Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
15/04/2010
Thánh giáo Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 18/04/2010

Thiên cơ thế sự định phân rồi

Học tập Thánh giáo-Tháng Giêng Canh Dần 2010
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Tuất thời, 29-12 Mậu Ngọ

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH.

THI

Thiên cơ thế sự định phân rồi,
Chờ đợi con người đạo đức thôi.
Cội cả mưa xuân khoe sắc thắm,
Tàn cao nắng hạ vượt lưng trời.
Hộc hồng chấp cánh muôn phương lộng,
Kình ngạc vẫy vùng khắp biển khơi.
Sứ mạng Thiên ân tua gắn bó,
Nên ta nên đạo mới nên đời.

BÀI

Đời diễn biến do nhân với ngã,
Đạo trường lưu chan cả thế gian,
Khắp trong cõi tạm dinh hoàn,
Nhơn nhơn vật vật ngập tràn ân xuân.
Biết thì hưởng vô ngần Tạo Hóa,
Không, phải đành nghiệp quả trả vay,
Chi chi cũng cái ta này,
Ta làm ma quỉ ta tày Phật Tiên.
Các sứ mạng tại triền trỗi bước,
Gánh đạo đời sớm được kề vai,
Quản chi thế lộ dặm dài,
Đời chưa hiểu đạo tháng ngày sao yên.
Bước tận độ triền miên tiếp nối,
Bóng Đại thừa giục tới muôn phương,
Độ người lỡ bước lầm đường,
Độ người giác ngộ vào trường hằng sanh.
Thân huyết nhục trộn lành pha dữ,
Tâm vô thường nhiều thứ đắng cay,
Hay là cũng bởi cái ta,
Thiên luân nghiệp báo phôi pha tháng ngày.
Chí đã quyết thoát qua sáu nẻo,
Ý đừng sờn vạn khảo giả chơn,
Còn nương cõi tạm hồng trần,
Vượt lên nhân ngã thiên chân sáng ngời.
Xuân là cảnh thiên thời địa lợi,
Có nhân hòa xuân mới thành xuân,
Năm qua tháng lại vô ngần,
Biết xuân thưởng được ngày xuân huy hoàng.
(…) Này chư hiền đệ! Một năm dài khổ nhọc hành đạo độ đời, nay Bần Đạo ban cho ly rượu nồng gọi là tâm tương tửu để tưởng thưởng công lao, chư đệ hãy dùng đi. Hãy nâng ly cùng Bần Đạo.

BÀI
Tâm tương tửu dễ nhường Tiên tửu,
Biết say men quí bửu Thiên ân,
Giúp cho tánh đạo sạch lần,
Diệt trừ tư hữu ngã nhân pháp quyền,
Muốn thấy tánh đừng thiên vị tánh,
Bình thường tâm mặc cảnh vô thường,
Chấp trì guồng máy thiên lương,
Thượng hòa hạ mục là phương lập thành.
Bần Đạo muốn nói với chư đệ: thời gian cùng học mục đích đường lối Cơ Quan xem như tạm đủ dùng trong giai đoạn hiện tại. Sở dĩ Bần Đạo không đến với chư phận sự thường xuyên là muốn để chư hiền phải tự thắp đuốc mà đi, tự gắn bó với trách nhiệm, phải tha thiết tư duy về cơ cứu độ, phải thanh tịnh trước diễn biến của hoàn cảnh. Thanh tịnh mới huệ sanh mà khỏi lầm đường lạc nẻo.
Thời gian trôi qua, Cơ Quan chưa hội đủ Thánh ý Thiên cơ nên sanh nhiều khảo đảo. Có phải vì lòng chư hiền đệ hiền muội đang ray rứt chi li hay bởi Bần Đạo thiếu phương châm dìu dắt?
(…)

BÀI
Tâm tương tửu Lão dùng đãi ngộ,
Tháng năm dài lao khổ chung lo,
Uống đi men đạo hỡi trò,
Say men đạo đức dễ dò lòng nhau.
Tài với đức đổi trao phụng sự,
Tâm với tài bực thứ không hai,
Có tâm mà lại có tài,
Đức tâm tài đủ, đạo Thầy hoằng dương.
Đời thì có hai đường chơn ngụy,
Đạo chỉ cần chung thủy nhứt tâm,
Rượu này một thưởng cuối năm,
Một là ý chỉ cơ cầm ngày mai.
(…)
Này chư hiền đệ hiền muội!
BÀI
Là môn đệ Cao Đài Thượng Đế,
Phải dặn lòng phước huệ song tu,
Ấy là công quả công phu,
Thương người mến vật vận trù nội tâm.
Xuân xuân đến muôn phần nô nức,
Xuân là chi vạn vật đón chờ,
Xuân về có rượu có thơ,
Có câu chúc tụng có giờ nghỉ ngơi.
Kìa hoa thảo thắm tươi khoe sắc,
Nọ cảnh đời nhiều mặt canh tân,
Phú bần tiện quí cũng xuân,
Chờ xuân trút hết não nầng thu đông.
Có phải xuân thần thông diệu dụng,
Đủ uy quyền linh ứng vạn sinh,
Có xuân có cảnh có tình,
Có tâm có đạo trường sinh bảo tồn.
Xuân là đức của Chí Tôn.
Thưởng xuân vui với tâm hồn thiên nhiên.
Chư hiền đệ hiền muội hãy cố gắng tu tâm tu đức, luyện kỷ luyện thân để sáng suốt trên đường phụng sự cơ tận độ kỳ ba.
(…)

Bần Đạo hồi cung. Thăng.
________________________________

CHÚ GIẢI
(do Văn Hóa Vụ CQPTGL)

Hộc hồng 鵠鴻: chim hồng (vịt trời) và chim hộc (tức thiên nga 天鵝), hai loài chim bay xa, ám chỉ người có chí hướng cao xa.
Kình ngạc 鯨鱷: cá kình (cá voi) và cá ngạc (cá sấu), hai loài cá dữ và mạnh mẽ.
Tua: nên, phải.
Nhân: tha nhân (kẻ khác, người khác). Ngã: tôi, ta.
Đạo trường lưu: Đạo trôi chảy liên tục mãi như dòng nước.
Tày: bằng, ngang hàng.
Triền: trần (trần gian), đọc triền cho vần với câu trên.
Thế lộ 世路: đường đời; cùng nghĩa với thế đồ 世途.
Trường hằng sanh: cõi hằng sống, tức cõi tiên, cõi trời.
Huyết nhục 血肉: máu thịt. Thân xác huyết nhục gánh chịu cả may và rủi, lành và dữ.
Tâm vô thường: tâm không chuyên nhất, biến đổi lúc này lúc khác.
Thiên luân 天倫: lẽ trời, cái lý tự nhiên.
Theo lẽ trời, do sự chấp ngã mà ta phải chịu sự báo ứng của nghiệp.
Sáu nẻo: tức lục đạo 六道 hay luân hồi lục đạo 輪迴六道: sáu nẻo tái sinh: (1) địa ngục 地 獄, (2) ngạ quỷ 餓鬼 (quỷ đói), (3) súc sinh 畜生, (4) a tu la 阿修羅 (ác thần: asura), (5) nhân 人 (người), (6) thiên 天 (trời: deva). Chí đã quyết thoát qua sáu nẻo: quyết chí thoát khỏi luân hồi.
Không còn chấp ngã và chấp nhân thì chân tánh do trời phú bẩm sẽ hiện ra sáng ngời.
Tâm tương tửu: rượu uống để tỏ bày sự hiểu lòng nhau.
Thiên lương: bản tính tốt lành vốn có của con người (mà Trời đã ban cho.)
Thượng hòa hạ mục: Trên hòa dưới thuận.
Vận trù nội tâm: Định liệu sử dụng một cách linh hoạt ý nghĩ, tâm tư, tình cảm (cho đúng đạo lý, đúng thời).
Thánh giáo Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo
Thiên cơ thế sự định phân rồi / Thánh giáo Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

Thập tam ma khuyên đừng lấp lửng,
Gươm huệ cầm cho vững diệt trừ,
Tịnh lòng hầu thấy chơn như,
Thoát trần sẵn có thuyền từ rước đưa.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây