Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Thời Trung / Ngọc Huệ Chơn

  "Cơ biến dịch vô cùng của Tạo Hóa không phút giây ngừng nghỉ, hết Đông Xuân lại, rồi Hạ đến ...


 • Hoàng cực / Huệ Nhẫn

  Trong nhiều Kinh sách Nho Giáo, từ Hoàng Cực đã được trân trọng nhắc đến. Hoàng Cực được xem như ...


 • THU VỀ NHỚ LỜI TỪ MẪU / Thánh giáo Đức Diêu Trì Kim Mẫu

  Chín trùng Mẹ đến với con thơ, Chứng ở lòng con biết kỉnh thờ, Ân huệ sẵn dành bao Hạ quí, Phước hồng ...


 • Trước hết, chúng ta có thể mạnh dạn khẳng định thực tế “đa dạng tôn giáo ở Việt Nam”. Những ...


 • Sau 14 năm làm vua, theo truyền thống của nhà Trần, Nhân Tông nhường ngôi cho con là Anh Tông, ...


 • Thế Nhân Hòa / Đức Lê Đại Tiên

  Người tôn giáo sống trong khung cảnh bao quát cởi mở và yêu thương đại đồng, luôn luôn có những ...


 • Đức hy sinh / Võ Đức Nhẫn

  “Mình đã vào Đạo, đã hy sinh rượu ngon thịt béo để trai lạt, đã hy sinh giờ giấc thụ ...


 • BỐ CÁO XÂY DỰNG THÁNH MIẾU MINH LÝ ĐẠO TẠI LONG AN / BỐ CÁO CỦA MINH LÝ ĐẠO TAM TÔNG MIẾU

  NCGL vừa nhận được Bố cáo xây dựng Thánh miếu tại Long An của Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu, ...


 • Petrus Trương Vĩnh Ký / MAI BÁ TRIỀU (Bruxelles, tháng 8-2006)

  Phát hiện mới về Pétrus Trương Vĩnh Ký một lần nữa lại khẳng định tầm vóc và vai trò quan ...


 • Trong Tin mừng Thánh Mát-thêu kể lại có một người đến thưa cùng Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi ...


 • Nguyên lý Thiên địa vạn vật nhất thể / Trích quyển Yếu Điểm Giáo Lý Đại Đạo

  Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN LÝ Sự khảo sát các mối tương đồng tương quan giữa các phạm trù THIÊN ĐỊA, VẠN ...


 • Bản Thể Đại Đồng Dân Tộc / Thiện Chí sưu tầm & Biên soạn

  Chính tình yêu nước thiêng liêng, ý chí quật cường, trí tuệ sáng tạo, lòng biết ơn tổ tiên, cộng ...


09/05/2008
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 09/05/2008

Thánh giáo Đức Thế Tôn nhân lễ Phật Đản

Tiếp điển :

THI


BỔN tự kệ kinh độ chúng sanh,

SƯ Tăng ni sĩ độ công thành;

THÍCH GIA truyền giáo lưu thiên cổ,

CA ngợi thiện nhơn chí nhiệt thành.


BỔN SƯ mừng Thiên mạng lưỡng phái cùng chư thiện tín đẳng đẳng. BỔN SƯ miễn lễ đàn tiền an tọa nghiêm trang.


Hỡi nầy chư Thiên mạng cùng thiện tín ! Chư môn đồ đã và đang sống trong kiếp đời thừa thãi , cơ tiêu diệt đã gần , bao cảnh tang thương khốc liệt của vạn loài diễn khắp chung quanh các môn đồ. Biết bao sự khổ của đời mang đến cho các môn đồ, dầu BỔN SƯ chẳng nhắc, các môn đồ cũng hiểu.Vậy giờ phút báo nguy sắp đến, các môn đồ chỉ còn một nẻo đường duy nhứt để cứu lấy một phần chơn linh là đường tu công bồi đức . BỔN SƯ khuyên toàn thể chư môn đồ nên hăng hái trên đường sứ mạng để chóng đến ngày điểm đạo.


Các môn đồ ôi ! thế gian đều là giả tạm, dầu cho bậc đế vương tể tướng mà không biết đường tu hành thì đó cũng chỉ một kiếp giả trần thôi. Những gì có trên quả địa cầu nầy rồi cũng phải chịu tiêu mất theo thời gian, chỉ tồn tại là con đường đạo đức. Các môn đồ phải rán lo tu mới kịp ngày Long Hoa điểm đạo .

Giờ nay, các môn đồ dâng lễ hiến Bổn Sư. Bổn Sư chứng lòng thành cùng ban ơn phước cho cả thảy đồng chung vui trên đường lập đức.


BÀI


Ngày giáng sanh Bổn Sư chứng kiến,

Năm Sửu này phát triển đạo tâm;

Nhìn xem đàn nội vui thầm,

NỮ nam đồ đệ nguyện tầm lý chơn.

Đời nay lắm nhiều cơn điêu đứng,

Đạo toan lo lái vững chiếc thuyền;

Kẻo khi gió mạnh lắc nghiêng,

Sóng nhồi lững đững không yên người ngồi.

Trong Tam Giáo ba ngôi như một ,

Hình thức riêng chỉ cốt bề ngoài;

Suy ra chơn lý không hai,.

Độ người lánh dữ, lành rầy nên lo.

Tôn Giáo tợ con đò rước khách,

Ai sang qua chẳng trạch giàu nghèo;

Miễn là chí quyết noi theo,

Đặng xa bể khổ lên đèo thung dung .

Muốn Tây Thiên trùng phùng ngôi vị,

Thì trần gian tập ý vị tha;

Từ bi theo hạnh Di Đà,

Công bình, bác ái, hải hà bao dung .

NHƠN ĐẠO dạy tam tùng tứ đức,

Ngũ thường lo đúng mức thuần phong,

Gia đình, xã hội cũng đồng,

Noi gương mỹ tục giống dòng NghiêuVương.

THẦN ĐẠO lập con đường phải lối,

Phận công dân sớm tối lo tròn;

Quan trường, tể tướng, tôi con,

Vẹn tròn hiếu nghĩa lòng còn thanh liêm .

THÁNH ĐẠO chuộng một niềm ngay thẳng,

Chí công bình trong trắng tâm thanh;

Không thiên không vị em anh,

Lời ngay, lẽ phải, phân rành quang minh.

TIÊN ĐẠO chỉ xử tình, xử thế ,

Bác ái trau tập thể hòa thương;

Yêu cùng nhơn loại bốn phương,

Thanh nhàn thỏa chí dặm trường ngao du.

PHẬT ĐẠO dụng đường tu thanh tịnh,

Từ bi hành nhường nhịn lẫn nhau;

Không chê kẻ thấp người cao,

Chẳng vì chức tước nghèo giàu phân tranh.

ĐẠI ĐẠO gồm năm nhành tôn giáo,

Kể trên đây đào tạo lọc lừa;

Hợp thời độ thế tùy ưa,

Hậu, trung, thượng, đủ đều vừa ý chung.

Giờ Bổn Sư trùng phùng đồ đệ,

Dạy đôi điều rán để vào tâm;

Chung lo cứu thế lạc lầm,

Trở về đạo đức lo tầm non tiên.

Chung sức nhau chèo thuyền Đại Đạo,

Dù cam go tần tảo đừng than;

Lý chơn dặm thẳng một đàng,

Ngày thành Đại-Đạo THIÊN HOÀNG điểm công.

Giờ nhặt thúc dặn lòng môn đệ

Rán nhứt tâm đừng để trễ kỳ;

Đại-đồng thống nhứt cùng đi,

Đi cho đúng nhịp một khi đắc thành.


Giờ nay, Bổn Sư giáng đàn ban ơn phước cho mỗi môn đồ lưỡng phái, cùng chứng tâm thành nguyện của các môn đồ./ .

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Thánh giáo Đức Thế Tôn nhân lễ Phật Đản / Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Tà thần thấy người đang dục vọng,
Đã tu hành còn mộng mị huyền,
Thừa cơ khuyến dụ rủ ren,
Thiêu thân đành phải vì đèn lụy thân.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây