Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
12/10/2005
Bát Nhã Thiền Sư & Quảng Đức Chơn Tiên

Tái ngộ

Mấy vần thơ kỷ niệm nhân ngày đầu tiên hội ngộ giữa hai cõi sắc không

Đức Thượng Đế Chí Tôn chọn ngày Khai Minh Đại Đạo Canh Thân triệu hồi Đạo Trưởng Huệ Lương Trần Văn Quế. Ngài đắc vị "Quảng Đức Chơn Tiên".
Đức Bát Nhã Thiền Sư Tam Tông Pháp Chủ giảng: "Quảng Đức Chơn Tiên là một thiên vị cao cả của hàng thiên ân. Bần Tăng tạm xin giải sơ cho chư hiền hữu được thông đạt thánh ý, rõ được trí thức, đạo đức và tài năng của Người, tuy chưa được viên túc cả ba, nhưng Chí tôn muốn phó chúc cho Người để tấn tới hoàn mỹ đúng như trong Dịch lý, Hệ từ thượng truyện ở Chương 6 là: ‘Quảng đại phối thiên địa. Biến thông phối tứ thời. Âm dương chi nghĩa phối nhựt nguyệt. Giản dị chi thiện phối chí Đức.’ Vậy là Quảng Đức gồm bốn câu rất tinh yếu.".

Kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo, xin cùng ôn học "mấy vần thơ kỷ niệm" do Ngài ban trao "nhân giờ vui mừng hội ngộ" (Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 07-6 Tân Dậu
* * *

M ừng chư hiền hữu thiên ân,
Nữ nam đồng đạo xa gần thân sơ.
Mừng đặng sanh trong cơ tái tạo,
Đặng làm người học đạo kỳ Ba,
Vào đời mấy kẻ được ra,
Lợi danh tài sắc đắm sa quên về.
Không thoát khỏi cái mê hồn trận,
Dầu trí ngu cũng vẫn hãm mình,
Ai không sáu dục bảy tình,
Mống tâm liền bị vô minh phủ mờ.
Chừng đó chìm trong cơ huyễn hóa,
Đặt mình trên bản ngã riêng chung,
Đua nhau tranh thắng tranh hùng,
Dầu đời hay đạo như cùng hướng mơ.
Vui sướng chi cuộc cờ thắng bại,
Lợi bên này mà hại bên kia,
Khổ vì hậu thuẫn rẽ chia,
Ghét ganh ích kỷ, đoạn lìa tình thương,
Lỡ si mê vào đường tà quái,
Mất tự nhiên là trái ý Thầy,
Đạo không nam bắc đông tây,
Một bầu không khí tràn đầy bao la.
Tôn chỉ Đạo dung hòa hiện thực,
Thể bao la đồng nhứt quán thông,
Bao la đem đến đại đồng,
Đồng nguyên nhứt lý cộng thông lưu hành.
Không sự thể giới ranh hạn hẹp,
Thì đạo Trời vui đẹp biết bao,
Cao Đài là cái đài cao,
Vượt lên tất cả đón rào ngăn che.
Thấy tỏ rõ mà nghe thấu suốt,
Có gì đâu hạn cuộc được ta,
Ngoài trời Thượng Đế bao la,
Trong lòng vạn tượng cũng là Chí Tôn.
Dầu sáng tạo, bảo tồn, hủy diệt,
Một là ba, ai biết lẽ Trời,
Cho hay biến hóa đổi dời,
Là cơ tái tạo lập đời thượng nguơn.
Bảo tồn những cái chơn thiện mỹ,
Hủy diệt điều ác ngụy xấu xa,
Lọc vàng loại chất cặn ra,
Vàng càng nung lửa càng gia tuổi vàng.
Nhìn cơ đạo ngổn ngang rời rã,
Nỗi thiên ân mỗi ngã mỗi lòng,
Đạo Trời huyền nhiệm mênh mông,
Mắt tai hạn hẹp ngắm trông sao cùng.
Kết hợp lại cái chung chưa đủ,
Ý cá nhân tự phụ đâu thành,
Muốn cho thánh thể mạnh lành,
Tương quan liên hệ đồng thanh nhứt tề.
Tránh những thứ ta chê là xấu,
Thì ta đừng theo dấu giẫm chân,
Ta ưng hạnh đức thánh thần,
Thì ta thực hiện cho dân nể vì.
Ta quý Đạo vô vi thanh tịnh,
Thì lợi danh bất chánh chớ làm,
Tin thờ chánh đạo kỳ Tam,
Pháp quyền sứ mạng dung hàm cổ kim.
Quyền pháp vốn trung tim vũ trụ,
Vạn sanh đều có đủ pháp quyền,
Tình thương sự sống vô biên,
Cùng chung Thượng Đế không riêng được nào.
Biết sống đạo gìn câu trung đạo,
Ở hay về hoài bão như xưa,
Ai ơi! sứ mạng đại thừa,
Trọn đời gồng gánh chưa vừa chưa ưng.
Nhìn nhau bỗng rưng rưng giọt lệ,
Nỗi mừng thương huynh đệ thiên ân,
Mừng vì đường lối chánh chân,
Thương vì sứ mạng lắm phần gay go.
Thôi thì thôi chuyến đò buổi chót,
Lòng dặn lòng đắng ngọt chớ nao,
Người xưa để lại người sau,
Gieo mầm sống đạo biết bao vuông tròn.
Chư thiên ân sắt son gìn giữ,
Giữ đạo Trời tuần tự hóa hoằng,
Trung Hưng, Minh Lý, Cơ Quan,
Tuy ba mà một chu toàn đồng thân.
Nói sao hết tinh thần trách nhiệm,
Tỏ sao cùng quan điểm tâm tư,
Hôm nay xin tạm giã từ,
Cơ Quan tái ngộ bấy giờ sẽ phân.

QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN
Huệ Lương Trần Văn Quế
Bát Nhã Thiền Sư & Quảng Đức Chơn Tiên
Tái ngộ / Bát Nhã Thiền Sư & Quảng Đức Chơn Tiên

Tà thần thấy người đang dục vọng,
Đã tu hành còn mộng mị huyền,
Thừa cơ khuyến dụ rủ ren,
Thiêu thân đành phải vì đèn lụy thân.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây