Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
24/04/2021
Đức Ngô Minh Chiêu

Thánh giáo Đức Ngôi Hai Giáo Chủ

 

                                                                                                             Chiếu Minh Tam Thanh , Ngọ Thời 28 - 07 - Canh Tuất

                                                                                                                                                    (29–08-1970)

Thi :

NGÔI vị đang chờ kẻ hữu căn,

HAI đường siêu đọa chọn tâm hằng;

GIÁO điều gìn giữ phàm qua Thánh,

CHỦ luật duy trì qui giới căn.

          Tệ Huynh mừng chư Thiên Mạng, chư hiền đệ an tọa.

          Này chư hiền đệ, sự tiến hóa của con người từ loài côn trùng thảo mộc thú cầm cho đến con người, phải trải qua biết bao nhiêu căn kiếp xả thân giúp đời mới tiến đến nhân phẩm. Khi tiến đến nhân phẩm tức là ta đã đủ đầy trí giác, thì ta hãy nhìn vào các vật đang tiến hóa kia mà ta phải thương hại chúng. Vì chúng cũng cùng thọ điển linh quang, cũng chung bầu không khí. Vậy ta không nên hủy hoại chúng vô cớ, như thế vô tình ta đã sát hại sinh mạng làm ngăn chận sự tiến hóa của chúng. May thay, ta đã tiến đến con người, thì ta phải tiến xa hơn nhân phẩm, tức là Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nhưng muốn tiến phải làm sao?

          Ắt là ta phải tu tâm luyện kỷ, để cho chơn thần được kiết tụ hầu làm bửu vật tùy thân. Nếu như chư hiền chưa ngộ duyên luyện Đạo thì chư hiền phải tạo điều âm chất, đoạn trừ dục ý để phần nhơn tạo thực hành càng thêm khai thác để có đủ công trình tùy nghi tương trợ. Mãi như thế vừa nuôi dưỡng tinh thần vừa tạo công đức. Như thế chư hiền cũng đạt được thành quả hậu lai.

          Thoảng như ta đang làm kiếp con người, vì vật chất phu phỉ che lấp rồi ta quên đi sự tiến hóa, làm cho sự tiến hóa kia bị trệ ngưng, thì uổng thay cho một đoạn đường dài của sự tiến hóa từ loài vô tri đến nhân phẩm, đến con người rồi ta phải chịu trở lại thấp hơn thì ta phải chịu sa vào lục đạo.

          Nay kỳ hạ ngươn Thánh Đức, dù ta có trở lại kiếp người trong kỳ hạ ngươn đó thì ta cũng phải tu bao kiếp mới đạt thành phẩm vị.

          Nay Tệ Huynh chuyển cơ nhắc nhở chư hiền, vì Tệ Huynh đã vượt qua khỏi kiếp phàm trần, là nhờ nơi trần đã dày công tu tạo. Vậy chư hiền nên noi gương nầy mà phục hồi linh điển.

Bài :

     Người luyện Đạo linh quang sáng tỏ,

     Chứa ngươn tinh chớ bỏ ra ngoài;

                 Tiên Thiên khí hóa hườn lai,

Lập thành Tiên Phật trần ai kiếp này.

     Kìa thể xác đổi thay quá chóng,

     Nọ tử thần rượt bóng lẫn hình;

                 Người đạt đạo bởi đức tin,

Tự mình lập vị cho mình thế đây.

     Gầy chơn đức chuyển xây chánh ý,

     Muốn siêu thăng xả kỷ tế nhân;

                 Hành điều thiện lạc nơi trần,

Trợ nguy giải khổ tâm thân đạt thành.

     Vận chuyển bút ban hành cơ cấu,

     Chiếu Minh Đàn rọi dấu tiền trình;

                 Lập thành Thánh Thể khai minh,

Tồn thanh khử trược phục sinh tinh thần.

     Hãy đánh tan não cân phiền toái,

     Lòng trống không tợ dãy không gian;

                 Điển quang bố hóa tiền đàn,

Nội dung trau luyện lập tràng thi công.

     Phần ngoại thể khai thông hình ảnh,

     Nên tô bồi ngoại cảnh sum xê;

                 Điển linh chuyển vận bút đề,

Hồn rời xác thịt vị quê non Bồng.

     Nên ôn lại nơi lòng tu tạo,

     Lấy cương tâm gỡ tháo nghiệp trần;

                 Vận châu thiên nhờ xác thân,

Sóng yên gió lặng tâm thần chẳng xao.

     Nguồn sinh lực tâm bào nuôi dưỡng,

     Để lưu thông tư tưởng chan hòa;

                 Linh đơn kiết tụ huỳnh hà,

Phi thân mặt nước châu xa vận hành.

     An thể phách đạt thành Đại Đạo,

     Định đơn ngươn trùng giáo chơn sư;

                 Lò đời trau luyện tâm tư,

Khai thông chí hướng chơn như sáng lòa.

     Luật đại xá kỳ ba tách bước,

     Phát tu thân khử trược tồn thanh;

                 Nội dung phát xuất điển lành,

Ngoại thân cấu tạo đường sanh lộ hành.

          ….. Chư hiền nên đại tịnh. Tệ Huynh giã từ Thiên điển. Thăng

Tái Cầu :

          NGÔI HAI GIÁO CHỦ NGÔ MINH CHIÊU

          Tệ Huynh tái cơ. Tiếp điển :

     Phân chơn dương đạt thành tinh khí,

     Tồn chơn âm ngạ quỉ trọng trầm;

                 Luân hồi chuyển kiếp khó thăng,

Bánh xe tiến hóa ứng lằn châu thiên.

     Nay chiếu điển đàn tiền lưu lại,

     Nuôi thiện từ lòng phải cho bền;

                 Ấy là vật chất tạo nên,

Lập thành Thánh Đức tạo nên nghiệp đồ.

     Vầng mặt nhựt điểm tô đầy đặn,

     Bởi thuần dương nên chẳng chích nghiêng;

                 Luyện thần đầy đủ trần miền,

Khác nào mặt nhựt tròn nguyên đó mà.

     Không chơn dương thành ra phải chích,

     Vì chơn âm, âm tịch u minh;

                 Ấy là đã kém ngươn tinh,

Đời tu phải chịu như hình nguyệt vơi.

     Nên tịnh định tâm thời yên lặng,

     Khai nê hườn tiếng thẳng Tiên Thiên;

                 Túc trực tiếp vận tương liên,

Dương phù âm hạ thông thiên tại trần.

     Chơn tu xả thử thân giả tạm,

     Vật chất bao giam hãm hồn linh;

                 Đệ huynh tương túc bất bình,

Hườn nguyên xả kỷ phục sinh tinh thần.

     Giờ khai thông đây trần Phước Thiện,

     Gầy cơ sở vận chuyển tâm hiền;

                 Nẻo đời nên dụng chữ “Kiên”,

Đạo tâm sáng tỏ trần miền nên danh.

 

Thi :

Nêu danh Đạo Đức chỗ khai thông,

Lục dục dìm chôn ở đáy lòng;

Năng xuất tâm sanh vô chướng ngại,

Phục hồi linh điển ngự Bồng Lai.

          Vậy nay Tệ Huynh mừng thay cho chư hiền đệ mở được một cơ sở thiện từ để đáp ứng lại cho đời muôn một. Đó cũng là một gương đáng nêu. Vậy Tệ Huynh cũng khêu lại tấm lòng hướng thiện của chư hiền. Chư hiền nên duy trì trường tồn vì đó là một điều hữu ích.

          Giờ đã mãn Tệ Huynh chào chư Thiên Mạng. Thăng./.

 

Đức Ngô Minh Chiêu

Đạo có gì đâu, đạo ấy Trời,
Trời là Tiên Phật, cũng là người,
Người hay giác ngộ thành Tiên Phật,
Tiên Phật vọng tâm cũng xuống đời.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Trúc Lâm Thiền Điện, 20-10 Quý Sửu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây