Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
23/09/2010
Chư Tiên Nương Thánh Nữ và Đức Vô Cực Từ Tôn

THU VỀ NHẮN BẠN NỮ LƯU

 THU VỀ NHẮN BẠN NỮ LƯU

Thánh Thất Tân Định
Hợi thời rằm tháng 8 Bính Ngọ (29-9-1966)

Thi:
Thu về vui với cõi trần gian,
Nữ giới chen chưn đến Đạo tràng,
Giữa lúc nhơn sanh còn cộng nghiệp,
Lo tu để sớm giảm tai nàn.
KIM ĐỒNG NGỌC NỮ chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng phái. Ngọc Nữ vâng lịnh báo đàn, có chư THÁNH NỮ và TIÊN NƯƠNG lai đàn hầu lễ. NGỌC NỮ chào chung chư liệt vị, xin xuất ngoại ứng hầu.
(Tiếp điển:)

Thi:
BẢO ngọc giồi trau giá mới cao,
THỌ sinh bách tuế có chi nào,
THÁNH hiền lịch sử ghi dành để,
NỮ sĩ liệt nam tài vạn kiếp sau.
Tệ Nữ chào chư Thiên-ân sứ mạng, chức sắc, liệt vị đạo hữu lưỡng đài. Tệ Nữ cùng chư Tiên Nương hộ giá TỪ TÔN KIM-MẪU giáng lâm để chứng tâm thành của liệt vị trong buổi lễ Trung Thu.
Ngâm Khúc:
Sắc rực rỡ dạ quang thu nguyệt,
Hương ngạt ngào kim khuyết thu phong,
Nương mây nhẹ gót trần hồng,
Viếng thăm đồng đạo thỏa lòng ước mơ.
* * *
BẢO-HÒA THÁNH-NỮ
Gọi hồn thu thần cơ uyển chuyển,
Chứng lòng vàng trước điện ngâm nga,
Gởi cho em chị đạo nhà,
Cùng chung một kiếp đào hoa thuở nào.
* * *
AN-HÒA THÁNH-NỮ
Kim phong lộng pha màu thu diệp,
Hồng trần mơ hồ điệp tam canh,
Hóa Công gieo rải giống lành,
Đài hoa thượng uyển sẵn dành muôn hương.
* * *
HỒNG-CÚC TIÊN-NƯƠNG
Cõi trần tục nhiều đường sa đọa,
Kiếp má hồng lắm ngã truân chuyên,
Sông mê có Bát Nhã thuyền,
Cuộc đời tao loạn cơ Tiên cận kề.
* * *
NGỌC-BÍCH TIÊN-CÔ
Mong nữ phái quay về chánh đạo,
Mong bạn trần cổi tháo tà tâm,
Dù rằng Thiên Địa dương âm,
Linh quang một khối cao thâm gieo trồng.
* * *
NGUYỆT-ĐIỆN TIÊN-CÔ
Chớ vội nghĩ quần hồng bạc số,
Mà quên xem kim cổ anh thư,
Bốn ngàn năm đã có dư,
Non sông gấm vóc bây giờ để ai.
* * *
DIỆU-HẠNH TIÊN-CÔ
Kỳ ân xá Cao Đài cứu thế,
Buổi Hạ Nguơn bốn bể chung nhà,
Thống truyền giáo lý tam gia,
Đạo qui chánh đạo, nhơn hòa đức nhơn.
* * *
VÂN-HƯƠNG THÁNH-MẪU mừng chư Thiên mạng, Chị mừng các em nam nữ:
Khuyên phận chị keo sơn gắn bó,
Nhủ đàn em lớn nhỏ dắt dìu,
Tịnh lòng học lý cao siêu,
Thiên luân vạn dặm dập dìu thủ khoa.
Chị thay mặt các anh linh Thánh Nữ tạ lòng tưởng niệm của các em trong thời thuyết đạo. Vậy các em thành tâm tiếp Đức QUAN-ÂM BỒ-TÁT. Chị từ giã các em, chào chư Thiên mạng, lui.
(Tiếp điển:)
Thi:
QUAN-ÂM BỒ-TÁT giáng hồng trần,
Giữ tiết Trung Thu rải phước ân,
Cho khắp nhơn sanh cơn thống khổ,
Cho người tâm đạo thoát mê tân.
Bần Đạo mừng chư Thiên-ân sứ mạng, mừng chư hiền sĩ, hiền muội.
Bần Đạo rất vui nhìn thấy giữa buổi lễ tiết Trung Thu, do các đạo tâm đã kết thành một vầng hồng quang điển. Đó là bảo vật quí giá cùng các hiền sĩ hiền muội dâng cho Từ Mẫu hôm nay:
Nhành dương liễu Ma Ha chan rưới,
Đức từ bi vun tưới nữ hiền,
Đạo tâm thủ phận tùy duyên,
Phổ Đà Nam Hải cảnh Tiên đợi chờ.
Thi:
Đợi chờ hiền nữ thoát trần la,
Bóng trúc đài sen sẵn cửa nhà,
Bạn với Tiên Nương cùng Thánh Nữ,
Không sanh, không trưởng cũng không già.
Bần Đạo chúc ơn lành cho liệt vị. Thành tâm tiếp DIÊU-TRÌ KIM-MẪU. Thăng.
(Tiếp điển:)
DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC ĐẠI-TỪ-TÔN, Mẹ mừng các con.
Thi:
Chín trùng Mẹ đến với con thơ,
Chứng ở lòng con biết kỉnh thờ,
Ân huệ sẵn dành bao Hạ quí,
Phước hồng chan rưới mấy Thu sơ.
Nhơn tâm miễn đặng noi đường chánh,
Thế đạo may ra thoát cảnh mờ,
Mỗi độ Thu về ghi bút ngọc,
Giữ gìn tu học ấy Thiên cơ.
Mỗi độ Thu về, các con đều mong mỏi đến trước linh cơ để nhìn Đấng Từ Mẫu vô hình, dâng lên tấm lòng thành kỉnh thiết tha giữa hồi điên nguy thế sự.
Con ôi! Tình VÔ CỰC vô biên vẫn ban đều muộn vật. Hôm nay, trước các con, Mẹ đem hồng ân chan rưới cho các con được bình tâm, khuây hết nỗi niềm riêng của mỗi đứa. Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa đàn tiền nghe Mẹ dạy:
Hỡi các con! Mẹ đã dạy rất nhiều từ khi dùng linh điển đến với các con. Mùa Thu này, Mẹ khen ngợi tinh thần đạo đức của các con có phần tiến hóa, dầu trải qua bao nhiêu khảo đảo của nhơn tâm và thế sự. Trung Thu này, Mẹ không đem công việc mới đến cho các con, chỉ dạy thêm các việc con đang làm mà chưa được đó thôi.
Con ôi! CHÍ TÔN hằng ngự nơi lòng mỗi trẻ. Mẹ hằng nuôi nấng linh hồn các con. Còn trong việc tu hành học Đạo đã có giới luật quyền pháp là khuôn mẫu mực thước để un đúc các con, và các con lần dò trong đường chánh quả. Thánh Ngôn, Thánh Giáo là những tiếng gọi Thiêng Liêng khi các con bị thất tình lục dục bao vây. Những điều hay dở thị phi là những tấm gương sáng chói cho các con thấy rõ sự thực hư thành bại, thì các con phải quây quần với nhau, để giữ gìn những điều quan trọng lại mà tu học, đừng ngại chuyện xa xôi để tư tưởng được phát minh thành đạo. Tu học và hành đạo là những Thánh Hiền Tiên Phật đó con à.
Thi:
Mượn cõi hồng trần luyện tánh linh,
Đừng nên xem nhẹ kiếp nhân sinh,
Trăm năm dễ mấy ai trăm tuổi,
Lừa lọc sao cho đáng phận mình.
 
CỬU KHÚC LIÊN HUỜN
Hồng trần kể mấy mùa thu,
Nhơn sanh một kiếp công phu bao ngày.
Con đến trần ai,
Chịu đọa đầy,
Trả vay,
Say.
Say không thoát ra ngoài tục lụy,
Say quên về cảnh trí thiên nhiên,
Con ôi! Mộc bổn thủy nguyên,
Vạn linh do khí Tiên Thiên kết thành.
Vào nẻo tử sanh,
Quên dữ lành,
Đấu tranh,
Đành.
Đành đeo đẳng bại thành vinh nhục,
Đành lấn chen họa phúc nghiệp duyên,
Con ôi! vạn sự do Thiên,
Phải nên thủ phận tùy duyên tu trì.
Đời đã loạn ly,
Đạo có gì,
Cứu nguy,
Khi.
Khi nhơn loại ai bi thảm khốc,
Khi hồng trần bồng bột chiến tranh,
Con mong Đại Đạo lập thành,
Đạo thành do ở đức lành các con.
Tâm chí sắt son,
Giới luật tròn,
Hỡi con,
Còn.
Còn trì thủ là còn kiên nhẫn,
Còn hiệp hòa còn phận khoan dung,
Khép mình vào nẻo chánh trung,
Cho nên Đạo hạnh tác phong nữ hiền.
Chị nhủ em khuyên,
Đừng tư riêng,
Dịu hiền,
Yên.
Yên trong cảnh cơ duyên đã định,
Yên trong đường chánh tín tu tâm,
Thánh Đường hôm sớm viếng thăm,
Cùng nhau giáo lý cao thâm học hành.
Tứ đức sẵn dành,
Rán tập tành,
Rạng danh,
Thành.
Thành công ở đức lành con nhé!
Khéo khôn cùng chia xẻ chị em,
Đêm đêm kinh kệ đọc xem,
Ngày ngày bổn phận lâp thêm công trình.
Một kiếp phù sinh,
Nặng gia đình,
Vẹn gìn,
Tình.
Tình huyết nhục do mình gây tạo,
Tình Thiêng Liêng hoài bão dắt dìu,
Cho cam công trẻ chắt chiu,
Từ khi tấm bé mong nhiều tương lai.
Thục nữ hiền tài,
Ở ngày mai,
Bảo hoài,
Ai.
Ai nối lại tương lai thanh sử,
Ai gội nhuần ân tứ vô vi,
Ai mong yết Mẹ Diêu Trì,
Ai tranh bảng ngọc trong kỳ Hạ Nguơn.
Thiên địa tuần huờn,
Đạo hoằng dương,
Bốn phương,
Nương.
Nương cõi tạm lập trường Chánh Đạo,
Nương cơ huyền dạy bảo con tu,
Hồng trần...(đọc tiếp lại đoạn đầu bài)
Con ôi! Mưa Thu còn ảm đạm, gió Thu còn thê lương. Các con phải tĩnh tâm tu học, đừng buông lung ngoại vọng, đừng nghĩ chuyện bao đồng. Nhưng công quả của các con trong một năm, công tác các con cần phải tiến lên, còn những chuyện xa xôi thì nên dứt bỏ. Tất cả thành công rực rỡ sẽ đem đến niềm tin hành chánh đạo của các con.
Trung thu này Mẹ ban ơn lành cho các con nữ giới sở tại và nam phái, trong những lời giáo huấn của Mẹ hôm nay, các con sẽ hòa đồng nhau tu học.
Trung Thu bút ngọc đề thơ,
Ban ơn con trẻ gội nhờ điển ân.

Giã từ các con, Mẹ hồi Diêu Điện. Thăng.
Chư Tiên Nương Thánh Nữ và Đức Vô Cực Từ Tôn
THU VỀ NHẮN BẠN NỮ LƯU / Chư Tiên Nương Thánh Nữ và Đức Vô Cực Từ Tôn

Nên Người chẳng phải dễ gì đâu,
Nên Phật Thánh Tiên lại khó cầu,
Biết sửa một ly là đắc quả,
Con ôi Diêu Điện Mẹ đang sầu.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Thiên Lý Đàn, 01-02 Mậu Thân, 27-01-1968

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây