Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
30/03/2022
Phối sư Thượng Hâu Thanh

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/03/2022

PHÁP MÔN

Chiếu Minh Tam Thanh 17 giờ · TÂM THƯ CỦA ĐẠO TRƯỞNG PHỐI SƯ THƯỢNG HẬU THANH “… Không có cái TÂM PHÁP CHIẾU MINH thì chơn truyền Đại Đạo do đâu? Nếu không có cái CÔNG TRUYỀN TÂY NINH thì lấy gì đây để nói quyền pháp mà tận độ tàn linh. Như vậy trong bất cứ vật gì, dầu lớn bao nhiêu hay nhỏ bao nhiêu, không một vật nào mà không đủ cả hai phần âm dương động tịnh thể dụng nhất tề. Nếu ta chỉ lấy cái tâm mà không dụng cái tướng, hoặc chuộng cái tướng mà không giữ cái tâm, thì Đạo thể mất đi một nửa. Bây giờ có người cố giữa lấy sở chấp của mình, chê bai cái nọ bày bác cái kia, không dung thông được tất cả, không quy tụ được mọi chơn truyền làm cho rời rạc khắp nơi, mà lại muốn bắt cái dung thông của người khác bỏ đi, để hoà đồng với cái dung thông của mình, thì còn ai biết đâu là lẽ phải, chơn lý còn cái chi đâu nói nữa. Than ôi! Đã có tướng thì có vạn thù, sao lại chấp cái vạn thù mà không thấy được cái nhất quán. Sao lại cái Chiếu Minh, cái Tây Ninh, cái công truyền, cái tâm truyền, không dung không hoà nhất được? Sao lại vì cái sai biệt của tướng mà bỏ cái bình đẳng của tâm, nếu tâm vô ngại bình đẳng, vô ngã thuần chơn thì chẳng có gì còn phải nói cả, đã là pháp môn thì cái nào cũng cần, cái nào cũng quí bình đẳng như nhau. Tuy khác nhau nhưng tương hệ tương thành cho nhau rất ư mật thiệt. Tướng nhờ tâm mà trường tồn, tâm nhờ tướng mà hiển lộ có cái nào bỏ được đâu…” Trích tâm thư của PS Thượng Hậu Thanh gửi đồng tử Liên Hoa.
Phối sư Thượng Hâu Thanh
PHÁP MÔN / Phối sư Thượng Hâu Thanh

Dưỡng dục quần sanh đức hiếu sanh,
Khai Minh Đại Đạo, Đạo tài thành,
Tam Kỳ tận độ an thiên hạ,
Thánh đức âu ca hưởng phước lành.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, CQPTGL, Rằm tháng 10 Quý Sửu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây