Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Niết bàn / Hồ Thị Mộng Tuyền

  Niết Bàn là gì? Kinh Niết Bàn dạy: Các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa lìa các pháp hữu vi ...


 • Ôn Học Lời Dạy Của Đức Lý Giáo Tông / NGHÊ DŨ LAN trích lục và chú thích

  Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-01 Giáp Dần (06-02-1974)


 • Cơ đạo hi hữu / Nhịp cầu giáo lý

  "Đức Thượng Đế đến khai đạo đã là một hi hữu, mà vấn đề hoát khai Đại Đạo để cứu ...


 • Luật tôn giáo nhằm nâng cao con người lên khỏi thân phận phàm phu tục tử, để trở nên thần ...


 • Đạo pháp trường lưu / Đức Động Phương Chưởng Quản

  Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Tuất thời, mùng 01 tháng 12 Đinh Tỵ KIM QUANG ĐỒNG TỬ, chào chư Thiên ...


 • Này các con ! Tiết Xuân hòa dịu đã đến trần gian. Các con đều dừng bước để đón xuân, ...


 • Sự bình an thật / Đức Gia Tô Giáo Chủ

  Đức Gia Tô Giáo Chủ dạy tại Thánh Thất Bàu Sen vào ngày 24-12-1971


 • Sứ Mạng Đại Thừa / Đức Vân Hương Thánh Mẫu

  Quan Phổ Thông Giáo Lý. Tuất thời, 14 tháng 8 Đinh Tỵ (26-9-1977) Gác áng tường VÂN gót lãng du, Ngút trầm ...


 • Xuân vĩnh cửu / Đức Thái Thượng Đạo Tổ

  Đức Thái Thượng Đạo Tổ dạy tại Minh Lý Thánh Hội vào ngày 04-01-Quí Mão (02/1975)


 • Bát Bửu Phật Đài / Thiện Chí St.

  NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN, GIỚI THIỆU BÁT BỬU PHẬT ĐÀI Bát Bửu Phật Đài tại Cầu Xáng, khu Lê Minh Xuân, ...


 • Atman & Brahman / Trần Ngọc Tâm s.t

  Atman & Brahman MichaelJordan • Bản Việt ngữ: Phan Quang Định Trần Ngọc Tâm s.t Hai khái niệm triết lý quyện vào nhau, ...


 • Nhắp chén trà sen vị ngạt ngào, Hương xuân nồng ấm thú tiêu dao, Kìa hoa hoa nở vì ai đó, Theo luật ...


30/12/2008
Đức Đông Phương Chưởng Quản

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 06/01/2010

Một giờ thanh tịnh một giờ linh

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 7 tháng 11 Bính Thìn

Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ hiền muội.

THI


ĐÔNG chí tu trì phục nhất dương,
PHƯƠNG châm tu luyện bất lao thương;
CHƯỞNG trung thống lãnh cơ vi diệu,
QUẢN xuất kiền khôn độ thập phương.


Bần Đạo rất hoan hỉ đến với chư hiền trước giờ xuất tịnh để bổ khuyết một vài ý đạo trong đợt tu tập thể này và dạy thêm cho đợt tu kế tiếp.

Chư hiền đệ hiền muội ! Trong ba năm qua rồi thường có những khóa tịnh đặc biệt cho Minh Lý Thánh Hội và Cơ Quan tập thể luyện thần hòa hợp thiên điển để cứu vãn ách nạn chung cho đời, thật là hành động vô vi mà hữu ích. Chỉ có những hàng Thiên ân thuần chơn vô ngã mới dự được, thực hiện được, và thông suốt được. Cái biến của thế cuộc là động lực thúc đẩy con người phải thức tỉnh phải tiến bộ.

Nhơn đây, chư  hiền đệ muội mới thấy  được chỗ diệu dụng của  thần khí, cái linh ứng của đạo vô  vi, nên mỗi lần có nhập tịnh thường  nhắc nhở tịnh viên cần nhất tâm thanh tịnh, Thanh tịnh tự nhiên mới  hòa đồng Thiên lý. Có hòa đồng Thiên lý mới làm nên Đạo và sứ mạng Thiêng Liêng.

Khóa Đông Chí Bính Thìn này rất cần trong tiết Đông Xuân,  cần ở chỗ thanh tịnh làm sống lại chánh khí Tiên Thiên tự hữu  để chế ngự tặc tà ác khí của hậu thiên trong giai đoạn này.

Đức Khổng Tử có lời  rằng: "Tiên thiên  như Thiên phất  vi, thiên thả  phất vi, huống ư nhơn hổ, ư quỉ thần hồ" nên  dụng tâm thanh tịnh khởi mạch sống khí Tiên Thiên là quan trọng đối với tịnh viên là vậy.

Đợt tu  này chỉ còn  một thời nữa  sẽ xuất tịnh,  Bần Đạo cũng  cần kiểm điểm ưu khuyết cho chư hiền đệ muội biết để tu học thêm.

Chư hiền đệ muội  chưa thâm nhập lý thiền nên khó tịnh  tọa trước đối cảnh thiếu trợ duyên thanh thoát và những bận rộn  nho nhỏ cũng làm cho tịnh viên phóng tâm giây phút. Tuy vậy, nhờ đức tin và tâm  đạo đã giúp chư hiền đệ muội chiến thắng một phần đáng khen. 

Một phóng tâm cũng  làm liên hệ đến khối điển chung. Bần  Đạo đề cập mà không đề cập là tương đối đợt tịnh có phần hơn các đợt tịnh khác.

Chư hiền đệ muội cũng cần bổ khuyết chung một cách vô tư để hoàn thiện chung hầu tiến tới huyền môn hành thâm Bát Nhã.

THI

Một giờ thanh tịnh một giờ linh,
Nên Đạo hay không cũng bởi mình;
Chẳng phải mấy ngày, năm tháng cũng,
Trì hành nhật nhật biết cơ sinh.


Chư hiền đệ muội  ! Thế cuộc vần xoay, thạnh suy bĩ  thới nên người tu hành phải tự giác ngộ lúc vui  thạnh mà không buồn lúc suy, có bĩ rồi  sẽ có thới. Như vậy dầu bao nhiêu khó  khăn trở ngại cũng không làm tâm  thành hành giả thoái chuyển được.

Các Đấng Thiêng Liêng sẽ an bài cho chư  hiền đệ hiền muội, chỉ cần  chư hiền có một sự thành tâm thật ý tu trì thì ngày chứng quả sẽ không xa.

Bần Đạo sẽ chọn ngày mở khóa Dự Bị cho những hàng thiện tâm dốc tìm chơn đạo trong khoảng Trọng Xuân. Vậy hãy dọn mình trong sạch để được vào.

THI

Đạo có xa đâu ? đạo ở trò,
Sẵn sàng khuôn thước khá lường đo;
Tha cầu biệt xứ cho nên nỗi,
Quày bước về nguồn Lão rước cho.


Đức Đông Phương Chưởng Quản
Hành Pháp / Đức Đông Phương Chưởng Quản

Ý nghĩa Ngũ nguyện / Đức Đông Phương Chưởng Quản

Vạn pháp qui tông / Đức Đông Phương Chưởng Quản

Một giờ thanh tịnh một giờ linh / Đức Đông Phương Chưởng Quản

Đạo pháp trường lưu / Đức Động Phương Chưởng Quản

Lụy thân vì bởi ý ta bà,
Vì bởi người còn chấp cái ta,
Chẳng biệt giả chơn, không chánh niệm,
Đành làm tôi tớ thập tam ma.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây