Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Từ Lâm Tự / Trích Lịch sử đạo Cao Đài I - CQPTGLĐĐ.

  Từ Lâm Tự (còn gọi là chùa Gò Kén), tên đúng là Thiền Lâm Tự Căn cứ vào bản đồ ...


 • Đệ Nhị Xác Thân / Quách Hiệp Long

  "Mổi kẽ phàm dưới thế nầy đều có hai xác-thân. Một phàm gọi là corporel. Còn một thiêng-liêng gọi là ...


 • Quan niệm của Lãn Ông về Thận có rất nhiều điểm tương tự với những khái niệm mới mẽ nhất ...


 • Vào dịp khai mạc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ 1965, Đức Chí Tôn ...


 • Lễ hội Tàm Tang / Hoàng Duy - Phạm An Lương

  Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên liên tiếp trong các ngày 11 đến 13-4 luôn đầy ắp người, đầy ắp ...


 • Bồ Tát Hạnh thể hiện bằng tâm hạnh và công đức, từ lời nói, việc làm, tụng niệm . . ...


 • “Có cái có trong tình tạo hóa, Không là không đạo cả lưu hành, Biết đường sanh diệt, diệt sanh; Hoàn nguyên phản ...


 •  Thánh ngôn Đức Chí Tôn đêm Noel năm Ất Sửu 1925 : "Đêm nay phải vui mừng vì là ngày Ta ...


 • Bài thuyết minh giáo lý nội bộ tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 01-12 Bính Tý (27-12-2008) Nếu được ...


 • Tam giáo Việt Nam đã có một lịch sử lâu dài, kể từ thế kỷ I, II trở đi, cho ...


 • Xuân khởi Phục / Thánh giáo Đức Đạo Tổ

  THÁI hoà xuân khởi Phục[1] và Lâm, THƯỢNG trí[2] gieo trồng khắp cõi tâm; LÃO noãn non già theo đúng độ, QUÂN bình ...


 • Luật cảm ứng / Lê Văn Toại

  Ngoài cuốn ĐẠO ĐỨC KINH, Đức còn để lại cho đời nhiều cuốn kinh khác : KINH CẢM ỨNG dạy về ...


29/03/2007
Thánh giáo Đức Đạo Tổ

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 29/03/2007

Xuân khởi Phục

Thi bài:

1. Bốn biển đương yêu cầu thống[1]thiết,[2]

Có những người[3]minh triết[4]thuần[5]chơn[6];

[7]Vô vi, vô ngã, vô nhân,

Bình hành tâm vật[8]mở ngươn thanh bình.

[9]2. Khai thiên đạo, tâm linh giải thoát,

Dựng nhà tu[10]chấn tác[11]tinh thần;[12]

Tịnh đường, tịnh thất canh tân,

Giao liên đủ các thành phần chơn tu

3. Có tu viện công phu đào luyện

Tịnh viên[13]là thánh thiện [14]thừa sai;

Tu trong rồi để sữa ngoài,[15]

Ngoại vương[16]nội thánh[17]muôn loài ngưỡn trông.

4. Giữ giặc lòng[18]chờ mong giác ngộ,

Giác ngộ rồi hết khổ tử sanh;

Thiên ân hướng đạo trọn lành,

Độ đời cứu chúng vận hành pháp luân.[19]………….

5. Mở giáo pháp cao sâu rộng lớn,

Xuân không còn trì hưởn tính toan;[20]

Tiên thiên[21]tâm thể rổng rang,

Đoạn duyên[22]giãm sự[23]trái oan sạch lòng.

6. Xây đại đồng tròn xong thế đạo,

Giải thoát tâm phiền não hậu thiên;

Tu châu, tịnh định, đơn thiền,

Chỉ quán, tịch chiếu, tinh chuyên phép mầu.

7. Thể rộng lớn cao sâu tuỳ ngộ

Trên con đường thiên lộ vạn môn;

Nương xuân, tươi tỉnh, trường tồn,

Hưng Đạo, Bát Nhã, xuân hồn Huệ Lương.

&


[1]Thống thiết= đau khổ lắm (ĐDA). Nhân loại mong chờ được giải cứu ra khỏi hoàn cảnh nguy khổn về vật chất lẩn tâm linh.

[2] Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 11 tháng 2 Nhuần Ất Sửu (31.3.1985)

-  Đức Cao Triều Tiền Bối dạy:

"Các em có nghĩ đến một ngày nào đó nhân loại sẽ thèm khát đạo lý đến mức nào chăng ? Liệu các em có còn ở trong tư thế đạo đức minh triết sẵn sàng hướng đạo chưa ?

[3] Đã bao năm kiên trì tu học,

Giai đoạn này chí dốc thi công;

Phung Thiên hoằng Đạo hết lòng,

Thực hành công dụng đại đồng thế nhân.

[4]Minh triết= người hiền trí; minh triết bảo thân= có trí thức, đủ tự vệ lấy sinh mệnh của mình.

[5]Thuần= không tạp nhạp

[6]Ơn Tren dạy "đạo pháp thuần chơn huyền vi chứng đắc"

[7]Mục đích, tôn chỉ và lập trường của Đại Đạo. Lập trường của Đại Đạo là "thuần chân vô ngã".

- Vô ngã= minh là mọi người, mọi người là minh.

- Vô ngã= thiên địa chi tâm= tâm là tâm, cảnh là cảnh.

- Vô ngã= vô tư= vong ngã.

[8] "Các em! Lịch sử nhân loại hiện tại đang tiến đến giai đoạn quyết liệt, không phải mạnh được yếu thua, mà nhơn đạo, công lý hòa bình thịnh vượng trên nền tảng tâm đức, trí năng, để quân bình do đề huề phối hợp Thiên Đạo và Thế Đạo. Đến đây hẳn các em thấy được phần nào ý nghĩa của công phu tu luyện, nhưng đồng thời cần phải nỗ lực gấp bội về hai mặt tâm đức, trí năng, như vậy mới hoàn thành được sứ mạng."

-  Đức Chí Tôn dạy:

"bình hành tâm vật kỷ cương,

thần hình cu diệu tứ phương cộng đồng."

[9]Sứ mạng xây dựng giáo sở= thánh sở= tịnh đường= cơ sở tu giải thoát.

[10]Nhà tu là nhà của tu sĩ ở= tiếng hán việt là tu thất. Liên hệ đến bài thơ thì nhà tu là nới các tịnh sĩ học đại thừa, hành thiên đạo ở để luyện kỷ tu công. Nhà tu gồm: tu thất, tịnh đường, tịnh thất. Nhà tu phải có thanh qui (giới qui tịnh tu ở tịnh trường). (lần nào trước khi nhập tu vẫn nhắc lại).

[11]Chấn tác= đề khởi tinh thần cho phấn phát lên (stimuler)

[12] Trăm hoa đua nở giữa trần hồng,

Bát ngát mùi hương tỏa núi sông,

Thưởng một mùa xuân vui đạo đức,

Dặn lòng nhớ nẻo đến Tiên Ông.

Ngâm câu chánh đạo trường tồn,

Hỡi người hướng đạo gợi hồn vạn bang

[13]Mỗi vị tịnh sĩ là một thân hữu đối với mọi người để tạo một thần lực hầu tự cứu và có ảnh hưởng tốt đẹp đến mọi người chung quanh.[ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, mùng 1. Tháng 11 Giáp Tý (23.11.84)    BẢO PHÁP CHƠN QUÂN]

[14]Thừa sai= vâng làm việc người trên sai phái (sứ giả của Đức Thượng Đế)

[15]Hữu tâm vô tướng, tướng tuỳ tâm sanh.

[16]Chữ vương gồm ba nét ngang, một nét sổ= hành giả trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, giữa thông nhân sự.

[17]Thánh= người hiểu thấu mọi việc, người học thức và đạo đức rất cao thâm. (chữ khẩu và chữ nhỉ trên chữ vương= bực dạy vua).

[18]Làm chủ nhân ông. Ơn trên dạy "quyết tìm ra chủ nhân ông, cho tan nghiệp lực, cho lòng tiêu dao".

[19]Chuyển pháp luân= quay bánh xe pháp đi mọi nơi.

[20]Tu mau kẻo trể, còn phân vân lưỡng ước.

[21]Lo việc đạo thì tự tại vô ngại.

[22]Cắt liên lạc với các bất thiện tri thức;

[23]Bớt việc đời, lo việc đạo. Đức Chí Tôn dạy "con ơi! Bớt bớt việc trần; sáu phần lo đạo, bốn phần đời theo".
Thánh giáo Đức Đạo Tổ
Xuân khởi Phục / Thánh giáo Đức Đạo Tổ

Đạt đạo nhờ tâm chẳng vọng tâm,
Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm.
Hỡi ai giữ được tâm chuyên nhứt,
Sẽ dứt phàm tâm lộ thánh tâm.

Đức Bảo Pháp Chơn Quân, CQPTGL, 13-5 Tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây