Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Yếu tố quyết định của hạnh là tâm. Sau khi nhập môn, chúng ta phải có ngôn ngữ, cử chỉ khác ...


 • Thánh giáo Trung Thu Đinh Mùi / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

  Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy tại Thánh Thất Bình Hòa vào ngày Rằm tháng 8 Đinh Mùi (18/9/1967)


 • Niết bàn / Hồ Thị Mộng Tuyền

  Niết Bàn là gì? Kinh Niết Bàn dạy: Các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa lìa các pháp hữu vi ...


 • Bác nhã Ba la mật đa Tâm kinh / BÁC NHÃ THIỀN SƯ

  Quán Tự Tại Bồ đề tát dã Lúc vào sâu Bác nhã Ba la, Không nhơn không pháp mới là Phát khai trí ...


 • ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI TRONG SINH HOẠT TÔN GIÁO Thiện Chí (Nguyễn Văn Trach) Đức tin Cao ...


 • Xướng : " Thiều quang vũ trụ ánh muôn màu, Quyền pháp Tam Kỳ một túi thâu; Chuốc chén kim tượng cùng thế ...


 • Tam Qui / Đạt Tường

  Theo giáo lý nhà Phật, Tam Qui là qui y Tam Bảo gồm: "Qui Y Phật, Qui Y Pháp, Qui ...


 • Hoàng cực / Huệ Nhẫn

  Trong nhiều Kinh sách Nho Giáo, từ Hoàng Cực đã được trân trọng nhắc đến. Hoàng Cực được xem như ...


 • Mỗi độ Xuân về, thiên nhiên trào dâng sức sống, vạn vật chuyển mình khởi đầu lại một chu kỳ ...


 • Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy: "Bần Đạo bảo chư Thiên ân đệ muội hãy ý thức về Tâm ...


 • Tôn Giáo là cái riêng của con người / Thiện Chí lược dịch

  " Nếu tôn giáo chỉ hiện hữu bởi con người; con người không chỉ hiện hữu bởi tôn giáo." Lionel Obadia Nhà ...


 • THẤY TÁNH / Nhip cầu Giáo lý

  Những người tu theo Chánh Pháp Đại Đạo trong buổi Tam Kỳ cần ý thức sâu xa, đừng thiên đừng ...


09/04/2007
Thanh Mai sưu tập

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 20/02/2010

Hành trình về cõi hư linh (tiếp theo)

"Linh Quang Thổ Địa, Bản Thần chào chư thiên mạng, chư chức việc nội ngoại và đạo hữu đàn tiền .

Vâng lịnh Đô Thống Quản Địa Thần, Bản Thần hôm nay đến tiếp rước Nam Phương Thổ Địa Thần Kỳ dẫn vong hồn Hoàng Đình Lập về thăm viếng và từ giã thân bằng quyến thuộc trước khi đi đầu thai chuyển kiếp. (…)

Nam Phương Thổ Địa vừa qua đến Ngọ môn đang chờ kia. Thôi, Địa xin chào chung chư liệt vị đằng vân tuần du. Xin kiếu."

"Hoàng Đình Lập. (…) Lập cùng với nhiều vong hồn khác được đầu thai chuyển kiếp, nhưng Lập được đặc ân hơn các vong hồn khác là nhờ có tiền thân phụ Đô Thống Quản Địa Thần Sinh tiền là đạo huynh Minh Tra Hồng Phước (Hoàng Ngọc Tạo tấu trình xin cho Lập được phép ghé lại đây hội kiến và nói một ít lời cuối cùng trước khi chuyển kiếp.

Tiểu sinh xin phép quí vị cho tiểu sinh ít thì giờ để hàn huyên cùng gia quyến. Vì thì giờ chẳng có bao nhiêu trong lúc đó còn bao nhiêu vong linh khác ở ngoài cửa đợi chờ.

(…) Lập hằng mong ước, kiếp này đã lỡ rồi, mười lăm năm sau sẽ là một giáo sĩ lành mạnh.

Sau đây Lập để lời cùng các anh chị em thanh thiếu niên Phổ Thông Giáo Lý.

(…) Các bạn nên hiểu như vầy: bất cứ một cái nhân nào đương nhiên sẽ kết quả đó. Trong cõi thiêng liêng hư vô bất muội, người nào có những tư tưởng nào trong phạm vi nào và sống trong đời sống nội tâm nào, khi hồn lìa khỏi xác sẽ về hợp và sống trong bầu vị bản chất của nó. Nhờ vậy mà người có thiện tâm, muốn tu để giải thoát nghiệp duyên hồng trần chắc chắn sẽ được như ý nguyện.

Nói một cách khác, tuy trong cõi hư linh có muôn triệu triệu thế giới, có không biết bao nhiêu những chòm những nhóm mà nơi sách Thần Linh Học hay Thông Thiên Học gọi là khóm hồn. Mỗi khóm đều có mỗi trình độ tiến hóa cao thấp khác nhau, loại nào tự nó sẽ tìm và qui tụ về loại ấy. Vì vậy các đạo kinh luôn luôn dạy khuyên người đời hãy cố gắng lo gây tạo những nhân lành, đừng vọng động những kết quả mà sẽ kết quả không sai chạy một mảy hào.

(…) Tiểu sinh xin chào tạm biệt quí liệt vị, vì Nam Phương Thổ Địa Thần Kỳ hối thúc, các vong linh sửa soạn lên đường CQPTGL, 08.8 Mậu Thân, 29.9.1968.

5. Anh TRƯƠNG THÀNH THIỆN  Con cố đạo trưởng Kiến Minh (Trương Truyền Chánhđược sinh ra trong một gia đình có truyền thống tu hành theo tân pháp Cao Đài, và tạ thế lúc mới 28 tuổi. Mặc dù trong kiếp sống chưa lập được nhiều công trạng với Đạo nhưng nhờ ân phước của nội tổ cùng phụ mẫu đã dày dạn công tu và đắc quả vị nên anh không bị luân hồi chuyển kiếp mà được rước về non thần tu học và được về đàn để thuật lại câu chuyện lúc lâm chung cùng những sự việc xảy ra sau đó.

"Minh Đức Kim Tiên (…) giờ linh chuyển ngọn linh cơ thay Nguyệt Đức Kim Tiên đang ngự bồ đoàn tịnh dưỡng, đưa chơn linh hồi trần trong cửu cửu, nơi cõi vô hình tu học. Kiếp sống tạm của con người cần phải lập công bồi đức, trả nghiệp oan khiên để lúc hồn rời khỏi xác được phản hồi non bồng tự tại. Vậy các em sắp được hưởng thời Thượng ngươn Thánh đức, hãy lo lập công bồi đức hầu hưởng ngôi vị. Đó là kỳ Ba ân xá. Nếu không thế thì đâu được đạt vị dễ dàng. Nay chuyển ngọn cơ đôi lời lưu lại, chư Thiên mạng cùng các em hiện còn xác thân, hãy lo lập đức kỳ công, đến ngày chung cuộc mới đặng non bồng cựu vị. Vậy Thiên mạng cùng các em tịnh tâm tiếp hộ chơn linh. Anh điển hồi Tiên cảnh."

"TRƯƠNG THÀNH THIỆN. Tôi chào mừng Thiên mạng, anh chị đàn trung. Con mừng ba cùng chị em an tọa. Con xin phép đôi lời tường thuật một giấc ngủ ngàn thu của đời người hai tám (28), cũng là một chuyển kiếp hồi trần để làm tròn phận sự đối với ngọn rau tấc đất. Riêng ơn sanh thành dưỡng dục con chưa trọn phần đền đáp. Tử thần đưa con vào cõi vô hình, sự phán xét vô hình, con được hưởng luật ân xá. Giờ đây con thuật lại cho ba tường tự sự. Đây không phải con làm cho ba cùng anh chị cô bác phải động lòng cảm xúc."

[. . .] Lúc này, anh đã được gặp lại nội tổ (đắc vị Hồng Cúc Tiên Nương) và mẫu thân (đắc vị Thanh Lan Tiên Nữ).

Kìa ửng lộ chơn hình nội tổ

Cùng mẫu thân mạng số phân qua

Phủi rồi một kiếp trần mà

Trở về không cảnh vào ra non bồng.

Anh đã được mẫu thân dẫn hồn trở về gia nội để báo tin cho phụ thân (đạo trưởng Kiến Minh, nguyên là Pháp đàn Bộ phận Thông công Hội Thánh Cao Đài Thống Nhứt và sau là Phó Tổng Lý Minh Đạo Cơ Quan PTGLĐĐ). Do đó, vào ngày anh mất, trong giấc ngủ trưa, đạo trưởng Kiến Minh đã nằm mơ thấy một người phụ nữ và một cậu trai đến nhà, ông nói: "Tôi nhớ dường như tôi còn thiếu nợ bà một số tiền, để tôi gửi trả lại cho bà." Người phụ nữ thấy trong giấc mơ khoác tay đáp: "Không, không, đã không còn nợ nần gì nữa." Và ngay khi ấy, ông nhận được điện thoại báo tin tử nạn của con trai mình. Ông chỉ hiểu được ý nghĩa của giấc mơ sau khi anh Thiện giải thích trong đàn cơ:

Này hỡi ba giờ thanh gặp gỡ

Xuất hồn chơn vận trở về gia

Mẫu thân cùng trẻ đó mà

Giấc mơ không rõ ấy là báo tin.

Những tưởng sẽ không bao giờ còn có dịp hội ngộ, nào ngờ anh lại được đặc ân trở về hàn huyên cùng gia đình. Đó là nhờ trong lúc tang gia bối rối, đạo trưởng Kiến Minh vẫn vâng hành Thánh sắc đi hành đạo tại vùng đồng bằng sông Cửu Long:

Tưởng đâu thế từ nay quạnh quẽ

Nào hay đâu đặng vẽ ngọn cơ

Đó nhờ trong lúc ban sơ

Phụ tình ly biệt tơ mơ giấc nồng

Thọ lịnh sắc cõi lòng tan nát

Nhưng vững vàng phú thác ân Thiên

Nhờ đây ân huệ hưởng liền

Cúi đầu lạy tạ trần miền ân cha Hườn Cung Đàn, 30.5 Nhâm Tý, 10.7.1972.

6. Đạo tỷ LÝ THỊ MỸ, Thánh danh Thanh Lan, hành đạo tại Giáo hội Cao Đài Thống Nhứt. Sau khi thoát xác, đạo tỷ đã trở về non tiên lyện thần, sau 81 ngày (cửu cửu) thì đắc phong Thanh Lan Tiên Nữ chiếu theo Thánh sắc của Đức Vô Cực Từ Tôn do Linh Sơn Thánh Mẫu tuyên đọc:

Thọ lịnh Mẫu Hoàng đọc chiếu phê

Thanh Lan Tiên Nữ chánh danh đề

Luyện thần bát nhứt vào ngôi vị

Sắc tứ truyền ban ngọc bút đề  Hườn Cung Đàn, 29.01 Nhâm Tý, 14.3.1972

Trong ngày thọ phong Thánh sắc chứng Đạo, đạo tỷ đã về đàn thuật lại cuộc hành trình của mình về cõi hư linh:

Giờ nhắc lại trước ngày rời xác

Kiếp vô thường dời dạt âm cung

Ngũ nhựt di chuyển khắp cùng

Đến qua điểm chót tâm trung Cảnh Đài

Nhìn trước án ai hoài chiếu ánh

Chiếu hào quang lóng lánh lạ thường

Kim Tiên Đức Nguyệt Đức Kim Tiênngự trước án đường

Một bên Hồng Cúc Tiên nương Lúc sinh tiền là mẹ chồng của đạo tỷ Thanh Lanđiệp cầm.

Sắc Diêu Trì tương lâmtương lâm: sắp đến đại điện

Rước hồn linh di chuyển Thiên môn,

Nhập vào Thái Ất cung môn

Nhìn cờ Tam Giáo chơn hồn hồi qui.

Theo lịnh sắc vân phi thượng đảnh

Nhập điển thiêng thọ lãnh chơn thân

Dưỡng nuôi chơn khí tịnh thần

Điển quang chói sáng nơi trần rọi soi.

[. . .]

7. Cũng có trường hợp xác thân còn sống nơi trần nhưng linh hồn đã vân phi cõi thượng. Có lẽ đây là một ân sủng hết sức đặc biệt dành riêng cho bậc Thiên ân sứ mạng trong Tam kỳ phổ độ. Đó là trường hợp của đạo trưởng Bảo Pháp Chơn Quân HUỲNH CHƠN. Lúc tiền bối lâm trọng bệnh, vì tình yêu thương theo lẽ thường tình, thân nhân trong gia đình đã cho Ngài dùng các thực phẩm không phù hợp với người trường trai. Vì sợ nguơn thần vướng vòng ô trược, Ngài đã cầu nguyện Thiêng Liêng để được hồi qui. Vì lòng từ bi thương xót đệ tử, Đức Tôn Sư đã bắt hồn dã nhân thay Ngài trả nghiệp khổ đau, còn linh hồn Ngài thì được "chín trùng thượng thăng". Mặc dù vậy, hồn vẫn còn mối dây liên hệ với phần nhục thể nên mỗi khi thân xác nơi thế gian chịu phần trọng trược thì linh hồn cũng bị giao cảm, y hệt như câu chuyện Dự Nhượng đả long bào trong truyện Đông Chu Liệt Quốc khi xưa. Dự Nhượng là người nước Tần, theo phò Trí Bá được Bá rất yêu quý, tôn trọng. Sau khi Triệu Tương Tử giết Trí Bá, Dự Nhượng nói: "Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Ta phải liều chết báo thù đền ơn." Nhượng đổi họ tên, lẻn vào cung để đâm Tương Tử. Việc bại lộ, Tương Tử thương là trung nghĩa, tha chết. Dự Nhượng lại giả bị cùi, câm, không ai nhận ra hình dạng. Nhượng nấp ở gầm cầu Tương Tử sắp đi qua, con ngựa Tương Tử bỗng hí lên sợ hãi, Tương Tử sai người đi lùng bắt được Dự Nhượng. Tương Tử trách: "Sao ngươi lại muốn báo thù đến như vậy?" Dự Nhượng đáp: "Trí Bá xem tôi như người quốc sĩ, tôi phải báo thù theo lối quốc sĩ." Tương Tử ngậm ngùi khóc: "Ta tha cho nhà ngươi thế cũng đã đủ rồi. Ta không tha cho nhà ngươi nữa." Nhượng nói: "Tôi xin chịu chết, nhưng xin cho tôi cái áo của ngài để tôi thỏa chí báo thù." Tương Tử khen là có nghĩa, sai người đưa áo cho Nhượng. Nhượng đánh vào áo ba lần, rồi trở ngược lưỡi gươm tự sát. Triệu Vô Tuất xem lại long bào thì thấy những vết đánh đều rướm máu, là do lòng chí thành của Nhượng cảm ứng mà ra. Triệu Vô Tuất hoảng sợ, sau đó đổ bệnh.Điều này đã được Ngài kể lại trong lần về đàn đầu tiên sau ngày quy tiên như sau:

Thương thay con thảo vợ hiền,

Đau chưn hả miệng mới yên tấc lòng.

Sợ nguơn thần vướng vòng ô trược,

Đêm đêm cầu cho được hồi qui;

Nỗi lòng Trời Đất chứng tri,

Tôn Sư mở lượng từ bi hải hà.

Bắt dã nhơn cho hòa thể phách,

Dụng thần thông trọng trách phó giao;

Thay vào trả nghiệp khổ đau,

Mãn căn sẽ được lộc cao hưởng nhờ.

Đêm hai bảy (27) đúng giờ viên khởi,

Tiết Đông Thiên Tân Hợi lạnh lùng;

Chơn hồn phiêu phưởng thung dung,

Nương theo tay áo chín trùng thượng thăng.

Vào thạch thất ngồi an tu luyện,

Chờ mãn căn xuất hiện huyền công;

Tuy hồn lìa cõi trần hồng,

Nhưng còn ảnh hưởng trong vòng nhục thân.

Cứ mỗi lúc chịu phần trọng trược,

Là mỗi lần thạch thất cảm giao;

Nhớ xưa Nhượng đả long bào,

Chỉ trong chiếc áo đớn đau nhiều bề.

Nhờ huynh đệ cận kề đưa tiễn,

Hàng Thiên ân lực điển trùng trùng;

Trợ duyên trước lúc lâm chung,

Độ an thể phách phá vùng hắc quang.CQPTGL, 15.6 Quý Sửu, 14.7.1973.


Thanh Mai sưu tập

Cõi trần thế bể dâu lắm lúc,
Vòng trái oan câu thúc bao lần,
Sắc tài danh lợi ái ân,
Trăm năm ràng buộc tấm thân đọa đày.
Sớm giác ngộ con quày bước lại,
Phá vô minh đoạn máy luân hồi,
Đạo là lẽ sống con ôi,
Trong con thì Đạo, đất trời là tâm.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu, CQPTGL, 14-8 Nhâm Tuất

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây