Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Chân truyền giáo huấn về con đường Tu cứu độ cửu huyền thất tổ được tóm lược qua lời của ...


 • Thiên Quan Tứ Phước là vị quan nhà Trời xuống trần gian chăm lo cho dân, ban bố mọi sự ...


 • Trong đời sống xã hội, gia đình nào cũng kỳ vọng vào con cái. Cha mẹ thể hiện trách nhiệm ...


 • Tam Qui / Đạt Tường

  Theo giáo lý nhà Phật, Tam Qui là qui y Tam Bảo gồm: "Qui Y Phật, Qui Y Pháp, Qui ...


 • Thiên là từ Hán Việt để diễn đạt TRỜI của chúng ta. Từ lâu Đức Cao Đài dạy: Thầy mong con biết ...


 • Niết bàn / Hồ Thị Mộng Tuyền

  Niết Bàn là gì? Kinh Niết Bàn dạy: Các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa lìa các pháp hữu vi ...


 • Đời Đạo Song Tu / Thiện Hạnh

  "Thiêng Liêng thường nói: Cõi đời là chốn phù du, là sông mê, là giả tạm. Đừng ai quá chấp ...


 • Nếu có dịp chứng kiến đại lễ Khai Minh Đại Đạo vào năm Bính Dần 1926, có lẽ đại đa ...


 • Tranh Đông Hồ / Sưu tầm

  Tranh "Nhân nghĩa"Tranh Đông Hồ, hay tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, là một dòng ...


 • Mùa Xuân thắm màu hoa, em áo mới, Hoa tỏa hương, tà áo mới em bay. Bước tung tăng, em đi lễ ...


 • Thầy là ai ? / Quách Hiệp Long

  "Muốn sửa lòng, ngắm lòng Từ Phụ, Tu thân nhìn vũ-trụ là thân. Thái sơn, biển cả, vi trần, Tình thương chứa đựng ...


 • Lễ vía Quan Thánh Đế Quân / Hoàng Duy - Tuổi Trẻ Online

  Hôm nay 18-7 (nhằm ngày 24 tháng 6 âm lịch) , BTC Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam tại ...


02/07/2010
Otoabasi

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 03/07/2010

Reasons Why You Should Read!

Reasons Why You Should Read!
by otoabasi on June 25, 2010


Many people don't like reading and it that has become well known trait existing in our world today, especially with the younger generation and a few people my age. We would rather spend time playing videos games or watch the latest blockbuster movies or hangout with friends than spend time reading. I used to be like this in my teenage days, but when I discovered the usefulness of reading, I quickly adopted it into my system and I have not looked back since then. When I say reading, I'm not talking about school text books/handouts alone, my main reference is in on books that are not even in schools curriculum (Not talking about novels or celebrity mags either). I'm talking about books that will help develop you as a person, books that will educate you in your area of interest (Not the school way), books that will point out solutions to problems that you face on a daily basis. Books that will help you programme your life properly, and also encourage you when you're down. Those are the kind of books I'm talking about.
Anything that does not add value to your life and you keep on reading it is like saying to yourself - I know it's poison but I'm still going to drink it. Information is a powerful tool for anyone who wants to succeed in any area of life, without it, you're basically lost. I know articles or journals can be lengthy, even blogs, but if the information provided in them is what I need, I'm on it like a lion hot on its prey. Here are a few reasons why we should read:
- To learn from the experiences of others (Entrepreneurs, Business men, Investors, Athletes etc).
- To stay informed on current events (Newspapers, Articles, Blogs, Journals).
- To find solutions to problems (Tutorials, eBooks)
- To develop ourselves mentally (Books on personal growth)
- To broaden our knowledge on certain topics of interest (Cooking, travel etc).
- To enhance our vocabulary/communication skills (Marketing, Sales, Advertising etc).
- To draw inspiration (The Bible, success testimonials, quotes).
- To stay educated (Academically, Professionally and Financially).

The above points may not be the major reasons for some people, but they are necessary for anyone that is looking to break out from the stereotypical lifestyle and be successful.
Also, to be able to read effectively, you must have a proper reading plan. Why do you need this? So that way you don't get distracted by other personal commitments.
- Read when commuting alone - by train, bus/coach, cruise or plane (Please don't read and drive, that'll be suicidal, unless you're the passenger).
- Read when you're less busy at home.
- Read at the park during summer breaks.
- Utilise your local library if you're looking for a quiet place to read.

The reason we don't progress in whatever we do is because we think we know everything and would rather not take advice from others who have tasted the waters and know the how high the tides can rise (take note, they learnt from others to get to where they are). We learn everyday, take it or leave it, the choice is yours; this information age has brought about a lot of interesting developments, and people are tapping into it's resources. The good news is, the Internet has made it possible for me to be able to pass information to you with just a few clicks. If you are involved in Business (How to Run Your Business by The Book) or Network Marketing (http://tiny.cc/q3o0h), or your're looking to be an Investor (Rich Dad's Guide to Investing) , whatever your area of interest, Amazon has provided a platform for everyone to buy books at any price you feel you can afford (I buy my books there). So why waste time when there are enough materials you out there you can get for a lesser amount and gain greater knowledge for a lifetime. So start reading!! All the best!
Otoabasi

"Quân tử là một người đức tài xuất chúng, phẩm hạnh nhân cách hoàn toàn, tánh tình cao thượng. Người Quân tử bao giờ cũng ung dung thư thái, ưa làm sự phải điều hay, thuận thiên lý lưu hành, đem chơn đạo mà khuyên đời tùng lương cải ác. . .

Thánh giáo Cao Đài

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây