen chúc khoe sắc đẹp màu, những quả ngon ngọt được đơm từng quả to quả nhỏ. Rồi con nhìn sang các món bánh mứt khéo léo thơm tho mà các con đã cân bột chế đường tạo thành lễ phẩm. Sau đó con nhìn sang ngọn bạch lạp đang bừng cháy trầm hương nghi phút giữa hư không. Rượu ngọt trà ngon phẩm lễ các con hiến dâng cho Mẹ đó, Mẹ gọi là Yến Bàn Đào.

Yến Bàn Đào được kết hợp nhiều hình thức, nhiều sắc thái, nhiều bản chất khác nhau, nhưng có một chỗ giống nhau không hề khác biệt, là lòng thành kính hiến dâng của các con. Tuy nhiên, mỗi vật đều được tượng trưng lý đạo mà con từng học hỏi.

Này con ! những cành hoa đẹp, những trái ngon, trong đó nó ôm ấp bao nhiêu hạt nhân chủng tử, chờ khi con bóc vỏ vứt cành, nhưng những mẫu bánh do tự tay con mượn các chất kết thành sẽ không lưu lại gì sau khi ngon miệng. Sự thật của hiện tại là vậy mà nó vẫn có và có rất nhiều, như trái với hoa, đến những chung rượu ngọt nồng, chung trà thơm ấm cũng vẫn còn lưu lại khi chất nước đã được pha trộn hơi men, duy có những vật lý tưởng hơn là ánh sáng của bạch lạp, là làn khói quyện của trầm hương nó sẽ không có gì sau đó cả. Nó chỉ là ánh sáng, là khói ngút bay. Rồi Mẹ thử hỏi lòng con suy luận thế nào với những thứ cần thiết để gọi "Yến Bàn Đào" trong đêm Trung Thu hằng năm hiến dâng cho Mẹ. Các con ôi !

THI BÀI

Đêm Trung Thu Bàn Đào Hội Yến,

Cuộc tương phùng u hiển tình thâm;

Chứng lòng Mẹ mới giáng lâm,

Nương huyền linh điển âm thầm nhủ khuyên.

Trót mang kiếp thuyền quyên nhi nữ,

Phải chịu nhiều quá khứ đeo đai;

Có duyên có sắc có tài,

Đường đời còn lắm họa tai dập dồn.

Đạo thừa thuận nhu Khôn sẵn có,

Đức chính bền muôn ngỏ hanh thông;

Con ôi ! lòng hãy dặn lòng,

Trong trường tiến hóa Hóa Công sắp bày.

Con là một trong hai tú khí,

Khí âm dương tự thỉ nhứt nguyên;

Dựng nên thế đạo kiền khôn;

Hóa sanh vạn hữu khắp miền trần gian.

Giác ngộ phải nhớ đàng quay lại,

Bằng muội mê khổ hải trầm luân;

Con ôi ! thế lộ trông chừng,

Noi theo chánh đạo chớ đừng bến mê.

Thu Quí Sửu Mẹ phê thánh sắc,

Cho nữ hiền thọ đắc hồng ân;

Bàn Đào các trẻ hiến dâng,

Mẹ cùng tiên phật lâm trần chứng minh.

Nào quả tốt hoa xinh bánh ngọt,

Nào trà sen rượu cúc bỉ bàng;

Thấy lòng con trẻ hân hoan,

Một câu bí pháp Mẹ ban thu này.

Các hình thức đã gây ý thức,

Ý thức cùng vọng thức không xa;

Tâm con là trái hay hoa,

Tâm con là rượu hay trà ngọt thơm.

Hay bạch lạp bừng bừng ánh sáng,

Hay trầm hương nhẹ thoảng hư không;

Hay là do ở tấm lòng,

Lòng con là một hiến dâng nhiệm mầu.

Mẹ Hội Yến ban trao bí pháp,

Gọi Bàn Đào thu nạp vạn sanh;

Lòng con nếu thật chí thành,

Thương đời cứu khổ quên mình con nghe.

Phận chung hòa đừng e dị biệt,

Phải gìn lòng tịnh khiết như như;

Giữa đời gian khổ chớ từ,

Kim thân luyện giữa lò cừ cho nên.

Trung Thu này, Mẹ rất hài lòng trước việc làm của các con. Mẹ đã chọn nơi nhỏ hẹp này để đo lòng sâu rộng ở các con. Mẹ mừng là các con đã làm đúng Thiên ý.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu
ĐỨC MẸ DẠY NỮ PHÁI / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Mẹ dạy đầu Xuân / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Hãy giữ cái bất dịch / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Thánh giáo Trung Thu 1973 / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Xuân tâm - Xuân đạo đức / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Thánh giáo Trung Thu Đinh Mùi / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Thánh giáo Trung Thu Canh Tý / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Biết đạo ai ơi biết lẽ Trời,
Đừng nên mong vọng chuyện xa khơi,
Tu nhân kết quả nhân hành thiện,
Tích đức công dày đức độ đời.

Đức Đại Đồng Tổng Lý , Huờn Cung Đàn, 01-4 nhuần Quý Mão, 22-5-1963

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây