Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
22/05/2004
Lê Anh Dũng

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009

Đọc lại sáu chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm sáu từ Hán-Việt. Các sách thường giảng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là nền Đạo lớn mở ra vào thời kỳ thứ Ba để cứu vớt toàn thể chúng sanh. Giải thích như vậy e rằng không đúng với cấu trúc của cụm từ Hán-Việt này.

Một từ có thể gồm hai thành phần: từ chánh (head word) và từ bổ nghĩa (modifier). Trong từ Hán-Việt, trật tự thường là: từ bổ nghĩa ® từ chánh. Trong từ thuần Việt, trật tự thường là: từ chánh từ bổ nghĩa. Thí dụ: (xem hình 1)

Lúc mới mở đạo Cao Đài tại Việt Nam, ngày 08-4-1926, đức Cao Đài dạy tiền bối Lê Văn Lịch: "Tam Kỳ Phổ Độ là gì? Là phổ độ lần thứ ba." (Thánh ngôn hiệp tuyển. Bổn thứ nhứt. Đinh Mão niên. Dakao Sài Gòn: Imprimerie Tam thanh, 1928, tr. 14.) Phân tích lời dạy này có thể thấy hoàn toàn phù hợp với trật tự như bảng trên đây. Thực vậy: (xem hình 2)

Như thế danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có:
Đại Đạo --> Tam Kỳ --> PHỔ ĐỘ
từ bổ nghĩa 2 --> từ bổ nghĩa 1 --> TỪ CHÁNH

Khi giảng sang tiếng Việt, ta nói là:
CÔNG CUỘC PHỔ ĐỘ <-- lần thứ ba <-- của Đại Đạo
TỪ CHÁNH <-- từ bổ nghĩa 1 <-- từ bổ nghĩa 2

Theo đức Lý Giáo Tông, khi nói tắt là đạo Cao Đài, khi nói đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, Tuất thời, 15-01 Tân Hợi, 10-02-1971.) Như vậy, có thể nói:

đạo Cao Đài = Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ; = công cuộc phổ độ lần thứ ba của Đại Đạo; = the Third Universal Salvation of the Daidao;= the Third Universalism of the Daidao.

Nhiều sách thường dịch Tam Kỳ Phổ Độ là the Third Amnesty, nhưng amnesty có nghĩa là đại ân xá (a general pardon), và tuy đạo Cao Đài gắn liền với ý nghĩa đại ân xá kỳ Ba, nhưng không thể dịch Tam Kỳ Phổ Độ là Đại ân xá kỳ ba (The Third Amnesty).
 
Lê Anh Dũng

Xuân đến con vui với tiết xuân,
Hãy đem đạo lý độ người trần,
Trong cơn mê muội xa ngôi vị,
Thức tỉnh lên đường học thánh nhân

Đức Chí Tôn, Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ, 08-02-1967

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây