Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Đức tin Cao Đài xác minh vũ trụ tâm linh có những giai tầng tiếp diễn con đường tiến hóa ...


 • "Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương". Đã hơn 300 năm qua, tiếng chuông ...


 • Thần tiên diệu bút / Đạt Tường sưu tầm

  Năm 1967, cách nay 40 năm, Đức Lý Thái Bạch là Đấng Thiêng Liêng đầu tiên đã ban ân hướng ...


 • Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân / Tự Điển Cao Đài-Nguyễn Văn Hồng

  Đêm ấy trăng sáng, vừa mãn canh ba, bỗng nghe trên không có tiếng kêu lớn: Trả đầu cho ta. ...


 • Sống tự nhiên / Thiện Chí

  Sống tự nhiên không phải sống xa rời xã hội nhân lọai; không chỉ uống nước lã, thở khí trời ...


 • Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

  Lịch sử đạo Cao Đài cho thấy đức tin Cao Đài, từ lúc chưa nảy sinh đến lúc lập thành ...


 • Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo / Hà Văn Phủ & Nguyễn Văn Tài

  Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo – Tòa Thánh Bến Tre Lược ghi một số sự kiện lịch sử


 • GS Trần Văn Khê từng ước ..."được có một nơi trưng bày tư liệu hình ảnh, nhạc cụ mà bấy ...


 • Trong lịch sử nhân loại, từ mấy ngàn năm, do nhu cầu tâm linh của con người, các tôn giáo ...


 • Đạo lý chính là sự bình đẳng giữa người và người, giữa dân tộc nầy với dân tộc khác. Nên ...


 • PHẢN BỔN HOÀN NGUYÊN / Trích quyển Yếu Điểm Giáo Lý Đại Đạo

  TỔNG QUAN VỀ CON ĐƯỜNG PHẢN BỔN HOÀN NGUYÊN Trên đường tiến hóa, ý thức PHẢN BỔN HOÀN NGUYÊN đánh dấu sự ...


 • TAM DƯƠNG KHAI THÁI / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

  THI Tam dương khai thới yến phi hồi, Đại Đạo phùng xuân nhứt tửu bôi, Thế thượng vô nan xuân bất tận, Ngô tâm ...


31/08/2007
Bach Hạnh

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009

Sứ mạng Chung Hòa

Do đặc tính của sứ mạng trọng đại này, nên Đức Từ Tôn Kim Mẫu hằng quan tâm nhắc nhở nữ phái:

"Các con được diễm phúc sanh làm người, là tín đồ của Đại Đạo, là con cái của Thầy Mẹ, là Thiên Sứ của nhơn sanh, các con cần nhận thức rõ rệt sứ mạng của mình."

Chúng ta cũng đã biết rằng, vào thời Tam Kỳ Phổ Độ này, nữ phái được Đức Chí Tôn ban trao sứ mạng song hành cùng nam phái để hướng dẫn nữ giới tu hành theo Tân Pháp Cao Đài và kế tiếp là được Đức Từ Tôn Kim Mẫu ban trao sứ mạng Chung Hòa trên đường tận độ quần linh.

Để gieo ý thức cho nữ phái đảm nhận sứ mạng Chung Hòa, Đức Mẹ có dạy như sau:

"Mẹ đến trần gian để dạy các con, nhứt là nữ phái yêu dấu của Mẹ có đường lối và phương thức hành đạo lập đức, tu thân hầu sớm đem lại kết quả về dâng lên cho Mẹ."

Tuân lời dạy của Đức Mẹ, nữ phái họp bàn và vạch đường lối hành đạo Nữ Chung Hòa, đặt trọng tâm nhắm vào ba nhiệm vụ chánh yếu sau đây:

Tá trợ hàng nam phái thành công trên Đại Đạo;

Thúc đẩy nữ giới trổi bước tinh thần cho Đạo được vẻ vang;

Thực hành công quả phổ tế quần sanh trên cõi tạm và gieo hạt giống lành cho mai hậu.

Để giúp Nữ Chung Hòa có đường lối và phương thức xây dựng kế hoạch tu học và hành đạo, Đức Mẹ đã từ bi ban trao Chương Trình Năm Điểm.

Hàng năm, Nữ Chung Hòa tuân theo Chương Trình Năm Điểm của Đức Mẹ ban trao để xây dựng nên kế hoạch về tu học và hành đạo của tổ chức nữ phái này.

Xây dựng kế hoạch hành đạo

Điểm 1: Đoàn kết nữ phái đó đây để trao đổi học hỏi kinh nghiệm đạo lý cho nội tâm mỗi con được hoàn thiện và thuần nhứt.

Để thực hiện lời dạy trên của Đức Mẹ, Nữ Chung Hòa xây dựng chương trình giao lưu trao đổi học tập giáo lý lưu động qua các thánh sở Cao Đài ở khắp nơi xa gần.

Nhờ đó, nữ phái có ý thức về tu học và hành đạo trên đường lối chánh chơn của Đại Đạo, đúng theo lời dạy của Đức Mẹ.

"Các con là chơn linh đã giác ngộ sớm, các con phải nhận thức đâu là chánh tín, đâu là mê đồ, đâu là nhân nghĩa, đâu là cạm bẫy, đâu là hạnh phúc, đâu là danh vị hão huyền."

Lời dạy trên đây đã đánh thức ý niệm về tu học của nữ phái và giúp sức cho hành trình hoàn thiện nội tâm ngày càng vững vàng hơn.

Điểm 2: Sưu tầm nghiên cứu và phát triển giáo lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để có tài liệu học tập đạo lý thích hợp với nữ giới.

Về điểm này, Đức Mẹ đã dạy:

Đạo lý vốn là đèn đêm tối,

Đức Nhân là nguồn cội vi nhân,

Là Tiên Phật, là Thánh Thần,

Là giềng trị quốc, an dân thái bình.

Lợi ích của việc học đạo lý là để tu thân, xây dựng lòng nhân, cho tình thương được rộng mở giúp cho thế gian cải dữ về lành, cho xã hội loài người được an bình hạnh phúc.

Để thực hiện điểm 2 này và cũng để giúp nữ giới tinh tiến trên đường tu học đạo lý, Nữ Chung Hòa tổ chức các kỳ thi giáo lý hằng năm để chứng nghiệm thực tế về tu học của mỗi người.

Điểm 3: Đến các thánh sở khi có yêu cầu để giúp đỡ, kiện toàn Ban Cai Quản nữ phái, và Đức Mẹ đã quan tâm nhắc nhở, dạy dỗ nữ phái như sau:

Phật, Tiên, Thánh cũng phàm như trẻ,

Cũng linh hồn nhục thể in nhau,

Con đừng vọng ngoài câu đạo lý,

Con đừng mong danh vị hão huyền,

Đừng nghe tranh chấp than phiền,

Và đừng tật đố tài hiền rẽ chia.

Để thực hiện điểm này, từng bước, theo yêu cầu và sự đồng thuận của nam phái tại các thánh sở, đã giúp cho nữ phái chung tay xây dựng nên Ban Chấp Hành Nữ Chung Hòa, để cùng nhau góp sức góp công vào việc cầm ngọn đuốc Chung Hòa của Đức Mẹ ban trao cho nữ phái, nêu cao được ánh sáng thiên lương để soi đường tận độ của Đức Chí Tôn trong Tam Kỳ Phổ Độ.

Điểm 4: Là ý hướng vào nhiệm vụ làm mẹ, làm chị gương mẫu để tạo nề nếp đạo đức cho gia đình và đạo giáo.

Việc thực hiện nhắm vào 3 đối tượng là:

Trong gia đình: Chăm sóc dìu dẫn con em cho có nề nếp đạo đức theo truyền thống dân tộc và đạo giáo để được tiến bộ đủ mọi mặt và hữu dụng cho đời.

Trong Đạo:

- Chăm sóc mầm non đạo đức ở mọi lứa tuổi. 

- Giúp đỡ theo nhu cầu về tài lực và nhân lực.

- Rèn luyện và tập huấn các công trình về cúng kính nghi lễ thiêng liêng.

Ngoài xã hội:

- Quan tâm giúp đỡ các em nghèo ở các đoàn thể xã hội.

- Đóng góp học bổng cho các em nghèo hiếu học và giúp lớp học tình thương ở cấp phường và quận.

Điểm 5: Công tác từ thiện xã hội

Về từ thiện, Đức Mẹ dạy chúng ta:

Từ bi dẫn con về đạo lý,

Bác ái dành ngôi vị tối cao,

Nhẫn kiên thêm đẹp sắc màu,

Tình thương cao cả phong trào gây nên.

Về điểm này, Nữ Chung Hòa tham gia vào các công quả ở phòng thuốc Phước Thiện hay đóng góp tài chánh vào việc:

- nấu cơm miễn phí cho bệnh nhân ở các bệnh viện.

- Xây nhà tình thương giúp người neo đơn.

Về xã hội, Đức Mẹ dạy chúng ta:

Mẹ dành một tình thương ban bố,

Con thực hành Mẹ độ vô vi,

Cho con rạng tiếng nữ nhi,

Sống làm liệt nữ, thác ghi sử vàng.

Về công tác này, với khả năng thiên phú của nữ giới và để kết dây thân ái, Nữ Chung Hòa thực hiện đường lối Chung Hòa của Đức Mẹ ban trao trên Thế Đạo Đại Đồng.

Với cương vị người nữ tu Cao Đài, Nữ Chung Hòa tham gia vào công tác xã hội ở các đoàn thể: Hội Mẹ ở cấp Phường; Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp Phường, Quận.

Trong các ngày lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn, và các buổi họp mặt truyền thống, Nữ Chung Hòa tham gia: thi thuyết trình; tham luận; viết báo tường; cắm hoa; nấu ăn chay.

Nữ Chung Hòa đã nêu gương điển hình về người tốt, việc tốt trong giới nữ tu Thành phố và đồng bào dân tộc 16 tỉnh phía Nam tại Cần Thơ.

Tóm lại, với các kế hoạch và bảng thu hoạch về tu học và hành đạo của Nữ Chung Hòa trong thời gian qua, nữ phái đã thực hiện từng bước và sứ mạng Chung Hòa được tiến đến điểm trọn lành để đáp lại tình thương của Đức Mẹ và Thánh ý chúc lành của Đức Chí Tôn đã từng dạy chúng ta rằng: "Danh con được rạng, Đạo Thầy hoằng dương."

Ngày 01-6 Đinh Hợi (14-7-2007)
Bach Hạnh
Tân pháp Cao Đài / Bạch Hạnh

Sứ mạng Chung Hòa / Bach Hạnh

Là môn đệ Cao Đài Thượng Đế,
Phải dặn lòng phước huệ song tu,
Ấy là công quả công phu,
Thương người mến vật vận trù nội tâm.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, 29 tháng Chạp Mậu Ngọ

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây