Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
29/08/2005
Martin Luther King

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009

I have a dream

I Have a Dream
From Wikipedia, the free encyclopedia.

Martin Luther King, Jr. delivering his speech at the DC Civil Rights March.
"I Have a Dream" is both the identifying phrase of and popular name for Martin Luther King, Jr."s most famous speech, an important part of the American Civil Rights Movement. The speech was delivered on the steps at the Lincoln Memorial as part of the March on Washington for Jobs and Freedom in Washington D.C. on August 28, 1963. It speaks powerfully and eloquently of King"s desire for a future where blacks and whites would coexist harmoniously and as equals.

The popular name comes from the best-known passage of the speech:

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal." I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin but by the content of their character. I have a dream today.

External links
"I Have a Dream" - Full MP3 audio and text of speech
Text of speech : World Wide School
Text of speech : United States Department of State
Audio and text of speech: History and Politics Out Loud
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream"
Categories: Speeches | U.S. civil rights history


This page was last modified 20:13, 2 August 2005.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License (see Copyrights for details).
 
Martin Luther King
I have a dream / Martin Luther King

Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-3 Quý Hợi

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây