Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Trước đây, ngay từ những năm đầu của đạo Cao Đài, một số sách báo khi viết về những "tiên ...


 • “Ngày nay, cuối đường Hạ nguơn mạt kiếp, nhân sinh đã theo thời gian luân chuyển vào luật đào thải ...


 • Đoàn Thị Điểm hiệu Hồng Hà Nữ Sĩ, biệt hiệu Bang Tang, quê làng Hiếu Phạm (còn gọi Giai Phạm ...


 • Hãy tự biết mình / Thiện Chí

  "Hãy tự biết mình" là lời khuyên có ý nghĩa rất sâu xa từ ngàn xưa của các bậc minh ...


 • Mùa tu Thu phân năm Mậu Tý, chúng ta được hướng dẫn về “Rèn tâm vô niệm”. Ngày 19.9.2008. - Vô niệm ...


 • Bức thư pháp Truyện Kiều / Phạm Huy Thông - Tuổi Trẻ Online

  Đến chiều tối 22-12, "ông đồ thời @" Trịnh Tuấn đã thực hiện được hơn 2.200 câu thơ Truyện Kiều ...


 • Đức tin Cao Đài xác minh vũ trụ tâm linh có những giai tầng tiếp diễn con đường tiến hóa ...


 • Tân pháp Cao Đài / Bạch Hạnh

  Tân pháp Cao Đài là pháp môn tam công, có đặc tính tổng hợp rồi kết tinh và đơn giản ...


 • Đạo lý chính là sự bình đẳng giữa người và người, giữa dân tộc nầy với dân tộc khác. Nên ...


 • Hành trình về cõi hư linh / Thanh Mai sưu tập

  Sinh ra làm người, không ai có thể vượt ra ngoài định luật sinh tử. Và con người vẫn hỏi: ...


 • Tôi thật sự tin rằng, con người cần trở về với đức tin, với tôn giáo, bởi không thể giải ...


 • Suy tư từ World Cup 2006 / Nhịp cầu giáo lý

  Các trận đấu đã tạm thời chấm dứt, nhưng họ phải luôn luôn chiến đấu với chính mình để tự ...


30/03/2022
Phối sư Thượng Hâu Thanh

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/03/2022

PHÁP MÔN

Chiếu Minh Tam Thanh 17 giờ · TÂM THƯ CỦA ĐẠO TRƯỞNG PHỐI SƯ THƯỢNG HẬU THANH “… Không có cái TÂM PHÁP CHIẾU MINH thì chơn truyền Đại Đạo do đâu? Nếu không có cái CÔNG TRUYỀN TÂY NINH thì lấy gì đây để nói quyền pháp mà tận độ tàn linh. Như vậy trong bất cứ vật gì, dầu lớn bao nhiêu hay nhỏ bao nhiêu, không một vật nào mà không đủ cả hai phần âm dương động tịnh thể dụng nhất tề. Nếu ta chỉ lấy cái tâm mà không dụng cái tướng, hoặc chuộng cái tướng mà không giữ cái tâm, thì Đạo thể mất đi một nửa. Bây giờ có người cố giữa lấy sở chấp của mình, chê bai cái nọ bày bác cái kia, không dung thông được tất cả, không quy tụ được mọi chơn truyền làm cho rời rạc khắp nơi, mà lại muốn bắt cái dung thông của người khác bỏ đi, để hoà đồng với cái dung thông của mình, thì còn ai biết đâu là lẽ phải, chơn lý còn cái chi đâu nói nữa. Than ôi! Đã có tướng thì có vạn thù, sao lại chấp cái vạn thù mà không thấy được cái nhất quán. Sao lại cái Chiếu Minh, cái Tây Ninh, cái công truyền, cái tâm truyền, không dung không hoà nhất được? Sao lại vì cái sai biệt của tướng mà bỏ cái bình đẳng của tâm, nếu tâm vô ngại bình đẳng, vô ngã thuần chơn thì chẳng có gì còn phải nói cả, đã là pháp môn thì cái nào cũng cần, cái nào cũng quí bình đẳng như nhau. Tuy khác nhau nhưng tương hệ tương thành cho nhau rất ư mật thiệt. Tướng nhờ tâm mà trường tồn, tâm nhờ tướng mà hiển lộ có cái nào bỏ được đâu…” Trích tâm thư của PS Thượng Hậu Thanh gửi đồng tử Liên Hoa.
Phối sư Thượng Hâu Thanh
PHÁP MÔN / Phối sư Thượng Hâu Thanh

Phổ là rộng khắp cùng thế giới,
Thông là nguồn suối tới muôn phương,
Giáo là dạy nẻo chỉ đường,
Lý là lẽ thật chủ trương thới bình.

Đức Lý Giáo Tông, 20-5 Ất Tỵ, 19-6-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây