Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
29/03/2007
Thánh giáo Đức Đạo Tổ

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 29/03/2007

Xuân khởi Phục

Thi bài:

1. Bốn biển đương yêu cầu thống[1]thiết,[2]

Có những người[3]minh triết[4]thuần[5]chơn[6];

[7]Vô vi, vô ngã, vô nhân,

Bình hành tâm vật[8]mở ngươn thanh bình.

[9]2. Khai thiên đạo, tâm linh giải thoát,

Dựng nhà tu[10]chấn tác[11]tinh thần;[12]

Tịnh đường, tịnh thất canh tân,

Giao liên đủ các thành phần chơn tu

3. Có tu viện công phu đào luyện

Tịnh viên[13]là thánh thiện [14]thừa sai;

Tu trong rồi để sữa ngoài,[15]

Ngoại vương[16]nội thánh[17]muôn loài ngưỡn trông.

4. Giữ giặc lòng[18]chờ mong giác ngộ,

Giác ngộ rồi hết khổ tử sanh;

Thiên ân hướng đạo trọn lành,

Độ đời cứu chúng vận hành pháp luân.[19]………….

5. Mở giáo pháp cao sâu rộng lớn,

Xuân không còn trì hưởn tính toan;[20]

Tiên thiên[21]tâm thể rổng rang,

Đoạn duyên[22]giãm sự[23]trái oan sạch lòng.

6. Xây đại đồng tròn xong thế đạo,

Giải thoát tâm phiền não hậu thiên;

Tu châu, tịnh định, đơn thiền,

Chỉ quán, tịch chiếu, tinh chuyên phép mầu.

7. Thể rộng lớn cao sâu tuỳ ngộ

Trên con đường thiên lộ vạn môn;

Nương xuân, tươi tỉnh, trường tồn,

Hưng Đạo, Bát Nhã, xuân hồn Huệ Lương.

&


[1]Thống thiết= đau khổ lắm (ĐDA). Nhân loại mong chờ được giải cứu ra khỏi hoàn cảnh nguy khổn về vật chất lẩn tâm linh.

[2] Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 11 tháng 2 Nhuần Ất Sửu (31.3.1985)

-  Đức Cao Triều Tiền Bối dạy:

"Các em có nghĩ đến một ngày nào đó nhân loại sẽ thèm khát đạo lý đến mức nào chăng ? Liệu các em có còn ở trong tư thế đạo đức minh triết sẵn sàng hướng đạo chưa ?

[3] Đã bao năm kiên trì tu học,

Giai đoạn này chí dốc thi công;

Phung Thiên hoằng Đạo hết lòng,

Thực hành công dụng đại đồng thế nhân.

[4]Minh triết= người hiền trí; minh triết bảo thân= có trí thức, đủ tự vệ lấy sinh mệnh của mình.

[5]Thuần= không tạp nhạp

[6]Ơn Tren dạy "đạo pháp thuần chơn huyền vi chứng đắc"

[7]Mục đích, tôn chỉ và lập trường của Đại Đạo. Lập trường của Đại Đạo là "thuần chân vô ngã".

- Vô ngã= minh là mọi người, mọi người là minh.

- Vô ngã= thiên địa chi tâm= tâm là tâm, cảnh là cảnh.

- Vô ngã= vô tư= vong ngã.

[8] "Các em! Lịch sử nhân loại hiện tại đang tiến đến giai đoạn quyết liệt, không phải mạnh được yếu thua, mà nhơn đạo, công lý hòa bình thịnh vượng trên nền tảng tâm đức, trí năng, để quân bình do đề huề phối hợp Thiên Đạo và Thế Đạo. Đến đây hẳn các em thấy được phần nào ý nghĩa của công phu tu luyện, nhưng đồng thời cần phải nỗ lực gấp bội về hai mặt tâm đức, trí năng, như vậy mới hoàn thành được sứ mạng."

-  Đức Chí Tôn dạy:

"bình hành tâm vật kỷ cương,

thần hình cu diệu tứ phương cộng đồng."

[9]Sứ mạng xây dựng giáo sở= thánh sở= tịnh đường= cơ sở tu giải thoát.

[10]Nhà tu là nhà của tu sĩ ở= tiếng hán việt là tu thất. Liên hệ đến bài thơ thì nhà tu là nới các tịnh sĩ học đại thừa, hành thiên đạo ở để luyện kỷ tu công. Nhà tu gồm: tu thất, tịnh đường, tịnh thất. Nhà tu phải có thanh qui (giới qui tịnh tu ở tịnh trường). (lần nào trước khi nhập tu vẫn nhắc lại).

[11]Chấn tác= đề khởi tinh thần cho phấn phát lên (stimuler)

[12] Trăm hoa đua nở giữa trần hồng,

Bát ngát mùi hương tỏa núi sông,

Thưởng một mùa xuân vui đạo đức,

Dặn lòng nhớ nẻo đến Tiên Ông.

Ngâm câu chánh đạo trường tồn,

Hỡi người hướng đạo gợi hồn vạn bang

[13]Mỗi vị tịnh sĩ là một thân hữu đối với mọi người để tạo một thần lực hầu tự cứu và có ảnh hưởng tốt đẹp đến mọi người chung quanh.[ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, mùng 1. Tháng 11 Giáp Tý (23.11.84)    BẢO PHÁP CHƠN QUÂN]

[14]Thừa sai= vâng làm việc người trên sai phái (sứ giả của Đức Thượng Đế)

[15]Hữu tâm vô tướng, tướng tuỳ tâm sanh.

[16]Chữ vương gồm ba nét ngang, một nét sổ= hành giả trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, giữa thông nhân sự.

[17]Thánh= người hiểu thấu mọi việc, người học thức và đạo đức rất cao thâm. (chữ khẩu và chữ nhỉ trên chữ vương= bực dạy vua).

[18]Làm chủ nhân ông. Ơn trên dạy "quyết tìm ra chủ nhân ông, cho tan nghiệp lực, cho lòng tiêu dao".

[19]Chuyển pháp luân= quay bánh xe pháp đi mọi nơi.

[20]Tu mau kẻo trể, còn phân vân lưỡng ước.

[21]Lo việc đạo thì tự tại vô ngại.

[22]Cắt liên lạc với các bất thiện tri thức;

[23]Bớt việc đời, lo việc đạo. Đức Chí Tôn dạy "con ơi! Bớt bớt việc trần; sáu phần lo đạo, bốn phần đời theo".
Thánh giáo Đức Đạo Tổ
Xuân khởi Phục / Thánh giáo Đức Đạo Tổ

Thập tam ma khuyên đừng lấp lửng,
Gươm huệ cầm cho vững diệt trừ,
Tịnh lòng hầu thấy chơn như,
Thoát trần sẵn có thuyền từ rước đưa.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây