Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
09/08/2007
Thánh giáo Đức Vân Hương Thánh Mẫu

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 02/01/2010

Giới khẩu kinh

Tý thời 20 tháng 6 năm Kỷ Hợi (25 7 1959)

THI:

Hoá hoá sanh sanh hoá hoá sanh,

Nghiễm nhiên vi tượng kiến chơn hình;

Tuyết mi hoa mạo tinh sơ lạc,

Liễu nhãn đào tư nguyệt bán minh.

Song kiếm hoành yêu oai lẫm lẫm,

Hà y tuẫn thể bộ khinh khinh;

Anh hoa tả xuất truyền chơn bút,

Tinh thái trường lưu nhứt bộ kinh.

(Sinh ra rồi biến hoá cứ như vậy mãi,

Nhưng nay bỗng trang trọng thấy được hình dạng chân chính của mình.

Chân mày trắng như tuyết, vẻ mặt như hoa, vì sao mới mọc.

Mắt liễu, vẻ hoa đào, mặt trăng sáng một nửa.

Song kiếm trừng trị yêu quái, uy nghi lẫm liệt,

Áo màu ráng trời đi theo thân thể, bước chân nhẹ nhàng

Anh hoa phát tiết, giáng bút tiên truyền lại

Tuyển chọn tinh tế để lưu truyền một bộ kinh.

[LAM. dịch nghĩa])

Vân Hương Thánh mẪu, mừng chư môn sanh nam nữ. Chư môn sanh được phép tọa thiền hầu nghe Ta tả kinh nhơn dịp lễ kỷ niệm Đức Nam Hải Như Lai. [ . . .]

GiỚi KhẨu Kinh

THI BÀI:

Người dương thế thường hay lầm lỗi,

Biết vì đâu nên nỗi sai ngoa;

Cũng vì cái miệng nói ra,

Những lời bất chánh mới gia tội tình

Khuyến nhơn thế vật khinh khinh thị,

Hãy dăn lòng trước nghĩ sau phân;

Cổ lai quân tử hiền nhân

Dặt dè lời nói như bưng miệng bình.

Nhứt ngôn xuất phi vinh tắc nhục, Một lời nói ra nếu không làm cho ta vẻ vang thì ắt làm cho ta nhục nhã

Nói sao cho kẻ phục người vì;

Miệng mà lắm tiếng thị phi,

Ăn cànĂn nói càn quấy nói bướng khổ thì về sau.

Dễ nói ra lấy vào rất khó,

Chớ tưởng rằng không có làm sao;

Hai bên vai giác vácTrên vai ta đều vác hai vị thần để ghi chép việc thiện ác của ta chép vào,

Huyên thiên cái miệng dạ nào nghĩ cho.

Muốn nấu cơm phải vo sạch gạo,

Mà sao lời bất hảo không chừa;

Hãy noi gương những người xưa,

Mỗi khi muốn nói lọc lừa từ câu.

Trên Bắc Đẩu Nam Tào soi xét,

Cái miệng mà thót mét chi đây;

Nhiều lời tai nạn còn dài,

Nghe lời Ta dạy để rày nghe theo.

Bao nhiêu kẻ tiếng tiêu miệng ớt,

Ngọt như đường muốn sớt của cho;

Nhưng mà lòng quá đắn đo,

Khuyên chư môn đệ giữ cho được lời.

Hãy nghe kỹ Ta thời dạy bảo,

Để trở nên người đạo mai chiều;

Một là chớ có lắm điều,

Hai đừng xảo ngữ ra chiều đẩy đưa.

Ba thấy kẻ đi trưa về tối,

Chớ bày điều nên mối thị phi;

Rồi ra tiếng bấc tiếng chì,

Đã dơ cái miệng ích gì cho ta.

Bốn khi đến Phật Toà lễ bái,

Giữ tâm tâm van vái Phật Trời;

Chớ hề lắm tiếng nhiều lời,

Phước chưa được hưởng tội thời thấy ngay.

Năm Ta dạy những ngày còn bé,

Ăn nói cho có lễ có nghi;

Trên thời cha mẹ kỉnh vì,

Mẹ cha có hỏi con thì sẽ thưa.

Sáu là dạy khi đưa khi đón,

Mẹ cha chồng săn đón nhỏ to;

Chớ hề khi ban khi mua,

Khi nhiều khi ít, càng đùa khi khinh.

Bảy, là dạy nghe kinh tụng niệm,

Giữ tấc lòng đốn tiệm siêng cần;

Khuyên đừng miệng đọc lăng nhăng,

Rồi ra câu được câu chăng ích gì.

Tám, là dạy khi đi với bạn,

Lời thiệt hơn phải rán nghe nhau;

Chớ hề nói trước nói sau

Giữ lời chánh trực ai hầu dám khinh.

Chín là dạy giữ mình làm trước,

Ở làm sao cho được như lời;

Chớ hề nhạo báng chê cười,

Mười phần ở được trọn mười như kinh.

Mười, là day chớ bình phẩm bạn,

Muốn nói ra lóng gạn từ câu;

Ai mà giữ đúng đuôi đầu,

Thì người ấy được theo hầu Phật Tiên.

Bút Thần giáng trước đàn tiên,

Gọi là "Giới Khẩu" một thiên truyền đời.

NGÂM:

Giã từ Ta thượng thiên đài

Tịnh lòng tiếp lịnh Như Lai lâm đàn.
Thánh giáo Đức Vân Hương Thánh Mẫu
Giới khẩu kinh / Thánh giáo Đức Vân Hương Thánh Mẫu

Học đạo để nên người thánh thiện,
Tu hành cần rèn luyện thân tâm,
Có thân, thân chớ đọa trầm,
Có tâm, tâm chớ lạc lầm phàm phu.

Đức Đông Phương Lão Tổ, CQPTGL, 04-6 tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây