Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Bác nhã Ba la mật đa Tâm kinh / BÁC NHÃ THIỀN SƯ

  Quán Tự Tại Bồ đề tát dã Lúc vào sâu Bác nhã Ba la, Không nhơn không pháp mới là Phát khai trí ...


 • Chữ Tâm / Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (Quách Hiệp Long Dịch Pháp Văn)

  CHỮ TÂM Huờn-Cung-Đàn, Tý thời, 14 rạng Rằm tháng 5 Ất-Tỵ (13-6-1965) Thiện-Tài Đồng-Tử, Tiểu-Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt ...


 • Tổng quan về Đại Đạo tam kỳ phổ độ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đại cuộc cứu độ nhân loại ...


 • Hằng năm, có một trùng hợp khá đặc biệt thuộc về 2 tôn giáo lớn là lễ Đản sinh của ...


 • Bài thuyết minh giáo lý nội bộ tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 01-12 Bính Tý (27-12-2008) Nếu được ...


 • Hôm nay, tuy là buổi thuyết đạo ngày rằm như thông lệ, nhưng đặc biệt, Rằm tháng Giêng là Lễ ...


 • Bản Thể Đại Đồng Dân Tộc / Thiện Chí sưu tầm & Biên soạn

  Chính tình yêu nước thiêng liêng, ý chí quật cường, trí tuệ sáng tạo, lòng biết ơn tổ tiên, cộng ...


 • Nho giáo, ảnh hưởng của nó / Trần Đình Hượu

  Ở nước ta, Nho giáo đã có lịch sử rất lâu đời. Từ khi nước ta bị xâm lược và ...


 • Thiện thư 善書 hay khuyến thiện thư 勸善書 (books of edification; morality tracts) là một đặc chủng trong thư tịch ...


 • NÓI VỀ CÁI TÂM / Cố Định Pháp Minh Thiện

  Tu hành giải thoát là phải tìm cách khế hiệp với Bổn thể. Để nêu cái tông chỉ vừa ...


 • Đoàn Thị Điểm hiệu Hồng Hà Nữ Sĩ, biệt hiệu Bang Tang, quê làng Hiếu Phạm (còn gọi Giai Phạm ...


 • Đức Lý Giáo Tông dạy: “Có phải chăng vì tổ chức không phân minh? Chấp quyền pháp không nghiêm chỉnh, hoặc ...


09/01/2006
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

Xuân sứ mạng

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH chào chư hiền đệ hiền muội. Miễn lễ chư đệ muội đồng an tọa.

Xuân đã về trước ngỏ, chư đệ muội hãy vui vẻ lên đón Chúa Xuân. Dầu có muôn vạn mùa xuân qua qua ,lại lại, tới tới, lui lui, nhưng người khách biết thưởng xuân, thì xuân với lòng người là một, không qua không lại, không tới không lui, không thời gian ước định mà vĩnh cữu hằng tại.

Trải qua những bước đường trần thế, người lữ hành đã từng trải biết bao thác ghềnh, rừng núi, gian lao khổ cực, cái nóng bỏng, cái thê lương, cái giá rét của năm tiếng, năm mùi, người khách khoác lên mình chiếc áo tứ đại bao bọc mảnh tâm đơn để hòa nhịp cùng thiên nhiên tạo vật, dầu nóng bỏng hay thê lương, lạnh lùng hay băng giá, khách vẫn huyền đồng trỗi bước. Khách đó là ai ? Có phải người Thiên ân trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đang sóng bước trên đường sứ mạng hoằng pháp giúp đời hay không ? Câu hỏi chỉ cần trả lời bằng một nụ cười chân thành mà tự tại, ánh mắt hòa cảm mà vô tư, bước chân nhẹ nhàng mà vững chắc, chư hiền đệ muội, ai đã đáp được và ai chưa đáp được ? cười...cười....Còn một khoảnh khắc nữa sẽ chấm dứt một chu tuần một năm, ta hãy tạm dừng bước để nhấp chén trà sen, nâng ly rượu cúc để ấm lòng rồi tiếp tục hành trình trong niên trình mới.

Đời loạn ly bởi nhơn tâm ly loạn. Ly loạn trong tham dục cuồng si ảo ảnh để rồi lâm vào kiếp nạn trần gian. Vật chất là thiết thực cho vạn sanh, linh quang là căn cơ của vạn vật. Không thứ nào trọng, cũng chẳng thứ nào khinh. Vật chất không cần mà vẫn có, linh quang thiết yếu mà sẵn dành. Khéo ăn khéo ở, khéo trau khéo luyện thì bụng no mà lòng thanh thản thung dung tự tại, bằng tham dục nghiêng ngã thì càng lo nhiều càng đói lắm, càng tự hủy diệt lẫn nhau. Luận một câu thế sự để xóa hết nét tang thương, mượn bút xuân tô điểm bức tranh đời, những nét thái hòa để người, vật thưởng xuân trong đạo cả.

THI

Tam dương khai thới yến phi hồi,
Đại Đạo phùng xuân nhứt tửu bôi,
Thế thượng vô nan xuân bất tận,
Ngô tâm ứng hiện thị thiên thời.

Dòng nước luân lưu khi ròng lúc lớn thị hiện vạn pháp trường lưu biến chuyển. Không ai tắm hai lần trên một dòng nước. Càng cố bám víu, vẫn vào trong sự thay đổi vô thường. Muốn nhìn thực tế bình thường thì thực thể đã mịt mờ hư hoại. Thế phải làm sao ?

Này ai ơi !

PHÚ

Hãy giác ngộ với nắng hè còn nóng bỏng,
Hãy tùy thời gió lộng đón thu sang,
Hãy kiên tâm khi giá buốt của đông hàn,
Hãy hòa nhịp bước không thời gian cùng Tạo Vật.

Này chư đệ muội !

Kìa chén trà sen bát ngát
Ta nhấp hương xuân rồi mặn lạt sẽ chia nhau
Càng đắng cay, càng thấm lẽ Trời cao
Có thu, đông, hạ mới đượm màu xuân sắc.

Rồi đây bã nếp sẽ bị phế thải khi chất rượu đã được lọc qua hồ. Những vật vô thường sẽ hư hoại khi bản thể đã kết tinh. Những chướng ngại đau khổ là ngọn lửa nung đốt thêm cho vàng mười đúng tuổi. Con người có tánh mạng. Tánh là Thiên tánh, mạng là Thiên mạng, hai tú khí âm dương tạo thành là bản thể của Thiên địa vạn vật. Nếu biết tu tánh, đừng để tánh bị muội mê bởi tham dục che lấp vì danh lợi tình tiền. Những thứ vật vô thường đã đã gây cho con người biết bao thảm họa triền miên từ kiếp này sang kiếp khác. Biết tu tánh thời không tham, thì vẫn có mà ăn, mà mặc, không tranh đấu mà vẫn có chỗ ở, không lăn thân vào chỗ đau khổ mà vẫn có địa vị con người. Do đó, tu tánh là ánh linh sáng chói trong muôn ngàn nẻo Thánh. Còn biết luyện mạng là Thiên mạng hằng tại, không thiên không lệch, không ô nhiễm tham dục, trên thuận cùng Trời, dưới an vui bốn cõi, hòa mình khắp chốn, lòng dân là lòng ta, lòng ta là lòng Trời, sống thì Thánh, thác thì thiêng. Ôi nội Thánh ngoại vương, sống hằng sống trong cõi Thiên đàng cực lạc thì vẫn còn mơ ước gì nữa. Phật Tiên cũng chỉ thế thôi.

Chư hiền đệ hiền muội !

PHÚ TIẾP THEO

Là một nhơn sanh sống trong vòng trời đất,
Mảnh hình hài vốn vật tối linh linh;
Giữa Trời đất cùng một khối nhơn sinh
Sao vùi lấp dưới vô minh, đành đoạn ly tình, gieo mình trong
kiếp nạn.
Chư đệ muội !

Hỡi nhân thế hãy nghe lời Ta phán,
Dân ý thị Thiên ý, một bầu xán lạn giữa quần sanh;
Hãy đoạn trái oan thì tánh mạng được an lành,
Nhân dục thị thiên chi sở dục.
Lòng Bác ái, đức háo sanh ấy thuận Thiên thành Đại Đạo.

Trên quãng đường hành đạo, người được xếp vào hàng Thiên ân quyền pháp. Muốn hoàn thành sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ phải vừa tự độ vừa độ tha. Tâm tánh là vật không mà lại có, có mà lại không. Cái bản thể như như hằng tại, như nước vào chỗ thật nhỏ, ở chỗ thật to, xuống chỗ thật thấp, lên chỗ thật cao, dầu lửa đốt thật sôi nước cũng thành ơn mưa móc, gió thổi thật to thành sóng cả, nước vẫn dịu mát trong lành. Nội tâm bình thản thì ngoại thể ung dung, có tác phong đạo hạnh để cảm hóa người đời. Hãy khắc kỷ phục lễ để nâng cao phẩm giá của người tu. Trải một thân mà muôn lòng được vui, đó là vừa tự độ, vừa độ tha.

Chư đệ muội có biết không ?

PHÚ TIẾP THEO

Nhơn sanh vô giá bảo, xuân nhựt kỷ trùng lai,
Trước điện vàng rực rỡ cánh hoa mai;
Dưới bệ ngọc vui vầy câu đạo lý,
Kết quả đó là tri âm tri kỷ.
Nương tựa nhau khi phong thủy bất hòa,
Hãy thương nhau như con cái một nhà,
Như thủ túc tâm can điều hòa trong một thể,
Rồi đây cây trái chín có xa rời cội rễ.
Thì chồi non tiếp kế sẽ vươn lên,
Dầu cuộc đời có điên đảo đảo điên;
Thì thế đạo pháp quyền làm sự sống,
Xuân Đinh Tỵ huy hoàng trước cổng.
Lão chúc chư hiền vui sống đức ân ban,
Nghiệp duyên quanh quẩn rộn ràng;
Thưởng xuân để trọn lòng vàng thưởng xuân.

Bần Đạo ban ơn lành chư đệ muội vui vẻ đón niên trình mới trong sứ mạng thiêng liêng.
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo
KẾ SÁCH TÂM LINH / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

Hiến Dâng / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

TAM DƯƠNG KHAI THÁI / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

Thánh giáo giao thừa / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

Xuân sứ mạng / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

Thầy dành cho trẻ một mùa xuân,
Đi lại trần gian xóa khổ trần,
Như lý Đạo mầu đang cứu cánh,
Cho đời thuần túy nét thanh tân.

Đức Chí Tôn, Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ, 08-02-1967

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây