Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Tiểu Sử Hải Thượng Lãn Ông / Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

  Hải Thượng Lãn Ông là tên hiệu của Lê Hữu Trác (còn có tên là Lê Hữu Huân), một nho ...


 • Thánh thất Cầu Kho / Trích Lịch sử đạo Cao Đài I - CQPTGLĐĐ.

  Thánh thất Cầu Kho là một trong những Thánh thất đầu tiên cơ Phổ độ Công truyền (đầu năm 1926), ...


 • Thông minh Tâm linh (SI) / Ðàm Trung Phán

  Vì "mới ra lò" sau năm 2000 nên tôi chắc là ít người đã biết đến SQ và SQ cũng ...


 • Tha thứ - Thông điệp hòa bình mùa Giáng sinh / Sưu tầm từ Tuổi Trẻ Online

  Cận kề di hài con thơ tròn 12 tuổi, thân phụ Ahmad vốn là thợ cơ khí dằn vặt: thù ...


 • Mộc bản về Thăng Long Hà Nội / Lâm Viên - Phan Thị Huệ

  Thanh Niên Online Thăng Long - Hà Nội qua mộc bản triều Nguyễn: Cải cách văn hóa và tuyển dụng nhân ...


 • Không gian và thời gian trong vũ trụ Thiện Quang Bài thuyết minh giáo lý nội bộ tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo ...


 • by otoabasi on June 25, 2010 Many people don't like reading and it that has become well known trait existing in ...


 • Trà Đạo / Sưu tầm

  Trà đạo là một nghệ thuật thưởng thức trà trong văn hóa Nhật Bản, được phát triển từ khoảng cuối ...


 • Những năm gần đây, dư luận thế giới rất sôi nỗi về “Thuyết âm mưu”. Những “thế lực” vận dụng ...


 • Các núi linh thiêng của Trung Quốc được chia thành hai nhóm gắn liền chủ yếu với Lão giáo và ...


 • Đại hạ giá / Huệ Khải

  Đây là chuyện tôi nghe. Ngày nọ người ta kháo nhau quỷ sứ đang bán hàng đại hạ giá. Mọi ...


 • Quan điểm MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐÓNG GÓP ĐƯỢC GÌ CHO NHÂN LOẠI? Một nhà tư vấn chính sách , Simon Anholt, ...


10/05/2008
Thánh giáo Đức Thế Tôn

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 21/02/2010

Lễ an vị Phật Tượng tại Bát Bửu Phật Đài

LỄ AN VỊ ĐỨC THẾ TÔN.

2 Đồng tử Huệ Thanh và Ngọc Cúc xuất khẩu truyền.

( Chữ viết tắt N.C là Ngọc Cúc, H.T là Huệ Thanh )

THI


(N.C) AN vị THIÊN TÔN cảnh Phật Đài,

HÒA đồng Tam Giáo Đạo hoằng khai ;

THÁNH tâm dụng pháp luân hồi độ,

NỮ trí nam nhân hội đức tài.


(H.T) THÁNH NỮ chào chư Thiên sắc, chư liệt chị cùng thiện nam tín nữ. Giờ nay Thánh Nữ rất vui mừng ngự đàn chứng lễ An Vị Bát Bửu Phật Đài, cùng vui mừng với bao cõi lòng tôn sùng ngưỡng mộ của liệt vị thiện tín. Mừng thấy đặng muôn ánh từ quang nơi nội cỏ, một câu thiện niệm phủ lấy ngàn cây. Nếu lòng đạo quy nhứt, Tam Giáo hòa nguyên, thì cõi nê địa nầy sẽ là thiên thu thánh địa.


THI


Muôn dặm xa vời hội đến đây,

Chung trà quy nhứt khá nâng tay ;

Hiệp đồng giáo bạn chơn tu niệm,

Đất Thuấn trời Nghiêu hưởng tháng ngày.


(N.C) Thánh Nữ rất vui mừng được liệt vị đạo tâm cùng bát phương đạo hữu hội hiệp nơi đây để chứng lễ An Vị Phật Đài. Riêng Thánh Nữ cũng mừng được một kỳ công trong Đạo giới. Có BỒ TÁT lâm đàn, Thánh Nữ chào liệt vị trung đàn, khá thành tâm tiếp nghinh BỒ TÁT, Thánh Nữ lui.


THI


Muôn dặm xa vời hội đến đây,

Chung trà quy nhứt khá nâng tay ;

Hiệp đồng giáo bạn chơn tu niệm,

Đất Thuấn trời Nghiêu hưởng tháng ngày.


(N.C) Thánh Nữ rất vui mừng được liệt vị đạo tâm cùng bát phương đạo hữu hội hiệp nơi đây để chứng lễ An Vị Phật Đài. Riêng Thánh Nữ cũng mừng được một kỳ công trong Đạo giới. Có BỒ TÁT lâm đàn, Thánh Nữ chào liệt vị trung đàn, khá thành tâm tiếp nghinh BỒ TÁT, Thánh Nữ lui.


Tiếp điển :


THI


PHỔ chiếu Tam Tông Đạo nhứt nguyên,

HIỀN nhân phối hợp quán chơn truyền ;

BỒ đoàn tâm niệm ly ma chướng TÁT phước vô cùng chưởng hạnh duyên.


(H.T) Bần Đạo chào chung chư liệt vị đàn tiền. Giờ nay Bần Đạo rất vui mừng được thấy ân phúc của Trời ban bố cho chư liệt vị tứ phương đồng giác ngộ lại đường siêu thoát.


THI


Chứng Lễ Phật Đài vị Thế Tôn ,

Ngàn năm lưu lại cảnh cô thôn ;

Thích, Nho, Đạo hiệp lại ba giềng mối,

Sanh chúng may ra thoát vực cồn.


Bần Đạo lai đàn báo tin có GIÁO CHỦ lai lâm, chư liệt vị khá trang nghiêm cung nghinh tiếp lịnh. Bần Đạo ban ơn chư liệt vị, Thăng.


Tiếp điển :

THI


(N.C) Phật pháp thâm thâm chưởng thủ trung,

Hư không hữu tận nguyện vô cùng ;

Nhứt tâm hồi hướng tri nhơn ngã,

Vạn kiếp Quy Nguyên ngộ sắc không.

Tát phước vi nhơn ly bát nạn,

Minh tâm kiến tánh hiệp tam ngung ;

Ma Ha Bát Nhã Ba La mật ,

Chánh tín huyền vi yết Cửu Trùng.


(H.T) BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN NHƯ LAI, mừng chư Thiên sắc, chư Thiện tín. Giờ nay, Bổn Sư giáng thế chứng lòng thành tu niệm của chư chúng sanh cùng ban ơn phước cho toàn thể chư thiện tín được vững tâm tu hành. Vậy Bổn Sư miễn lễ, chư Thiên sắc cùng phật tử an tịnh nghe :


BÀI


(N.C) Năm Tân Sửu Trung Nguơn xá tội,

Lễ Phật Đài hiệp hội chúng sanh ;

Giữa thời hỗn loạn chiến tranh,

Khen cho kiên cố lập thành đài môn.

(H.T) Ngọn thu phong trập trùng cỏ nội,

Bóng Phật Đài chói rọi mây ngàn ;

Thanh thanh giữa cảnh đồng hoang,

Bồ đề uyển chuyển, Phướn vàng phất phơ.

(N.C) Công khó nhọc từ giờ xây đấp,

Nỗi gian lao thời khắc liệu lo;

Nắng sương không quản thân trò,

Phăng phăng vó ngựa, bo bo phận mình.

(H.T) Lòng khẩn nguyện in hình Bồ Tát,

Dạ đinh ninh đề tạc Như Lai;

Xây thành ấn tượng Phật Đài,

Chư tăng hội diện là ngày thành công.

(N.C) Cảnh kiến trúc Hội Đồng Tam Giáo,

Nét điểm tô xây tạo Lão Quân;

Nhứt kỳ phổ độ nhơn dân,

Nghìn thu ghi lại tinh thần Phật môn.

(H.T) Lễ An Vị Thế Tôn ngự bút,

Chứng lòng thành để chút văn thơ ;

Cuộc đời như một ván cờ,

Được thua chẳng biết (N.C) tỉnh mơ chẳng tường.

Bổn Sư mừng bát phương đệ tử,

Ma Ha ban ân tứ môn đồ ;

Tâm thành hiệp lý hư vô,

Cứu dân độ thế diễn phô Đạo vàng.

(H.T) Đây Bổn Sư luận sang cơ Đạo,

Cho môn đồ thấu đáo nguồn cơn ;

Hiểu rằng hai nẻo giả, chơn,

Không còn chia rẽ thua hơn đạo đời.

(N.C) Hỡi chư tăng nào nơi Tây Tạng,

(H.T) Nầy môn đồ đâu bảng Lôi Am ;

(N.C) Không dây ai gảy tiếng cầm,

Địch nầy không lỗ phù trầm ai rao.?

(H.T) Phật đâu ở đài cao non thẳm,

Người muốn tìm tâm lặng trí minh;

Dầu thông vạn quyển thiên kinh,

Cũng do một quả tâm linh đắc thành.

(N.C) Tâm tư dục đấu tranh hỗn loạn,

Tâm lợi danh mù quáng lương tri ;

Tâm tật đố, tâm sân si,

Biết mình mà chẳng quản chi đến người.

(H.T) Tâm háo thắng quên đời hiểm họa,

Tâm vọng cao quên cả xác phàm ;

Tâm sát hại, tâm tham lam,

Khinh khi quả báo vương mang luật hình.

(N.C) Tâm chủ trương thất tình lục dục,,

Tâm sao không bĩnh phục linh quang ;

Chợ đời chen lấn nhộn nhàng,

Lỡ danh đạo đức, lỡ làng nghĩa nhân.

(H.T) Tâm bác ái chẳng mang nghiệp chướng,

Tâm từ bi không vướng oan khiên;

Tâm không ham lợi danh quyền,

Thì hơn tránh khỏi lụy phiền chi chi.

(N.C) Tâm quảng chúng còn gì nhơn ngã,

Tâm đại đồng bạn cả thế gian;

Tâm người ẩn chiếc y vàng,

Phải chăng linh chuỗi hai hàng nhục tâm.

(H.T) Nhớ khi xưa Ta tầm Đại Đạo,

Thoát luân hồi chánh giáo hoằng khai ;

Cũng do một quả tâm nầy,

Sóng yên gió lặng mới xây Liên Tòa.

(N.C) Đường hành đạo kể ra có một,

Cửa Lôi Am then chốt không hai;

Vì tâm tự đắc cao tài,

Bàng môn tả đạo vẻ bày pháp môn . .

Hỡi chúng sanh sống còn nơi thế,

Nầy môn đồ chớ trễ công tu ;

(H.T) Muốn vào tịch diệt hư vô,

(N.C) Cứu dân (H.T) học lấy Phong Đô tâm tìm.

(N.C) Minh châu hiện nhờ im sóng nước,

Bạch tự thông nhờ trược hóa thanh ;

Niết Bàn muốn sớm lần lên,

( H.T) Kim chuyên Tam giáo đắp lên tâm vàng.

(N.C) Trống Đại Hùng điểm sang năm tiếng,

Chuông Linh Sơn rung chuyển hồi ba; Thuyền từ rước khách ái hà,

Hồ sen bát đức xây tòa phật tiên.

(H.T) Quy Tam Giáo mối giềng Đại Đạo,

Thống chơn truyền chánh giáo phục hưng ;

Hỡi người trong kiếp trầm luân,

Mau mau tỉnh thức để nưng linh hồn.

(N.C) Trên Thượng Đế Chí Tôn sắc chỉ,

Tam Giáo Tòa dụng ý ban hành ;

Bổn Sư nguyện một chí thành,

Hư không hữu tận nguyện lành không quên.

(H.T) Cảnh Bát Bửu xây nền đấp móng,

Bước Tam Gia mở rộng quy nguyên;

(N.C Dầu rằng hình thức tư riêng,

Lý chơn thì Phật Thánh Tiên một nguồn.

Lễ An Vị sắp xong phận sự,

Ta ban ơn nam nữ đạo tràng ;

Giữ gìn một quả tim vàng,

Bợn trần gột rửa Tây Phang lần về.

(H.T) Ban tổ chức mọi bề vẹn phận,

Giã ơn lành tinh tấn thêm hơn;

Nữ nam hạnh đạo tiến lên,

Giã chư môn đệ lần lên Liên Tòa.

Thăng .
Thánh giáo Đức Thế Tôn

Lễ an vi tại Bát Bửu Phật Đài / Thánh giáo Đức Thế Tôn

Cảnh khổ mà lòng vẫn phải vui,
Có vui mới thấy đạo say mùi,
Say mùi đạo hãy xa phàm tục,
Cho lặng lòng trần đắc vị ngôi.

Đức Chí Tôn, Thiên Lý Đàn, 30-10 Mậu Thân, 19-12-1968

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây